prof.mr. (Mop) N van Tiggele - van der Velde

prof.mr. (Mop) N van Tiggele - van der Velde
Full professor Erasmus School of Law Commercial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-002
Email
vantiggele@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Mop Velde (2021) - COVID-19 & Verzekering - Maandblad voor vermogensrecht, 2021 (3), 98-107
 • Mop Velde (2021) - Het Ziektebeeld-arrest als sluitstuk op twee fronten.’ Een bespreking – in breder verband – van het arrest HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1736 - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2021 (2), 4-9
 • Mop Velde (2020) - ‘Verzekeraars’ “Lik-op-stukbeleid bij fraude” & SODA: verhaal van gemaakte kosten of kosten maken voor verhaal?’ - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2020 (24), 147-152
 • L Bartels & Mop Velde (2019) - Een maatman op maat? Over de rol en positie van de redelijk handelend verzekeraar sinds het Maatman-arrest - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (36), 194-205
 • Mop Velde (2019) - Terug op de agenda: het verlangen de verzekeraar te “straffen” voor het verloop van de schadeafhandeling - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (16), 77-82
 • Mop Velde (2018) - De proportionaliteitstoets ex art. 7:940 lid 3 BW. Ook bij vastgestelde opzet tot misleiding? - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2018 (4), 1-8 - [link]
 • Mop Velde (2017) - Het gevonden slachtoffer dat fraudeert, blijft de gemoederen bezig houden - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2017 (7), 44-49
 • Mop Velde (2016) - De vrijheid van de verzekeraar tien jaar na het 'Valschermzweeftoestel'-arrest - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2016 (mei), 146-162
 • Mop Velde (2015) - Fraude aan de kant van het gevonden slachtoffer. Een status aparte? - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2015 (8), 256-262
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2014) - De mededelingsplicht ex art. 7:928 BW bij levensverzekering en de toetsingscommissie gezondheidsgegevens - Verzekeringsarchief, 7 (13), 97-1071
 • Mop Velde (2013) - De foute verzekerde. Over verzekering en fraude - Verzekeringsarchief, 90 (2), 67-84
 • Mop Velde (2012) - Registratieperikelen bij verzekeringen. Over de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars en het belang voor het leerstuk van verzwijging - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2012 (10), 344-361
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2012) - Er viel een koe uit de lucht. Over de onzekere voorvallen en van buiten komende onheilen in het (transport)verzekeringsrecht - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (18), 177-182
 • Mop Velde (2012) - Uitleg van verzekeringsovereenkomsten - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (9), 85-96
 • Mop Velde (2011) - Verzwijging en de derde onder de paraplu: de aandacht waard. - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011 (5), 213-214
 • Mop Velde (2011) - Verzwijging en de meeverzekerde derde. - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011, 215-224
 • Mop Velde (2010) - KiFiD: ook voor aansprakelijkheid? - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (1), 43-44
 • Mop Velde (2010) - Onverkwikkelijke afwikkeling van schade. Een (zelfstandige) grond voor schadeplichtigheid? - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (3), 87-97
 • Mop Velde (2008) - The principles of European Insurance Contract Law (PEICL): applicant's pre-contractual information duty - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008, 187-193
 • Mop Velde (2005) - Kroniek (schade)verzekeringsrecht 2004-medio 2005 - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2005 (10), 507-521

 • N (Mop) van Tiggele - van der Velde (2021) - Duurzaamheid binnen de verzekeringsbranche en de zo noodzakelijke lange adem - VNAB Visie, 2021 (2), 13
 • N (Mop) van Tiggele - van der Velde (2021) - Iets met direct. Een bijdrage over de directe schadeafhandeling, de directe verzekering en de belangen van de direct betrokkenen - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2021 (30), 151-156
 • Mop Velde (2021) - BRAND! - VNAB Visie, 2021 (1), 34
 • Mop Velde (2020) - Talentmanagement - VNAB Visie, 2020 (1), 37
 • Mop Velde (2020) - De directe verzekering heeft nu vooral behoefte aan directie - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2020 (29), 177-179
 • Mop Velde (2019) - Vervolging van verzekeringsfraudeurs zonder politieonderzoek. Toelaatbaar? - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (31), 168-172
 • Mop Velde (2019) - Aansprakelijkheid & Schade. En toch altijd weer die V… - VNAB Visie, 2019 (2), 31
 • Mop Velde (2019) - Het asbestverbod: over verzekeringsdekking van dakbedekking - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (21), 109-111
 • Mop Velde (2019) - Kroniek directe actie ex art. 7:954 BW. From thought to the Hoge Raad - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (18), 93-100
 • Mop Velde (2019) - Onverzekerbaarheid van risico’s. Over zekerheden en praktische ontwikkelingen - VNAB Visie, 2019 (1), 31
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2018) - In memoriam: Adieu Gerard Kamphuisen - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2018 (7), 27
 • Mop Velde (2018) - De Hoge Raad en de uitleg van de opzegclausule: een antwoord op alle vragen? - VNAB Visie, 2018 (1), 13
 • Mop Velde (2018) - Engineering: over onterechte irritatie en de wisselwerking tussen wetenschap, praktijk en rechtspraak - VNAB Visie, 2018 (2), 27
 • Mop Velde (2018) - Verzekering van cyberrisico’s. Geen voorwaarden, toch voorwaarden - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2018 (6), 25-26
 • Mop Velde (2017) - Leren, verbinden en ontmoeten dwars door de generaties heen - VNAB Visie, 2017 (1), 19
 • Mop Velde (2017) - De beursverzekering en de mededelingsplicht bij het aangaan daarvan. Een bespreking van het meest recente arrest op dit terrein - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2017 (14), 76-80
 • Mop Velde (2016) - Verzekering leidt tot aansprakelijkheid en andersom. Maar soms ook niet ...... - VNAB Visie, 2016 (2), 18
 • Mop Velde (2016) - Zonder kennis geen markt. Maar ook: kennis opdoen mag leuk zijn? - VNAB Visie, 2016 (1), 24
 • Mop Velde (2016) - Van de redactie: Opzet gericht op wat ook weer? - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2016 (27), 143-144
 • Mop Velde (2015) - Verzekering van shiprecycling? Insurance matters! - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2015 (5)
 • Mop Velde (2014) - Het nieuwe reglement van de Geschillencommissie Kifid. Wat strakker van insteek en met een andere rol voor de Ombudsman - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2014 (23), 159-162
 • Mop Velde (2014) - Een geschillencommissie voor verzekeringsklachten. Forumshopping in verzekeringsland? - Nieuwsbrief van de Antilliaanse Juristen Vereniging, 2014 (2)
 • Mop Velde (2013) - Editorial: 'Insurance Law and evolving sanctions. About a new balance in the mutual obligations of both parties to a contract of insurance and a new system of sanctions - Erasmus Law Review, 5 (2), 1-3
 • Siewert Lindenbergh & Mop Velde (2013) - Van aansprakelijkheid, verzekering en schade, de scherven van de 611-rechtspraak - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (13), 117-118
 • Mop Velde (2012) - Zzp onder 'de werkverschaffer's AVB'? Een verzekeringsrechtelijke blik op het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 over art. 7:658 lid BW - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (1), 121-125
 • Mop Velde (2007) - Symposium van Draden en Daden. En nog wat losse eindjes in het nieuwe verzekeringsrecht - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007 (2), 3-14
 • Mop Velde (2002) - Jaarverslag Ombudsman Schadeverzekeringen 2001 - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2 (5), 146-151
 • Mop Velde (2002) - Gewijzigde verzekeringsplicht voor jagers ingevolge de Flora- & Faunawetgeving - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2 (4), 115-115

 • Mop Velde, JH (Han) Wansink & FR Salomons (2019) - Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX. Verzekering - Kluwer

 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2015) - Tekst & Commentaar bij Titel 7.17 BW (onderdeel uitmakend van BW boeken 1 t/m 8) - Wolters Kluwer
 • Mop Velde, JH (Han) Wansink & FR Salomons (2012) - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht / 7. Bijzondere overeenkomsten, Deel IX Verzekeringen - Kluwer
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2011) - Burgerlijk Wetboek Boeken 6, 7, 8 en 10, Boek 7, Bijzondere overeenkomsten, Verzekering. - Kluwer

 • Frank Stevens, Frank Smeele, Mop Velde & Tobias Cohen Jehoram (2021) - Van Haven en Handel, Hoofdzaken van het handelsrecht (4e druk) - Wolters Kluwer
 • Mop Velde, C Pontvuijst, P Soeteman & JH (Han) Wansink (2017) - Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk - Kluwer
 • Mop Velde, SYTh Meyer, N Vloemans & JH (Han) Wansink (2016) - Zicht op toezicht in de verzekeringssector - Wolters Kluwer
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2015) - Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht (bundel ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van titel 7.17 BW) - Wolters Kluwer
 • C Klaassen, Mop Velde, P Ernste & S Franken (2014) - Verzekering en ADR - Kluwer
 • Mop Velde (2011) - Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk - Kluwer
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2010) - Contractsvrijheid in het verzekeringsrecht. Deventer - Kluwer

 • Mop Velde, WCT Weterings & SYTh Meijer (2020) - Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht - Wolters Kluwer
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2019) - De CAR-verzekering. Besloten rechtspraak geopenbaard - Wolters Kluwer
 • Mop Velde, JGC Kamphuisen & BKM Lauwerier (2006) - De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink - Kluwer
 • N (Mop) van Tiggele - van der Velde (2006) - Algehele inhoudelijke eindcontrole van: De algemene aansprakelijkheidsverzekering : een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW, 3e druk dissertatie J.H. Wansink - Kluwer

 • N (Mop) van Tiggele - van der Velde (2021) - Arrest Kennisgevingsplicht - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2021 (287)
 • Mop Velde (2018) - Verzwijging en de periode na inzending van het aanvraagformulier (B./Reaal) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (288)
 • Mop Velde (2014) - Een derde arrest over belangenbenadeling - Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2014 (5), 239-243
 • Mop Velde (2007) - Belangenbenadeling en vervalbeding, RvdW 2007, 833 - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2007 (184)
 • Mop Velde (2006) - Proportionele korting bij te late melding, RvdW 2006, 205 - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2006 (21), 129-132
 • Mop Velde (2006) - Bewijsrisico-omkering bij verzwijging; voorkoming van onredelijk zware bewijspositie, NJ 2006, 78 - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2006 (33), 200-204
 • Mop Velde (2004) - Toepasselijkheid afdeling 6.53: kernbeding en 'Transparenzgebot', annotatie bij rolnummer C02/00534 (n.g.) - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2004 (2004), 31-33
 • Mop Velde (2003) - Vordering tot verstrekken afschrift polis en verzekeringsvoorwaarden (843a Rv), rolnr. 03/380 KG, spoedappèl (n.g.) - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2003 (6), 221-222

 • Mop Velde (2021) - Verzekeringsrecht - Wolters Kluwer
 • Mop Velde & MMR van Ardenne-Dick (2020) - Verzekeringsovereenkomst - Uitgeverij Paris
 • Mop Velde (2019) - Gedragscodes - Wolters Kluwer
 • Mop Velde & MMR van Ardenne-Dick (2019) - De verzekeringsovereenkomst - Kluwer
 • Mop Velde (2017) - De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst in coassurantie: de lastige grens tussen 'moeten melden' en 'moeten vragen' - Kluwer
 • Mop Velde (2015) - Die Obliegenheit: studeerkamerproject of miskend talent - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2015) - Tien jaar verzwijging. Een bijdrage over de termijn van ontdekking, de redelijk handelend verzekeraar en de rol van de deskundige - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2014) - Afdoening van een geschil door de burgerlijke rechter of door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Hetzelfde recht? - Kluwer
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2011) - Op weg naar een proeve van een eenvormig Belgisch Nederlandse wet op de schadeverzekering. - Intersentia
 • MMR van Ardenne-Dick, JH (Han) Wansink, A (Alfred) Blom & Mop Velde (2010) - Verzekeringsrecht, opgelegde bescherming en de ratio hiervan - Boom Juridische Uitgevers
 • MMR van Ardenne-Dick & Mop Velde (2006) - De verzekeringsovereenkomst - Kluwer
 • Mop Velde (2006) - 'In een redelijk belang geschaad zijn'. Over 'handjes en voetjes' en een onderzoek naar de (bewijsrechtelijke) invulling in de praktijk - Kluwer
 • JH (Han) Wansink & Mop Velde (2004) - Aansprakelijkheidsverzekering in familieverband - Boom Juridische Uitgevers
 • JH (Han) Wansink, MMR van Ardenne-Dick, A (Alfred) Blom & Mop Velde (2003) - De verzekeringsovereenkomst - Sanders Instituut/Kluwer

 • Mop Velde (2020) - Zorgverzekeringswet - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2020) - Principles of European Insurance Contract Law - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2020) - Art. 7:925 t/m 7:963 BW - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2019) - Oneerlijke bedingen in het verzekeringsrecht: de polis en de grote buitenwereld. Voorwoord en inleiding op Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap - Kluwer
 • Mop Velde (2019) - Bewijsrecht in relatie tot schaderegeling - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2018) - Titel 7.17 BW, de Overgangswet nieuw BW en op de Zorgverzekeringswet - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2018) - Verzekering en polisrecht - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2018) - Verzekering & polisrecht - Wolters Kluwer
 • Mop Velde (2016) - Boeffies zijn het. Over letselschade, fraude en onverkwikkelijke afwikkeling door de verzekeraar - Boom Juridische Uitgevers
 • Mop Velde & MMR van Ardenne-Dick (2016) - De verzekeringsovereenkomst - Kluwer
 • Mop Velde (2015) - De verzekeringsovereenkomst - Uitgeverij Paris
 • Mop Velde (2014) - Nieuw supplement december 2014
 • Mop Velde & MMR van Ardenne-Dick (2013) - De verzekeringsovereenkomst - Kluwer
 • Mop Velde & MMR van Ardenne-Dick (2011) - De Verzekeringsovereenkomst - Uitgeverij Paris
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2010) - Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek - Kluwer
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2010) - The Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) - Kluwer
 • Mop Velde & JH (Han) Wansink (2010) - Verzekeringsrecht - Kluwer
 • Mop Velde & MMR van Ardenne-Dick (2010) - De verzekeringsovereenkomst - Kluwer
 • JH (Han) Wansink & Mop Velde (2005) - Tekst en Commentaar, Verzekeringsrecht - Kluwer
 • JH (Han) Wansink & Mop Velde (2005) - Tekst en Commentaar, Verzekeringsrecht - Kluwer
 • MMR van Ardenne-Dick, A (Alfred) Blom & Mop Velde (2003) - Asser Actueel 2003-1 - Kluwer
 • Mop Velde (2003) - Hoofdstuk 'Algemene beginselen verzekeringsrecht' - Kluwer

 • Mop Velde (2011) - De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst in coassurantie: de lastige grens tussen 'moeten melden' en 'moeten vragen'. - Deventer
 • Mop Velde (2010) - Contractsvrijheid: Hoe vrij is de verzekeraar in de wijze van begrenzen van de door hem geboden dekking? - Kluwer

 • Mop Velde (2008) - Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Mop Velde (2013) - De foute verzekerde. Over verzekering en fraude - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Mop Velde (2009) - Onverkwikkelijke afwikkeling van schade, een (zelfstandige) grond voor schadeplichtigheid? - Radboud Universiteit

 • Frank Smeele, Alessandra Arcuri & Mop Velde (2016) - Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling Draft Final Report - European Commission

 • JH (Han) Wansink, ACP Verster, JPG Bruggert & Mop Velde (2003) - Vrij verkeer voor collecties; Effecten van een aangepaste indemniteitsregeling op de kosten, verbonden aan kort- en landurige bruikleen van cultuurbezit - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • MMR van Ardenne-Dick, A (Alfred) Blom & Mop Velde (2003) - Personenschade Aansprakelijkheid en Verzekering - Kluwer

 • N (Mop) van Tiggele - van der Velde (26 April 2018) - Door dwarslaesie getroffen Bossche vastgoedbaron: 'Nationale-Nederlanden liegt de boel bij elkaar' - 2Door dwarslaesie getroffen Bossche vastgoedbaron: 'Nationale-Nederlanden liegt de boel bij elkaar'

 • N (Mop) van Tiggele - van der Velde (1 January 2021) - Welke schade dekt de verzekering na de rellen? Interview RTL-Z, januari 202 - Welke schade dekt de verzekering na de rellen? Interview RTL-Z, januari 2021

 • Mop Velde (2018) - Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (External organisation)
 • Mop Velde (2014) - Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht (External organisation)
 • Mop Velde (2013) - Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (External organisation)
 • Mop Velde (2008) - Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (External organisation)

 • Mop Velde (2013) - Erasmus Law Review (Journal)

 • Mop van Tiggele - van der Velde (2018) - VNAB Award
 • Mop van Tiggele - van der Velde (2017) - VPV Rotterdam-prijs 2016. Oeuvre
 • Mop van Tiggele - van der Velde (2012) - Hudig-Langeveldt Prijs 2012

SSR, OSR, Academie voor Rechtspraktijk, Grotius

Start date approval
April 2005
End date approval
April 2023
Place
NIJMEGEN
Description
onderwijsactiviteiten

Stichting Studiecentrum Rechtspleging SSR

Start date approval
October 2007
End date approval
April 2023
Place
UTRECHT
Description
lid begeleidingscie. cursus Verz. recht

Radboud Universiteit

Start date approval
September 2008
End date approval
April 2023
Place
NIJMEGEN
Description
hoogleraar Verzekeringsrecht

AV&S tijdschrift

Start date approval
February 2009
End date approval
April 2023
Place
UTRECHT
Description
(hoofd)redacteur

Vereniging voor Verzekeringswetenschap

Start date approval
April 2009
End date approval
April 2023
Place
AMSTERDAM
Description
bestuurslid/voorzitter

Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

Start date approval
September 2009
End date approval
April 2023
Place
ARNHEM
Description
raadsheerplaatsvervanger

Belg-Ned. Verzekeringsrechtelijk Genootschap

Start date approval
November 2009
End date approval
April 2023
Place
BRUSSEL
Description
lid

Kluwer

Start date approval
January 2011
End date approval
April 2023
Place
DEVENTER
Description
lid redactieraad serie Recht & Praktijk Verz.recht

Kenniscentrum Verzekeringsrecht SSR

Start date approval
March 2011
End date approval
April 2023
Place
ROTTERDAM
Description
bestuurslid

Ned. Inst. Van Register Experts, NIVRE

Start date approval
March 2012
End date approval
April 2023
Place
ROTTERDAM
Description
lid tuchtcommissie

Stichting Nederlandse Rechtsbijstandstichting NRS

Start date approval
December 2012
End date approval
April 2023
Place
ROTTERDAM
Description
bestuurslid Ned. Rechtsbijstand

Belg-Ned. Verzekeringsrechtelijk Genootschap

Start date approval
November 2013
End date approval
April 2023
Place
BRUSSEL
Description
bestuurslid

VNAB

Start date approval
March 2016
End date approval
April 2023
Place
ROTTERDAM
Description
Adviseur Kennis en kennisborging

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

Capita Insurance Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM11

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes