prof.mr.dr. (Matthijs) JM de Jongh

prof.mr.dr. (Matthijs) JM de Jongh
Full professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Email
dejongh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Na zijn studie Nederlands recht (privaatrecht) en notarieel recht in Groningen werkte Matthijs de Jongh van 1999 tot 2005 als kandidaat-notaris in Amsterdam, vooral in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Daarna maakte hij een overstap naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Hij stond advocaten-generaal bij in de voorbereiding van conclusies in civiele zaken en werkte enige tijd voor de civiele kamer van de Hoge Raad. In dezelfde periode werkte hij als buitenpromovendus aan zijn proefschrift over de geschiedenis van de beursvennootschap, in het bijzonder de ontwikkeling van zeggenschap van aandeelhouders. In 2014 promoveerde hij cum laude aan ESL. Zijn proefschrift werd bekroond met een (gedeelde) Elly Rood Prijs, de jaarlijkse proefschriftprijs van ESL en met de Harry Honée Proefschriftprijs, een driejaarlijkse prijs voor het beste proefschrift op ondernemingsrechtelijk en financieelrechtelijk gebied. In 2015 maakte hij de overstap van het Wetenschappelijk Bureau naar het Gerechtshof Amsterdam. Als raadsheer werkt hij vooral aan handels- en ondernemingsrechtelijke zaken. Zijn aanstelling als raadsheer combineert hij sinds 2018 met de leerstoel ondernemingsrecht, in het bijzonder zijn historische ontwikkeling aan ESL.

After Matthijs de Jongh finished his studies Ducth civil law and notarial law in 1999, he worked as a candidate civil law notary in Amsterdam, mainly focusing on company law. In 2005, he became a law clerk at the Dutch Supreme Court. He clerked for both Attorneys-General and Judges of civil chamber of the Supreme Court. During his clerkship, Matthijs de Jongh wrote his PhD on the history of the listed company, focusing on the in influence of shareholders. In 2014, he obtained his PhD (cum laude). His PhD was rewarded with a (shared) Elly Rood Prize (Erasmus School of Law). In 2015, he also won the Harry Honée Dissertation Prize, for the best PhD, defended in the Netherlands in the field of corporate and financial law between 2012-2014. In 2015, he joined the Amsterdam Court of Appeal, where he became an appellate Judge, focusing on corporate and commercial law. He combines his position as a Judge with Erasmus School of Law, where he became professor Company Law, with special attention to its historical development in 2018.

 • Matthijs Jongh (2020) - Onderneming en maatschappij: naar een nieuw sociaal contract? De Loi PACTE als voorbeeld - Ondernemingsrecht, 2020 (80), 1-3
 • Matthijs Jongh, JW Winter, Vino Timmerman & - E.A. (2020) - Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer - Ondernemingsrecht, 2020 (86), 471-474
 • Matthijs Jongh (2020) - Analoge werking van art. 2:8 BW - Ondernemingsrecht, 2020 (160)
 • Matthijs Jongh (2019) - Drie aspecten van tegenstrijdig belang - Ondernemingsrecht, 2019 (68), 357-365
 • Matthijs Jongh (2019) - Tegenstrijdig belang en transacties met verbonden partijen - Ondernemingsrecht, 2019 (160), 892-898

 • Matthijs Jongh (2018) - Naar een nieuwe variant van de BV? Initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie - Ondernemingsrecht, 2018 (121)
 • Matthijs Jongh (2018) - Aanpassing MSCI-index bij dual class shares - Ondernemingsrecht, 2018 (47)

 • Matthijs Jongh, Y Borrius, J van Bekkum, ARJ Croiset Van Uchelen, B Bier & ECHJ Lokin (2020) - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2019-2020 - Wolters Kluwer

 • Matthijs Jongh & AJP Schild (2020) - Timmerman en afgeleide schade - Uitgeverij Paris
 • Matthijs Jongh (2019) - Bestuurdersaansprakelijkheid 1838-1928: individueel of hoofdelijk? - Wolters Kluwer
 • Matthijs Jongh (2019) - Een maatschappelijke resultante. Het vennootschapsbelang op de golven van maatschappelijke verandering - Wolters Kluwer

 • Matthijs Jongh (2019) - Twee eeuwen tegenstrijdig belang - Boom Juridische Uitgevers

Gerechtshof Amsterdam

Start date approval
January 2018
End date approval
December 2022
Place
AMSTERDAM
Description
Raadsheer, betreft Hoofdfunctie

Thesis Master Corporate Law

Year
2021
Course Code
RS118

Thesis Legal Practice Master

Year
2021
Course Code
RS115

History of Private Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM08

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes