dr. (Nick) NS Efthymiou

dr. (Nick) NS Efthymiou
Assistant professor Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L4-105
Email
efthymiou@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Nick Efthymiou (2020) - Afbreking van zwangerschap en het Ierse constitutionele recht - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 11 (2), 221-234
 • Nick Efthymiou (2019) - De Grondwet van 1814 en de Grondwet van 1815 - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 10 (1), 24-50
 • Nick Efthymiou (2014) - The First World War and constitutional law for the Netherlands Indies - Erasmus Law Review, 7 (2), 54-66
 • Nick Efthymiou (2013) - Godsdienst in Nederlands-Indië in constitutioneel-rechtelijk perspectief - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 15 (1), 32-67
 • Nick Efthymiou & Joke Wit (2013) - The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights - Utrecht Law Review, 9 (2), 75-88
 • Nick Efthymiou (2012) - Modern koningschap - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 3 (1), 29-53
 • Nick Efthymiou (2007) - Vooroorlogse lijnen naar het akkoord van Linggadjati - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 149-171

 • Nick Efthymiou (2020) - De ontdekking van het adatrecht - 1928 - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 20 (2), 181-184
 • Nick Efthymiou (2012) - Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek - Ars Aequi, 2012 (maart), 166-167
 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Redactioneel - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 135-138
 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Makelaar van Linggadjati. Verslag van een gesprek met prof. mr. Piet Sanders - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 139-148
 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Redactioneel Themanummer Linggadjati - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2)
 • Nick Efthymiou (2006) - Deelname van politieke partijen aan Tweede-Kamerverkiezingen - Fiat Justitia (EUR), 2006 (nov.), 51-53

 • Nick Efthymiou (2018) - Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou, Roel Lange & F van Tienen (2016) - Gevaar voor de democratie beoordeeld in de rechtspraak van 5 landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten - nog niet bekend
 • Nick Efthymiou (2016) - Onderwijs in Nederlands-Indië - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2013) - Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2011) - Grondrechten in Nederlands-Indië - Wolf Legal Publishers

 • Nick Efthymiou, MM Julicher, Roel Lange, SC Loeffen & SAJ Munneke (2020) - Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 19e druk - Wolters Kluwer
 • L Dragstra, Nick Efthymiou, AW Hins & Roel Lange (2015) - Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 18e druk - Wolters Kluwer
 • L Dragstra, Nick Efthymiou, AW Hins & Roel Lange (2012) - Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 17e druk - Kluwer
 • L Dragstra, Nick Efthymiou, AW Hins & Roel Lange (2008) - Bewerking: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van prof.dr. A.D. Belinfante, 16e druk - Kluwer

 • Nick Efthymiou, Pieter Huisman & Lianne Kalken (2020) - De vele facetten van het staatsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou, Jurgen Goossens & Roel Lange (2018) - Democratie: nieuwe ontwikkelingen - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou, JWL Broeksteeg & HG Hoogers (2008) - Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. - Wolf Publishers

 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Pro Memorie, - Ik

 • Nick Efthymiou (2013) - Bespreking van 'Mart Rutjes, "Door gelijkheid gegrepen"' - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 4 (4), 380-385
 • Nick Efthymiou (2010) - Boekbespreking 'Bestuurlijk organisatierecht' - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 1, 218-220
 • Nick Efthymiou (2010) - Boekbespreking 'Montesquieu and the logic of liberty - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2

 • Nick Efthymiou, Jurgen Goossens, Roel Lange & Stefan Philipsen (2017) - De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 8, 271-277
 • Nick Efthymiou (2017) - Recensie van K. Briët, Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848 - Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 85, 375-378
 • Nick Efthymiou (2015) - Niels van Driel en Ron de Jong, De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, jaargang 6, 404-408
 • Nick Efthymiou (2006) - Recensie - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2005, 337-339

 • Nick Efthymiou (2013) - Noot - European Human Rights Cases, 2013 (5), 1222-1224
 • Nick Efthymiou (2012) - Godsdienstvrijheid en geluidsoverlast. Redelijke uitleg; uitspraak ECLI:NL:RVS:2011:BR1448 - De gemeentestem, 2012 (4), 16-19

 • Nick Efthymiou (2020) - Artikel 56 EVRM - Sdu Uitgevers
 • Nick Efthymiou, Pieter Huisman & Lianne Kalken (2020) - Voorwoord van de redactie - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2020) - Franse opvattingen over delegatie en uitvoering - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2014) - Ireland - Kluwer
 • Nick Efthymiou (2014) - Artikel 56 EVRM - Sdu Uitgevers
 • AK Koekkoek & Nick Efthymiou (2009) - Ierland - Kluwer
 • Nick Efthymiou, Kristin Henrard, MLP van Houten & Suzan Stoter (2008) - Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. - Wolf Legal Publishers
 • JWL Broeksteeg, Nick Efthymiou, HG Hoogers & CW Noorlander (2008) - Democratie: inleiding en aanleiding. - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou & CW Noorlander (2008) - Democratie en monarchie. - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou & MBFD de Vries (2008) - Toegang tot de rechter in het vreemdelingenrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Nick Efthymiou (2006) - Het Koninkrijk Holland en Oost-Indië - Uitgeverij Verloren
 • Nick Efthymiou (2005) - Artikel 1 van de Grondwet vóór 1983 - Kluwer
 • Nick Efthymiou (2003) - Uitingsvrijheid in Nederlands-Indië: een rechtshistorisch Overzicht - Otto Cramwinckel Uitgever

 • Nick Efthymiou (2005) - De organisatie van regelgeving voor Nederlands Oost-Indië: Stelsels en opvattingen (1602-1942) - Universiteit van Amsterdam

 • Nick Efthymiou (2010) - Frans constitutioneel recht, met nadruk op het wetgevingsproces - bijeenkomst CZW

Constitutional Law

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RR214

Thesis Master Constitutional and Adminis

Year
2021
Course Code
RS113

Introduction to Public Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD112

National Studentparliament

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL37

Introduction to Public Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR112

Comparative Constitutional Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM40

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Constitutional Law

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RD214

Research Lab Public Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB60

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes