prof.dr. (Paul) PT van de Laar

prof.dr. (Paul) PT van de Laar
Full professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M6-34
Email
vandelaar@eshcc.eur.nl
Endowed professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M6-34
Email
vandelaar@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Paul Laar (2016) - Bremen, Liverpool, Marseille and Rotterdam: Port Cities, Migration and the Transformation of Urban Space in the Long Nineteenth Century - Journal of Migration History, 2 (2), 275-306 - doi: 10.1163/23519924-00202004
 • Paul Laar (2013) - Shock cities: Liverpool, Marseille en Rotterdam en de beeldvorming van de negentiende-eeuwse havenstad - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 45 (2013-2014), 156-170
 • Paul Laar (2013) - The Contemporary City as Backbone: Museum Rotterdam Meets the Challenge - Journal of Museum Education, 38 (1), 39-49
 • Paul Laar (2012) - Nederland is gek op kaas en patat - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 44 (1-2), 52-63
 • Paul Laar (2011) - De wereld zonder Dutch values - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 43 (3), 260-261
 • Paul Laar (2011) - Dossier MAS: Het MAS: prestige aan de Schelde - Volkskunde, 112 (3), 244-247
 • Paul Laar (2009) - Het Nationaal Historisch Museum en de emotional turn - The Dutch National History Museum and the 'Emotional Turn' - Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124 (3), 431-438
 • Paul Laar (2009) - Migratie in het museum - ZemZem: Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Islam, 5 (1), 28-38
 • Paul Laar & K Zweerink (2009) - De Randstad een vreemde metropool - Holland Historisch Magazine, 3 (41), 187-206
 • Paul Laar (2009) - Holland een visie van een nieuwkomer - Holland Historisch Magazine, 1 (41), 3-13
 • Paul Laar (2007) - Een reactie op Huygens´voorstel voor structureel beleid - cULTUUR: tijdschrift voor etnologie, 4, 110-115
 • Paul Laar & A van der Schoor (2006) - Nieuwe stadsstudies besproken - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3, 143-148
 • Paul Laar (2004) - De transformatie van de koopmansstad Rotterdam - Groniek. Onafhankelijk Gronings Historisch Studentenblad, 162, 29-43
 • Paul Laar (2004) - Pincoffs. Van succesvol zakenman tot fraudeur - De Negentiende Eeuw, 28 (1), 18-38
 • Paul Laar (2002) - Hoofstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1951 - Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 83 (6), 63-65
 • Paul Laar (2000) - Migratie en Nederlandse steden 1800-2000 - Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 26 (4), 245-260
 • Paul Laar (1999) - Cultuur van de koopstad Rotterdam tot 1850 - Transito, Standplaats Rotterdam, 1999 (6), 79-95
 • Paul Laar (1998) - Stad als Roman - Transito, Standplaats Rotterdam, (3), 21-34
 • FMM Goey & Paul Laar (1995) - Scheepsfinanciering: een comparatief perspectief (1870-1970) - Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 14, 23-63

 • Paul Laar (2021) - Hoe maakbaar is superdivers Rotterdam? - De Gids, 184 (2), 3-6
 • Paul Laar (2020) - ‘De Coolsingel: van singel tot city-lounge’ - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, (2), 70-79
 • Paul Laar (2014) - Simple narratives for complex matters, Urban Diversity and City Museums - Faro: Tijdschrift over cultureel erfgoed, 2014 (7), 36-36
 • Paul Laar & W Heezen (2013) - Ludovicus Joannes Pieters Lzn., Rotterdam, 9 mei 1921 - Rhoon, 30 oktober 2008 - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 2011-2012, 103-109
 • Paul Laar (2011) - Stedelijk erfgoed, stadsgeschiedenis en stadsidentiteit: Delft en zijn 'creative history' - Delfia Batavorum. Historisch Jaarboek voor Delft, 20, 83-85
 • Paul Laar & K Heezen (2009) - In Memoriam Ludo Pieters - Rotterdams Jaarboekje, 67-69
 • Paul Laar (2008) - Er gaat niks boven Feijenoord, mooie typische Rotterdamse wijk - Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum, maart, 15-18
 • Paul Laar (2005) - Een wijkgerichte benadering. Cultureel erfgoed minderheden - Levend erfgoed: vakblad voor public folklore & public history, 2, 25-28

 • Paul Laar & W Heezen (2011) - Ludo Pieters 1921-2008. Rode havenbaron, mecenas en vriend van Gerard Reve - Thoth Bussum
 • Paul Laar (2007) - Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw - Waanders
 • Paul Laar (2001) - Geschiedenis van Koninklijke Van Ommeren 1839-1999 - Vopak
 • Paul Laar (2000) - Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw - Waanders
 • Paul Laar (1998) - Veranderingen in het geschiedbeeld van de koopstad Rotterdam

 • Paul Laar, AGA Dongen, L Hanssen & J Stoopman (2011) - Wie teveel omhelst houdt weinig vast. Elie van Rijckevorsel 1845-1928 - Erasmusstichting
 • Paul Laar & K Hage (2010) - Brandgrens Rotterdam 1930 - 2010 - THOTH
 • Paul Laar & Matthijs Dicke (2007) - In het belang van de haven. Een eeuw Scheepvaartvereniging Zuid - Walburg pers

 • Peter Scholten, MRJ Crul & Paul Laar (2019) - Coming to terms with super diversity: the case of Rotterdam - doi: 10.1007/978-3-319-96041-8 - Springer
 • Paul Laar, M Dicke & JC Visser (2013) - Ambitie en identiteit. Van Nederlandsche Handels-Hoogeschool tot Erasmus Universiteit Rotterdam, 1913-2013 - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar, L Lucassen & K Mandemakers (2006) - Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw - Aksant
 • Paul Laar & D Pires (2006) - Nha Tambor, onderzoek naar het Cultureel Erfgoed van Kaapverdianen in Rotterdam - Stichting Avanço
 • Paul Laar (2005) - Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laat-middeleeuwse Nederlanden - Uitgeverij Verloren
 • Paul Laar & ME Halbertsma (2005) - Marius Richters Rotterdam. Schilder en glazenier 1878-1955 - THOTH
 • Paul Laar (2002) - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800) - Bert Bakker
 • Paul Laar & JC Visser (2002) - Rotterdamse Ondernemers 1850-1950 - De Hef
 • Paul Laar (1998) - Vier eeuwen migratie: bestemming Rotterdam - Monditaal
 • Jan Herwaarden, CJ van Horzen, Paul Laar, E van der Schoor & MPC van der Heijden (1997) - Vijftien fragmenten uit de geschiedenis van Rotterdam. Middeleeuwen, zeventiende eeuw, periode 1850-1014 - Phoenix & den Oudsten

 • F Guadeloupe, Paul Laar & L van der Linden (2020) - Rotterdam een postkoloniale stad in beweging - Boom
 • Paul Laar (2005) - Historische Atlas van de stad Utrecht, twintig eeuwen ontwikkeling in kaart gebracht - SUN
 • Paul Laar (2005) - Honderd! - Historisch Museum

 • Paul Laar (2020) - ‘Waterfronts in global perspectives - Journal of Urban History, 46, 1165-1173 - doi: 10.1177/0096144220904044
 • Paul Laar (2017) - Port Towns and Urban Cultures: International Histories of the Waterfront, c.1700–2000 - International journal of maritime history, 29, 929-931 - doi: 10.1177/0843871417723495a
 • Paul Laar (2015) - De stad is meer dan een decor - Tijdschrift Voor Geschiedenis, 128, 679-681
 • Paul Laar (2012) - Gent stad van alle tijden - Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127 - doi: 10.18352/bmgn-lchr.8130 - [link]
 • Paul Laar (2006) - Burgemeester Van Cauwelaert 1923-1932. Schepper van Nederlandstalig Vlaanderen - Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 3
 • Paul Laar (2005) - Stad van het noorden. Groningen in de twintigste eeuw - Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 118, 311-311
 • Paul Laar (2005) - Geschiedenis van Amsterdam deel II-1 Centrum van de wereld 1578-1650 en deel II-2 Zelfbewuste stadsstaat 1650-1813 - Amstelodamum, 92, 30-32

 • Paul Laar (2014) - Cle Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 - Amstelodamum, 101, 157-157

 • F Guadeloupe, Paul Laar & L van der Linden (2020) - ‘Indische foto’s, Zomercarnaval en kapsalon: case-studies in postkoloniaal Rotterdam’ - Boom
 • C Hein & Paul Laar (2020) - ‘The Separation of Ports from Cities: The Case of Rotterdam’ - doi: 10.1007/978-3-030-36464-9 - Springer Nature
 • M Crul, Paul Laar & Peter Scholten (2019) - Conclusions: Coming to terms with superdiversity - Springer
 • Paul van de Laar & Arie van der Schoor (2018) - Rotterdam’s Superdiversity from a Historical Perspective (1600–1980) - doi: 10.1007/978-3-319-96041-8_2 - Springer Science+Business Media, Inc.
 • Peter Scholten, Maurice Crul & Paul van de Laar (2018) - Introduction - doi: 10.1007/978-3-319-96041-8_1 - [link] - Springer Science+Business Media, Inc.
 • Paul Laar (2018) - Rotterdam - CNRS Edition
 • Paul Laar (2018) - Migration: a historical perspective. European port cities as a case study - Routledge
 • Paul Laar (2016) - Rotterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog. De transito-economie nader belicht - Aspekt
 • Paul Laar (2013) - Modernism in European reconstruction policy and its public perception: the image of rebuilding Rotterdam, 1945-2000” - Franz Steiner Verlag
 • Paul Laar & PPM Kooij (2010) - The Randstad conurbation: a floating metropolis in the Dutch Delta - Nederlands Agronomisch Historisch Instituut
 • Paul Laar (2009) - Rotterdam durft niet genoeg. Een alternatief economisch scenario voor een multiculturele stad - Lannoo
 • Paul Laar (2008) - Modelleur van een wereldhaven: een reus in de vooruitziende gedachte - THOTH
 • Paul Laar (2008) - De topografische geschiedenis van Rotterdam
 • Paul Laar (2007) - Het beeld van Rotterdam - Historisch genootschap Roterodanum
 • Paul Laar (2006) - Rotterdam: de Wilhelminakade: Enkele reis Rotterdam - Bert Bakker
 • Paul Laar (2006) - Hier Rotterdam. Stadsruimte, stadsgeschiedenis en migratie - Aksant
 • Paul Laar (2004) - Nederland 1938-1948: Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting - Boom
 • Paul Laar (2004) - Trade and Transhipment in Antwerp and Rotterdam. Port Competition and the Load Factor (1900-1940) - Aksant
 • Paul Laar (2003) - Het Rotterdam van Henkes - TDS uitgevers
 • Paul Laar (2003) - Stadsgeschiedenis in portretten - Historisch Museum Rotterdam
 • Paul Laar (2002) - Rotterdam en het Rijngoud - Nederlands Foto Instituut
 • Paul Laar (2002) - Stadshistorici en het genderperspectief, een inleiding op het thema vrouwen en de stad - Aksant
 • Paul Laar (2002) - Rotterdam de koopstad en de VOC - Bert Bakker
 • Paul Laar (2002) - Port Traffic in Rotterdam: the competitive edge of a Rhine-port (1880-1914) - Heidelberg
 • Paul Laar (2002) - Stad in Bedrijf - De Hef
 • Paul Laar (2001) - Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 - Stadsarchief Dordrecht
 • Paul Laar (2001) - The Port of Rotterdam in a changing environment. From Rhine port to Main Port: 1870-1970 - Batavian Lion International
 • Paul Laar (2001) - Rotterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog. De transito-economie nader belicht - Uitgeverij Verloren
 • Paul Laar (2001) - Zonder spitten den delven geen historisch onderzoek - Academia press
 • Paul Laar (2000) - Business networks in the port of Rotterdam, 1870-1970 - European Business History Association
 • Paul Laar (1999) - Economic crises and restructuring in history. Experience of small countries - Scripta Mercaturale Verlag
 • Paul Laar (1999) - Het rendement van de Rotterdamse haven ca. 1870-1940 - Kluwer
 • Paul Laar (1998) - The Dynamic Society. Exploring the Sources of Global Change - Routledge
 • Paul Laar (1998) - Rotterdam een migrantenstad aan het einde van de negentiende eeuw - Monditaal

 • F Guadeloupe, Paul Laar & L van der Linden (2020) - Inleiding - Boom
 • Paul Laar (2018) - Rotterdam migratiestad: op zoek naar een nieuw narratief? - Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)
 • Paul Laar (2014) - Een eeuw ondernemend Rotterdam, 1850-1950 - Walburg pers
 • Paul Laar & B Maandag (2013) - De twee pijlers worden gevormd 1963-1973 - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar & B Maandag (2013) - Een Rotterdamse hogeschool - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar (2013) - De identiteit van een Rotterdamse universiteit - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar (2012) - The city museum or the community museum as instrument for empowerment: introduction - Amsterdam Museum
 • Paul Laar (2010) - Pim Fortuyn: Political Hero or Saint? - ICOM The Netherlands
 • Paul Laar (2008) - Vitamine H: Rotterdam en het beeld van zijn haven - Walburg pers
 • Paul Laar (2001) - 1907: De elevatorstaking - Europese Bibliotheek
 • Paul Laar (2001) - 1938: Hannema en een valse vermeer - Europese Bibliotheek
 • Paul Laar (2001) - 1999: Die rode hoed staat u goed: Van Ommeren vindt Pakhoed - Europese Bibliotheek
 • Paul Laar (2001) - Licht en donker in Rotterdam. Georg Hendrik Breitner en de wekstad begin twintigste eeuw - THOTH
 • Paul Laar (2001) - Een prachtige havenstad: Rotterdam 1850-1940 - Scriptum Art
 • Paul Laar (2000) - Haven stad en singel. Rotterdam rond de eeuwwisseling - Stichting Heemraadsingel

 • Paul Laar (2014) - Changing capitalism: Roterdam´s transformation from 18th century staplemarket till 19th century transitpolis
 • Paul Laar (2014) - Bremen, Liverpool, Marseille and Rotterdam: Port-cities and the transformation of urban space in the long nineteenth century
 • Paul Laar (1999) - Migratie en stadsgeschiedenis

 • Paul Laar (2013) - The otherness of port cities: Rotterdam transitpolis
 • Paul Laar (2013) - Social inclusion & Cultural Diversity. The Contemporary City as Backbone: Museum Rotterdam Meets the Challenge
 • Paul Laar (2012) - New urban stories: a Rotterdam case study on fast food
 • Paul Laar (2010) - New paradigms in city museums. Exhibitions, the unrepresented and the knowledge gap
 • Paul Laar (2010) - The atlas of the 'fire boundary': a new urban moving map of Rotterdam
 • Paul Laar (2009) - Rotterdam Little London
 • Paul Laar (2009) - Modernism in European Reconstruction-Policy and its public reception, 1945-1970: the Rotterdam case
 • Paul Laar (2009) - Museums in fast changing dynamic cities
 • Paul Laar (2008) - Rethinking Contemporary Urban cultural heritage in Rotterdam: the neighborhood model, a pilot
 • Paul Laar (2003) - The Randstad conurbation: a floting metropolis in the Dutch Delta
 • Paul Laar (2003) - Rotterdam Haupstadt des Modernismus 1953: von tabula rasa bis zur aufgelockerten stadt
 • Paul Laar (2002) - The Randstad: a floating metropolis
 • Paul Laar (2001) - Trade and transhipment in Antwerp and Rotterdam. Port competition and the load factor (1900-1940)
 • Paul Laar (2001) - Port traffic in Rotterdam: the competitive edge of a Rhine-port, 1880-1914
 • Paul Laar (2000) - De consumptiemaatschappij vanuit een havenperspectief. Een gevalstudie voor de Antwerpse graantrafiek (1850-1950)
 • Paul Laar (2000) - Techniekgeschiedenis van de Rotterdamse haven in internationaal perspectief: verkenning van het landschap
 • Paul Laar (2000) - De betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor Rotterdam. De transito-economie nader belicht
 • Paul Laar (2000) - The financing of liner shipping companies; an international comparative perspective, 1870-1970

 • Paul Laar (4 May 2020) - NOS Nationale Herdenking Rotterdam - interview

 • Paul Laar & J Hodos (2016) - European Urban History Association - European Urban History Association
 • Paul Laar (2013) - NWO-project Communities and Museums, International conference: Museums and Communities: The Heritage of Belonging, Rotterdam - NWO-project Communities and Museums, International conference: Museums and Communities: The Heritage of Belonging, Rotterdam
 • Paul Laar (2012) - N.W. Posthumus Institute Seminar - N.W. Posthumus Institute Seminar

 • Paul Laar (2018) - Diversity in integration policies: The port of Rotterdam as a case-study - Municipal Policies and Practices on Migrant Integration in Postwar Europe from Historical Perspectives
 • Paul Laar (2018) - Challenges for a city museum as intermediary between urban contemporary studies and urban history - European Urban History Association
 • Paul Laar & L de Jagher (2018) - The sky is the limit. The Skyline exhibition - CAMOC Annual Conference 2018: the Future of Museums and Cities
 • Paul Laar (2018) - City Museums as strategic places of diversity - conference: Migration: Cities | (im)migration and arrival cities
 • Paul Laar (2017) - Rotterdam’s superdiversity: a historical perspective 1900-2000 - Port Cities and Migration in the Modern Era
 • Paul Laar & Hilde Sennema (2017) - Who runs the port city? Rotterdam’s governance system, 1870-1970 - 7th Transnational Rhine Conference
 • Paul Laar (2017) - Rotterdam Transitpolis: the transformation of a port economy since the 1870s - The Global Petroleumscape
 • Paul Laar (2017) - Port history as urban history: the case of Rotterdam 1850-2000 - Hafen, Metropole, Hinterland: Hamburg und Rotterdam im 20. Jahrhundert
 • Paul Laar (2016) - Public awareness and the role of city museums: the case of Rotterdam - Water Heritage Conference, TU Delft/Fort Vechten. November 25th and 26th
 • Paul Laar (2016) - Migration: a historical perspective. European Port cities as a case study - Conference ‘Cities of Migration’, Turin
 • Paul Laar & Hilde Sennema (2016) - Rebranding port cities: The case of Liverpool, Marseille and Rotterdam as European Capitals of Culture - European Urban History Association
 • Paul Laar & Hilde Sennema (2016) - Narratives of resilience in the reconstruction of Rotterdam and Liverpool (1940-1975) - The 17th International Planning History Conference
 • Paul Laar (2016) - Rotterdam's post-war urban revival. From urban neighbourhoods to waterfront regeneration, 1974-2016 - Back to the City. Urbanism, density and housing 1976 - 2016
 • Paul Laar (2015) - Rotterdam transformed: from 'shock city' to best city in Europe - Seminar School of Architecture, University of Newcastle
 • Paul Laar (2015) - Shaping Rotterdam: the transformation of Rotterdam’s Infrastructure in the 19th and 20th century - Architecture beyond Oil
 • Hilde Sennema & Paul Laar (2015) - The environment versus Europoort. The transformation of Consociational Governance in Rotterdam during the 1960s and 1970s - Center for Port and Maritime History, University of Liverpool
 • Paul Laar (2015) - De Rotterdamse haven? Waarom geen industrie? - Studiemiddag NEHA
 • Paul Laar (2015) - Moderne stadsgeschiedenis - Symposium Stadsgeschiedenis 800 jaar Middelburg
 • Paul Laar (2014) - Rotterdam City3.0 THE ART OF CITY MAKING: a response to Charles Landry - Stadsdebat Woonstad
 • Paul Laar (2014) - Collecting and connecting. Rethinking contemporary heritage - Seminar
 • Paul Laar (2012) - Van wie is de stad en haar (actuele) verleden? - NWO-conferentie, Tussen koopmansgeest en burgerzin: Hoe gebruiken steden hun verleden?
 • Paul Laar (2012) - Rotterdam arrival city. Historical perspectives and dilemma's - An Urban Anthropological Quest to Rotterdam
 • Paul Laar (2011) - De betekenis van beeldende kunst in de openbare ruimte in de welvaartsstad Rotterdam 1945-1970 - Jubileumsymposium Art Conservation
 • Paul Laar (2011) - New paradigms in city museums. The transnational city and its heritage - Seminar Urban History Exhibited
 • Paul Laar (2011) - De transnationale stad: een uitdaging voor stadshistorici en stadsmusea - Nascholingsconferentie Nieuwe paden: geschiedenis van globalisering en het hedendaags geschiedenisonderwijs, Erasmus School of History, Culture and Communication
 • Paul Laar (2011) - Hebben stadshistorici iets te zeggen over de identiteit van een stad? - Geschiedenis van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam
 • Paul Laar (2011) - The Kapsalon?: Urban heritage of the future? - Lecture Studium Generale, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Paul Laar (2011) - De Transnational turn in erfgoed. Een zoektocht voor cultuurhistorische musea - Symposium Erasmus School of History, Culture and Communication. Migrerende herinnering /Herinneringen van migratie. Herinneringsculturen en erfgoedpraktijken van migratie in de Lage Landen
 • Paul Laar (1999) - Migratie en Rotterdam - Gastcollege Hogeschool Rotterdam
 • Paul Laar (1999) - Old and new entrepeneurs in the port of Rotterdam, 1870-1970 - European Business History Conference
 • Paul Laar (1999) - Ketelbinkie in de 21e eeuw - Openingstoespraak Wereldhavenfestival
 • Paul Laar (1999) - De cultuur van de koopstad rond 1850 - Opening tentoonstelling 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen
 • Paul Laar (1999) - Rotterdam en het Nieuwe Bouwen - Voordracht jaardiner Stichting Bevordering Volkskracht

 • Paul Laar (2020) - Creativiteit een noodzaak voor een innovatieve haven - Smart Port: Hoe maak jij het verschil?
 • Paul Laar (2017) - Experiencing the city: city museums and urban engagement - workshop City Museum of London
 • Paul Laar (2017) - Burgerschap en superdiversiteit - Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland
 • Paul Laar (2015) - Experiencing the city - Experience Design Event
 • Paul Laar (2015) - De historische atlas en het stadshistorisch onderzoek - presentatie van de Historische Atlas Delft
 • Paul Laar (2013) - Das Stadtmuseum als transnationale Einstellung - Migrationsgeschichte in Museum, Erfahrungen, Konzepte, Visionen

 • V (Vincent) Baptist & PT (Paul) van de Laar (2020) - Pleasurescapes Pre-EAUH Conference Workshop - Pleasurescapes Pre-EAUH Conference Workshop

 • Paul Laar, S Bijker, H Lalolie & K Zweerink (2009) - Holland Historisch Magazine (Journal)

Master Thesis

Year
2020
Year Level
MA, MA
Course Code
CH4050

Rotterdamse verhalen

Level
MA
Year
2020
Year Level
MA
Course Code
CH4119

Urban Transformations

Year
2020
Year Level
MA, MA
Course Code
CH4140

Urban. Hist.: R'dam in Glob. Persp.

Year
2020
Year Level
BA-2, BA-2
Course Code
CH2211

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes