prof.mr.
(Mop) N van Tiggele - van der Velde

prof.mr. (Mop) N van Tiggele - van der Velde
Full Professor Erasmus School of Law Commercial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-002
Telephone
0104081550
Email
vantiggele@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • N. van Tiggele-van der Velde (2020). De directe verzekering heeft nu vooral behoefte aan directie. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2020 (29), 177-179.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Vervolging van verzekeringsfraudeurs zonder politieonderzoek. Toelaatbaar? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (31), 168-172.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Aansprakelijkheid & Schade. En toch altijd weer die V…. VNAB Visie, 2019 (2), 31.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Het asbestverbod: over verzekeringsdekking van dakbedekking. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (21), 109-111.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Onverzekerbaarheid van risico’s. Over zekerheden en praktische ontwikkelingen. VNAB Visie, 2019 (1), 31.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Kroniek directe actie ex art. 7:954 BW. From thought to the Hoge Raad. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (18), 93-100.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). Engineering: over onterechte irritatie en de wisselwerking tussen wetenschap, praktijk en rechtspraak. VNAB Visie, 2018 (2), 27.
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (2018). In memoriam: Adieu Gerard Kamphuisen. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2018 (7), 27.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). Verzekering van cyberrisico’s. Geen voorwaarden, toch voorwaarden. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2018 (6), 25-26.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). De Hoge Raad en de uitleg van de opzegclausule: een antwoord op alle vragen? VNAB Visie, 2018 (1), 13.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2017). De beursverzekering en de mededelingsplicht bij het aangaan daarvan. Een bespreking van het meest recente arrest op dit terrein. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2017 (14), 76-80.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2017). Leren, verbinden en ontmoeten dwars door de generaties heen. VNAB Visie, 2017 (1), 19.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2016). Zonder kennis geen markt. Maar ook: kennis opdoen mag leuk zijn? VNAB Visie, 2016 (1), 24.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2016). Verzekering leidt tot aansprakelijkheid en andersom. Maar soms ook niet ...... VNAB Visie, 2016 (2), 18.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2016). Van de redactie: Opzet gericht op wat ook weer? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2016 (27), 143-144.
    • N. van Tiggele-van der Velde (2015). Verzekering van shiprecycling? Insurance matters! Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2015 (5).
    • N. van Tiggele-van der Velde (2014). Een geschillencommissie voor verzekeringsklachten. Forumshopping in verzekeringsland? Nieuwsbrief van de Antilliaanse Juristen Vereniging, 2014 (2).
    • N. van Tiggele-van der Velde (2014). Het nieuwe reglement van de Geschillencommissie Kifid. Wat strakker van insteek en met een andere rol voor de Ombudsman. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2014 (23), 159-162.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2013). Editorial: 'Insurance Law and evolving sanctions. About a new balance in the mutual obligations of both parties to a contract of insurance and a new system of sanctions. Erasmus Law Review, 5 (2), 1-3.
    • S.D. Lindenbergh & N. van Tiggele - van der Velde (2013). Van aansprakelijkheid, verzekering en schade, de scherven van de 611-rechtspraak. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (13), 117-118.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2012). Zzp onder 'de werkverschaffer's AVB'? Een verzekeringsrechtelijke blik op het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 over art. 7:658 lid BW. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (1), 121-125.
    • N. van Tiggele-van der Velde (2007). Symposium van Draden en Daden. En nog wat losse eindjes in het nieuwe verzekeringsrecht. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007 (2), 3-14.
    • N. van der Velde (2002). Gewijzigde verzekeringsplicht voor jagers ingevolge de Flora- & Faunawetgeving. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2 (4), 115-115.
    • N. van der Velde (2002). Jaarverslag Ombudsman Schadeverzekeringen 2001. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2 (5), 146-151.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2020). ‘Verzekeraars’ “Lik-op-stukbeleid bij fraude” & SODA: verhaal van gemaakte kosten of kosten maken voor verhaal?’. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2020 (24), 147-152.
    • L. Bartels & N. van Tiggele - van der Velde (2019). Een maatman op maat? Over de rol en positie van de redelijk handelend verzekeraar sinds het Maatman-arrest. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (36), 194-205.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Terug op de agenda: het verlangen de verzekeraar te “straffen” voor het verloop van de schadeafhandeling. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2019 (16), 77-82.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). De proportionaliteitstoets ex art. 7:940 lid 3 BW. Ook bij vastgestelde opzet tot misleiding? Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2018 (4), 1-8. [go to publisher's site]
    • N. van Tiggele - van der Velde (2017). Het gevonden slachtoffer dat fraudeert, blijft de gemoederen bezig houden. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2017 (7), 44-49.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2016). De vrijheid van de verzekeraar tien jaar na het 'Valschermzweeftoestel'-arrest. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2016 (mei), 146-162.
    • N. van Tiggele-van der Velde (2015). Fraude aan de kant van het gevonden slachtoffer. Een status aparte? Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2015 (8), 256-262.
    • N. van Tiggele-van der Velde & J.H. Wansink (2014). De mededelingsplicht ex art. 7:928 BW bij levensverzekering en de toetsingscommissie gezondheidsgegevens. Verzekeringsarchief, 7 (13), 97-1071.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2013). De foute verzekerde. Over verzekering en fraude. Verzekeringsarchief, 90 (2), 67-84.
    • N. van Tiggele-van der Velde (2012). Uitleg van verzekeringsovereenkomsten. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (9), 85-96.
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (2012). Er viel een koe uit de lucht. Over de onzekere voorvallen en van buiten komende onheilen in het (transport)verzekeringsrecht. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (18), 177-182.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2012). Registratieperikelen bij verzekeringen. Over de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars en het belang voor het leerstuk van verzwijging. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2012 (10), 344-361.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2011). Verzwijging en de derde onder de paraplu: de aandacht waard. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011 (5), 213-214.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2011). Verzwijging en de meeverzekerde derde. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011, 215-224.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2010). KiFiD: ook voor aansprakelijkheid? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (1), 43-44.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2010). Onverkwikkelijke afwikkeling van schade. Een (zelfstandige) grond voor schadeplichtigheid? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (3), 87-97.
    • N. van Tiggele-van der Velde (2008). The principles of European Insurance Contract Law (PEICL): applicant's pre-contractual information duty. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008, 187-193.
    • N. van der Velde (2005). Kroniek (schade)verzekeringsrecht 2004-medio 2005. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2005 (10), 507-521.
    • N. van Tiggele-van der Velde & J.H. Wansink (2015). Tekst & Commentaar bij Titel 7.17 BW (onderdeel uitmakend van BW boeken 1 t/m 8). Devener: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde, J.H. Wansink & F.R. Salomons (2012). Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht / 7. Bijzondere overeenkomsten, Deel IX Verzekeringen. Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (2011). Burgerlijk Wetboek Boeken 6, 7, 8 en 10, Boek 7, Bijzondere overeenkomsten, Verzekering (Tekst & Commentaar BW). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde, J.H. Wansink & F.R. Salomons (2019). Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX. Verzekering (Asser-serie). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2020). Principles of European Insurance Contract Law. In N.T. van Tiggele-van der Velde, W.C.T. Weterings, S.Y.Th. Meijer & e.a. (Eds.), Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht (pp. 119-158). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2020). Art. 7:925 tm 7:963 BW. In N.T. van Tiggele-van der Velde, W.C.T. Weterings, S.Y.Th. Meijer & e.a. (Eds.), Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht (7e druk). Deventer: Wolter Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2020). Zorgverzekeringswet. In N.T. van Tiggele-van der Velde, W.C.T. Weterings, S.Y.Th. Meijer & e.a. (Eds.), Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht (pp. 169-190). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Bewijsrecht in relatie tot schaderegeling. In N. van Tiggele-van der Velde (Ed.), Supplement Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (supplement februari 2019) (pp. 800-825). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Oneerlijke bedingen in het verzekeringsrecht: de polis en de grote buitenwereld. Voorwoord en inleiding op Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap. In Onderneming, digitalisering en data : over corporate governance en handhaving in het digitale tijdperk (Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). Verzekering en polisrecht. In Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (supplement 77, nr. 405, maart 2018) (pp. 1-58). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). Verzekering & polisrecht. In Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (supplement nr. 77, losbladig nr. 400, maart 2018) (pp. 1-2). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). Titel 7.17 BW, de Overgangswet nieuw BW en op de Zorgverzekeringswet. In H. Borgesius, M. van Tiggele-van der Velde & W. Weterings (Eds.), Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht bewerkt (zesde druk) (pp. 3-78, 157-163 en-167-182). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2016). Boeffies zijn het. Over letselschade, fraude en onverkwikkelijke afwikkeling door de verzekeraar. In L. Snoek, J.L.R.A. Huydecoper, N. van Tiggele-van der Velde, G.J. Hoitink & A. Verbrugge (Eds.), Hoe heurt het eigenlijk? Ethiek in letselschade (LSA Reeks - Letselschade Advocaten) (pp. 35-49). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N. van Tiggele - van der Velde & M.M.R. van Ardenne-Dick (2016). De verzekeringsovereenkomst. In H. Schelhaas, A. Verheij & B. Wessels (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 6) (pp. 513-537). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde (2015). De verzekeringsovereenkomst. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 255-290). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • N. van Tiggele-van der Velde (2014). Nieuw supplement december 2014. In Handboek Schaderegeling (pp. 1-34)
    • N. van Tiggele - van der Velde & M.M.R. van Ardenne-Dick (2013). De verzekeringsovereenkomst. In B. Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereekds Burgerlijkl Recht, deel 6) (pp. 467-492). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & M.M.R. van Ardenne-Dick (2011). De Verzekeringsovereenkomst. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 293-326). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (2010). Verzekeringsrecht. In Verzekeringsrecht (3e druk) (Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (2010). The Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). In Verzekeringsrecht (3e druk) (Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & M.M.R. van Ardenne-Dick (2010). De verzekeringsovereenkomst. In B. Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Studiereeks Burgerlijk recht: Bijzondere overeenkomsten (pp. 429-455). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (2010). Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek. In Verzekeringsrecht (3e druk) (Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer
    • J.H. Wansink & N. van der Velde (2005). Tekst en Commentaar, Verzekeringsrecht. In J.H. Wansink, J.G.C. Kamphuisen & W.M.A. Kalkman (Eds.), Verzekeringsrecht : de tekst van Boek 7 titel 17 en 18 BW, verwante regelgeving en toepasselijk recht op verzekeringsovereenkomsten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 87-104). Deventer: Kluwer
    • J.H. Wansink & N. van der Velde (2005). Tekst en Commentaar, Verzekeringsrecht. In J.H. Wansink, J.G.C. Kamphuizen & W.M.A. Kalkman (Eds.), Verzekeringsrecht : de tekst van Boek 7 titel 17 en 18 BW, verwante regelgeving en toepasselijk recht op verzekeringsovereenkomsten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 1-55). Deventer: Kluwer
    • N. van der Velde (2003). Hoofdstuk 'Algemene beginselen verzekeringsrecht'. In J. van Wansem (Ed.), Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (Supplement, februari 2003) (pp. 400-1-405-64). Deventer: Kluwer
    • M.M.R. van Ardenne-Dick, A. Blom & N. van der Velde (2003). Asser Actueel 2003-1. In C. Asser (Ed.), Asser Actueel 2003-1 (pp. 9-16). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde (2021). Verzekeringsrecht. In F. Stevens, F.G.M. Smeele, N. van Tiggele-van der Velde & T. Cohen Jehoram (Eds.), Haven en handel. Hoofdzaken van het handelsrecht (pp. 169-211). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde & M.M.R. van Ardenne-Dick (2020). Verzekeringsovereenkomst. In E.H. Hondius & V. Mak (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 323-361). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • N. van Tiggele - van der Velde (2019). Gedragscodes. In N. van Tiggele-van der Velde (Ed.), Supplement Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (supplement februari 2019) (pp. 900-945). Deventer: Wolters-Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & M.M.R. van Ardenne-Dick (2019). De verzekeringsovereenkomst. In H.N. Schelhaas & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk recht, deel 6) (pp. 573-606). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (2017). De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst in coassurantie: de lastige grens tussen 'moeten melden' en 'moeten vragen'. In N. van Tiggele-van der Velde, C. Pontvuijst, P. Soeteman & H. Wansink (Eds.), Verzekering ter beurze. Coassurantie in de praktijk (pp. 67-111). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde (2015). Die Obliegenheit: studeerkamerproject of miskend talent. In N. van Tiggele-van der Velde & J.H. Wansink (Eds.), Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht (pp. 111-122). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde (2015). Tien jaar verzwijging. Een bijdrage over de termijn van ontdekking, de redelijk handelend verzekeraar en de rol van de deskundige. In N. van Tiggele-van der Velde & J.H. Wansink (Eds.), Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht (pp. 39-57). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde (2014). Afdoening van een geschil door de burgerlijke rechter of door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Hetzelfde recht? In C. Klaasen, N. van Tiggele-van der Velde, P. Ernste & S. Franken (Eds.), Verzekering en ADR (pp. 123-145). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (2011). Op weg naar een proeve van een eenvormig Belgisch Nederlandse wet op de schadeverzekering. In Van Schoubroeck (Ed.), Liber Amicorum (pp. 329-347). Antwerpen: Intersentia
    • M.M.R. van Ardenne-Dick, J.H. Wansink, A. Blom & N. van Tiggele-van der Velde (2010). Verzekeringsrecht, opgelegde bescherming en de ratio hiervan. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming ' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 301-339). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.M.R. van Ardenne-Dick & N. van der Velde (2006). De verzekeringsovereenkomst. In B. Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Studiereeks Burgerlijk Recht: Bijzondere overeenkomsten (pp. 297-320). Deventer: Kluwer
    • N. van der Velde (2006). 'In een redelijk belang geschaad zijn'. Over 'handjes en voetjes' en een onderzoek naar de (bewijsrechtelijke) invulling in de praktijk. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 431-462). Deventer: Kluwer
    • J.H. Wansink & N. van der Velde (2004). Aansprakelijkheidsverzekering in familieverband. In E. Engelhard, T. Hartlief & G. van Maanen (Eds.), Aansprakelijkheid in gezinsverband (pp. 251-271). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. Wansink, M.M.R. van Ardenne-Dick, A. Blom & N. van der Velde (2003). De verzekeringsovereenkomst. In P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 131-159) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde, W.C.T. Weterings & S.Y.Th. Meijer (Ed.). (2020). Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht. Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (Ed.). (2019). De CAR-verzekering. Besloten rechtspraak geopenbaard (Serie Recht en Praktijk). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Ed.). (2006). De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde, C. Pontvuijst, P. Soeteman & J.H. Wansink (Ed.). (2017). Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde, S.Y.Th. Meyer, N. Vloemans & J.H. Wansink (Ed.). (2016). Zicht op toezicht in de verzekeringssector (Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht). Deventer: Wolters Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde & J.H. Wansink (Ed.). (2015). Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht (bundel ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van titel 7.17 BW). Deventer: Wolters Kluwer
    • C. Klaassen, N. van Tiggele-van der Velde, P. Ernste & S. Franken (Ed.). (2014). Verzekering en ADR. Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde (Ed.). (2011). Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk (Serie Onderneming en Recht, 67). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele - van der Velde & J.H. Wansink (Ed.). (2010). Contractsvrijheid in het verzekeringsrecht. Deventer (Serie Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer
    • J.H. Wansink, A.C.P. Verster, J.P.G. Bruggert & N. van der Velde (2003). Vrij verkeer voor collecties; Effecten van een aangepaste indemniteitsregeling op de kosten, verbonden aan kort- en landurige bruikleen van cultuurbezit. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • F.G.M. Smeele, A. Arcuri & N. van Tiggele-van der Velde (2016). Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling Draft Final Report. (Extern rapport). Brussels: European Commission
   • N. van Tiggele - van der Velde (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 22), NJ 2018-288, Zaaknr. 16/04486, (Verzwijging en de periode na inzending van het aanvraagformulier (B./Reaal)). ECLI:NL:HR:2017:2447
   • N. van Tiggele-van der Velde (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 7), TvC 2014-5, (Een derde arrest over belangenbenadeling). p.239-243. ECLI:NL:HR:2014:522
   • N. van Tiggele-van der Velde (2007). Noot bij: HR. (2007, oktober 5), Ja 2007-184, (Belangenbenadeling en vervalbeding, RvdW 2007, 833).
   • N. van der Velde (2006). Noot bij: HR. (2006, januari 20), AV&S 2006-33, (Bewijsrisico-omkering bij verzwijging; voorkoming van onredelijk zware bewijspositie, NJ 2006, 78). p.200-204.
   • N. van der Velde (2006). Noot bij: HR. (2006, februari 17), AV&S 2006-21, (Proportionele korting bij te late melding, RvdW 2006, 205). p.129-132.
   • N. van der Velde (2004). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2003, juni 17), AV&S 2004-2004, 1, (Toepasselijkheid afdeling 6.53: kernbeding en 'Transparenzgebot', annotatie bij rolnummer C02/00534 (n.g.)). p.31-33.
   • N. van der Velde (2003). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2003, mei 20), AV&S 2003-6, (Vordering tot verstrekken afschrift polis en verzekeringsvoorwaarden (843a Rv), rolnr. 03/380 KG, spoedappèl (n.g.)). p.221-222.
    • M.M.R. van Ardenne-Dick, A. Blom & N. van der Velde (2003). Personenschade Aansprakelijkheid en Verzekering. Kluwer CD-rom: Deventer (2003, maart 1).
    • N. van der Velde (2006). Algehele inhoudelijke eindcontrole van: De algemene aansprakelijkheidsverzekering : een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW, 3e druk dissertatie J.H. Wansink.
   • N. van Tiggele - van der Velde (2008-2018). Redacteur. Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade.
   • N. van Tiggele - van der Velde (2018-). Hoofdredacteur. Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade.
   • N. van Tiggele - van der Velde (2014-). Hoofdredacteur. Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht.
   • N. van Tiggele - van der Velde (2013-). Hoofdredacteur. Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen.
   • N. van Tiggele - van der Velde (2011). De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst in coassurantie: de lastige grens tussen 'moeten melden' en 'moeten vragen'. In N. van Tiggele-van der Velde, J.H. Wansink, R.G.L. Gerrits & P. Soeteman (Eds.), Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk. (pp. 225-262). Kluwer: Deventer
   • N. van Tiggele - van der Velde (2010). Contractsvrijheid: Hoe vrij is de verzekeraar in de wijze van begrenzen van de door hem geboden dekking? In N. van Tiggele-van der Velde (Ed.), Serie voor Verzekeringsrecht (pp. 1-14). Deventer: Kluwer
    • N. van Tiggele-van der Velde (2009). Onverkwikkelijke afwikkeling van schade, een (zelfstandige) grond voor schadeplichtigheid? (2009, november 5). Nijmegen: Radboud Universiteit
    • N. van Tiggele - van der Velde (2013). De foute verzekerde. Over verzekering en fraude (2013, juni 20). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • N. van Tiggele - van der Velde (2018). VNAB Award. Wetenschappelijk.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2017). VPV Rotterdam-prijs 2016. Oeuvre. Wetenschappelijk.
    • N. van Tiggele - van der Velde (2012). Hudig-Langeveldt Prijs 2012. Overig.
   • N. van Tiggele - van der Velde (Ed.). (2013-2013) Erasmus Law Review, 5(2).
   • N. van Tiggele-van der Velde (2008, juni 20). Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam (443 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.mr. J.H. Wansink.
 • SSR, OSR, Academie voor Rechtspraktijk, Grotius

  Start date approval
  Apr/2005
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  NIJMEGEN
  Description
  onderwijsactiviteiten

  Stichting Studiecentrum Rechtspleging SSR

  Start date approval
  Oct/2007
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  UTRECHT
  Description
  lid begeleidingscie. cursus Verz. recht

  Radboud Universiteit

  Start date approval
  Sep/2008
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  NIJMEGEN
  Description
  hoogleraar Verzekeringsrecht

  AV&S tijdschrift

  Start date approval
  Feb/2009
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  UTRECHT
  Description
  (hoofd)redacteur

  Vereniging voor Verzekeringswetenschap

  Start date approval
  Apr/2009
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  bestuurslid/voorzitter

  Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

  Start date approval
  Sep/2009
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  ARNHEM
  Description
  raadsheerplaatsvervanger

  Belg-Ned. Verzekeringsrechtelijk Genootschap

  Start date approval
  Nov/2009
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  BRUSSEL
  Description
  lid

  Kluwer

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  DEVENTER
  Description
  lid redactieraad serie Recht & Praktijk Verz.recht

  Kenniscentrum Verzekeringsrecht SSR

  Start date approval
  Mar/2011
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  bestuurslid

  Ned. Inst. Van Register Experts, NIVRE

  Start date approval
  Mar/2012
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  lid tuchtcommissie

  Stichting Nederlandse Rechtsbijstandstichting NRS

  Start date approval
  Dec/2012
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  bestuurslid Ned. Rechtsbijstand

  Belg-Ned. Verzekeringsrechtelijk Genootschap

  Start date approval
  Nov/2013
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  BRUSSEL
  Description
  bestuurslid

  VNAB

  Start date approval
  Mar/2016
  End date approval
  Apr/2023
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Adviseur Kennis en kennisborging
 • Capita Insurance Law

  Title
  Capita Insurance Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Commercial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081550

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam