prof.dr. (Peter) P Kavelaars

prof.dr. (Peter) P Kavelaars

Professor of Economics of Taxation

Full professor Erasmus School of Economics Business Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-19
Email
kavelaars@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Peter Kavelaars has been a professor of Fiscal Economy at the Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam since 1996. In addition, since 1989 he has served as director of the Academic Desk at Deloitte Tax Advisers in Rotterdam. Since 1997 he is also a partner in the firm. Before that period he was professor in Tax law in the University of Leiden, was employed in the academic staff of the Fiscal Economic Institute of Erasmus University Rotterdam and - as a government tax inspector - he was seconded to the Department of Public Finances and Tax Law in the Erasmus University Rotterdam. His auxiliary activities include: Chief editor of Pension Memorandum, chief editor of a Fiscal Notebook, and editor of Pensions & Practice. Peter has also edited/co-edited and authored/co-authored a number of books.

 • Peter Kavelaars (2019) - Doorstromers in de ban - NLFiscaal Wetenschappelijk, 2019 (2)
 • Peter Kavelaars (2019) - Grensoverschrijdende aspecten van de sociale verzekeringsplicht - Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2019 (2), 29-37
 • Peter Kavelaars (2019) - Exitheffingen en antimisbruikbepaling onder ATAD1 - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2019 (161.3), 51-58 - [link]
 • Peter Kavelaars (2014) - HR 14 februari 2014 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2014 (92c*)
 • Peter Kavelaars (2014) - Agenda voor fiscale groei (column) - Weekblad Fiscaal Recht, (WFR2014/7038), 272-273
 • Peter Kavelaars (2014) - Arrrest Van der Helder/Farrington - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2014 (1c)
 • Peter Kavelaars (2013) - EU and OECD: fighting against tax avoidance - Intertax, 41 (10), 507-515
 • Peter Kavelaars (2010) - Keizer FIFA - Weekblad Fiscaal Recht, (6869), 996-997
 • Peter Kavelaars (2009) - Enkele topics in de loonheffingen - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009 (104), 117-124
 • Peter Kavelaars (2008) - Fiscale kenniseconomie - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2008 (98), 89-97
 • Peter Kavelaars (2008) - Het rammelt en rommelt - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (1303), 1-4
 • Peter Kavelaars (2007) - Pensioen fiscaal onder vuur door de Europese commissie - Pensioen & Praktijk, 9 (17e jg), 5-10
 • Peter Kavelaars (2007) - The foreign countries of the European Union - EC Tax Review, (6), 268-273
 • Peter Kavelaars (2007) - Cross-Border Aspect of Pensions in the Netherlands, including Tax Treaty and EU-law - Bulletin for International Fiscal Documentation, 61 (3), 86-102
 • Peter Kavelaars (2007) - Het buitenland van de Europese unie - Weekblad Fiscaal Recht, 136e jg, 919-925
 • Peter Kavelaars (2007) - Naar een Europese vennootschapsbelasting? - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1e jg (5/6), 33-38
 • Peter Kavelaars (2007) - Hoge Raad geeft handen en voeten aan verdrags-werkgeverschap - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1e jg (1), 18-22
 • Peter Kavelaars (2007) - Europese commissie wint pensioeninfractieprocedures - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1e jg (9), 17-23
 • Peter Kavelaars (2007) - EU en directe belastingen - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 89, 1-27
 • Peter Kavelaars (2006) - Fiscaliteit, onderwiijs en onderzoek (opinie) - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 7 (44), 1-4
 • Peter Kavelaars (2006) - Staatssteun en subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 84 (april 2006), 66-73
 • Peter Kavelaars (2006) - Boekbespreking van "De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht: beleids- en marktintegratie - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 166 (3), 148-151
 • Peter Kavelaars (2005) - VPL - Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6617), 427-428
 • Peter Kavelaars (2005) - Pensioen- en levensloopregeling: enkele internationale aspecten van de wet VPL - Pensioen & Praktijk, 15 (12), 17-19
 • Peter Kavelaars (2005) - Zetelverplaatsing van pensioen-BV's - Pensioen & Praktijk, 15 (10), 11-16
 • Peter Kavelaars (2005) - Grensoverschrijdende aspecten van pensioenen - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 80, 149-157
 • Peter Kavelaars (2005) - Arbeidsinkomsten en verdragstoepassing - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 78, 56-69
 • Peter Kavelaars (2005) - Terugtredend fiscaal Gemeenschapsrecht - Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 7 (09-2005), 6-14
 • Peter Kavelaars (2005) - VPL en overgangsrecht - Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6648), 1547-1548
 • Peter Kavelaars (2005) - Rechtszekerheid - Pensioen & Praktijk, 15 (4), 10-11
 • Peter Kavelaars (2003) - Grensoverschrijdende zekerheidstellingen Europeesrechtelijk getoetst - Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6524), 575-582
 • Peter Kavelaars (2003) - Danner: een stap voorwaarts in het vrije pensioenverkeer - PM. Pensioen Magazine, 8 (4), 20-27
 • Peter Kavelaars & BF Schuver (2003) - Ondernemerschap in de inkomstenbelasting - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 67, 73-80
 • Peter Kavelaars (2003) - Schade(beperking) - Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6552), 1751-1752
 • Peter Kavelaars (2003) - Europese onrust - Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6532), 539-540
 • Peter Kavelaars (2001) - De arbeidsinkomsten onder het conceptverdrag met België - Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6453), 1464-1478
 • Peter Kavelaars (2001) - De toekomstige positie van grenswerknemers - Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6442), 951-959
 • Peter Kavelaars (2001) - Fiscaal duel: Grensarbeidersregeling: werkstaat is beter dan woonstaat - Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6417), 59-59
 • Peter Kavelaars (2001) - The right of option for non-residents in Dutch income tax law - EC Tax Review, 130 (6453), 1464-1478
 • Peter Kavelaars (2000) - De nieuwe inkomenstenbelasting: uitdaging of wangedrocht? - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 10, 362-377
 • Peter Kavelaars (2000) - Reëel zicht op eenvoud - Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6396), 1043-1050
 • Peter Kavelaars (2000) - Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 9 (52), 286-300
 • Peter Kavelaars (2000) - Werkgelegenheidstrofee - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2 (36), 1-1
 • Peter Kavelaars (2000) - Het keuzerecht voor buitenlanders onder de Wet IB 2001 - Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6395), 1043-1050
 • Peter Kavelaars (2000) - Het pensioen van de sporter: een alternatief voor een fiscaal wangedrocht - PM. Pensioen Magazine, 5 (5), 38-41
 • Peter Kavelaars (1999) - Beroepspensioenregelingen en fiscale faciliering - Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6334), 444-451
 • Peter Kavelaars (1999) - 'Samen' in de belastingheffing en de sociale verzekering - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 130 (6375), 757-767
 • Peter Kavelaars (1999) - Periodieke uitkeringen, kapitaalverzekeringen en de pensioenparaplu - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 8 (46), 260-281
 • Peter Kavelaars (1998) - Ra, ra, wie ben ik? - Weekblad Fiscaal Recht, 127 (6288), 555-556
 • Peter Kavelaars (1998) - Loonheffingen en pensioenen: slecht en goed nieuws - Weekblad Fiscaal Recht, 127 (6277), 144-159
 • Peter Kavelaars (1997) - Bewegelijkheid in het Europees sociaal verzekeringsrecht (EUR) - Weekblad Fiscaal Recht, 126 (6272), 1791-1804
 • Peter Kavelaars (1996) - Dutch trade register contribution - EC Tax Review, 5 (4), 191-194
 • Peter Kavelaars (1995) - Internationaal sociaal verzekeringsrecht blijft prikkelen - Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6153), 779-789
 • Peter Kavelaars (1994) - Ontwikkelingen aan het internationaal verzekeringsfront - Weekblad Fiscaal Recht, 6112 (123), 1052-1062
 • Peter Kavelaars (1994) - Waarderingsnormen in de loonheffing - Weekblad Fiscaal Recht, 6092 (123), 269-276
 • Peter Kavelaars (1994) - Pensioenafkoop en pensioenoverdracht in verdrukking tussen PSW en fiscaliteit - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 3 (13), 131-152
 • Peter Kavelaars (1994) - Flexibel pensioen en fiscaliteit - Weekblad Fiscaal Recht, 6095 (123), 381-390
 • Peter Kavelaars (1994) - Turbotaal passé? - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 3 (12), 60-75
 • Peter Kavelaars & JAG van Es (1994) - De AWB in de fiscaliteit - Weekblad Fiscaal Recht, 6088 (123)
 • HPAM (Hendrikus Petrus Anna Maria) van Arendonk, Peter Kavelaars & LGM (Leonardus Gerardus Marie) Stevens (1991) - Afleveringen 14 t/m 18 - Nieuwsbrief Oort-wetgeving, 3 (14-18), 1-51

 • Peter Kavelaars (2019) - Bestrijding belastingontwijking in het Caribisch Koninkrijk - Ars Aequi, 68 (9), 628-629
 • Peter Kavelaars (2019) - Fiscale pensioenherziening - Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2019 (4), 3-5
 • Peter Kavelaars (2019) - Bronstaatheffingen in opmars - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019 (1937), 1-3
 • Peter Kavelaars (2019) - Milieu moet: ook fiscaal - Weekblad Fiscaal Recht, 2019 (144), 866-867
 • Peter Kavelaars (2018) - Antimisbruikbepalingen in het MLI - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 5 (159.1), 111-117
 • Peter Kavelaars (2018) - Blij met verlies - TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 4, 3-4
 • Peter Kavelaars (2018) - BEPS en het Caribisch deel van het koninkrijk - NTFR Beschouwingen, 1747 (19e), 1-3
 • Peter Kavelaars (2018) - Detacheringsverklaringen in de sociale zekerheid - NTFR Beschouwingen, 40, 13-18
 • Peter Kavelaars (2014) - HR 28 maart 2014 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2014 (127*)
 • Peter Kavelaars, PGH Albert, WR Kooiman & MHC Ruijschop (2014) - Compartimenteren zonder reserve - Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (7065), 1175-1177
 • Peter Kavelaars & JW de Tombe (2014) - Enkele maatschappelijk relevante ontwikkelingen binnen de loonheffingen - Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (7065), 1175-1177
 • Peter Kavelaars (2014) - Afbouw van belastingontwijking - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2014 (131.3), 70-82
 • Peter Kavelaars (2014) - De aanbevelingen van de commissie Van Dijkhuizen - Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2014 (1), 2-11
 • Peter Kavelaars (2014) - Grensoverschrijdende inbreng - NTFR Beschouwingen, 2014 (12), 19-24
 • Peter Kavelaars (2014) - Fiscaal digitaal geworstel - NTFR Beschouwingen, 2014 (2096), 1-4
 • Peter Kavelaars (2013) - De aanbevelingen van de commissie Van Dijkhuizen - Tijdschrift voor Openbaar Bestuur (TVO)
 • Peter Kavelaars (2013) - De aanbevelingen van de commissie Van Dijkhuizen - Weekblad Fiscaal Recht, 7015, 1029-1034
 • Peter Kavelaars (2013) - Fiscaal jachtseizoen? (opinie) - NTFR Beschouwingen, nr.25/1206, 1-4
 • Peter Kavelaars (2013) - Fiscaal evenwicht (column) - Weekblad Fiscaal Recht, 6989, 238-239
 • Peter Kavelaars (2013) - De EU en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking (1) - NTFR Beschouwingen, 2013 (19), 14-19
 • Peter Kavelaars (2013) - De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - NTFR Beschouwingen, 2013, 21-28
 • Peter Kavelaars (2013) - De EU en de OESO: ten strijd tegen belastingontwijking (2) - NTFR Beschouwingen, 2013 (24), 20-24
 • Peter Kavelaars (2012) - Voorkoming van internationale dubbele bankenbelasting - NTFR Beschouwingen, 2012/32, 18-23
 • Peter Kavelaars (2012) - Bankenbelasting - Weekblad Fiscaal Recht, 6938, 116-124
 • Peter Kavelaars (2012) - Good governance en tarief - Weekblad Fiscaal Recht, 6946, 394-395
 • Peter Kavelaars (2012) - Netherlands Bank Tax introduced - European Taxation, 8, 437-442
 • Peter Kavelaars (2012) - Pensioenakkoord of stabiliteitsakkoord? - Unknown, 3-5
 • Peter Kavelaars (2012) - Druk op toekomstvoorzieningen (opinie) - NTFR Beschouwingen, 36 (2012/2099), 1-4
 • Peter Kavelaars (2012) - Opmaat naar de Robin Hood tax? - Weekblad Fiscaal Recht, 6936 (januari 2012), 40-51
 • Peter Kavelaars (2012) - Staatsteun in the picture - NTFR Beschouwingen, 2012/8, 24-30
 • Peter Kavelaars (2012) - Verdragsbeleid: algemene aspecten - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (119), 49-59
 • Peter Kavelaars (2012) - Bank taxes in Forms and Sizes, EC Opts for FTT - Intertax, 40, 400-413
 • Peter Kavelaars (2011) - Caribisch Nederland : Internationale en fiscale aspecten (2) - NTFR Beschouwingen, 2011 (12), 18-23
 • Peter Kavelaars (2011) - Pensioenleeftijd naar 67 jaar - Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2, 3-10
 • Peter Kavelaars (2011) - BES-wetgeving: Nederland kent voortaan twee fiscale stelsels - Maandblad Belastingbeschouwingen, 79, 195-206
 • Peter Kavelaars (2011) - Observaties - NTFR Beschouwingen, 28, 1-5
 • Peter Kavelaars (2011) - Fiscale pensioenvoornemens - Pensioen & Praktijk, 10, 21-24
 • Peter Kavelaars (2011) - Belastingheffing in Caribisch Nederland - Carbisch Juristenblad, 2011 (2), 75-92
 • Peter Kavelaars (2011) - Caribisch Nederland: Internationale fiscale aspecten (1) - NTFR Beschouwingen, 2011 (8), 11-19
 • Peter Kavelaars (2011) - Belastingherziening: onderbelichte thema's - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 112-113, 52-61
 • Peter Kavelaars (2011) - Fiscaliteit in Caribisch Nederland - Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (687), 300-311
 • Peter Kavelaars (2011) - Arbeidsinkomsten en verdragsbeleid - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (4), 168-180
 • Peter Kavelaars (2011) - Ongewenst: bankenbelasting - NTFR Beschouwingen, 2011 (1462), 1-3
 • Peter Kavelaars (2011) - Bankenbelasting: panacee voor de financiele crisis - Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6927), 1415-1424
 • Peter Kavelaars (2011) - Verdeling heffingsgrondslag - Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6927), 1415-1424
 • Peter Kavelaars (2011) - Misbruik en EU Recht - Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6921), 1177-1184
 • Peter Kavelaars (2011) - Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen - Tijdschrift Personal Finance, 2011 (4), 3-7
 • Peter Kavelaars (2011) - New tax regime in the Dutch Carribean: International aspects - Intertax, 39 (6/7), 353-364
 • Peter Kavelaars (2010) - OESO 2010 en het werknemersartikel - NTFR Beschouwingen, 11, 26-32
 • Peter Kavelaars & J Adeler (2009) - De fiscale toekomst van de Nederlandse Antillen - Weekblad Fiscaal Recht, 2009/6799, 192-197
 • Peter Kavelaars (2009) - Conserverende aanslag en verdragen (2) - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (29), 13-20
 • Peter Kavelaars (2009) - Toekomstig inkomen in international fiscaal perspectief - Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6812), 635-636
 • Peter Kavelaars (2009) - Conserverende aanslag en verdragen (1) - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (28), 7-12
 • Peter Kavelaars (2009) - Het bankgeheim: enkele ontwikkelingen - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (1528), 1-5
 • Peter Kavelaars (2009) - Europeesrechtelijke fiscale ontwikkelingen omtrent pensioen (2) - Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2009 (4), 127-132
 • Peter Kavelaars (2009) - De dga in de loonbelasting-, de sociale verzekerings-, de pensioen- en de internationale sfeer - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009 (103), 65-70
 • Peter Kavelaars (2009) - Vermogensvergoedingen in de vennootschapsbelasting - Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2009
 • Peter Kavelaars (2009) - Europeesrechtelijke fiscale ontwikkelingen omtrent pensioen (1) - Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2009 (3), 86-92
 • Peter Kavelaars (2008) - Ge- en misbruik van EU-recht - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (11), 24-29
 • Peter Kavelaars (2008) - Pensioenfondsen, API's en staatssteun - PM. Pensioen Magazine, 2008 (2), 6-12
 • Peter Kavelaars (2008) - Grensoverschridend pensioen - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (21), 16-21
 • Peter Kavelaars (2008) - Ontwikkelingen in het internationaal belastingrecht - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2008 (100), 192-204
 • Peter Kavelaars (2008) - Grensoverschrijdende renteaftrek - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (55), 12-18
 • Peter Kavelaars (2008) - Naar een europese winstgrondslag (2) - Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6786), 1218-1226
 • Peter Kavelaars (2008) - Naar een europese winstgrondslag (1) - Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6785), 1184-1193
 • Peter Kavelaars (2008) - Dividend(belasting) en de EU - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2008 (97), 77-85
 • Peter Kavelaars (2007) - Mededelingen van de Europese Commissie - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 8e jg (26), 1-4
 • Peter Kavelaars (2007) - DGA's in samenwerkingsverband - Pensioen & Praktijk, 3 (17), 14-16
 • Peter Kavelaars (2006) - Transparantie - Weekblad Fiscaal Recht, 135 (6698), 1377-1378
 • Peter Kavelaars (2006) - Impressie - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 893 (juni), 1-3
 • Peter Kavelaars (2006) - Werken aan winst - Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 8 (maart), 3-4
 • Peter Kavelaars (2006) - Buitenlandse postactieven en verzekeringsplicht voor de ZVW - Pensioen & Praktijk, 5 (mei), 21-24
 • Peter Kavelaars & LP v.d. Kommer (2006) - Thincapregeling en vaste inrichting matchen niet altijd - Weekblad Fiscaal Recht, 135 (6655), 67-72
 • Peter Kavelaars (2005) - Een ei - Belastingbrief, 6, 2-2
 • Peter Kavelaars (2005) - Mailtax - Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6630), 913-914
 • Peter Kavelaars (2005) - Vennootschapsbelasting. Quo Vadis? - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 26 (835), 1-3
 • Peter Kavelaars (2005) - Inkoop van prepensioen - Pensioenactief, 4, 5-7
 • Peter Kavelaars (2005) - Buitenlandse Pensioengerechtigden en zorgverzekeringswet - Pensioenactief, 6, 13-15
 • Peter Kavelaars (2004) - Het groepsbegrip in de thincapregeling - Weekblad Fiscaal Recht, 133 ((6563)), 165-182
 • Peter Kavelaars (2004) - Modelverdrag en pensioen - Pensioen & Praktijk, 14 ((9)), 8-9
 • Peter Kavelaars (2004) - Conserverende aanslag afgeserveerd - Pensioen & Praktijk, 14 ((4)), 5-6
 • Peter Kavelaars (2004) - Europese dividendstromen - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 5 ((27)), 1-3
 • Peter Kavelaars (2004) - De antillen, Aruba en de EU - Weekblad Fiscaal Recht, 133 ((6602)), 1775-1781
 • Peter Kavelaars (2004) - '105' - Weekblad Fiscaal Recht, 133 ((6587)), 1101-1102
 • Peter Kavelaars (2004) - Overgangsrecht en vrijwillige publicaties - Pensioenactief, 11 ((6)), 13-15
 • Peter Kavelaars (2004) - Eindafrekening - Pensioenactief, 11 ((6)), 1-1
 • Peter Kavelaars (2004) - DE VUT- en prepensioenvoorstellen:zo moet het niet! - Pensioen & Praktijk, 14 ((10)), 20-28
 • Peter Kavelaars (2004) - Reparaties in toekomstvoorzieningen - Pensioenactief, 11 ((5)), 19-22
 • Peter Kavelaars (2004) - Grensoverschrijdende goudhandrukken - Pensioenactief, 11 ((4)), 10-14
 • Peter Kavelaars (2004) - Hof van Justitie vergroot druk op fiscale afrekening bij emigratie - Pensioenactief, 11 ((3)), 2-6
 • Peter Kavelaars (2004) - Belgie doet niet zo moeilijk - Pensioen & Praktijk, 14 ((10)), 18-19
 • Peter Kavelaars (2003) - Versobering van fiscale pensioenopbouw - Pensioen & Praktijk, 13 (5), 5-9
 • Peter Kavelaars (2003) - Fictieve successierechtelijke verkrijging pensioenlichaam - Pensioenactief, 10 (2), 6-9
 • Peter Kavelaars (2003) - Geslaagde aanval buitenlanders op Successiewet - Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 5 (2), 3-3
 • Peter Kavelaars & A Boekhorst (2003) - Aanpassing voorwaarden werknemersopties - Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 5 (5), 5-11
 • Peter Kavelaars (2002) - Invorderingsrecht in Europees perspectief - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 4 (27), 1-2
 • Peter Kavelaars (2002) - Vergrijzing, ontgroening en de (fiscale) toekomst van toekomstvoorziening - Verzekeringsarchief, 1 (3), 86-92
 • Peter Kavelaars (2002) - Als een vis uit het water (column) - Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6496), 1269-1270
 • Peter Kavelaars (2002) - Fiscale winstaspecten van pensioen - deel II - Pensioen & Praktijk, 12 (9), 11-15
 • Peter Kavelaars (2002) - Grensoverschrijdende realisatie van pensioenrechten. Grensoverschrijdende aspecten - Pensioen & Praktijk, 12 (7/8), 14-20
 • Peter Kavelaars (2002) - Fiscale winstaspecten van pensioen - deel I - Pensioen & Praktijk, 12 (6), 11-18
 • Peter Kavelaars (2002) - Internationale aspecten van fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen - Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 14 (2), 34-38
 • Peter Kavelaars (2002) - Fiscale buitenbeentjes: artiesten en beroepssporters - Forfaitair. Fiscaal Studenten Maandblad, 15 (123), 35-43
 • Peter Kavelaars (2002) - Veranderende tijden (column) - Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6463), 5-6
 • Peter Kavelaars (2001) - Heffing op rood en groen - Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6443), 985-986
 • Peter Kavelaars (2001) - Vrijwillige verzekeringen - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 14 (7/8), 13-17
 • Peter Kavelaars (2001) - Het nieuwe verdrag met België - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2 (26), 1-3
 • Peter Kavelaars (2000) - Einde VUT in zicht - Pensioen & Praktijk, 10 (4), 23-23
 • Peter Kavelaars (2000) - Pensioenen in grensoverschrijdende situaties - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 13 (1), 11-14
 • Peter Kavelaars (1997) - Vermogenswinstheffing - Advies. Tijdschrift voor de Adviespraktijk, 5 (8), 23-27
 • Peter Kavelaars (1996) - Hof van justitie aanvaardt handelsregisterbijdrage - Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (7/8), 241-245
 • Peter Kavelaars (1996) - Europeesrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende lijfrenten en pensioenen - Pensioen & Praktijk, 6 (5), 3-9
 • Peter Kavelaars (1996) - Werken op zee - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 9 (6), 2-8
 • Peter Kavelaars (1996) - Grensarbeiders - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 9 (7/8), 2-7
 • Peter Kavelaars (1996) - Vereenvoudiging wetgeving, vermindering administratieve lasten en belastingplan 1997 - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 9 (21), 2-11
 • Peter Kavelaars (1996) - Turbo-reparatie - Weekblad Fiscaal Recht, (6206), 1026-1037
 • Peter Kavelaars (1995) - Verliescompensatieregeling belangrijk uitgebreid - Tijdschrift Financieel Management, 15 (1), 47-51
 • Peter Kavelaars (1995) - Pensioen en stamrechten in fiscaal perspectief - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 8 (7/8), 2-8
 • Peter Kavelaars (1995) - Kosten kosten veel - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 8 (9), 2-10
 • Peter Kavelaars (1995) - Flexibele pensionering fiscaal aanvaard - Aanspraak. Maandblad voor Loon- en Salarisadministratie, 8 (11), 2-11

 • Peter Kavelaars, EJW Heithuis & BS Schuver (2018) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars & DA (Dirk Adriaan) Albregtse (2018) - Ontroerend goed - Kluwer
 • Peter Kavelaars & DA (Dirk Adriaan) Albregtse (2018) - Misbruik van recht en antimisbruikbepalingen, Ontroerend goed (Liber Amicorum Rene van der Paardt) - Kluwer
 • Peter Kavelaars & J Korving (2018) - Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars, EJW Heithuis & BF Schuver (2014) - Inkomstenbelasting (10e druk) - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2013) - De fiscale stelsels van het Caribische Koninkrijk (tezamen met J. Adeler, D. Beeks en J. Lopez Ramirez) - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars (2013) - Internationaal Belastingrecht (tezamen met A.C.G.A.C. de Graaf en A.J.A. Stevens) - Kluwer, 543 p
 • Peter Kavelaars (2013) - Inkomstenbelasting (tezamen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver) - Kluwer, 911 p.
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2008) - International Belastingrecht (2e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2007) - Internationaal belastingrecht - Kluwer
 • Peter Kavelaars, EF Berkhemer, CH Duizer, HH Luigies, EMD Mosselman & PJJM v.d. Tempel-Kloosterman (2003) - Natuurschoon en rijksmonumenten - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars (2003) - Toewijzingsregels in het internationaal fiscaal- en sociaalverzekeringsrecht - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2002) - Voorkoming van dubbele belasting - Kluwer
 • EJW Heithuis, Peter Kavelaars & JJM Jansen (2000) - De inkomstenbelasting in 2001 - Fiscaal Journaal - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1998) - Voorkoming van dubbele belasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1997) - Vermogenswinstheffing: verlies of (aan-)winst? - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1996) - Loonheffingen - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1996) - Werkgever en inhoudingen - Kluwer
 • HPAM (Hendrikus Petrus Anna Maria) van Arendonk, Peter Kavelaars & LGM Stevens (1991) - Eenvoud in praktijk Oortwetgeving, tweede druk - Kluwer

 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2021) - Internationaal belastingrecht (13e druk) - Wolters Kluwer
 • Peter Kavelaars, EJW Heithuis & BS Schuver (2019) - Inkomstenbelasting (15e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2019) - Internationaal belastingrecht (12 druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2017) - Internationaal belastingrecht (11e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2016) - Internationaal belastingrecht (10e druk) - Kluwer
 • Ton Stevens, Arnaud Graaf & Peter Kavelaars (2015) - Internationaal belastingrecht (9e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2014) - Internationaal Belastingrecht (8e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2013) - Internationaal belastingrecht (7e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2012) - Internationaal Belastingrecht (6e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2011) - Internationaal belastingrecht (5e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2010) - Internationaal Belastingrecht (vierde herziene druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2009) - Internationaal belastingrecht (3e druk) - Kluwer
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2008) - Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union, Edition 2008 - Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
 • Peter Kavelaars, EJW Heithuis & BF Schuver (2006) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2006) - Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2006) - Fiscale Rechtspraak Europese Hof van Justitie - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2006) - Tax case law of the Court of Jusitice of the European Union : direct taxes, social security law, procedural law, pending cases : edition 2005-2006 - Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2006) - Fiscale rechtspraak Europese Hof van Justitie : directe belastingen, premieheffing, formeel recht, lopende procedures, editie 2006 - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2005) - Fiscale rechtspraak Europese Hof van Justitie - Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
 • Peter Kavelaars, EJW Heithuis & BF Schuver (2004) - Fed studieserie - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2004) - Arresten Europese Hof van Justitie - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars & EB Pechler (2004) - Fiscale rechtspraak Europees Hof van Justitie - Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
 • JJM Jansen, Peter Kavelaars & EJW Heithuis (2000) - De inkomstenbelasting in 2001 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Werkgever en inhoudingen (4e herziene druk) - Kluwer

 • Peter Kavelaars (2010) - Tax Case Law of the court of Justice of the European Union (co-editors: E.P. Pechler en J. Korving) - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars (2010) - Inkomstenbelasting (samen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver) - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2010) - Internationaal belastingrecht (samen met A.C.G.A.C. de Graaf en A.J.A. Stevens) - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2010) - Naar een Europese winstbelasting? (Redactie met D.A. Albregtse; congresbundel ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Fiscaal Economisch Instituut van de EUR) - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2006) - Natuurschoonlandgoederen en rijksmonumenten - Sdu Uitgevers
 • DA (Dirk Adriaan) Albregtse & Peter Kavelaars (2006) - Maatschappelijk heffen 1, De wetenschap - Kluwer
 • HPAM (Hendrikus Petrus Anna Maria) van Arendonk, Peter Kavelaars & LGM (Leonardus Gerardus Marie) Stevens (1990) - Nieuwsbrief Oort wetgeving - Kluwer

 • Peter Kavelaars, EJW Heithuis & BF Schuver (2012) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars & J Korving (2012) - EU Tax Case Law - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars, J Adeler & D Beeks (2011) - Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars, EJW Heithuis & BF Schuver (2011) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2011) - Maatschappelijk Ingesteld - FEI EUR
 • Peter Kavelaars (2011) - Totaalwinst - FEI BV EUR

 • Peter Kavelaars (2010) - Saldomethode en in buitenland opgebouwd Nederlands pensioen - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2010 (211)
 • Peter Kavelaars (2010) - Geen verzekeringsplicht vreemdeling/zelfstandige - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2010 (133c)
 • Peter Kavelaars (1999) - Toepassing 35% regeling; wijziging van werkgeefster; concernverband - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 686-687
 • Peter Kavelaars (1999) - Verzekeringsplicht AWBZ/verdrag met Israel - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 4347-4348
 • Peter Kavelaars (1999) - Niet-ingezetene VUT-gerechtigde niet verzekerd in Nederland - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 4563-4564
 • Peter Kavelaars (1999) - Verzekeringsplicht dga's - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 3546-3547
 • Peter Kavelaars (1999) - Weerverlet- en getrouwheidszegels vormen loon in de vorm van een aanspraak - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 3287-3287
 • Peter Kavelaars (1999) - Afwikkeling procedures inzake Terhoeve - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 2164-2165
 • Peter Kavelaars (1999) - Verzekeringsplicht postactieve - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 1624-1624
 • Peter Kavelaars (1999) - Commissaris is in dienstbetrekking werkzaam; niettemin i.c. geen premieplicht - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 2081-2082
 • Peter Kavelaars (1999) - Toepassing anoniementarief bij inlenersaansprakelijkheid - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 2874-2876
 • Peter Kavelaars (1999) - Transferrechtvergoeding/tekengeld belast bij voetballer - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 1310-1312
 • Peter Kavelaars (1999) - Afkoopsom houdt onvoldoende verband met dienstbetrekking uitgeoefend in het buitenland - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 1151-1153
 • Peter Kavelaars (1999) - Verhuiskostenvergoeding gelijkheidsbeginsel - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 3456-3458
 • Peter Kavelaars (1999) - Verhoging bij niet doen van aangifte; voorlopige aanslag komt in mindering - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 622-624
 • Peter Kavelaars (1999) - Besluit inzake de WAZ - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 5087-5088
 • Peter Kavelaars (1999) - Ontslaguitkering - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 1120-1123
 • Peter Kavelaars (1999) - Afwaardering vordering als aftrekbare kosten? - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1999 (47), 303-305
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 24 juni 1998, nr 33238 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 2460-2462
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 25 maart 1998, nr. 32653 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 1725-1727
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 11 februari 1998, nr. 33266 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 1106-1107
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 19 november 1997, nr. 32566 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 173-174
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 21 november 1998, nr. 16486 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 308-310
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 26 augustus 1998, nr. 33263 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 3375-3376
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 26 augustus 1998, nr. 33280 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 1998 (46), 3380-3382
 • Peter Kavelaars (1997) - Start inwonerschap vluchteling (art. 2-3 AKW, art. 24 Vluchtelingenverdrag; gelijkheidsbeginsel) - Vakstudie Nieuws, 1997 (51), 704-704
 • Peter Kavelaars (1997) - Besluit pensioentoezegging - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 1056-1056
 • Peter Kavelaars (1997) - Onverschuldigd betaalde overhevelingstoeslag kan niet worden teruggevorderd - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 237-238
 • Peter Kavelaars (1997) - Afkoop in Belgie van pensioen opgebouwd in eigen beheer is onbelast - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 201-201
 • Peter Kavelaars (1997) - Belgische kinderbijslag onderworpen aan belasting- en premieheffing - Vakstudie Nieuws, 1997 (51), 224-224
 • Peter Kavelaars (1997) - Ontvankelijkheid beroep inzake AAW/WAO-uitkering (art. 8:81 en 86 Awb, art. 18c CSV, art. 80 AAW) - Vakstudie Nieuws, 1997 (51), 702-702
 • Peter Kavelaars (1997) - Overbruggingspensioen ingevolge B-polis in Belgie onbelast - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 3920-3920
 • Peter Kavelaars (1997) - Ingezetene die uitsluitend werkzaamheden in Duitsland verricht is in Nederland niet verzekerd (art. 6 AOW, art. 1, 2, 13 en Bijlage I Vo. 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 3410-3411
 • Peter Kavelaars (1997) - Gastdocenten werkzaam in dienstbetrekking (art. 3 ZW) - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 4411-4411
 • Peter Kavelaars (1997) - Pensioenuitkeringen terecht begrepen in premie-inkomen buitenlands belastingplichtige; geen ongelijke behandeling (art. 7 en 8 WFV; art. 3 en 6 Uitv. reg. PV 1990; art. 26 IVBPR) - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 3732-3733
 • Peter Kavelaars (1997) - Geen verzekeringsplicht docent (art. 3 ZW) - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 4407-4407
 • Peter Kavelaars (1997) - Acquisitie- en representatiekosten: geen als tipgelden aan te merken loon (art. 4 CSV) - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 2133-2134
 • Peter Kavelaars (1997) - Freelance-activiteiten naast dienstbetrekking bij zelfde opdrachtgever: geen loon - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 2135-2135
 • Peter Kavelaars (1997) - Nationale verzekeringsplicht leidt tot toepassing Vo. 1408/71; enkele werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer vormen geen beroepswerkzaamheden in de zin van Vo,. 1408/71 (art. 1, 2, 13, 14bis en Bijlage I, Vo. 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 1997 (52), 3413-3414
 • Peter Kavelaars (1996) - Geen detachering naar woonland; verzekeringsplicht toegewezen in twee landen (art. 14 Verordening 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 707-708
 • Peter Kavelaars (1996) - Belgische prepensioen. Premieplicht. Vertrouwensbeginsel. Interne compensatie - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 1643-1644
 • Peter Kavelaars (1996) - Geen recht op overhevelingstoeslag bij bedingen stamrecht - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 1570-1570
 • Peter Kavelaars (1996) - Geen tijdsevenredige varlaging van het premiemaximum bij gedeeltelijke premieplicht (art. 10, zesde lid, en art. 17 WFV; art. 4 Uitvoeringsregeling WFV 1990) - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 2537-2537
 • Peter Kavelaars (1996) - Verzekeringsplicht verpleegkundigen; algemene beginselen van behoorlijk bestuur - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 1669-1669
 • Peter Kavelaars (1996) - Geen tijdsevenredige herleiding premiemaximum bij premieplicht gedurende deel van het jaar (art. 10, zesde lid, WFV) - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 2534-2535
 • Peter Kavelaars (1996) - Afkoop C-polis vormt bedrijfsinkomsten - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 2796-2797
 • Peter Kavelaars (1996) - Na beeindiging dienstbetrekking eindigt ook verrekeningsplicht volksverzekeringen (art. 6 AKW) - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 2135-2136
 • Peter Kavelaars (1996) - Berekeningswijze premiepercentage in jaar waarin men 65 wordt is verbindend (art. 10 en 17 WFV) - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 3002-3003
 • Peter Kavelaars (1996) - Dubbele verzekeringsplicht voor ziektekosten (art. 6 AOW, art. 23 KB 164) - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 2058-2058
 • Peter Kavelaars (1996) - Korting op AOW in verband met niet-verzekerde tijdvakken echtgenoot - Vakstudie Nieuws, 1996 (51), 2540-2540
 • Peter Kavelaars (1995) - Te laat beroepschrift toch tijdig. Bewijslast kostenvergoeding (art. 20 WARB; art. 4 en 6 CSV) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 1285-1286
 • Peter Kavelaars (1995) - Zelfstandige krachtens verdrag verzekerd in Duitsland (art. 2 en 4 Verdrag sociale zekerheid Nederland-Duitsland) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 965-965
 • Peter Kavelaars (1995) - nr. 30.393 - Fiscaal Weekblad FED, 1995
 • Peter Kavelaars (1995) - Zelfstandige krachtens verdrag verzekerd in Duitsland (art. 2 en 4 Verdrag sociale zekerheid Nederland-Duitsland) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 969-970
 • Peter Kavelaars (1995) - Geen waarde toe te kennen aan onterecht afgegeven detacheringsverklaringen. Vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel (art. 13 en 14 Vo. 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 3164-3165
 • Peter Kavelaars (1995) - Malusbeslissingen onvoldoende gemotiveerd (art. 6 en 8 EVRM, art. 59i en 59j AAW) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 809-810
 • Peter Kavelaars (1995) - Werkzaamheden op continentaal plat en ten behoeve van vrijwillige brandweer: sociaal verzekerd in Nederland (art. 6 AOW, art. 10 Besluit Uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeningen 1989 (=KB 164)) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 3166-3167
 • Peter Kavelaars (1995) - Verzekeringsplicht ingezetene die als zelfstandige werkzaam is in Duitsland (art. 6 AOW, art. 13 Verordening 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 579-580
 • Peter Kavelaars (1995) - Verzekeringsplicht ingezetene die als zelfstandige werkzaam is in twee landen (art. 6 AOW; art. 13 en 14bis Verordening 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 579-580
 • Peter Kavelaars (1995) - Verzekeringsplicht in Duitsland wonende en werkzame zelfstandige (art. 6 AOW; art. 13 Verordening 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 579-580
 • Peter Kavelaars (1995) - Premieplicht gerechtigde tot Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering (art. 13 Verordening 1408/71; art. 6 en 22 AOW; art. 43 AAW) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 662-663
 • Peter Kavelaars (1995) - Verschil in binnenlands en buitenlands belastingplichtige behoeft niet in strijd te zijn met EEG-verdrag (zaak Schumacker) (art. 48 EEG-Verdrag) - Vakstudie Nieuws, 1995 (50), 1135-1137
 • Peter Kavelaars (1995) - nr. 270 - Fiscaal Weekblad FED, 1995 (450)

 • Peter Kavelaars (2019) - Dwangsommen niet belast (Zaaknrs 18/01914, 18/01915 en 18/01920) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2019 (75)
 • Peter Kavelaars (2019) - Derdelanders vallen onder Vo. 883/2004 (Holiday on Ice) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2019 (66)
 • Peter Kavelaars (2019) - Premiedeel heffingskorting tijdsevenredig (K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2019 (65)
 • Peter Kavelaars (2019) - Kleine dienstbetrekkingen in Duitsland (Giesen) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2019 (179)
 • Peter Kavelaars (2019) - Verzekeringsplicht zeevarende met derde vlagstaat onder Vo. 883/2004 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2019 (104)
 • Peter Kavelaars (2018) - Detacheringsverklaring frauduleus verkregen - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, (C-359)
 • Peter Kavelaars (2018) - Kleine dienstbetrekkingen in Duitsland (Gielen c.s.) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 84c (16)
 • Peter Kavelaars (2018) - Verzekeringsplicht zeevarende met derde vlagstaat onder Vo. 883/2004 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, (17)
 • Peter Kavelaars (2018) - Regeling voor vervroegd uittreden geen RVO - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, (16)
 • Peter Kavelaars (2018) - Detacheringsverklaring en opvolgende detacheringen - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, (C-527)
 • Peter Kavelaars (2010) - Saldomethode en in buitenland opgebouwd Nederlands pensioen - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2010 (311)
 • Peter Kavelaars (2010) - Transfervergoeding valt onder sportersartikel - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2010 (245c)
 • Peter Kavelaars (2010) - Arrest Gielen - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2010 (179c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Presentatrice zeer beperkt belast in Nederland - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (97c)
 • Peter Kavelaars (2007) - 30%-regeling voor commissaris - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (319c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Afzien van uitoefening optieovereenkomst mogelijk informeel kapitaal en aftrekbaar verlies - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (60)
 • Peter Kavelaars (2007) - Optiecontracten in feite niet reëel; optieverlies niet aftrekbaar; optiewinst vormt uitdeling - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (62-64)
 • Peter Kavelaars (2007) - Optiecontracten in feite niet reëel; optieverlies niet aftrekbaar; optiewinst vormt uitdeling - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (62-64)
 • Peter Kavelaars (2007) - Optiecontracten in feite niet reëel: optieverlies niet aftrekbaar; optiewinst vormt uitdeling - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (62-64)
 • Peter Kavelaars (2007) - Optiecontracten in feite niet reëel: optieverlies niet aftrekbaar; optiewinst vormt uitdeling - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (62-64)
 • Peter Kavelaars (2007) - Eindheffing tegen anoniementarief bij wel ingehouden maar niet afgedragen loonbelasting - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (82c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Voorkomingsmethode sporters ook toepassen op bassissalaris - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (142c-144c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Reikwijdte fooienbesluit - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (314c-315c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Voorkomingsmethode sporters ook toepassen op basissalaris - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (142c-144c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Voorkomingsmethode sporters ook toepassen op bassissalaris - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (142c-144c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Kerstgratificatie door pv vormt loon - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (168c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Verzekeringsplicht op Curacao wonenden Anw-gerechtigde - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (228c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Anoniementarief bij onvolledig/niet ondertekend lb-verklaring - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (247c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Anoniementarief bij niet ondertekend lb-verklaring - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (248c)
 • Peter Kavelaars (2007) - Bij ontbreken lb-verklaring anoniementarief van toepassing - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2007 (249c)
 • Peter Kavelaars (2006) - Geen premiekorting voor niet verzekerde niet-inwoner - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006
 • Peter Kavelaars (2006) - Werkgeversbijdrage aan optieplan is geen aanspraak - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006
 • Peter Kavelaars (2006) - Afkoopsom loonstamrecht valt onder arbeidsartikel - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006
 • Peter Kavelaars (2006) - Leden leefgemeenschap in dienstbetrekking - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006
 • Peter Kavelaars (2006) - Dienstbetrekking en fraus legis - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006
 • Peter Kavelaars (2006) - Internationale ontslagvergoeding en doorbelasting (vervolg op BNB 2005/57) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2006
 • Peter Kavelaars (2002) - Besluit premiedifferentiatie onbevoegd genomen - Vakstudie Nieuws, 2002 (57.28), 5541-5541
 • Peter Kavelaars (2002) - Personeelskorting geen loon in natura; korting volledig onderworpen aan phw - Vakstudie Nieuws, 2002 (51.26), 4973-4974
 • Peter Kavelaars (2002) - Privégebruik auto leidt niet tot verzekeringsplicht in Nederland - Vakstudie Nieuws, 2002 (5.24), 692-696
 • Peter Kavelaars (2002) - Vreemdeling geen ingezetene; geen recht op AKW - Vakstudie Nieuws, 2002 (51.27), 4975-4976
 • Peter Kavelaars (2002) - Hervatting samenleving door echtgenoten - Vakstudie Nieuws, 2002 (11.22), 1282-1284
 • Peter Kavelaars (2002) - Verzekeringsplicht voor naar Australië geëmigreerde AOW-gerechtigde - Vakstudie Nieuws, 2002 (57.17), 5488-5491
 • Peter Kavelaars (2002) - Autokostenforfait deel van grondslag WAZ - Vakstudie Nieuws, 2002 (16.14), 1701-1704
 • Peter Kavelaars (2002) - Gebouw vormt v.i. voor Wet LB 1964 en art. 5/15 Verdrag België - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (344c), 3177-3179
 • Peter Kavelaars (2002) - Overgangsrecht BH II niet sluitend t.a.v. verplaatste pensioenvennootschappen - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (263c), 2437-2439
 • Peter Kavelaars (2002) - Verbindendheid bepaling Vo. 1408/71 t.o.v. EG-verdrag - Vakstudie Nieuws, 2002 (20.12), 2054-2065
 • Peter Kavelaars (2002) - Korting op lening vormt loon - Vakstudie Nieuws, 2002 (35.29), 3349-3350
 • Peter Kavelaars (2002) - Geen WAZ verzekeringsplicht voor niet-inwonende dga in Nederlandse BV - Vakstudie Nieuws, 2002 (18.22), 1899-1901
 • Peter Kavelaars (2002) - Verkopers softdrugs verzekerd nu sprake is van gedoogbeleid - Vakstudie Nieuws, 2002 (20.23), 2098-2100
 • Peter Kavelaars (2002) - Henneptoppers niet verzekerd wegens ongeoorloofde oorzaak - Vakstudie Nieuws, 2002 (20.22), 2098-2098
 • Peter Kavelaars (2002) - Geen conversie aanslag IB in gecombineerde aanslag IB/PV - Vakstudie Nieuws, 2002 (58.20), 5623-5625
 • Peter Kavelaars (2002) - Is dga werknemer of zelfstandige voor de WAZ in EU-verband - Vakstudie Nieuws, 2002 (58.28), 5645-5646
 • Peter Kavelaars (2002) - Samenloop werknemer- en zelfstandigen ZFW; loon- en inkomensgrens - Vakstudie Nieuws, 2002 (52.19), 5051-5055
 • Peter Kavelaars (2002) - Zelfstandigenaftrek behoort niet tot grondslag WAZ - Vakstudie Nieuws, 2002 (38.23), 3644-3645
 • Peter Kavelaars (2002) - Autokostenforfait behoort niet tot grondslag WAZ bij ink. buiten db. - Vakstudie Nieuws, 2002 (49.25), 4725-4728
 • Peter Kavelaars (2002) - Werkzaamheden vormen geen onderneming - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (31), 266-268
 • Peter Kavelaars (2002) - Terugwerkende kracht Wet verduidelijking verzekeringsplicht is juist - Vakstudie Nieuws, 2002 (49.26), 4728-4731
 • Peter Kavelaars (2002) - Negatieve persoonlijke verplichtingen belast in Nederland - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (42c), 370-373
 • Peter Kavelaars (2002) - Privégebruik auto leidt niet tot verzekeringsplicht in Nederland - Vakstudie Nieuws, 2002 (49.27), 4731-4732
 • Peter Kavelaars (2002) - Autokostenforfait behoort tot grondslag WAZ voor ondernemers - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (143), 1266-1268
 • Peter Kavelaars (2002) - Vrijwillige ZFW; tweejaarstermijn samenloop met andere verzekering - Vakstudie Nieuws, 2002 (52.19), 5051-5055
 • Peter Kavelaars (2002) - Terugbetaling premies ZW geen loon van werkgever maar van afdelingskas - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2002 (261), 2411-2413
 • Peter Kavelaars (2002) - Verzekerings- en premieplicht WAZ van in België wonende advocaat - Vakstudie Nieuws, 2002 (18.21), 1895-1899
 • Peter Kavelaars (2001) - Vertrouwensbeginsel en premieplicht - Noot bij nr 98/03714 - Vakstudie Nieuws, 2001 (01), 1648-1651
 • Peter Kavelaars (2001) - Niet verhaalde boetes vormen geen loon - Noot bij nr. 35 438 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (49), 951-953
 • Peter Kavelaars (2001) - Wetswijzigingen in 2000, per 1 januari 2001 en aanhangige voorstellen per 1 januari 2001 + jurisprudentie-overzicht premieheffing/sociale verzekeringen 2000 - Vakstudie Nieuws, 2001 (1.1), 115-119
 • Peter Kavelaars (2001) - Prijs vormt geen loon van derden - Noot bij nr. 36 061 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (20), 3409-3411
 • Peter Kavelaars (2001) - Aan detacheringsverklaring komt bindende kracht toe - Noot bij nr. 33 567 - Vakstudie Nieuws, 2001 (01), 2724-2725
 • Peter Kavelaars (2001) - Scholierenregeling strijdig met Europeesrecht door verkapt nationaliteitscriterium - Noot bij nr. 98/6781 - Vakstudie Nieuws, 2001 (01), 2198-2201
 • Peter Kavelaars (2001) - Hoge eigen bijdrage pensioenregeling wellicht aftrekbaar - Noot bij nr. 35 539 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (49), 1502-1503
 • Peter Kavelaars (2001) - Schadevergoeding en fiscale aspecten inzake LB en OB - Noot bij nr. 31400-00 - Vakstudie Nieuws, 2001 (01), 4184-4185
 • Peter Kavelaars (2001) - Gedurende buitengewoon verlof blijft geemigreerde ambtenaar verzekerd in Nederland - Noot bij nr. 36 244 - Vakstudie Nieuws, 2001 (01), 6636-6638
 • Peter Kavelaars (2001) - Overgenomen loonschuld; passeren aanbod getuigenbewijs; niet-verhaalde boetes - Noot bij nr. 35 680 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (11a), 1791-1792
 • Peter Kavelaars (2001) - Afkoopsom niet tot stand gekomen dienstbetrekking - Noot bij nr. 35 761 - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2001 (20), 3391-3392
 • Peter Kavelaars (2000) - HR 14 juni 2000, nr. 35081. Premieplicht. Evenredige premieverlaging AAW in verband met Duiste ongevallenrente (art. 43 AAW; art. 1 KB 19 oktober 1976) - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 2708-2708
 • Peter Kavelaars (2000) - HR 22 maart 2000, nr. 35033, BNB 2000/165* - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 1341-1342
 • Peter Kavelaars (2000) - HR 21 juni 2000, nr. 358, BNB 2000/271* - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 2344-2344
 • Peter Kavelaars (2000) - Wetswijzigingen 1999/2000 Premieheffing. Sociale verzekeringen. Wetswijzigingen in 1999, per 1 januari 2000 en aanhangige voorstellen per 1 januari 2000 + jurisprudentie -overzicht premieheffing/sociale verzekeringen 1999 - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 97-99
 • Peter Kavelaars (2000) - CRvB, 16 december 1999, nr 98/4472. Manager met eigen vennootschap verzekerd op grond van tussenkomstbelasting (art. 3 en 5 ZW; art. 3 KB 655) - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 983-984
 • Peter Kavelaars (2000) - HvJ 10 februari 2000, nr C-202/97, Verzekeringsplicht, Detacheringsverklaring is bindend. Voorwaarden aan uitzendbureau (art. 14, eerste lid, onderdeel a, Vo. 1405/71; art. 11 eerste lid, onderdeel a, Vo. 574/22, arrest Fitzwilliam - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 1580-1580
 • Peter Kavelaars (2000) - HR 14 juli 2000, nr. 35317, Verzekeringsplicht. Door in Nederland gevestigde onderneming uitgezonden werknemer blijft verzekerd in Nederland (art. 6 AOW, art. 13 en 14 Verordening 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 3262-3262
 • Peter Kavelaars (2000) - HR 21 juni 2000, nr. 358. Loon. Liquidatie-uitkering VUT-stichting aan werknemers vormt loon uit tegewoordige dienstbetrekking (art. 4 CSV) - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 2713-2714
 • Peter Kavelaars (2000) - Verzekeringsplicht AWBZ van Duitse postactieve ambtenaar - Noot bij nr. 95/04108 - Vakstudie Nieuws, 2000 (01), 3040-3043
 • Peter Kavelaars (2000) - Conclusie AG 20 en 28 juli 2000, nr. 35151. Verzekeringsplicht. Terugwerkende kracht Wet verduidelijking verzekeringsplicht niet onverbindend? (art. 6 WFV) - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 3475-3476
 • Peter Kavelaars (2000) - Conclusie AG 13 september 2000, nr. 33567, Verzekeringspl.icht. Detacheringsverklaringen zijn bindend tenzij kan worden aangetoond dat ze ten onrechte zijn afgegeven (art. 14 VO. 1408/71) - Vakstudie Nieuws, 2000 (55), 4527-4527
 • Peter Kavelaars (2000) - HR 13 oktober 1999, nr. 324. Emigratie naar Israel. Belanghebbende blijft in Nederland verzekerd voor AWBZ - Fiscaal Weekblad FED, 2000 (60), 922-924
 • Peter Kavelaars (2000) - HR 22 december 1999, nr. 34232, BNB 2000/93c* - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 766-767
 • Peter Kavelaars (2000) - HvJ 10 februari 2000, nr C-202/97, BNB 2000/219c* - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak, 2000 (48), 1788-1791
 • Peter Kavelaars (1999) - Wetswijzigingen in 1998, per 1 januari 1999 en aanhangige voorstellen per 1 januari 1999 + jurisprudentie-overzicht premieheffing/ sociale verzekeringen 1998 - Vakstudie Nieuws, 1999 (54), 79-83
 • Peter Kavelaars (1998) - Hoge Raad, 4 februari 1997, nr. 30 - Vakstudie Nieuws, 1998 (53), 1009-1009

 • Peter Kavelaars (2019) - Subjectieve vrijstellingen - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2014) - Fiscalisering van de premieheffing
 • Peter Kavelaars (2014) - Internationale informatieuitwisseling in het belastingrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Peter Kavelaars (2007) - FED Fiscale Studieserie nr 35 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Internationaal belastingrecht - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Internationaal belastingrecht - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Fiscaliteit en kenniseconomie - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars (2003) - De lange arm van het Hof van Justitie - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2001) - Op weg naar fiscalisering van de premieheffing?! - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2000) - Hoofdstuk 24 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2000) - Belastingpraktijkboek voor de werkgever - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2000) - Hoofdstuk 17 en 18 (loonbelasting en premieheffing, wetsvoorstellen) - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2000) - Wet Financiering Volksverzekeringen - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Movement of persons in Europe: Tax, Pensions and social security - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Aanhangige wetsvoorstellen, Hoofdstuk 24 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - De pensioenparaplu: naar zon of naar onweer? - FED
 • Peter Kavelaars (1997) - Sociale Zakboek - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1996) - Heffingen over uitkeringen en loon - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1995) - Nederland als fiscaal aantrekkelijk investeringsland - Samson Bedrijfsinformatie

 • Peter Kavelaars (2014) - Uitdagingen romdom mismatches, Strien J. van & Streek, J.L. van de - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2007) - Inkomstenbelasting - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2006) - Hoofdstuk 24 (wetsvoorstellen) - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2006) - Bijlage aanhangige wetsvoorstellen - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2006) - Bijlage Aanhangige wetsvoorstellen - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2006) - Loon en pensioen - Kluwer
 • Peter Kavelaars (2004) - Detachering: sociaalverzekeringsgerechtelijk en fiscale aspecten - Reed Business Informatie BV
 • Peter Kavelaars (2004) - Naar een meer gecoordineerde detacheringsregeling - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Peter Kavelaars (1999) - Wet Financiering Volksverzekeringen - Deventer
 • Peter Kavelaars (1999) - Het uitkeringsstelsel van sociale zekerheid, Bijlage 1 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Buitenlanders werkzaam in Nederland, Hoofdstuk 27 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Overzicht van een aantal belangrijke wetsvoorstellen, Bijlage 5 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Loonbelasting, Hoofdstuk 17 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Werken in het buitenland, Hoofdstuk 26 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Bijzondere regelingen in de sociale verzekeringen, Hoofdstuk 25 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Algemene aspecten van loon, Hoofdstuk 7 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Voorwerk, Hoofdstuk 0 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1999) - Een model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, Bijlage 4 - Kluwer
 • Peter Kavelaars (1996) - Vo. 1408/71 viert 25-jarig jubileum - Kluwer

 • Peter Kavelaars (2011) - Verbonden verhoudingen - ESE EUR
 • Peter Kavelaars (2006) - Bestaat fiscaal wetenschappelijk onderzoek ? - Kluwer

 • Peter Kavelaars (2011) - Misbruik van fiscaal recht in de Europese Unie - Sdu Uitgevers
 • Peter Kavelaars (2011) - A Bank Tax as an Alternative to Banks 'VAT Exemption'? - IBFD

 • Peter Kavelaars (2013) - De positie van de rechterlijke macht in relatie tot het EU-recht
 • Peter Kavelaars (2013) - Ontwikkelingen in de internationale sociale zekerheid
 • Peter Kavelaars (2013) - Zicht op een duale inkomstenbelasting?
 • Peter Kavelaars (2013) - Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar fair share (redactie congresbundel)

 • Peter Kavelaars (2018) - Digitale belastingheffing

 • Peter Kavelaars (19 November 2019) - ABN AMRO en dividendbelastingprobleem in Duitsland - ABN AMRO en dividendbelastingprobleem in Duitsland
 • Peter Kavelaars (24 October 2019) - Effectieve belastingdruk multinationals - Effectieve belastingdruk multinationals
 • Peter Kavelaars (24 October 2019) - CBS-cijfers vennootschapsbelasting - CBS-cijfers vennootschapsbelasting
 • Peter Kavelaars (9 October 2019) - Nieuwe voorstellen OESO inzake digitale economie - Nieuwe voorstellen OESO inzake digitale economie
 • Peter Kavelaars (2 October 2019) - Belastingplan - Belastingplan
 • Peter Kavelaars (17 September 2019) - Verlaging tarieven vpb - Verlaging tarieven vpb
 • Peter Kavelaars (12 September 2019) - Multinationals en belasting betalen - Multinationals en belasting betalen
 • Peter Kavelaars (11 September 2019) - Liquiditeitsverliesregeling - Liquiditeitsverliesregeling
 • Peter Kavelaars (6 September 2019) - FATCA - FATCA
 • Peter Kavelaars (8 August 2019) - Inkomenseffecten belastingstelsel - Inkomenseffecten belastingstelsel
 • Peter Kavelaars (15 July 2019) - UBO - UBO
 • Peter Kavelaars (30 April 2019) - Stijging van de onroerende zaakbelasting voor bedrijven - Stijging van de onroerende zaakbelasting voor bedrijven
 • Peter Kavelaars (15 April 2019) - Rapport Raad van State over belastingdruk - Rapport Raad van State over belastingdruk
 • Peter Kavelaars (1 April 2019) - Ondernemingen moeten meer fiscale gegevens verstrekken aan het publiek - Ondernemingen moeten meer fiscale gegevens verstrekken aan het publiek
 • Peter Kavelaars (14 March 2019) - CO2-heffing - CO2-heffing
 • Peter Kavelaars (7 March 2019) - Rapport OxfamNovib inzake criteria belastingparadijzen - Rapport OxfamNovib inzake criteria belastingparadijzen
 • Peter Kavelaars (21 February 2019) - Controles door BD bij MKB - Controles door BD bij MKB
 • Peter Kavelaars (30 January 2019) - Fiscale subsidiëring van electrische auto's - Fiscale subsidiëring van electrische auto's
 • Peter Kavelaars (2 January 2019) - 50 jaar BTW - 50 jaar BTW
 • Peter Kavelaars (29 November 2018) - Winstbepaling n.a.v. bericht over winst bij Shell - Winstbepaling n.a.v. bericht over winst bij Shell
 • Peter Kavelaars (26 November 2018) - Na 2008 aanvankelijk veel dividend door Nederland stroomt en daarna weer minder en wat daarvan de aspecten zijn - Na 2008 aanvankelijk veel dividend door Nederland stroomt en daarna weer minder en wat daarvan de aspecten zijn
 • Peter Kavelaars (18 October 2018) - Dividendbelasting - Dividendbelasting
 • Peter Kavelaars (5 October 2018) - Unilever zetel niet te verplaatsen - Unilever zetel niet te verplaatsen
 • Peter Kavelaars (18 September 2018) - Formele klacht inzake staatsteun tegen ruling van Shell - Formele klacht inzake staatsteun tegen ruling van Shell
 • Peter Kavelaars (18 June 2018) - Shell ontwijkt dividendbelasting - Interview
 • Peter Kavelaars (16 June 2018) - Shell ontwijkt dividendbelasting - Shell ontwijkt dividendbelasting
 • Peter Kavelaars (16 June 2018) - Shell ontwijkt dividendbelasting - Interview
 • Peter Kavelaars (25 April 2018) - Dividendbelasting - Dividendbelasting
 • Peter Kavelaars (16 April 2018) - OESO rapport over belastingen op kapitaal - OESO rapport over belastingen op kapitaal
 • Peter Kavelaars (21 March 2018) - Voorstellen van de EC over een nieuwe digitale tax - Voorstellen van de EC over een nieuwe digitale tax

 • Peter Kavelaars (2006) - BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak (Journal)
 • Peter Kavelaars (2006) - Vakstudie Nieuws (Journal)
 • Peter Kavelaars (2006) - Weekblad Fiscaal Recht (Journal)
 • Peter Kavelaars (2006) - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (Journal)
 • Peter Kavelaars (2006) - Pensioen & Praktijk (Journal)

Direct Tax Assurance and Technology

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM41020

Seminar Multinational Entrepreneurship

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM41019

Year
2021
Year Level
bachelor 3, Pre-master
Course Code
FEB43017

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
FEB41001

Indirect Tax Policy

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM41014

Indirect Tax Assurance and Technology

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM41015

Economics and Taxation

Year
2021
Year Level
bachelor 2, bachelor 2, bachelor 2
Course Code
FEB12010

Special Subjects on Intern&Europ Taxes

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM41008

European Tax Laws

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM41009

International Tax Laws

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM41010

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes