Current facets (Pre-Master)

mr.dr. (Maarten) M.A. Verbrugh

Associate Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 7-
Telephone
+31 10 4081664
Email
verbrugh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.A. Verbrugh (2018). Grensoverschrijdende zetelverplaatsing op grond van de vrijheid van vestiging: het laatste stukje van de puzzel in het Polbud-arrest? Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7 (1), 14.
    • M.A. Verbrugh (2014). Van de NV naar de BV naar de NV? Ars Aequi, 63 (4), 263-271.
    • M.A. Verbrugh & H. Koster (2014). De Europese Stichting (FE): het voorstel voor een FE-Statuut. Ondernemingsrecht, 2014 (58), 279-287.
    • M.A. Verbrugh (2014). Grensoverschrijdende omzetting na de arresten Cartesio en Vale. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 512-523.
    • M.A. Verbrugh (2013). Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van werknemers. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (1), 23-31.
    • J.N. Schutte-Veenstra & M.A. Verbrugh (2012). Openbare raadpleging over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht; een kritische bespreking. Ondernemingsrecht, 2012 (136), 736-745.
    • M.A. Verbrugh (2011). Wijziging van Boek 2 BW ter uitvoering van Richtlijn 2009/109/EG inzake (grensoverschrijdende) juridische fusies en splitsingen. Ondernemingsrecht, 2011 (6), 217-222.
    • B.J. de Jong & M.A. Verbrugh (2011). De toekomst van het Europese ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2011 (10/11), 376-385.
    • M.A. Verbrugh (2011). Naar een Europese BV? Het voorstel voor een SPE-Verordening nader bezien in het licht van de SE en enkele recente Europese ontwikkelingen. Ars Aequi, 2011 (12), 871-878.
    • J.N. Schutte-Veenstra & M.A. Verbrugh (2011). De SE: pro's en con's. Ondernemingsrecht, 2011 (1), 23-27.
    • M.A. Verbrugh (2010). Het Belgische antwoord op de Engelse 'limited': de Starter-bvba. Ondernemingsrecht, 2010 (4), 193-199.
    • M.A. Verbrugh (2010). Versoepeling van de fusie- en splitsingsprocedure in etappes. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2010 (4), 107-115.
    • L. Timmerman & M.A. Verbrugh (2009). Het Nederlands enquêterecht in een internationaliserend vennootschapsrecht. Ondernemingsrecht, 2009 (3), 146-155.
    • M.A. Verbrugh (2009). De wettelijke rol van de accountant bij (grensoverschrijdende) juridische fusie en juridische splitsing. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2009 (1/2), 4-11.
    • M.A. Verbrugh (2009). Cartesio: baanbrekend of wegbereidend? SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2009 (11), 419-428.
    • M.A. Verbrugh (2008). Concurrentie van vennootschapssystemen in Europa. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2008 (7/8), 267-277.
    • M.A. Verbrugh (2008). De Herziening van het GmbH-recht in een concurrerende omgeving. Het wetsvoorstel MoMiG. Ondernemingsrecht, 2008 (10/11), 401-406.
    • M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2007). Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007, 434-441.
    • M.A. Verbrugh (2007). Modernisering van het ondernemingsrecht in Zuid-Afrika. Ondernemingsrecht, 2007 (17), 647-651.
    • M.A. Verbrugh (2007). Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2007 (4), 114-121.
    • M.A. Verbrugh (2006). De gevolgen van een 403-verklaring voor schuldeisers bij juridische fusie en juridische splitsing. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2006 (2), 49-55.
    • M.A. Verbrugh (2003). Juridische fusie en splitsing als herstructureringsinstrument. Onderneming en Financiering, 2003 (56), 44-49.
    • M.A. Verbrugh (2012). Goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen (Column). Ondernemingsrecht, 2012 (9), 347-348.
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
    • M.A. Verbrugh (2011). Ondernemerschap en ondernemingsrecht. Fiat Justitia (EUR), 2011 (2), 40-43.
    • M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2011). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987.
    • B.F. Assink, M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
    • M.A. Verbrugh (2010). Verslag van het Van der Heijden-congres 'Geschillen in de vennootschap'. Ondernemingsrecht, 2010 (13), 537-544.
    • M.A. Verbrugh (2009). Abolitionism and company law. Ondernemingsrecht, 2009 (13), 558-559.
    • M.A. Verbrugh (2008). Wijziging van Boek 2 BW in verband met de implementatie van de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2008 (12), 432-434.
    • M.A. Verbrugh (2006). Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' over 'De vereenvoudigde BV'. Ondernemingsrecht, 2006 (17), 617-622.
   • M.J. Kroeze, H. Beckman & M.A. Verbrugh (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon. Deventer: Kluwer
   • M.A. Verbrugh (2017). Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid. In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' : opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016 (pp. 435-446). Deventer: Kluwer
   • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2016). Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht). In M. van Olffen (Ed.), Handboek notarieel ondernemingsrecht (OO&R) (pp. 45-90). Deventer: Wolters Kluwer
   • M.A. Verbrugh & J.N. Schutte-Veenstra (2013). The European Private Company and Capital Protection. In H. Hirte & Ch. Teichmann (Eds.), The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE) (pp. 263-292). Berlin/Boston: De Gruyter
   • M.A. Verbrugh (2012). Vriendschappelijk belang. In M.H. Claringbould & e.a. (Eds.), Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar handelsrecht aan de EUR (pp. 525-541). Deventer: Kluwer
   • M.A. Verbrugh (2011). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. In J.B.S. Hijnk & M.A. Verbrugh (Eds.), Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na cartesio. Deventer: Kluwer
   • M.A. Verbrugh (2010). Bescherming van minderheidsaandeelhouders bij grensoverschrijdende juridische fusie. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 101-124). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • J.B. Wezeman, A.D.M. Bras, A.G.H. Klaassen, M.L.H. Reumers & M.A. Verbrugh (2002). Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • M.A. Verbrugh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 18), Ondernemingsrecht 2015-17, (Verbodenverklaring en ontbinding Vereniging Martijn een feit). p.106-111.
   • M.A. Verbrugh (2013). Noot bij: Rechtbank Assen. (2012, juni 27), Ondernemingsrecht 2013-1, HA RK 11-230, (Vereniging Martijn). p.41-44.
   • M.A. Verbrugh & B.F. Assink (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, oktober 14), Ondernemingsrecht 2012-5, LJN BR0119, (Van Welie/M.E. Beheer).
   • M.A. Verbrugh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ondernemingsrecht 2011-41, (Van Nieuwburg e.a. tegen TMF Nederland B.V., TMF (B.V.I.) Limited en TMF Management (BVI) Limited). p.207-2010.
   • M.A. Verbrugh (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, mei 15), JOR 2009-218, (Stichting Rijnland Ziekenhuis).
   • J.B.S. Hijink & M.A. Verbrugh (Ed.). (2011). Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio. Deventer: Kluwer
   • F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Ed.). (2010). 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (RIPL, 3). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • M.A. Verbrugh (2016). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen (diss. Utrecht]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2016(1), 38-41.
   • M.A. Verbrugh (2010, oktober 7). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. onbekend, Symposium: 'Europees Ondernemingsrecht; grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio'.
 • Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

  Start Date
  Apr/2017
  End Date
  Is current
  Place
  NIJMEGEN
  Specialty
  Handels-, Ondernemings- en Financieel recht

  Uitgeverij Den Hollander

  Start Date
  Sep/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  redacteur tijdschrift Arbeid & Onderneming
  Specialty
  Handels-, Ondernemings- en Financieel recht
 • Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3
  Year level
  master (Commercial Law / Commercial and Company Law)

  Onderneming, organisatie en risico's

  Title
  Onderneming, organisatie en risico's
  Year
  2018
  Period
  BLOK-CP
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081664

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam