prof.dr. (Martijn) M van der Steen

prof.dr. (Martijn) M van der Steen
Endowed professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-42
Email
vandersteen@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Public strategy

Policy for long-term uncertainty

Governance in networks

 

 • Martijn Steen (2017) - The map is not the territory: een reflectie op de toekomstverkenning van de Raad voor de Rechtspraak. - Rechtstreeks, 2017 (2), 30-34

 • MAP (Mark) Bovens, P 't Hart, Marcus Twist, CF van den Berg, Martijn Steen & LG Tummers (2017) - Openbaar Bestuur: beleid, organisatie en politiek - Wolters Kluwer
 • Marcus Twist, Martijn Steen, Jan Knaap & S Franssen (2015) - Binnenstebuiten, achterstevoren, ondersteboven; op zoek naar een nieuw normaal in organiseren voor gemeenten - VGS
 • Marcus Twist, Martijn Steen, RWA (Ronald Wilhelmus Adrianus) de Korte & A Nuijten (2015) - Advisering en Auditing: over complementaire competenties op basis van botsenda logica's - Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA)
 • Menno Fenger, Elisabeth Torre & Martijn Steen (2013) - The Responsiveness of Social Policies in Europe. The Netherlands in Comparative Perspective - Policy Press

 • Arwin Buuren, Astrid Molenveld, P Ophoff, Jitske Verkerk, Martijn Steen & G Teisman (2018) - Werkende samenwerking: regionaal sturen voor raadsleden - Sdu Uitgevers
 • Martijn Steen, Geert Teisman, Jitske Verkerk, Arwin Buuren & Astrid Molenveld (2018) - Werkende Samenwerking - VNG
 • Geert Teisman, Martijn Steen, A Frankowski & B van Vulpen (2018) - Effectief Sturen met Multi-level Governance - NSOB
 • J Schram, Marcus Twist & Martijn Steen (2018) - Een blik van buiten: hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording - NSOB
 • Martijn Steen, J Schram & I de Jong (2018) - Een pact voor de kust: Bestuurskundige lessen over de totstandkoming van het Kustpact - NSOB
 • J Scherpenisse & Martijn Steen (2018) - Gepast geregeld: tijdig financieren in netwerken - NSOB
 • Philip Karre, T Schillemans, Martijn Steen & Z van der Wal (2017) - Toekomst van de Bestuurskunde - Boom Bestuurskunde
 • M Schulz, I den Heijer, JH de Baas & Martijn Steen (2017) - Sturen en stromen: overheid in een samenleving waarin iedereen stuurt - NSOB
 • M Schulz, N Chin-A-Fat, Marcus Twist, Martijn Steen & Daphne Bressers (2017) - Volhouden en doorgaan: escalatie van commitment in het openbaar bestuur - NSOB
 • Marcus Twist, I de Jong, Martijn Steen & M Schulz (2017) - Self-as-tool: het vermogen vakkundig jezelf te zijn in politiek-ambtelijke verhoudingen - NSOB
 • Martijn Steen, M Schulz, N Chin-A-Fat & Marcus Twist (2016) - De som en de delen: in gesprek over systeemverantwoordelijkheid - NSOB
 • Martijn Steen, F Boonstra, J Scherpenisse, R Arnouts & I de Jong (2016) - De volgende stap: sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein - NSOB
 • M Schulz, J Scherpenisse, Martijn Steen & Marcus Twist (2016) - Systematisch maatwerk: Green Deals als vorm van strategische netwerksturing - NSOB
 • N Chin-A-Fat, Martijn Steen & I de Jong (2016) - Bewegende verhoudingen: een discours-analyse van overheidssturing in het MBO-veld - NSOB
 • J Schram, Martijn Steen, Marcus Twist & T van Yperen (2016) - Vormgeven aan verantwoording: publieke verantwoording in de Jeugdhulp, een handboek voor praktische houvast - NSOB
 • Marcus Twist, Martijn Steen, I De Jong & M Swinkels (2015) - Spraakmakend Leiderschap: de linguïstische vingerafdruk van gemeentesecretarissen - IKPOB
 • Martijn Steen, Marcus Twist & J Scherpenisse (2015) - Sedimentatie in sturing: systeem brengen in netwerkend werken - NSOB
 • A Verloop, Marcus Twist & Martijn Steen (2015) - Speels (be)sturen: de toepassing van gamification in het openbaar bestuur - NSOB
 • Daphne Bressers, Martijn Steen & Marcus Twist (2015) - Gestuurde zelfsturing: decentralisaties en participatie in het sociaal domein - NSOB
 • A Frankowski, Martijn Steen, A Meijer & Marcus Twist (2015) - De publieke waarde(n) van open data - NSOB
 • N Chin-A-Fat, I De Jong, Marcus Twist, Martijn Steen, Daphne Bressers & J Scherpenisse (2015) - Fast-track institution building: the founding of AMS - NSOB
 • Marcus Twist, Martijn Steen, RWA (Ronald Wilhelmus Adrianus) de Korte & A Nuijten (2015) - Learning by doing: Government participation in an energetic society - NSOB/PBL
 • Marcus Twist, N Chin-A-Fat, J Scherpenisse & Martijn Steen (2015) - In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie - NSOB
 • Martijn Steen, J Scherpenisse, M Schulz & Marcus Twist (2015) - Disciplinerende kaders en professionele ruimte in het toezicht: naar een strategisch gesprek - NSOB
 • Martijn Steen, N Chin-A-Fat, Marcus Twist, J Scherpenisse & F Mertens (2015) - Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht - NSOB
 • I De Jong, E Cartens, Marcus Twist, Martijn Steen, J Scherpenisse & J Schram (2015) - Permanentie van tijdelijkheid: strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen - NSOB
 • N Chin-A-Fat, I de Jong & Martijn Steen (2015) - Bodem in Balans: een evaluatie van de uitvoering van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 - NSOB
 • Marcus Twist, Martijn Steen, RWA (Ronald Wilhelmus Adrianus) de Korte & A Nuijten (2015) - Consulting & Auditing: about complementary competencies based on conflicting types of logic - IIA Netherlands
 • PHA Frissen, Philip Karre & Martijn Steen (2011) - Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ - Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)

 • Martijn Steen (2017) - ‘Wat hebben wij aan u?’ Bestuurskundigen beantwoorden vragen over hun vak. - In P.M. Karré, T. Schillemans, Z. van der Wal & M.A. van der Steen, Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 59-76) - Boom Bestuurskunde
 • Marcus Twist, J Scherpenisse, N Chin-A-Fat & Martijn Steen (2016) - Leren van Amarantis: naar anticyclisch toezicht - In E. Muller, L. van Almelo, B. Hoogenboom & M. Pheijffer, Fraude (pp. 79-93) - Wolters Kluwer
 • Martijn Steen (2015) - De gelaagde praktijk van ambtelijk vakmanschap - In J. Uijlenbroek, De Staat van de Ambtelijke Dienst 2015 (pp. 263-277) - CAOP

 • José Nederhand, Martijn Steen & Marcus Twist (2018) - Hierarchy: blessing or curse? Boundary spanning strategies to aligning institutional logics - NIG Conference Den Haag
 • Martijn Steen, José Nederhand & Marcus Twist (2016) - Is government ready for today’s society? Dilemmas of collaborative work: bridging institutional logics - IRSPM Conference
 • José Nederhand, Martijn Steen & Marcus Twist (2016) - Looking inside the box. What makes collaborative processes work - EGPA Conference
 • Martijn Steen & J Scherpenisse (2015) - Prospective Strategy: anticipation and agility in the Early Warning System of Rijkswaterstaat in the Netherlands - Paper presented at the GDN (year 1, round 2) Florence Workshop
 • Martijn Steen & J Scherpenisse (2015) - Prospective Strategy: anticipation and agility in the Early Warning System of Rijkswaterstaat in the Netherlands - Paper presented at the 3rd Annual Workshop on Decision Making under Deep Uncertainty
 • Martijn Steen & M Stepanyan (2015) - Managing Networked Risks: A Complexity Perspective on Risk Management in Networked Systems - Paper presented at the World Congress on Risk 2015, "Risk Analysis for Sustainable Innovation"
 • J Scherpenisse, Martijn Steen & Marcus Twist (2015) - Time frames of post-crisis inquiry commissions A narrative analysis of three Dutch commission reports - Paper presented at the panel “Time-sensitive governance and timescapes”, at the IPA conference 2015
 • M Schulz, Daphne Bressers, Marcus Twist & Martijn Steen (2015) - Internal Advisory Systems in Different Political-Administrative Regimes Exploring the Fit of Configuration, Administration and Composition of Internal Advisory Systems in France, Germany, Sweden, The Netherlands and The United Kingdom, - nternational Conference on Public Policy (ICPP), T08P06 – Comparing policy advisory systems, Catholic University of Sacro Cuore
 • Daphne Bressers, M Schulz, Marcus Twist & Martijn Steen (2015) - Internal Advisory Systems in Different Political-Administrative Regimes Exploring the Fit of Configuration, Administration and Composition of Internal Advisory Systems in France, Germany, Sweden, The Netherlands and The United Kingdom - IIAS International Congress, Study Group on Civil Service and Politics - Civil Service Politicization
 • Martijn Steen & Marcus Twist (2015) - In-between, from within: Dilemmas of dealing with bottom-up initiatives in the public domain - Paper presented at the Social Innovation Research Conference (SIRC), “Innovation in the Delivery of Public Services”
 • Martijn Steen, RM Schelven, P van Deventer, Marcus Twist & R Kotter (2015) - Policy strategies for an emergent technology; lessons from the analysis of EV-policy in 8 North-European countries - presented at the EVS28 conference, KINTEX
 • Martijn Steen & J Scherpenisse (2015) - The Professionalization Paradox - the early warning system of Rijkswaterstaat - Paper presented at the Workshop on Governing with Uncertainty: Surprise, Agility, Resilience & Robustness

 • Martijn Steen (2016) - Tijdig bestuur: strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen - NSOB

 • Erik Hans Klijn, Marcus Twist, Arno Wijk, Martijn Steen & Stephen Jeffares (2012) - How do public managers percieve meddia attention for governance processes? - Interpretative Policy analysis conference ( IPA) 2012, Understanding the Drama of Democracy: Policy Work, Power and Transformation, Tilburg School of Politics and Public Administration, July 4-7

 • Martijn Steen, A Frankowski, José Nederhand & N Chin-A-Fat (2015) - Gestuurde samenwerking: Wat doen onderwijs- en cultuurinstellingen met de samenwerkingsagenda van het Ministerie van OCW? - NSOB

4.3 Thesis Master Public Management

Year
2021
Course Code
FSWBM-1060

4.1 Atelier Publiek Management

Year
2021
Course Code
FSWBM-1092

2.5 A Public Administration Professional

Year
2021
Course Code
FSWBM5080

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes