dr. (Nick) N.S. Efthymiou

dr. (Nick) N.S. Efthymiou
Assistant Professor Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 4-105
Telephone
+31 10 4082662
Email
efthymiou@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • N.S. Efthymiou (2014). The First World War and constitutional law for the Netherlands Indies. Erasmus Law Review, 7 (2), 54-66.
    • N.S. Efthymiou (2013). Godsdienst in Nederlands-Indië in constitutioneel-rechtelijk perspectief. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 15 (1), 32-67.
    • N.S. Efthymiou & J.C. de Wit (2013). The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights. Utrecht Law Review, 9 (2), 75-88.
    • N.S. Efthymiou (2012). Modern koningschap. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 3 (1), 29-53.
    • N.S. Efthymiou (2007). Vooroorlogse lijnen naar het akkoord van Linggadjati. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 149-171.
    • N.S. Efthymiou (2012). Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek. Ars Aequi, 2012 (maart), 166-167.
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (2007). Makelaar van Linggadjati. Verslag van een gesprek met prof. mr. Piet Sanders. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 139-148.
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (2007). Redactioneel. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 135-138.
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (2007). Redactioneel Themanummer Linggadjati. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2).
    • N.S. Efthymiou (2006). Deelname van politieke partijen aan Tweede-Kamerverkiezingen. Fiat Justitia (EUR), 2006 (nov.), 51-53.
    • N.S. Efthymiou, R. de Lange & F. van Tienen (2016). Gevaar voor de democratie beoordeeld in de rechtspraak van 5 landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. nog niet bekend: nog niet bekend
    • N.S. Efthymiou (2016). Onderwijs in Nederlands-Indië. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou (2013). Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou (2011). Grondrechten in Nederlands-Indië. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2015). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 18e druk. Deventer: Wolters Kluwer
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2012). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 17e druk. Deventer: Kluwer
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2008). Bewerking: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van prof.dr. A.D. Belinfante, 16e druk. Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou (2014). Ireland. In L. Besselink, P. Bovend'Eert, H. Broeksteeg, R. de Lange & W. Voermans (Eds.), Constitutional law of the EU member states (pp. 837-901). Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou (2014). Artikel 56 EVRM. In J.H. Gerards, Y. Haeck, P. de Hert, M.K.G. Tjepkema, J. van der Velde & A.J.Th. Woltjer (Eds.), Sdu Commentaar EVRM. Deel II - Procedurele rechten (pp. 426-438). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.K. Koekkoek & N.S. Efthymiou (2009). Ierland. In L. Prakke & C.A.J.M. Kortmann (Eds.), Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie (pp. 393-462). Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou & M.B.F.D. de Vries (2008). Toegang tot de rechter in het vreemdelingenrecht. In L.J.J. Rogier & R. de Lange (Eds.), Toegang tot de rechter in het bestuursrecht (pp. 65-88). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.S. Efthymiou & C.W. Noorlander (2008). Democratie en monarchie. In J.W.L. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw (pp. 243-263). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • J.W.L. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (2008). Democratie: inleiding en aanleiding. In J.L.W. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Nijmegen: Wolf Legal Publishersr
    • N.S. Efthymiou, K.A.M. Henrard, M.L.P. van Houten & W.S.R. Stoter (2008). Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. In R. de Lange (Ed.), Wetgever en grondrechten, Staatsrechtconferentie 2007 (pp. 1-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou (2006). Het Koninkrijk Holland en Oost-Indië. In J. Hallebeek & A.J.B. Sirks (Eds.), Nederland in Franse schaduw : recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (pp. 249-270). Hilversum: Uitgeverij Verloren
    • N.S. Efthymiou (2005). Artikel 1 van de Grondwet vóór 1983. In A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis & J.H. Reestman (Eds.), Recht en Reede. Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (pp. 43-51). Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou (2003). Uitingsvrijheid in Nederlands-Indië: een rechtshistorisch Overzicht. In A.W. Hins & A.J. Nieuwenhuis (Eds.), Van ontvanger naar zender. Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.M. de Meij (pp. 109-126). Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever
    • N.S. Efthymiou & R. de Lange (2017). Netherlands. Developments in Dutch constitutional law. In A. Albert (Ed.), 2016 Global review of constitutional law (pp. 140-144). Boston: I CONnect and the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (Ed.). (2007). Pro Memorie,. RD: Ik
    • N.S. Efthymiou, J.W.L. Broeksteeg & H.G. Hoogers (Ed.). (2008). Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Nijmegen: Wolf Regal Publishers
    • N.S. Efthymiou (2006). Recensie [Bespreking van het boek De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië : 1855-1942]. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2005(7.2), 337-339.
    • N.S. Efthymiou, J. Goossens, R. de Lange & S. Philipsen (2017). De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland [Bespreking van het boek De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 8(3), 271-277.
    • N.S. Efthymiou (2015). Niels van Driel en Ron de Jong, De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen [Bespreking van het boek De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, jaargang 6(4), 404-408.
    • N.S. Efthymiou (2013). Bespreking van 'Mart Rutjes, "Door gelijkheid gegrepen"' [Bespreking van het boek Door gelijkheid gegrepen (Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801)]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 4(4), 380-385.
    • N.S. Efthymiou (2010). [Bespreking van het boek Montesquieu and the logic of liberty]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2(1).
    • N.S. Efthymiou (2010). [Bespreking van het boek Bestuurlijk organisatierecht]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 1(2), 218-220.
   • N.S. Efthymiou (2013). Noot bij: European Court of Human Rights. (2012, december 11), European Human Rights Cases 2013-5, 90, p.1222-1224.
   • N.S. Efthymiou (2012). Noot bij: ABRvS. (2011, juli 13), Gst 2012-4, 201011441/1/H3, (Godsdienstvrijheid en geluidsoverlast. Redelijke uitleg; uitspraak ECLI:NL:RVS:2011:BR1448). p.16-19.
   • N.S. Efthymiou (2010, september 28). Frans constitutioneel recht, met nadruk op het wetgevingsproces. Den Haag, bijeenkomst CZW.
   • N.S. Efthymiou (2005, september 28). De organisatie van regelgeving voor Nederlands Oost-Indië: Stelsels en opvattingen (1602-1942). Universiteit van Amsterdam (672 pag.) (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam) Prom./coprom.: Prof.mr. J.M. de Meij.
 • Regeren en besturen

  Title
  Regeren en besturen
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht)

  Inleiding staats- en bestuursrecht

  Title
  Inleiding staats- en bestuursrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.2
  Year level
  bachelor 1 (Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs), bachelor 1 (Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs)

  Staatsrecht

  Title
  Staatsrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.4
  Year level
  bachelor 2 (Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs)

  Nationaal studentenparlement

  Title
  Nationaal studentenparlement
  Year
  2018
  Period
  BLOK 4
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht)

  Comparative Constitutional Law

  Title
  Comparative Constitutional Law
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht)

  Verdiepend staatsrecht

  Title
  Verdiepend staatsrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 4
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht)

  Inleiding staats- en bestuursrecht

  Title
  Inleiding staats- en bestuursrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.2
  Year level
  bachelor 1 (Bachelor Rechtsgeleerdheid), bachelor 1 (Bachelor Fiscaal recht)

  Staatsrecht

  Title
  Staatsrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.4
  Year level
  bachelor 2 (Bachelor Rechtsgeleerdheid)

  Year
  2018
  Period
  JAAR
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Constitutional Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082662

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam