(Martijn) ML Schippers LL.M

(Martijn) ML Schippers LL.M
Assistant Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
schippers@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Title of Research: Customs Valuation in an era of Globalization

Supervisors: Prof.dr. W. de Wit and Prof.dr. M.M.W.D Merkx

Customs valuation is one of the three elements for determining the customs debt and is therefore an important issue within customs law. In my research I examine the concept of customs valuation from an EU customs law perspective. The main research question to be answered is: How to determine the customs value of goods imported into the EU in this era of globalization? 

Martijn (1990) studied at the Erasmus School of Law. He holds a LLM degree in both Company Law and Tax Law and a Post-Master degree in EU Customs Law. During his studies he worked as a Student Assistant at EFS, Erasmus University Rotterdam for over three years and was involved in the Study Association for Tax Law and Tax Economics at the Erasmus University Rotterdam called "R.F.V. Christiaanse-Taxateur". During that time he has also published a few conference reports in scientific journals (WFR and EC Tax Review) and worked as a trainee at Deloitte and PwC. 

In September 2014 he started as a PhD Candidate at the Erasmus School of Law. His research interest lies in the field of Indirect Taxes and Global Trade. Currently, he is part time working on a PhD project on Customs Valuation. Martijn is also the Programme Coordinator of the prestigous Post-Master in EU Customs Law of EFS, Erasmus University Rotterdam, teacher and coordinator of several master courses in the master programme Indirect Taxes. Martijn is frequent contributor to leading Dutch and international journals and permanent contributor for NLFiscaal and NTFR-Beschouwingen and teaches extensively at ESL and other universities and institutions like the University of Antwerp, Lund University, Maastricht University, IBFD and NOB.

Martijn is a member of the Dutch association of Tax Science (Vereniging voor Belastingwetenschap), the Dutch Association of Tax Advisors (NOB), the International Network of Customs Universities (INCU), the Alumni Association for Tax Law and Economics at the Erasmus University Rotterdam (AB) and the People's Party for Freedom and Democracy (VVD).

Since October 2014 he is a Tax Lawyer with EYs Global Trade & Customs Department in Rotterdam.

   • M.L. Schippers (2020). Noot bij: Europese Commissie. (2020, juni 16), NLF 2020-1646, Zaaknr. L 185/1, (Uitvoeringsvoorschriften voor beheer van tariefcontingenten). p.59-61.
   • M.L. Schippers (2020). Noot bij: Hof van Justitie. (2020, oktober 8), NLF 2020-2246, Zaaknr. C-476/19, (Regeling actieve veredeling; begrip ‘gebruikte goederen’). p.47-48. ECLI:EU:C:2020:802
   • M.L. Schippers (2020). Noot bij: Europese Raad. (2020, juni 30), NLF 2020-1645, Zaaknr. L 207/3, (Inwerkingtreding vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam). p.57-59.
   • M.L. Schippers (2019). Noot bij: Belastingdienst/douane. (2019, november 18), NLF 2019-2643, (Uitvoeraangifte: exporteur moet in Unie gevestigd zijn (update), Belastingdienst). p.27-30.
   • M.L. Schippers (2019). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2019, juni 28), NLF 2019-1945, BK18/01075&BK18/0176, (Uit benzinedamp teruggewonnen benzine; ongeoorloofde dubbele heffing accijns). p.56-58. ECLI:NL:GHDHA:2019:2182
   • M.L. Schippers (2019). Noot bij: Hof van Justitie. (2019, juni 13), NLF 2019-1548, Zaaknr. C-160/18, (A-G HvJ: Wijze van berekening aanvullende invoerrechten in sector pluimveevlees). p.38-40. ECLI:EU:C:2019:501
   • M.L. Schippers (2019). Noot bij: Hof van Justitie. (2019, april 11), NLF 2019-1237, Zaaknr. BNB 2019/156, (Tariefindeling ‘large format informatiedisplays’; beantwoording prejudiciële vragen). p.34-38. ECLI:EU:C:2019:319
   • M.L. Schippers (2019). Noot bij: Hof van Justitie. (2019, maart 28), NLF 2019-833, Zaaknr. C-275/18, (Tsjechische voorwaarde btw-vrijstelling bij uitvoer strijdig met EU-recht). p.13-16. ECLI:EU:C:2019:265
   • M.L. Schippers (2019). Noot bij: A-G Hof van Justitie. (2019, januari 24), NLF 2019-0373, Zaaknr. C-1/18, (Bepaling douanewaarde van ingevoerde goederen). p.34-36. ECLI:EU:C:2019:64
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juni 15), NLF 2018-1437, Zaaknr. 16/03249, (Ontwijking beoogd van antidumpingrechten? Verwijzing). p.49-51. ECLI:NL:HR:2018:910
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, november 8), NLF 2018-2507, Zaaknr. C-495/17, (Btw-vrijstelling vervoersdiensten; bewijsregeling inzake uitvoer van goederen). p.12-17. ECLI:EU:C:2018:887
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: A-G- HvJ. (2018, oktober 17), NLF 2018-2299, (Rechten en verplichtingen van personen i.v.m. douanewetgeving). p.40-42. ECLI:EU:C:2018:838
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, september 13), NLF 2018-2088, Zaaknr. C-372/17, (HvJ: Tariefindeling camera; beantwoording prejudiciële vragen Rechtbank Noord-Holland). p.29-33. ECLI:EU:C:2018:708
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, augustus 17), NLF 2018-1957, Zaaknr. 16/03533, (Geen rechtsgeldige vertegenwoordiging; douane expediteur is douaneschuldenaar). p.35-39. ECLI:NL:HR:2018:1314
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, april 12), NLF 2018-18, Zaaknr. C-227/17, (GN-onderverdeling van spinale fixatiesystemen). p.57-58. ECLI:EU:C:2018:247
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, februari 8), NLF 2018-10, Zaaknr. C-590/16, (Belastingvrije verkoop aardolieproducten Griekenland; strijd Accijnsrichtlijn). p.81-82. ECLI:EU:C:2018:77
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Ministerie van Financiën. (2018, februari 19), NLF 2018-10, (Internetconsultatie wijziging formaat accijnszegel). p.82-83.
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2017, december 20), NLF 2018-1, Zaaknr. C-529/16, (Bepaling van douanewaarde bij invoer met toepassing van verrekenprijzen). p.71-75. ECLI:EU:C:2017:984
   • M.L. Schippers (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, april 6), NLF 2018-18, Zaaknr. 16/01523, (Prejudiciële vragen over herziening van douaneaangiften en verjaring). p.58-60. ECLI:NL:HR:2018:522
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 30), NLF 2017-28, 1639, (Geen terugbetaling van douanerechten; jarenlang niet controleren van aangiften). p.77-80. ECLI:NL:HR:2017:1172
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, april 21), NLF 2017-18, 0976, (Tariefindeling voor douanerechten van ledlampen). p.63-65. ECLI:NL:HR:2017:729
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 30), NLF 2017-28, 1637, (Tariefindeling voor douanerechten scheepscasco’s; geen gewekt vertrouwen). p.64-71. ECLI:NL:HR:2017:1173
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 30), NLF 2017-28, 1638, (Invoer van scheepscasco’s; tariefindeling douanerechten; verwijzing). p.71-77. ECLI:NL:HR:2017:1171
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hof van Justitie. (2017, oktober 12), NLF 2017-42, 2434, (Draagwijdte en geldigheid artikel 145 Uitvoeringsverordening Communautair Douaneboek). p.74-80. ECLI:EU:C:2017:753
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juli 14), NLF 2017-31, 1842, (Douaneautoriteiten verplicht om terugbetalingsverzoek ruim op te vatten). p.51-54. ECLI:NL:HR:2017:1343
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juli 31), NLF 2017-34, 1983, (A-G: Tariefindeling voor douanerechten van aluminium reflector voor aquariumlamp). p.42-44. ECLI:NL:PHR:2017:726
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hof van Justitie. (2017, november 9), NLF 2017-47, 2738, (Onttrekking aan douanetoezicht; methode voor vaststelling douanewaarde). p.54-59. ECLI:EU:C:2017:839
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, december 8), NLF 2017-50, 2933, (Draagwijdte en geldigheid artikel 145 UCDW). p.68-71. ECLI:NL:HR:2017:3085
   • M.L. Schippers (2017). Noot bij: A-G Ettema. (2016, december 7), NLF 2017-4, 0206, (Utb’s antidumpingrechten terecht uitgereikt). p.34-36. ECLI:NL:PHR:2016:1253
   • M.L. Schippers (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, november 25), NLF 2016-11, 0806, (GN-post 2208 voor 'Ferm Fruit' en 'Petrikov Creamy Green'). p.77-78. ECLI:NL:HR:2016:2671 -ECLI:NL:HR:2016:2672
   • M.L. Schippers (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, november 18), NLF 2016-10, 0726, (Tariefindeling voor douanerechten van screenplays). p.55-56. ECLI:NL:HR:2016:2601
    • M.L. Schippers (2021, februari 9). Handelsoorlogen, haven, inleiding douane. Rotterdam (online), Erasmus University Rotterdam (digital), Masterclass Indirecte Belastingen - R.F.V. Christiaanse-Taxateur (sessie 3).
    • M.L. Schippers & R.R. Ramautarsing (2020, september 18). Btw bij in- en uitvoer. Utrecht, SOB.
    • M.L. Schippers (2020, juni 9). Handelsoorlogen, haven, inleiding douane. Erasmus University Rotterdam (digital), Masterclass Indirecte Belastingen - R.F.V. Christiaanse-Taxateur (sessie 3).
    • M.L. Schippers & K. Taouil (2020, oktober 2). Focus op Brexit. Utrecht, PE Academy.
    • M.L. Schippers (2020, september 10). Douanekansen en -valkuilen voor het MKB. Utrecht, PE Academy.
    • M.L. Schippers (2019, januari 9). Vrije handel vs. protectionisme. Erasmus University Rotterdam, Tax Jurisprudence Program.
    • M.L. Schippers (2019, april 11). Van first-sale naar last-sale - Bepalen van de relevante verkooptransactie onder het DWU. Hoge Raad der Nederlanden, Symposium: 'Tariefmuren en mijlpalen'.
    • M.L. Schippers (2019, februari 15). Brexit how to tax it? (dagvoorzitter en moderator). De Kuip Rotterdam, Fiscale Bedrijvendag 2019.
    • M.L. Schippers (2019, januari 24). Reflecties vanuit een douanerechtelijk perspectief. Den Haag, Vereniging voor de Belastingwetenschap - Bespreking van het Rapport 'Transfer pricing en btw'.
    • M.L. Schippers (2018, december 7). Union Customs Code. IBFD, Amsterdam, Advanced VAT Optimalization.
    • M.L. Schippers (2021, januari 6). Handelsverdrag tussen EU-VK. Erasmus University Rotterdam (online), Tax Jurisprudence Program.
    • M.L. Schippers (2020, december 9). Vrij verkeer van goederen en douanewetboek (hoorcollege). University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (online), Europees Belastingrecht.
    • M.L. Schippers (2020, juni 22). The Interplay between Customs Valuation and Transfer Pricing. University of Antwerp (digital), Advanced module on Customs taxable elements.
    • M.L. Schippers (2020, maart 4). Customs valuation. Maastricht University, Master course on customs law.
    • M.L. Schippers (2020, december 17). Vrij verkeer van goederen en douanewetboek (werkcollege). University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (online), Europees Belastingrecht.
    • W. de Wit, M.L. Schippers & J. Birkhoff (2020, december 15). New EC Guidance on Customs valuation in a series of sales. Webcast, EFS, Erasmus University Rotterdam.
    • M.L. Schippers & L.C. van Hulten (2019, maart 20). Harmonization of direct and indirect taxation in the EU. Ho Chi Minh City, Vietnam, Academic Exchange Programme.
    • M.L. Schippers (2019, december 3). Union Customs Code. IBFD, Amsterdam, Advanced VAT Optimalization.
    • M.L. Schippers (2019, september 9). Introduction to EU Customs Law and the application of 110 TFEU. Lund, Sweden, Master's Programme European and International Tax Law.
    • M.L. Schippers (2019, december 4). Van first-sale naar last-sale, bepalen van de relevante verkooptransactie. Erasmus University Rotterdam, Tax Jurisprudence Program.
    • M.L. Schippers (2018, april 12). Panelist "Types of STZs" - Food for thought: the DFTZ in Malaysia as STZ? University of Lodz, Polen, 3rd International Tax Seminar on Special Tax Zones.
    • M.L. Schippers (2018, april 12). Panelist "Concept of STZs" - Reflections from the perspective of Curacao. University of Lodz, Polen, 3rd International Tax Seminar on Special Tax Zones.
    • M.L. Schippers (2017, november 22). Douanewaarde & Transfer Pricing - Hamamatsu. Erasmus University Rotterdam, Tax Jurisprudence Program.
    • M.L. Schippers (2016, april 28). Illustration of STZs from the perspective of The Netherlands, Aruba and Curacao. Universidad de Vigo, Pontevedra, Spain, International Tax Seminar on Special Tax Zones.
    • M.L. Schippers (2016, oktober 12). Customs valuation from an EU law perspective. Muenster, Germany, 4th PhD Seminar Indirect Taxes.
    • M.L. Schippers & R.R. Ramautarsing (2016, december 7). Douanewaarde - A-G Mengozzi C-173/15: GE Healthcare v Hauptzollamt Düsseldorf. Erasmus University Rotterdam, Tax Jurisprudence Program.
    • M.L. Schippers (2016, april 28). Panelist "Concept of STZs" and "Types of STZs". Universidad de Vigo, Pontevedra, Spain, International Tax Seminar on Special Tax Zones.
    • M.L. Schippers (2016, februari 10). Douanewaarde (presentation). Erasmus University Rotterdam, Tax Jurisprudence Program.
    • M.L. Schippers (2018). Virtual fiscality.
    • M.L. Schippers (2016). Union Customs Code (pitch). EY's Tax and Law days: Noordwijkerhout (2016, januari 14).
    • M.L. Schippers (2021-2023). Jong bestuurslid. Specialistensectie Douane, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
    • M.L. Schippers (2017-2020). Vaste medewerker NTFR Beschouwingen. SDU.
    • M.L. Schippers (2016-). Annotator. NL Fiscaal.
    • M.L. Schippers (2014-2015). Treasurer. Juridische AIO vereniging.
    • M.L. Schippers (2016-2017). Coordinator of the 2nd International Seminar on Special Tax Zones. ESL/IBFD.
    • M.L. Schippers (2014-). Programme Coordinator. EFS, Erasmus University Rotterdam.
    • M.L. Schippers (2020). Knowledge Champion Award - Global Trade. Global Indirect Tax Symposium: London, United Kingdom. Vakpublicatie.
    • M.L. Schippers (2019). EY Thoughtful Leadership Talent Award 2018. Tax & Law Days: Nieuwegein, Netherlands (2018, januari 1 - 2018, december 31). Vakpublicatie.
    • M.L. Schippers (2020). Stevensprijs 2019. Vijfde Stevensprijsuitreiking: Den Haag, Nederland. Wetenschappelijk.
   • M.L. Schippers (Interview) (2021, feb 01). Brexitfiles blijven nog uit. [radio-uitzending]. In De Ochtendspits. BNR. https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10431795/brexitfile-blijft-uit-maar-nog-genoeg-beren-op-de-weg
   • M.L. Schippers (2021). Douanewaarde in een globaliserende wereld (Fiscale Monografieën, 164). Deventer: Wolters Kluwer
   • M.L. Schippers (2021). Some thoughts about imposing import duties on electronic transmissions in an era of digitalisation. In P. Kavelaars (Ed.), European Fiscal Essays (pp. 153-166). Amsterdam: NLFiscaal
   • M.L. Schippers & W. de Wit (2019). Special Tax Zones in Selected Main Jurisdictions (The Netherlands). In A. Laukannen, P. Pistone & J. de Goede (Eds.), Special Tax Zones in the Era of International Tax Coordination (pp. 291-560). Amsterdam: IBFD
   • M.L. Schippers (2018). Special Tax Zones bezien vanuit de in Nederland geheven indirecte rijksbelastingen, verhuurderheffing en OZB. In D.A. Albregtse & P. Kavelaars (Eds.), Ontroerend goed (pp. 165-174). Deventer: Kluwer
   • M.L. Schippers & W. de Wit (2015). EU Project on Customs Simplification Procedures. (Extern rapport). Bologna: University of Bologna
 • NLFiscaal

  Start date approval
  Dec/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Annotator

  SDU

  Start date approval
  Jan/2017
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Vaste medewerker NTFR Beschouwingen

  EY Belastingadviseurs

  Start date approval
  Mar/2019
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM

  Foundation for European Fiscal Studies

  Start date approval
  Mar/2019
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Coordinator PMC
 • Thesis Master's in Tax Law

  Title
  Thesis Master's in Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  EU-customs law and excise duties

  Title
  EU-customs law and excise duties
  Year
  2020
  Year level
  master

  International trade

  Title
  International trade
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
 • EY

  Role
  Tax Lawyer
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Oct/2014

  EFS, Erasmus University Rotterdam

  Role
  Programme Coordinator of the Post-Master in EU Customs Law
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Feb/2016

  NL Fiscaal

  Role
  Annotator
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2016

  Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

  Role
  Jong lid sectie Douane
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Feb/2021
  End date approval
  Feb/2023

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam