prof.mr. (Martijn) MW Scheltema

prof.mr. (Martijn) MW Scheltema
Full professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Email
m.scheltema@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Martijn Scheltema (2020) - The Dutch International Responsible Business Conduct Agreements: Effective Initiatives? - Erasmus Law Review, 2020 (4) - doi: 10.5553/ELR.000172
 • Martijn Scheltema & W de Boer (2020) - Human rights provisions in general corporate lending - Onderneming en Financiering, 2020 (1), 67-90 - doi: 10.2139/ssrn.3498254
 • Martijn Scheltema (2016) - Regulering door middel van het privaatrecht - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 31 (6), 410-424 - doi: 10.5553/RM/0920055X2016031006002
 • Martijn Scheltema (2016) - Balancing Public and Private Regulation - Utrecht Law Review, 12 (1), 16-31 - doi: 10.18352/ulr.323
 • Martijn Scheltema (2014) - An assessment of the effectiveness of international private regulation in the corporate social responsibility arena, a legal perspective - Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21 (3), 390-412
 • Martijn Scheltema (2014) - Bestuursrecht van de toekomst en 'ontstatelijking': nieuwe perspectieven? - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 29 (8), 242-247
 • Martijn Scheltema (2014) - Assessing effectiveness of international private regulation in the CSR arena - Richmond Journal on Global Law and Business, 13 (2), 265-373
 • Martijn Scheltema (2014) - The Need for an integrated comparison of the effectiveness of international sustainable forestry, coffee and cocoa initiatives - Recht der Werkelijkheid, 35 (3), 134-157
 • Martijn Scheltema (2013) - Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms - Dovenschmidt Quaterly, 2013 (4), 190-197
 • Martijn Scheltema (2013) - De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht - Maandblad voor vermogensrecht, 2013 (7/8), 186-192
 • Martijn Scheltema (2012) - Helpt arbitrage bij geschillenbeslechting op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen - Tijdschrift voor Arbitrage, 2012, 189-194
 • Martijn Scheltema (2012) - Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht - Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2012 (2), 139-149
 • Martijn Scheltema (2011) - Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid) - Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 200-205
 • Martijn Scheltema (2011) - Bestuur en Privaatrecht - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2011 (9), 290-293
 • Martijn Scheltema (2011) - Relativiteit in het DCFR (Themanummer DCFR) - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (7), 344-345
 • Martijn Scheltema (2011) - Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid) - Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 205-208
 • Martijn Scheltema (2011) - Het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb - Overheid en aansprakelijkheid, 2011 (3), 120-127

 • Martijn Scheltema (2016) - Nakoming - Kluwer
 • Martijn Scheltema (2015) - Bestuursrechtelijke geldschulden - Kluwer
 • Martijn Scheltema & M Scheltema (2013) - Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht - Kluwer
 • Martijn Scheltema (2012) - Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? - Eleven International Publishers/Boom Juridische uitgevers

 • Martijn Scheltema & HJSM Langbroek (2016) - Contracten met de overheid - Ars Aequi Libri

 • Liesbeth Enneking, Martijn Scheltema & Ilja Tillema (2018) - People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens - Boom Juridische Uitgevers

 • Martijn Scheltema (2015) - Boekbespreking 'De overheidsonderneming' - Ondernemingsrecht, 2015, 510-513

 • Martijn Scheltema (2020) - Panel Member (As member of the international group of experts who have developed arbitration rules on business human rights arbitration (The Hague Rules) he has introduced and explained those rules)
 • Martijn Scheltema (2017) - Keynote speech on The Expanding Multi-Layered Transnational Legal Order and the Role of Transnational Private Regulation Therein
 • Martijn Scheltema (2017) - Attended, moderated and participated in two panels (regarding 'Arbitration and Human Rights' and 'The Access to Remedy Fund')
 • Martijn Scheltema (2017) - Presentation 'Human rights due diligence in mergers and acquisitions'
 • Martijn Scheltema (2017) - Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'
 • Martijn Scheltema (2017) - Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'
 • Martijn Scheltema (2017) - Chair of the CSR committee of the International Bar Association
 • Martijn Scheltema (2017) - Participant as a member of the steering board of this network
 • Martijn Scheltema (2017) - Participated as Member

 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on artificial intelligence and ethics
 • Martijn Scheltema (2019) - Organised and moderated a session on corruption and human rights
 • Martijn Scheltema (2019) - Panellist in two panels on the future of dispute resolution and access to justice respectively
 • Martijn Scheltema (2019) - Speech about the position of rights holders affected by human rights or environmental violations by investors in investment arbitrations
 • Martijn Scheltema (2019) - Chair of the Dutch standard setting body on artificial intelligence
 • Martijn Scheltema (2019) - Host and chair

 • Martijn Scheltema (2019) - Moderated a panel on responsible supply chains in Asia and Europe, focussing on relevant legal developments such as litigation and emerging legislation in this arena
 • Martijn Scheltema (2019) - Presented a paper on contractual mechanisms to enhance human rights compliance in supply chains
 • Martijn Scheltema (2019) - Presented a paper on embedding human rights compliance and ethics in artificial intelligence
 • Martijn Scheltema (2017) - Contractual Mechanisms to Enhance Human Rights Compliance in Supply Chains

 • Liesbeth Enneking, Martijn Scheltema, CC van Dam, Heleen Tiemersma & RJM van Tulder (2019) - Connecting business human rights, SDGs and managerial stances, NWA/ORC 2019

 • Liesbeth Enneking, Heleen Tiemersma, CC van Dam, Martijn Scheltema & RJM van Tulder (2019) - Erasmus Research Platform for Sustainable Business & Human Rights - Erasmus Research Platform for Sustainable Business & Human Rights
 • Martijn Scheltema (2017) - Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements - Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements

 • Martijn Scheltema (2020) - SER en Ministerie Economische Zaken (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Asian Arbitration Association (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Council of Europe (CAHAI) (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Office of the Un High Commissioner for Human Rights (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - SHERPA project commissioned by the European Commission (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Erasmus University Rotterdam (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Council of Europe (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Erasmus University Rotterdam (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Wageningen University & Research (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Supply Chain Transperency Study Committee of the US Uniform Law Commission (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - American Bar Association (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - United Nations (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2017) - Erasmus University Rotterdam (External organisation)

 • Martijn Scheltema (2020) - American Bar Association (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Sociaal-Economische Raad (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - VNO-NCW (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Ministry of Foreign Affairs (External organisation)

 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on legislative developments in the field of Human Rights due diligence and legal consequences of an IRBC Agreement - Presentation for legal council of companies involved in the negotiation process for an International Responsible Business Conduct (IRBC) Agreement in the WInd Energy Sector
 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on legislative developments in connection with business human rights - Presentation for the Global Council and members of boards of Dutch Multinationals
 • Martijn Scheltema (2019) - Introductory speech on regulation regarding responsible business conduct and artificial intelligence at a (closed) OECD meeting for the OECD member states in Paris, France. - At a (closed) OECD meeting for the OECD member states
 • Martijn Scheltema (2019) - Presentation on human rights due diligence and ethics in connection with regulation of artificial intelligence - Queen Mary University in London (UCL)

 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on access to remedy in connection with human rights abuse - Seminar organisd by the International Responsible Business Conduct Agreement in the Insurance sector
 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation and discussion on responsible business conduct - ING
 • Martijn Scheltema (2020) - Organised, moderated and participated in a meeting on the research project for the Dutch Government on legislative options for Human Rights due diligence - Meeting with public supervisors
 • Martijn Scheltema (2020) - Organised, presented and moderated a session on the research project for the Dutch Government on legislative options for Human Rights due diligence - Stakeholders session
 • Martijn Scheltema (2020) - Opties voor afdwingbare IMVO-instrumenten - Stakeholder meeting organized by Ministry of Foreign Affairs
 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on the research project for the Dutch Government on legislative options for Human Rights due diligence - Presentation for banks
 • Martijn Scheltema (2019) - Financial Market Regulation on Climate Change and the Role of Multi-Stakeholder Initiatives - International Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges conference
 • Martijn Scheltema (2019) - Keynote speech on digitalisation and sustainability - Den Haag
 • Martijn Scheltema (2019) - Keynote speech - PLWF (platform established by Dutch banks and institutional investors advertising and facilitating living wage (www.livingwage.nl))
 • Martijn Scheltema (2019) - Organized and lectured about the way in which private equity firms should address human rights risks and how human rights due diligence may be embedded in their portfolios - Breakfast meeting, organized by the Dutch Association of Private Equity
 • Martijn Scheltema (2019) - Speech regarding the multiple options available and emphasized the need for an integrated approach and a smart mix of judicial and non-judicial mechanisms as well as support for these mechanisms by states - Event organized by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the International Bar Association on non-state based judicial and non-judicial mechanisms

 • Basak Manders

  Implementation and Impact of ISO 9001

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes