prof.mr.dr.
(Madeleine) MMWD Merkx

(external) researcher Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-002
Telephone
0104088164
Email
merkx@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Ministerie van Financien. (2021, februari 5), NLF 2021-, (Uitvoeringstoets noodspoor wetsvoorstel ‘Implementatie richtlijnen elektronische handel’).
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, november 12), BNB 2021-, 30, (Zaak Sonaecom. Gemengde holding. Recht op aftrek bij afgeketste overname).
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, november 12), BNB 2021-, 31, (Zaak ITH Comercial Timişoara. Recht op aftrek bij afgeketst investeringsproject. Commissionairsregeling).
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Staatssecretaris Financien. (2021, januari 20), NLF 2021-, 201, (Kamerbrief implementatievoorstel btw e-commerce).
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Besluit Staatssecretaris Financien. (2020, november 24), NLF 2021-, 8, (Geactualiseerd besluit over aftrek van omzetbelasting).
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2021, januari 20), Fiscaal Weekblad FED 2021-, 38, (Terbeschikkingstelling auto voor privégebruik aan werknemer kan langdurende verhuur van vervoermiddel zijn.).
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Algemene Rekenkamer. (2021, januari 14), NLF 2021-, 200, (Tijdige invoering btw op e-commerce zet Belastingdienst voor grote uitdaging).
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Ministerie van Financien. (2021, januari 29), NLF 2021-, 308, (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel; nader verslag).
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, juli 9), Fiscaal Weekblad FED 2020-123, Zaaknr. C-716/18, (Omzet verhuur onroerende zaak telt niet mee als relevante omzet binnen de kleineondernemersregeling indien deze activiteit niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden behoort). ECLI:EU:C:2020:540
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juli 5), Fiscaal Weekblad FED 2020-8, Zaaknr. 17/03702, (Ook fiscale eenheid btw mogelijk met ondernemer die beperkt economische activiteiten verricht). ECLI:NL:HR:2019:1112
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juli 5), Fiscaal Weekblad FED 2020-9, Zaaknr. 18/01450, (Fiscale eenheid btw tussen school en detacherings-BV mogelijk vanwege niet-verwaarloosbare economische betrekkingen). ECLI:NL:HR:2019:1118
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, november 8), Fiscaal Weekblad FED 2020-17, Zaaknr. 18/00405, (Geen verlaagd btw-tarief voor alcoholische drank bij verstrekking maaltijden in restaurant). ECLI:NL:HR:2019:1724
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Europese Raad. (2020, februari 18), NLF 2020-0488, 14127/19 en 14128/19, (E-handel: nieuwe regels voor uitwisseling betalingsgegevens btw vanaf 2024).
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, oktober 1), Fiscaal Weekblad FED 2020-, 153, (Gedeeltelijk recht op aftrek van btw op kosten die aannemer mede maakt voor verkoop grond door derde.).
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, november 18), NLF 2020-, 2607, (Btw-vrijstelling kostendelende groeperingen; toepasselijkheid op btwgroepen).
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, september 17), NLF 2020-2028, Zaaknr. C-791/18, (Herziening ineens van oorspronkelijke aftrek btw niet strijdig met Btwrichtlijn). ECLI:EU:C:2020:731
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: AG-conclusie Hof van Justitie. (2020, februari 6), NLF 2020-825, (Afstandsverkopen, plaats van levering, uitleg arikel 33 btw-richtlijn).
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, juni 18), Fiscaal Weekblad FED 2020-115, Zaaknr. C-276/18, (Ook bij vervoersovereenkomst op naam afnemer kan sprake zijn van afstandsverkoop). ECLI:EU:C:2020:485
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, juni 11), BNB 2020-119, Zaaknr. C-43/19, (Zaak Vodafone Portugal. Ontvangen bedragen vanwege vroegtijdige beeindiging contract zijn belast). ECLI:EU:C:2020:465
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: MvF. (2020, juli 14), NLF 2020-1694, Zaaknr. 35 527, (Wetsvoorstel 'Implementatie richtlijnen elektronische handel').
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, mei 28), Fiscaal Weekblad FED 2020-101, Zaaknr. C-684/18, (Bij totaalfactuur voor korting op intracommunautaire en binnenlandse leveringen moet afnemer de aftrek van btw corrigeren). ECLI:EU:C:2020:403
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: AG-conclusie Hof van Justitie. (2020, juni 25), NLF 2020-1538, Zaaknr. C‑459/19, (Plaats van beleggingsbeheerdiensten verricht voor charitatieve trust). p.16-18. ECLI:EU:C:2020:496
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, mei 7), BNB 2020-102, Zaaknr. C-547/18, (Zaak Dong Yang Electronics. Dochtervennootschap in lidstaat is niet zonder meer een vaste inrichting van de in een derde staat gevestigde moedermaatschappij). ECLI:EU:C:2020:350
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, februari 28), BNB 2020-74, Zaaknr. 18/00873, (Ondernemerschap. Bestuurder van coöperaties verricht werkzaamheden voor (cliënten van) die coöperaties). ECLI:NL:HR:2020:330
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 20), Fiscaal Weekblad FED 2020-65, Zaaknr. 18/01184, (Btw-aftrek voor kosten advocaat directeur indien bedrijfsbehoeften het maken van de kosten noodzakelijk maken). ECLI:NL:HR:2020:481
   • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, mei 29), Fiscaal Weekblad FED 2020-105, Zaaknr. 18/02775, (Het feit dat de schatkist per saldo geen financieel nadeel heeft geleden vormt geen reden om een vergrijpboete vanwege opzet achterwege te laten). ECLI:NL:HR:2020:973
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie. (2019, mei 8), Fiscaal Weekblad FED 2019-91, Zaak C-566/17, (Ook bij ontbreken wettelijke regeling toepassing pre pro rata verplicht). ECLI:EU:C:2019:390 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Staatssecretaris van Financien. (2019, september 17), NLF 2019-118, (Voorraad op afroep).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Staatssecretaris van Financien. (2019, september 17), NLF 2019-131, (Opgaaf ICP).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Staatssecretaris van Financien. (2019, september 17), NLF 2019-119, (Ketentransacties).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juni 7), Fiscaal Weekblad FED 2019-117, Zaaknr. 17/05587, (Herziening voor btw op opfokkosten bij beeindiging btw-landbouwregeling). ECLI:HR:2019:863
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2019, mei 15), Fiscaal Weekblad FED 2019-104, Zaaknr V-N 2019/2614, (Groepsmaatschappij die tankkaarten verstrekt verricht vrijgestelde financiële dienst). ECLI:EU:C:2019:412
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2019, mei 8), BNB 2019-116, Zaaknr. C-568/17, (Zaak Geelen. Interactieve erotische webcamsessies vormen complexe amusementsactiviteit, daadwerkelijk verricht op de plaats van vestiging van de aanbieder). ECLI:EU:2019:388 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Advocaat-generaal. (2019, februari 12), NLF 2019-656, Zaaknr. C-568/17, (Erotische webcamsessies voor btw geen vermakelijkheidsactiviteit). ECLI:EU:C:2019:109 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof Den Bosch. (2019, februari 21), NLF 2019-1231, 17/00474 tm 17/00478, (Interne compensatie van IB met premie volksverzekeringen niet mogelijk). ECLI:NL:GHSHE:2019:635
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, februari 8), Fiscaal Weekblad FED 2019-68, Zaaknr. 17/04018, (Geen vermindering kleineondernemersregeling voor Duitse verhuurders vakantiewoning). ECLI:HR:2019:194
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2019, april 24), NLF 2019-1112, 18/00675,18/00136, (Prestaties gekwalificeerd als bemiddelingsdiensten; plaats dienst niet in Nederland). ECLI:NL:GHARL:2019:3541 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), BNB 2019-48, Zaaknr. C-18/18, (Zaak Mailat e.a. Geen overdracht algemeenheid goederen/diensten bij verhuur van alle voor voorzetting onderneming noodzakelijke onderdelen). ECLI:EU:C:2018:1038 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-33, Zaaknr. C-422/17, (Bij vooruitbetalingen mag reisbureau winstmarge bepalen aan de hand van raming). ECLI:EU:C:2018:1029
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-32, Zaaknr. C-552/17, (Reisbureauregeling ook van toepassing bij in- en verkoop van een enkele dienst). ECLI:EU:C:2018:1032
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, november 8), BNB 2019-10, Zaaknr. C-502/17, (Zaak C&D Foods Acquisition. Geen aftrek van voorbelasting voor moeiende holding op kosten wegens voorgenomen verkoop aandelen). ECLI:EU:2018:888 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2018). Noot bij: HR. (2018, september 28), BNB 2018-206, Zaaknr. 17/00987, (Levering machines en installaties geen overdracht algemeenheid van goederen.). ECLI:NL:HR:2018:1787 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, november 22), NLF 2018-2611, Zaaknr. C-295/17, (Compensatiebetalingen voor Portugees telecombedrijf aan btw onderworpen). ECLI:EU:C:2018:942 [go to publisher's site]
    • M.M.W.D. Merkx (2020, september 30). Prinsjesdag - indirecte belastingen. Online, CT Prinsjesdaglezing.
    • M.M.W.D. Merkx & R.A. Wolf (2020, november 9). Capita selecta btw - deel I o.a. vrijstellingen en ondernemerschap. Online, SOB - permanente educatie.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, november 19). Capita selecta btw - deel II o.a. e-commerce en vaste inrichting. Online, Permanente Educatie NOB.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, maart 26). Dagvoorzitter. NOB - Amsterdam, 4e Fiscale Conferentie Tax Talents.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, maart 4). Btw en e-commerce en DST. Den Dolder, Winterschool NOB.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, december 7). Plaats van dienst en afnemer van de prestatie. Online, SOB-opleiding aspirant-leden.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, juni 6). Btw en e-commerce. Maarsen, Nationaal btw-congres.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, september 23). Plaats van dienst en afnemer van de prestatie. Utrecht, Cursus Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, februari 14). EFS conference '50 Years of the EU Customs Union and EU VAT System' - seminar chair en moderator of the panel discussion. Rotterdam, EFS Conference.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, januari 24). Btw-cursus Rechtbanken Den Haag en Haarlem. Den Haag, Cursus.
    • M.M.W.D. Merkx & M. Pauwels (2019, maart 26). Gespreksleider, organiseren en samenstellen van deze bijeenkomst. Den Haag, Jongerenbijeenkomst Vereniging Belastingwetenschap.
    • M.M.W.D. Merkx & R.A. Wolf (2019, april 1). Cursus capita selecta omzetbelasting. Zeist, Cursus Nederlandse Orde Belastingadviseurs Permanente Educatie.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, april 5). Afnemer in de btw - wie is het (ook al weer)? Utrecht, Studiedag OB Belastingdienst.
    • M.M.W.D. Merkx (2021, januari 29). 'Nieuwe btw e-commerceregels per 1 juli 2021. Online, JOB-lezing.
    • M.M.W.D. Merkx & W. de Wit (2020, november 3). VAT and customs. Rotterdam, Post Master Customs EFS.
    • W. de Wit & M.M.W.D. Merkx (2020, november 3). VAT and customs (sequel). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, december 1). Internationale actualiteiten op btw-gebied. Online, BTW in de praktijk - permanente educatie SOB.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, februari 13). New VAT rules for e-commerce: highlights & insights. Rotterdam, EFS Conference.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, mei 12). VAT: Basic Rules and Principles (including workshop/case study). Online (originally in Riga), Introduction to European Law with a Special Focus on VAT for Latvian judges.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, mei 14). Recent case law of the CJEU. Online (originally in Riga), Introduction to European Law with a Special Focus on VAT for Latvian judges.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, oktober 27). Vaste inrichting en plaats van dienst. Rotterdam, Post master indirecte belastingen EFS.
    • M.M.W.D. Merkx (2020, september 25). Recent and Pending CJEU decisions. Rotterdam, EFS Top level seminar.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, november 8). De toekomst van de btw. Zeist, 49e Fiscale Conferentie NOB.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, december 6). Blockchain and VAT: the impact of blockchain on VAT legislation. Brussels, Conference VAT in the Digital Age organized by European Commission.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, juli 1). EU - E-commerce en btw. Utrecht, PE-seminar digitale economie Nederlandse Orde Belastingadviseurs.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, september 18). Prinsjesdag - onderdeel indirecte belastingen. Erasums Universiteit, Prinsjesdaglezing Christiaanse Taxateur.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, september 26). CJEU Cases. Rotterdam, EFS Top Level Seminar.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, november 5). VAT and customs. Rotterdam, EFS Post Master Customs.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, oktober 15). Plaats van dienst en vaste inrichting. Rotterdam, EFS Post Master Indirecte Belastingen.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, november 29). Recent case law of the CJEU in the area of VAT. Trier, Annual VAT conference 2019.
    • M.M.W.D. Merkx (2018, november 20). Transfer pricing en btw. Erasmus University, Ronde-tafel-seminar.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-2021). Voorzitter commissie Deeleconomie. VBW.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Auteur van fiscale thema's de holding in de btw en grensoverschrijdende btw. Wolters Kluwer.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. Weekblad Fiscaal Recht.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. Taxvisions.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. BNB.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). NLFiscaal. NLFiscaal.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. FED.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. BTW-bulletin.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Bestuurslid. VBW.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Bestuurslid. EFS (Erasmus University Rotterdam).
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Rechter-plaatsvervanger. Rechtbank Noord-Holland.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Bestuurslid. SOB.
    • M.M.W.D. Merkx (2018-). Programma directeur. Post-Master Indirecte Belastingen.
   • M.M.W.D. Merkx (Interview) (2019, nov 08). Pakketjes Bol.com en Amazon mogelijk duurder door nieuwe regels. [radio-uitzending]. In BNR nieuws. BNR nieuwsradio.
   • M.M.W.D. Merkx (2021). Fixed establishment in EU VAT: From Berkholz to a digitalized economy. In P. Kavelaars (Ed.), European Fiscal Essays. Amsterdam: NLFiscaal
   • M.M.W.D. Merkx (2018). Indirecte belastingen in een digitale wereld. In p Kavelaars (Ed.), Digitale belastingheffing. Waar moet belastingheffing plaatsvinden? (pp. 25-34) Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut/Erasmus Universiteit
   • M.M.W.D. Merkx (Ed.). (2018-2018) Maandblad Belastingbeschouwingen.
   • M.M.W.D. Merkx (Ed.). (2018-2018) Fiscaal Weekblad FED.
   • M.M.W.D. Merkx (2020). ‘Wizard of OSS: de daadwerkelijke inning van btw bij grensoverschrijdende e-commerce’ (2020, februari 7). Amsterdam: NL Fiscaal
 • Value Added Tax

  Title
  Value Added Tax
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, pre-master

  Value Added Tax

  Title
  Value Added Tax
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, pre-master

  Economics and Taxation

  Title
  Economics and Taxation
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2, bachelor 2

  Werkcollege Indirecte belastingen

  Title
  Werkcollege Indirecte belastingen
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Master's in Tax Law

  Title
  Thesis Master's in Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Int. foundations of indirect taxes

  Title
  Int. foundations of indirect taxes
  Year
  2020
  Year level
  master

  EU-customs law and excise duties

  Title
  EU-customs law and excise duties
  Year
  2020
  Year level
  master

  International trade

  Title
  International trade
  Year
  2020
  Year level
  master

  Formal aspects of indirect taxes

  Title
  Formal aspects of indirect taxes
  Year
  2020
  Year level
  master
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088164

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam