prof.mr.dr.
(Maarten) MA Verbrugh

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
0104081664
Email
verbrugh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.A. Verbrugh (2020). European Company Law in 2020: Mobility and Sustainability. European Company Law, 17 (1), 4-6.
    • C.A. Schwarz & M.A. Verbrugh (2019). Leidt de herziene aandeelhoudersrichtlijn tot meer langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders? Inleiding bij themanummer Ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2019 (16), 863-865.
    • M.A. Verbrugh (2019). Ter Visie- Ondernemingsrecht in 2019. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 8 (1), 3-6.
    • M.A. Verbrugh (2019). Kantelpunt in en buiten het ondernemingsrecht en het doel van de onderneming. Ondernemingsrecht, 2019 (67).
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
    • M.A. Verbrugh (2012). Goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen (Column). Ondernemingsrecht, 2012 (9), 347-348.
    • M.A. Verbrugh (2011). Ondernemerschap en ondernemingsrecht. Fiat Justitia (EUR), 2011 (2), 40-43.
    • M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2011). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987.
    • M.A. Verbrugh (2010). Verslag van het Van der Heijden-congres 'Geschillen in de vennootschap'. Ondernemingsrecht, 2010 (13), 537-544.
    • B.F. Assink, M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
    • M.A. Verbrugh (2009). Abolitionism and company law. Ondernemingsrecht, 2009 (13), 558-559.
    • M.A. Verbrugh (2008). Wijziging van Boek 2 BW in verband met de implementatie van de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2008 (12), 432-434.
    • M.A. Verbrugh (2006). Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' over 'De vereenvoudigde BV'. Ondernemingsrecht, 2006 (17), 617-622.
    • H. Koster & M.A. Verbrugh (2019). Juridische fusie en splitsing bij de vereniging. In G.J.C. Rensen & B. Snijder-kuipers (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 303-326). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.A. Verbrugh (2019). De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang. In B. Kemp, H. Koster & K. Schwarz (Eds.), De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (IVOR, 115) (pp. Hoofdstuk 7). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.A. Verbrugh (2019). Implementation of the Cross-Border Merger Directive in the Netherlands. In T. Papadopoulos (Ed.), Cross-Border Mergers. EU Perspectives and National Experiences (Studies in European Economic Law and Regulation, 17) (pp. 411-424). Cham: Springer doi: 10.1007/978-3-030-22753-1_20
    • M.A. Verbrugh & H. Koster (2019). Juridische fusie en splitsing. In B. Snijder-Kuipers & G.J.C. Rensen (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht. Vereniging, cooperatie en onderlinge waarbormaatschappij (VDHI, 132-2) (pp. 303-325). Deventer: Wolters-Kluwer
    • M.A. Verbrugh (2018). Company Law. In P.J. Kuijper, F. Amtenbrink, D. Curtin, B. de Witte, A. McDonnell & S. van den Bogaert (Eds.), Law of the European Union (pp. Chapter 25). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer
    • M.A. Verbrugh (2017). Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid. In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' : opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016 (pp. 435-446). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink & M.A. Verbrugh (2016). Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht). In M. van Olffen (Ed.), Handboek notarieel ondernemingsrecht (OO&R) (pp. 45-90). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.A. Verbrugh & J.N. Schutte-Veenstra (2013). The European Private Company and Capital Protection. In H. Hirte & Ch. Teichmann (Eds.), The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE) (pp. 263-292). Berlin/Boston: De Gruyter
    • M.A. Verbrugh (2012). Vriendschappelijk belang. In M.H. Claringbould & e.a. (Eds.), Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar handelsrecht aan de EUR (pp. 525-541). Deventer: Kluwer
    • M.A. Verbrugh (2011). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. In J.B.S. Hijnk & M.A. Verbrugh (Eds.), Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na cartesio. Deventer: Kluwer
    • M.A. Verbrugh (2010). Bescherming van minderheidsaandeelhouders bij grensoverschrijdende juridische fusie. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 101-124). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • M.A. Verbrugh (2016). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen (diss. Utrecht]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2016(1), 38-41.
   • J.B. Wezeman, A.D.M. Bras, A.G.H. Klaassen, M.L.H. Reumers & M.A. Verbrugh (2002). Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • M.A. Verbrugh (2020). Noot bij: HvJ EU. (2020, januari 30), JOR 2020-107, Zaaknr. C-394/18, (Juridische splitsing en actio pauliana (IGI/Cicenia)). ECLI:EU:C:2020:56
   • M.A. Verbrugh (2019). Noot bij: Rechtbank Oost-Brabant. (2018, november 27), JOR 2019-79, (Juridische splitsing (zaaknr. C/01/336491 / EX RK 18-137)). ECLI:NL:RBOBR:2018:6594
   • M.A. Verbrugh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 18), Ondernemingsrecht 2015-17, (Verbodenverklaring en ontbinding Vereniging Martijn een feit). p.106-111.
   • M.A. Verbrugh (2013). Noot bij: Rechtbank Assen. (2012, juni 27), Ondernemingsrecht 2013-1, HA RK 11-230, (Vereniging Martijn). p.41-44.
   • M.A. Verbrugh & B.F. Assink (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, oktober 14), Ondernemingsrecht 2012-5, LJN BR0119, (Van Welie/M.E. Beheer).
   • M.A. Verbrugh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ondernemingsrecht 2011-41, (Van Nieuwburg e.a. tegen TMF Nederland B.V., TMF (B.V.I.) Limited en TMF Management (BVI) Limited). p.207-2010.
   • M.A. Verbrugh (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, mei 15), JOR 2009-218, (Stichting Rijnland Ziekenhuis).
   • M.J. Kroeze, H. Beckman & M.A. Verbrugh (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon. Deventer: Kluwer
   • J.B.S. Hijink & M.A. Verbrugh (Ed.). (2011). Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio. Deventer: Kluwer
   • F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Ed.). (2010). 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (RIPL, 3). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • M.A. Verbrugh (2010, oktober 7). Cartesio en het perspectief op concurrentie tussen rechtstelsels. onbekend, Symposium: 'Europees Ondernemingsrecht; grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio'.
 • Loyens en Loeff

  Start date approval
  Mar/2019
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Ondernemingsrecht
 • Master thesis International Trade Law

  Title
  Master thesis International Trade Law
  Year
  2020

  Private International Law for Comp. Law

  Title
  Private International Law for Comp. Law
  Year
  2020

  Thesis Master Corporate Law

  Title
  Thesis Master Corporate Law
  Year
  2020

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2020

  Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2020
  Year level
  master

  Mergers, Reorganisations and Insolvency

  Title
  Mergers, Reorganisations and Insolvency
  Year
  2020
  Year level
  master

  Researchlab: Commercial law

  Title
  Researchlab: Commercial law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081664

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam