prof.mr.dr. (Maarten) MA Verbrugh

prof.mr.dr. (Maarten) MA Verbrugh
Full professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
verbrugh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Maarten Verbrugh (2020) - European Company Law in 2020: Mobility and Sustainability - European Company Law, 17 (1), 4-6
 • Maarten Verbrugh (2019) - Kantelpunt in en buiten het ondernemingsrecht en het doel van de onderneming - Ondernemingsrecht, 2019 (67)
 • Maarten Verbrugh (2019) - Ter Visie- Ondernemingsrecht in 2019 - Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 8 (1), 3-6
 • Kid Schwarz & Maarten Verbrugh (2019) - Leidt de herziene aandeelhoudersrichtlijn tot meer langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders? Inleiding bij themanummer Ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht, 2019 (16), 863-865
 • Bastiaan Assink & Maarten Verbrugh (2012) - Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel) - Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008
 • Maarten Verbrugh (2012) - Goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen (Column) - Ondernemingsrecht, 2012 (9), 347-348
 • Maarten Kroeze & Maarten Verbrugh (2011) - Kroniek van het vennootschapsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987
 • Maarten Verbrugh (2011) - Ondernemerschap en ondernemingsrecht - Fiat Justitia (EUR), 2011 (2), 40-43
 • Bastiaan Assink, Maarten Kroeze & Maarten Verbrugh (2010) - Kroniek van het vennootschapsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007
 • Maarten Verbrugh (2010) - Verslag van het Van der Heijden-congres 'Geschillen in de vennootschap' - Ondernemingsrecht, 2010 (13), 537-544
 • Maarten Verbrugh (2009) - Abolitionism and company law - Ondernemingsrecht, 2009 (13), 558-559
 • Maarten Verbrugh (2008) - Wijziging van Boek 2 BW in verband met de implementatie van de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen - Ondernemingsrecht, 2008 (12), 432-434
 • Maarten Verbrugh (2006) - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' over 'De vereenvoudigde BV' - Ondernemingsrecht, 2006 (17), 617-622

 • Maarten Kroeze, H Beckman & Maarten Verbrugh (2015) - Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon - Kluwer

 • Steven Hijink & Maarten Verbrugh (2011) - Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio - Kluwer
 • Frank Smeele & Maarten Verbrugh (2010) - 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht - Boom Juridische Uitgevers

 • Maarten Verbrugh (2016) - Boekbeschouwing - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2016, 38-41

 • Maarten Verbrugh (2020) - Juridische splitsing en actio pauliana (IGI/Cicenia) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2020 (107)
 • Maarten Verbrugh (2019) - Juridische splitsing (zaaknr. C/01/336491 / EX RK 18-137) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2019 (79)
 • Maarten Verbrugh (2015) - Verbodenverklaring en ontbinding Vereniging Martijn een feit - Ondernemingsrecht, (17), 106-111
 • Maarten Verbrugh (2013) - Vereniging Martijn - Ondernemingsrecht, 2013 (1), 41-44
 • Maarten Verbrugh & Bastiaan Assink (2012) - Van Welie/M.E. Beheer - Ondernemingsrecht, 2012 (5)
 • Maarten Verbrugh (2011) - Van Nieuwburg e.a. tegen TMF Nederland B.V., TMF (B.V.I.) Limited en TMF Management (BVI) Limited - Ondernemingsrecht, 2011 (41), 207-2010
 • Maarten Verbrugh (2009) - Stichting Rijnland Ziekenhuis - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2009 (218)

 • Harold Koster & Maarten Verbrugh (2019) - Juridische fusie en splitsing bij de vereniging - Wolters Kluwer

 • JB Wezeman, ADM Bras, Ageeth Klaassen, MLH (Michele Leontina Henricus) Reumers & Maarten Verbrugh (2002) - Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Maarten Verbrugh (2010) - Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels - Symposium: 'Europees Ondernemingsrecht; grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio'

Loyens en Loeff

Start date approval
March 2019
End date approval
December 9999
Place
AMSTERDAM
Description
Ondernemingsrecht

Labor and Employment Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR315

Thesis Master Corporate Law

Year
2021
Course Code
RS118

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Master thesis International Trade Law

Year
2021
Course Code
RS131

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

Company Law and Restructuring

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB38

Private International Law for Comp. Law

Year
2021
Course Code
RB28A

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes