prof.dr. (Maarten) MWC Feteris

prof.dr. (Maarten) MWC Feteris
Full professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-002
Email
feteris@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Maarten Feteris (2020) - Rechtseenheid en rechtsvorming als gezamenlijke verantwoordelijkheid van hoogste rechters - Nederlands Juristenblad (NJB), 2020 (2642), 2995-2998
 • Maarten Feteris (2018) - Hans van Leijenhorst: de mens en zijn invloed op het formele belastingrecht - Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (7266), 1594-1598
 • Maarten Feteris (2018) - Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 33 (6), 349-362 - doi: 10.5553/RM/0920055X2018033006002
 • Maarten Feteris (2017) - Versterking van de Franse cassatierechtspraak Vergelijking met Nederland - Nederlands Juristenblad (NJB), 2018 (302), 413-418
 • Maarten Feteris (2017) - ‘State of the Union’ van de belastingrechtspraak - Weekblad Fiscaal Recht, 2017 (247), 1526-1532
 • Maarten Feteris (2017) - De toekomst van de fiscaliteit, op basis van 25 jaar ervaring - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (11)
 • Maarten Feteris (2017) - Development of the Law by Supreme Courts in Europe - Utrecht Law Review, 13 (1), 155-169 - doi: 10.18352/ulr.401
 • Maarten Feteris (2017) - Rechtsbescherming door de belastingrechter anno 2016 - Weekblad Fiscaal Recht, 2017 (7177), 154-161
 • Maarten Feteris (2009) - Nieuw boetebeleid - Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6824), 1027-1033
 • Maarten Feteris (2007) - De suppletiebetaling: wettelijke plicht of een stille dood? - Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6731), 887-895
 • Maarten Feteris (2006) - Belastingen en mensenrechten - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (3), 111-123
 • Maarten Feteris (2005) - Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte - Fiscale monografieën, 2005 (114), 1-393
 • Maarten Feteris (2005) - Belastingen en Mensenrechten - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 30 (7), 920-941
 • Maarten Feteris (2004) - Enige technische opmerkingen over het wetsvoorstel belanstingrechtspraak in twee feitelijke instanties - Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6560), 56-62
 • Maarten Feteris (2004) - Formele aspecten van het correctiebericht - Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6597), 1550-1556
 • Maarten Feteris (2002) - Belasting en mensenrechten - Maandblad Belastingbeschouwingen, 71 (7/8), 190-205
 • Maarten Feteris (2002) - Aansprakelijkheidsprocedures: Eerherstel voor de belastingrechter - Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6475), 471-480
 • Maarten Feteris (2002) - Belastingen en mensenrechten - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 27 (1), 43-60
 • Maarten Feteris (2000) - De bestuurlijke boeten in het voorontwerp vierde tranche Awb - Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6830), 465-478
 • Maarten Feteris (1999) - De techniek van de conserverende aanslag onder de Wet Inkomstenbelasting 2001 - Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6363), 1551-1562
 • Maarten Feteris (1998) - Belastingen en mensenrechten - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 23 (2), 201-220
 • Maarten Feteris (1997) - Fiscale journalistiek - Weekblad Fiscaal Recht, 126 (6235), 305-306
 • Maarten Feteris (1997) - Het wetsvoorstel herziening fiscaal procesrecht - Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (4), 118-130
 • Maarten Feteris & RNJ Kamerling (1997) - Rechtsbescherming tijdens een belastingcontrole - Weekblad Fiscaal Recht, 126 (6254), 1027-1036
 • Maarten Feteris (1997) - De belastingambtenaar als raadsheer-plaatsvervanger - Fiscaal Weekblad FED, 57 (2679), 2697-2703
 • Maarten Feteris (1996) - Ruimere toegang tot de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure - Weekblad Fiscaal Recht, 125 (6225), 1827-1837
 • Maarten Feteris (1995) - Wie bepaalt of een bezwaarschrift ontvankelijk is? - Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6164), 1247-1254
 • Maarten Feteris (1995) - Belastingen en mensenrechten - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 20 (6), 767-784
 • Maarten Feteris (1995) - Fiscale criminaliteitsbestrijding - Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6169), 1523-1524
 • Maarten Feteris (1995) - Herziening van het fiscale boetestelsel - Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6162), 1161-1168

 • Maarten Feteris (2016) - De taal van procederende advocaten - Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (2290), 3247-3252
 • Maarten Feteris (2014) - Invloed van het strafrecht op het fiscale boeterecht - Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7082), 140-144
 • Maarten Feteris (2008) - Van gespecialiseerde advocaten, onervaren rechters en de processen die niet voorbij gaan - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2008, 107-109
 • Maarten Feteris (2005) - Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Een brug tussen twee eilanden - Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6610), 150-152
 • Maarten Feteris (2002) - Modernisering van de loonbelasting en algemene rechtsbeginselen - Steeds vaker gaan er stemmen op om na de inkomstenbelasting ook de loonbelasting structureel te herzien - Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6492), 1137-1144
 • Maarten Feteris (1997) - Grafschrift voor het vertoogschrift - Fiscaal Weekblad FED, 57 (2685), 3271-3272

 • Maarten Feteris (2014) - Beroep in cassatie in belastingzaken - Kluwer
 • Maarten Feteris (2008) - Hoe is het gesteld met de fiscale rechtsbescherming (Gielelezing 2008) - Sdu Uitgevers
 • Maarten Feteris (2007) - Formeel belastingrecht (tweede druk) - Kluwer
 • Maarten Feteris (2007) - Aan wie kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. - Kluwer
 • EB Pechler & Maarten Feteris (2005) - Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht - Sanders Instituut/Kluwer
 • Maarten Feteris (1999) - Formeel belastingrecht - Kluwer
 • Maarten Feteris (1995) - Formeel belastingrecht, van vondeling tot troetelkind - Kluwer

 • Maarten Feteris, CP Engwerda & GJ van Muijen (1998) - Holdingstructuren - Kluwer

 • Maarten Feteris, B Verhoeven & L Stevens (2017) - Bouwen en Douwen, Overgaauw-bundel - Wolters Kluwer

 • Maarten Feteris (2003) - Annotatie bij Nr. 38 623 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2003 (2003), 3999-4000
 • Maarten Feteris (2003) - Annotatie bij Nr. 37 790 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2003 (2003), 2890-2899
 • Maarten Feteris (2003) - Annotatie bij Nr. 37 738 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2003 (2003), 386-386
 • Maarten Feteris (2003) - Annotatie bij Nr. 36 676 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2003 (2003), 176-179
 • Maarten Feteris (2003) - Annotatie bij Nr. 36 985 Vaestberga - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2003 (2003), 41-48
 • Maarten Feteris (2002) - Ongemotiveerd bezwaarschrift tegen navorderingsaanslag met verhoging ontvankelijk wegens ontbreken van motivering van de aanslag - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 2092-2104
 • Maarten Feteris (2002) - Gedeeltelijke kwijtschelding verhoging wegens overschrijden redelijke termijn - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 2925-2946
 • Maarten Feteris (2002) - Na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 2325-2341
 • Maarten Feteris (2002) - Omkering bewijslast. Opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen moet op één lijn worden gesteld met een weigering de gevraagde inlichtingen te verstrekken - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 1179-1182
 • Maarten Feteris (2002) - Recht op toegang tot de rechter - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 2059-2091
 • Maarten Feteris (2002) - Omkering bewijslast bestuurlijke boete. Vermoeden van onschuld niet geschonden, nu voldoende mogelijkheden tot tegenbewijs zijn gevonden - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 173-177
 • Maarten Feteris (2002) - Weigering informatie te verstrekken bij controle onderzoek, gevolgen voor belastingheffing en boek - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 211-217
 • Maarten Feteris (2001) - Vergoeding proceskosten en E.G.-recht - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (49), 1419-1421
 • Maarten Feteris (2001) - Bedrag griffierecht geen belemmering van toegang tot de rechter - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (49), 2611-2613
 • Maarten Feteris (2001) - Inspecteur wijzigt in vertoogschrift de juridische kwalificatie van de grondslag van de bij naheffing toegepaste verhoging van opzet in: opzet, subsidiair grove schuld - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (49), 2629-2631
 • Maarten Feteris (2001) - Aan nieuwe inkeerbepaling, die gunstiger is voor de belastingplichtige, komt onmiddellijk werking toe - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (49), 3023-3026
 • Maarten Feteris (2001) - Noot bij HR 34787 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (49), 205-208
 • Maarten Feteris (1999) - Nr. 16 605 - Fiscaal Weekblad FED, 1999 (59), 741-742
 • Maarten Feteris (1999) - Nr. 34 422 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (1999), 3594-3599

 • Maarten Feteris (2008) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2008 (207)
 • Maarten Feteris (2008) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2008 (206)
 • Maarten Feteris (2008) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2008 (4), 6
 • Maarten Feteris (2007) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (251), 4083-4086
 • Maarten Feteris (2007) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007, 2262-2276
 • Maarten Feteris (2007) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (150), 2603-2620
 • Maarten Feteris (2007) - Nadere bewijsvoering ter zitting: goede procesorde - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (138), 2603-2620
 • Maarten Feteris (2006) - BNB 2006, 39 998, () - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006 (249), 3362-3363
 • Maarten Feteris (2006) - BNB 2006, 39 997, () - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006 (248), 3357
 • Maarten Feteris (2006) - BNB 2006, 39 292, () - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006 (247), 3346-3347
 • Maarten Feteris (2006) - BNB 2006, 38 156, () - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006 (111), 1480-1481
 • Maarten Feteris (2006) - BNB 2006, 38 303, () - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006 (110), 1452-1456
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (122), 1443-1452
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (41), 357-391
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (42), 391-400
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (60), 647-655
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (40), 339-356
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (155), 1870-1873
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (339), 4047-4050
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (39), 321-338
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (338), 4018-4030
 • Maarten Feteris (2005) - Noot - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2005 (239), 2857-2862
 • Maarten Feteris (2004) - Annotatie bij nr. 37 995 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2004 (2004), 1-1
 • Maarten Feteris (2004) - Annotatie bij nr. 37 175 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2004 (2004), 1-1
 • Maarten Feteris (2004) - Annotatie bij nr. 38 593 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2004 (2004), 1-1
 • Maarten Feteris (2004) - Annotatie bij nr. 00 158/02 (strafkamer) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2004 (2004), 1-1
 • Maarten Feteris (2004) - Annotatie bij nr. 38 006 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2004 (2004), 1-1
 • Maarten Feteris (2002) - Onmiddellijke werking wetwijziging - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (50), 2338-2341
 • Maarten Feteris (2002) - Klacht over lange procedure bij bestuurlijke boete - Fiscaal Weekblad FED, 2002 (2002), 850-854
 • Maarten Feteris (2000) - Door CBO vervaardigd aanslagbiljet i.c. niet aan te merken als door de inspecteur opgemaakt aanslagbiljet. Belang bij beroep in cassatie. Samenhangende zaken? - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 590-594
 • Maarten Feteris (2000) - Criminal charge. Recht om kennis te nemen van relevant bewijsmateriaal - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 2163-2167
 • Maarten Feteris (2000) - Heffingsrente. Naheffingsaanslag omzetbelasting - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 1365-1367
 • Maarten Feteris (2000) - Vergoeding beroepsmatig verleende rechtsbijstand in samenhangende zaken - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 1383-1383
 • Maarten Feteris (2000) - Bij huiszoeking inbeslaggenomen stukken konden niet dienen tot bewijs onjuistheid navorderingsaanslag. Geen schade in bewijspositie - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 1815-1816
 • Maarten Feteris (2000) - Wet BPM 1992 bevat geen technische specificatie in de zin van de Notificatierichtlijn - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 2754-2758
 • Maarten Feteris (2000) - AOW-pensioen dat in de geest van het Verdag met Marokko aan gehuwde vrouw is toegekend op basis van fictieve verzekeringstijdvakken, moet voor toepassing van art. 8, eerste lid, onderdeel d BUB 1989 worden aangemerkt als een aan haar man toekomende uitker - Fiscaal Weekblad FED, 2000 (60), 2661-2663
 • Maarten Feteris (2000) - Premievervangende belasting voor gemoedsbezwaarden maakt geen inbreuk op art. 9 EVRM of art. 18 IVBPR - Fiscaal Weekblad FED, 2000 (60), 1828-1829
 • Maarten Feteris (2000) - Cassatieberoep waarbij geen herbeoordeling van bewijs mogelijk is, is in strijd met art. 14, vijfde lid IVBPR - Fiscaal Weekblad FED, 2000 (60), 2827-2829
 • Maarten Feteris (2000) - Uitsluiting niet-ingezetene met VUT-uitkering van verzekering ingevolge de volksverzekeringen is niet in strijd met art. 14 EVRM; art. 26 IVBPR - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 184-185
 • Maarten Feteris (2000) - Getuige die vreest voor strafvervolging - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 720-722
 • Maarten Feteris (2000) - Verhoging bij navordering. Mededelingsplicht. Verwijt van opzet omvat niet grove schuld. Uiteindelijke juridische kwalificatie van een gedraging pas na opleggen van de navorderingsaanslag medegedeeld - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 1000-1003
 • Maarten Feteris (2000) - Aanslag inkomstenbelasting niet verlaagd in verband met gewetensbezwaren - Fiscaal Weekblad FED, 2000 (60), 1823-1825
 • Maarten Feteris (1999) - Nr. 319 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 1022-1023
 • Maarten Feteris (1999) - Nr. 34 135 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 2124-2126
 • Maarten Feteris (1999) - Nr. 33 471 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 365-367
 • Maarten Feteris (1999) - Nr. 263/1995 - Fiscaal Weekblad FED, 1999 (59), 1405-1408
 • Maarten Feteris (1999) - Nr. 34 421 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 3592-3594
 • Maarten Feteris (1998) - Nr. 174 Art. 52 EEG-Verdrag - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 29-29
 • Maarten Feteris (1998) - Nr. 124 Gelijkheidsbeginsel - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 12-12
 • Maarten Feteris (1998) - Criminal charge. Redelijke termijn voor vooronderzoek - Fiscaal Weekblad FED, 1998 (58), 8-8
 • Maarten Feteris (1998) - Verzenddatum vertaling bepalend indien rechtzoekende Nederlandse taal niet beheerst - Fiscaal Weekblad FED, 1998 (57), 3-3
 • Maarten Feteris (1998) - Art. 6 EVRM geschonden nu geen gelegenheid is gekregen te reageren op ongunstige conclusie van het OM - Fiscaal Weekblad FED, 1998 (57), 7-7
 • Maarten Feteris (1998) - Reactie op conclusie OM in civiele zaak dient binnen twee weken na toezending te zijn ontvangen door de Hoge Raad - Fiscaal Weekblad FED, 1998 (57), 3-3
 • Maarten Feteris (1998) - Antwoorden ex art. 47 AWR als bewijs bij belastingfraude. Geen schending art. 6 EVRM - Fiscaal Weekblad FED, 1998 (57), 8-8
 • Maarten Feteris (1998) - Onpartijdigheid van de rechter - Fiscaal Weekblad FED, 1998 (57), 10-10
 • Maarten Feteris (1998) - Omkering/verzwaring bewijslast - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 6-6
 • Maarten Feteris (1998) - Aanvang 'redelijke termijn' - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 22-22
 • Maarten Feteris (1998) - Nr. 112 Ontoereikend gemotiveerd bewijsoordeel - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 9-9
 • Maarten Feteris (1998) - Nr. 61 Arrest E.L. e.a. vs Zwitserland - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 9-9
 • Maarten Feteris (1998) - Uitspraak niet naar gemachtigde gestuurd. Beroep na meer dan een jaar is ontvankelijk - Fiscaal Weekblad FED, 1998 (58), 8-8
 • Maarten Feteris (1998) - Nr. 32 2111 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (45), 1-1
 • Maarten Feteris (1997) - Nr. 30 646 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1997 (45), 2751-2752
 • Maarten Feteris (1997) - Nr. 43/1994/490/572 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1997 (45), 1922-1929
 • Maarten Feteris (1997) - Nr. 1177 - Fiscaal Weekblad FED, 1997 (57), 1-1
 • Maarten Feteris (1997) - Verhoor door FIOD en latere arrestatie. Criminal charge reeds bij verhoor aanwezig. Redelijke termijn overschreden - Fiscaal Weekblad FED, 1997 (57), 2427-2429
 • Maarten Feteris (1997) - Nr. 31 691 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1997 (45), 870-874
 • Maarten Feteris (1997) - Nr. 278 - Fiscaal Weekblad FED, 1997 (57), 3066-3068
 • Maarten Feteris (1997) - Nr. 31 225 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1997 (45), 1960-1961
 • Maarten Feteris (1997) - Nr. 31 346 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1997 (45), 802-809
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 29 407 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (55), 759-771
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 31/1994/478/560 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 812-820
 • Maarten Feteris (1996) - Nrs. C-430/93 en C-431/93 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 2223-2226
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 267 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 2343-2371
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 30 803 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 325-336
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 263 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 718-732
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 30 208 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 1839-1843
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 58/1994/505/587 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 2140-2143
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 30 899 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 1815-1818
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 38/1994/485/567 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 1012-1013
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 267-94-V - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 489-491
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 94/1730 BELEI P02 G06 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 483-489
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 258 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 686-695
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 29 868 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 2247-2281
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 30 694 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 1943-1944
 • Maarten Feteris (1996) - C-425/93 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 5-23
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. WW 1994/354 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 15-17
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. AWB 94/3654 RWW - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 17-20
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 30 720 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 733-735
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. WUV 1994/169 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (56), 370-370
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 33 CBB 94/024/076/003 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (55), 126-127
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 29 901 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1996 (44), 34-36
 • Maarten Feteris (1996) - Nr. 28 205 - Fiscaal Weekblad FED, 1996 (55), 900-903
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 29 332 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 623-639
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 29 539 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 923-927
 • Maarten Feteris (1995) - Noot - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (178)
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 29 392 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 15-36
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 19187/91 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 4-15
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 17/1989/177/233 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1995 (43), 1997-2005
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 43/1993/438/517 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1995 (43), 2169-2193
 • Maarten Feteris (1995) - Nrs. 48/1993/443/522 en 49/1993/444/523 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1995 (43), 895-898
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 30 024 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 1986-1988
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 29 536 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 757-759
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 29 594 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 2935-2945
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 29 254 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1995 (43), 2118-2120
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 29 978 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (43), 2212-2215
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 3150 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 1015-1017
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 273 CRvB Aw 1990/493 en 494 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 904-905
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 274 CRvB AW 1991/58 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 905-907
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 275 CRvB AW 1990/612, Aw 1991/572 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 907-909
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 276 CRvB AW 1990/190-192 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 909-915
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 493 AWB 94/928 RWW V 09 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 1748-1750
 • Maarten Feteris (1995) - Nr. 97 552 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (55), 959-961

 • Maarten Feteris & J Silvis (2018) - Rechtseenheid en rechtsvorming als gezamenlijke verantwoordelijkheid van hoogste rechters - Boom Juridische Uitgevers
 • Maarten Feteris (2017) - De conclusies van Advocaat-Generaal Overgaauw - Wolters Kluwer
 • Maarten Feteris (2016) - Gehoord de P-G in het bestuursrecht - Wolters Kluwer
 • Maarten Feteris (2013) - De vestiging van de Hoge Raad - Sdu Uitgevers
 • Maarten Feteris (2009) - Nieuw formeelrechtelijke verschijnselen in de schenk- en erfbelasting - Sdu Uitgevers
 • Maarten Feteris (2009) - Schakelen tussen belasting en boete: wanneer moet de koppeling los? - Kluwer
 • Maarten Feteris (2004) - De Europeanisering van het belastingrecht (directe belastingen) - Kluwer
 • Maarten Feteris (2004) - Bijdrage bespreking preadvies - Kluwer
 • Maarten Feteris (2003) - De nieren proeven: over het bewijsaanbod in het fiscale procesrecht - Kluwer
 • Maarten Feteris (2000) - 50 jaar EVRM en het belastingrecht - Gouda Quint
 • Maarten Feteris (2000) - De fiscale bestuurlijke boeten en de vierde tranche van de Awb - Sanders Instituut/Gouda Quint
 • Maarten Feteris (1999) - Naar een open stelsel van rechtsbescherming in belastingzaken? - Kluwer
 • Maarten Feteris (1996) - Wordt vernietigen en verwijzen vanzelfsprekender? - Kluwer
 • Maarten Feteris (1995) - Oppositie tegen het preadvies van P.J. Wattel op de jaarvergadering van de NJV d.d. 9 juni 1995 - W.E.J. Tjeenk Willink

 • Maarten Feteris (2017) - De samenwerking tussen de Hoge Raad en de Afdeling - Ars Aequi Libri
 • Maarten Feteris (2006) - Besluiteloosheid van de fiscus - Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
 • Maarten Feteris (2000) - Boekbespreking - Gouda Quint
 • Maarten Feteris (1997) - Formeel belastingrecht in de volgende eeuw - Stichting Fiscaal Wetenschappelijk College
 • Maarten Feteris (1997) - Boekbespreking - Gouda Quint

 • Maarten Feteris (1993) - Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijk proces - Universiteit van Amsterdam

 • Maarten Feteris & EB Pechler (2004) - Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes