dr. (Philip) PM Karré

dr. (Philip) PM Karré
Assistant Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-33
Telephone
+31104082331
Email
karre@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

    • J.F.M. Koppenjan, C.J.A.M. Termeer & P.M. Karré (2018). Wat maakt slimme sturing slim? Bestuurskunde, 27 (2), 3-13. doi: 10.5553/Bk/092733872018027002001
    • E. Puerari, J. De Koning, T. Von Wirth, P.M. Karré, I.J. Mulder & D.A. Loorbach (2018). Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs. Sustainability, 10 (6), 1-18. doi: 10.3390/su10061893 [go to publisher's site]
    • P.M. Karré (2018). Navigating between Opportunities and Risks: The Effects of Hybridity for Social Enterprises Engaged in Social Innovation. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, 7 (1), 37-60. doi: 10.5947/jeod.2018.003
    • G. van den Brink, M. Jansen & P.M. Karré (2017). Acht stellingen bij wijze van uitdaging. Bestuurskunde, 26 (4), 49-53. doi: 10.5553/Bk/092733872017026004006
    • P.M. Karré, M. Jansen & G. van den Brink (2017). ‘Een kakafonie van woeste woede’: reflecties op de opkomst van de ‘boze burger’. Bestuurskunde, 26 (4), 3-6. doi: 10.5553/Bk/092733872017026004001
    • P.M. Karré (2016). Bouwen aan de ideale bestuurskunde. Reflecties van tien jonge hoogleraren. Bestuurskunde, 25 (2), 79-89. doi: 10.5553/Bk/092733872016025002008
    • P.M. Karré, I. Vanhommerig & E. van Buuren (2015). De stad als lab voor sociale verandering. Bestuurskunde, 24 (1), 3-11. doi: 10.5553/Bk/092733872015024001001
    • E. van Buuren, P.M. Karré & I. Vanhommerig (2015). Slotartikel: Het oplossend vermogen van living labs. Bestuurskunde, 24 (1), 65-72. doi: 10.5553/Bk/092733872015024001009
    • H. van der Voort & P.M. Karré (2015). Inleiding: Staat en toekomst van de bestuurskunde. Bestuurskunde, 24 (3), 5-7. doi: 10.5553/Bk/092733872015024003001
    • I. Vanhommerig & P.M. Karré (2014). Public accountability in the internet age: Changing roles for governments and citizens. International Review of Public Administration, 19 (2), 206-217. doi: 10.1080/12294659.2014.928477
    • P.M. Karré, M. Steen & M.J.W. van Twist (2013). Joined-Up Government in The Netherlands: Experiences with Program Ministries. International Journal of Public Administration, 36 (1), 63-73. doi: 10.1080/01900692.2012.713295
    • P.M. Karré (2012). Innovatieve organisatievormen in de publieke dienstverlening. Van compact en klein naar meervoudig en hybride. Bestuurskunde, 21 (2), 71-76.
    • P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2012). Twinning as an innovative practice in public administration. The Innovation Journal, 17 (3):5.
    • P.M. Karré & C.J. van Montfort (2011). Botsende waarden in de corporatiesector. Bestuurskunde, 20 (2), 44-52.
    • T. Brandsen & P.M. Karré (2011). Hybrid organizations - No cause for concern. International Journal of Public Administration, 34 (13), 827-836. doi: 10.1080/01900692.2011.605090
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2011). When citizens take matters into their own hands; How privately managed communities challenge government. Public Integrity, 13 (4), 319-331.
    • V.M.F. Homburg & P.M. Karré (2011). De bestuurlijke gevolgen Web 2.0: conclusies en onderzoeksagenda. Bestuurskunde, 2011 (3), 50-54.
    • I. Vanhommerig & P.M. Karré (2011). Open Data en Dynamische Verantwoording. Bestuurskunde, 20 (3), 44-51.
    • P.M. Karré (2011). Hybriditeit in de gemeentelijke afvalverwerking: resultaten uit een meervoudige case study. Bestuurswetenschappen, 4, 52-68.
    • V.M.F. Homburg & P.M. Karré (2011). De bestuurlijke gevolgen van Web 2.0. Bestuurskunde, 2011 (3), 4-11.
    • S. Cels, M.J.W. van Twist, J. de Jong & P.M. Karré (2010). Recovery.gov: Een experiment in dynamische verantwoording. Bestuurskunde, 38-48.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2010). Kwaliteit door (ver)binding. Over de borging van kwaliteit bij uitvoeringsorganisaties. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 29-40.
    • T. Brandsen & P.M. Karré (2010). Hybride organisaties – Een overzicht van het onderzoek in de Nederlandse bestuurskunde. Bestuurswetenschappen, 2, 71-85.
    • M.A. van der Steen & P.M. Karré (2010). Verantwoorde vernieuwing. Een analyse van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Bestuurskunde, 19 (3), 77-87.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2009). Kwaliteit door (ver)binding, Borging van kwaliteit bij kwetsbare uitvoeringsorganisaties. Tijdschrift Controlling, maart 2009 (3), 30-33.
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & P.M. Karré (2009). Als burgers het heft in eigen hand nemen: van representatieve naar doe-het-zelf-democratie. Res publica : revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen, 2009 (4), 521-535.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2008). Burenhulp in het openbaar bestuur? Een beschouwing over de twinning tussen de SVB en de IND. Bestuurswetenschappen, 4, 36-49.
    • P.M. Karré & R.J. in 't Veld (2007). Spanningen in organisaties met publieke en private relaties – Een verdiepende case study. M en O, 61 (3-4), 189-202.
    • P.M. Karré (2005). Caleidoscooporganisaties – Culturele aspecten van hybriditeit in organisaties. Bestuurskunde, 14 (3), 21-26.
    • P.M. Karré (2017). Drie misverstanden over sociale innovatie. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26 (2), 76-82. doi: 10.18352/jsi.531
    • P.M. Karré (2017). Sociale innovatie en zelfredzaamheid zijn politiek en lastig. Sociale vraagstukken.
    • W. Dicke, M. Steen, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2011). Private investeringen in het publieke domein. Openbaar Bestuur, Oktober (2011), 18-22.
    • P.M. Karré (2011). Marktwerking in de publieke dienstverlening. Kansen en risico’s van hybride organisaties. Socialisme en Democratie, 73 (7/8), 159-164.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2009). Kwaliteit door verbinding in de publieke sector. Sigma, april 2009 (2), 34-39.
    • P.M. Karré (2011). Heads and Tails: both sides of the coin; An analysis of hybrid organizations in the Dutch waste management sector. The Hague: Eleven International Publishing
    • M.A. van der Steen, W. Dicke, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). De weg van het geld. Hoe geldstromen zich verleggen en wat dat betekent voor de zeggenschap over publieke dienstverlening (NUR: 805). Den Haag: Boom/Lemma
    • P.M. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • P.H.A. Frissen, P.M. Karré & M.A. van der Steen (2011). Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M. Steen, J. van der Spek, P.M. Karré, E. Wiemer, R. Peeters, H. Tseng, P. Frissen & M.J.W. van Twist (2011). Niets te zien: een essay over de ambtelijke voorbereiding van de kabinetsformatie. Den Haag: Lemma
    • P.M. Karré (2017). Bouwen aan de ideale bestuurskunde. Reflecties van tien jonge hoogleraren. In Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 77-92). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • P.M. Karré (2017). Lessen van prijswinnaars: een duiding van excellent bestuurskundig onderzoek. In Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 51-58). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • P.M. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Inleiding. In Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 7-12). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • T. Brandsen & P.M. Karré (2013). The inexorable rise of hybrid organizations in the Netherlands. In A. Zimmer (Ed.), Civil societies compared: Germany and the Netherlands (pp. 177-198). Baden-Baden: Nomos
    • P.M. Karré (2013). Hybrid organizations in waste management: Public and private organizations in a deregulated market. In M.J. Zapata Campos & C.M. Hall (Eds.), Constructions and narratives of waste: An interdisciplinary approach (pp. 121-138). Bristol: Policy Press
    • P.M. Karré, J. Alford, M. Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole of Government in Theory and Practice: an Exploratory Account of how Australian and Dutch Governments Deal with Wicked Problems in an Integrated Way. In H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity. -: IOS Press
    • P.M. Karré, J. Alford, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole Of Government In Theory And Practice: An Exploratory Account Of How Australian And Dutch Governments Deal With Wicked Problems In An Integrated Way. In M. Fenger & V. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation And Interconnectivity. Public Governance And The Search For Connective Capacity (pp. 97-113). Amsterdam: IOS Press
    • P.M. Karré, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2011). Steering societal resilience: an empirical exploration of trends and challenges in government-citizen collaboration. In S. Groeneveld & S. van de Walle (Eds.), New steering concepts in public management (Research in Public Policy Analysis and Management, 21). Bingley: Emerald
    • P.M. Karré (2011). Leiderschap bij hybride organisaties. In J.J. Boonstra, J. Muijen & H. Tours (Eds.), Leiderschap in organisaties: Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen (pp. 115-126). Deventer: Kluwer
    • P.M. Karré & R.J. in 't Veld (2007). Spanningen in organisaties met publieke en private relaties – Een verdiepende case study. In J.J. Boonstra (Ed.), Ondernemen in allianties en netwerken – Een multidisciplinair perspectief (pp. 197-210). Deventer: Kluwer
    • P.M. Karré (2006). Caleidoscooporganisaties – Culturele aspecten van hybriditeit in organisaties. In T. Brandsen, W. van de Donk & P. Kenis (Eds.), Meervoudig Bestuur – Publieke dienstverlening door hybride organisaties (pp. 55-72). Den Haag: Lemma
    • H. Dagevos, P.M. Karré & G. Walraven (2018). Sociale innovatie in de praktijk: inleiding. In P. Karré, H. Dagevos & G. Walraven (Eds.), Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken (pp. 1-8). Assen: Van Gorcum
    • H. Dagevos, G. Walraven & P.M. Karré (2018). De praktijk van sociale innovatie: uitleiding. In P.M. Karré, H. Dagevos & G. Walraven (Eds.), Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken (pp. 181-188). Assen: Van Gorcum
    • P.M. Karré (2018). Sociale innovatie bestuurskundig bekeken: over coördinatiemechanismen, wicked problems en hybriditeit. In P. Karré, H. Dagevos & G. Walraven (Eds.), Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken (pp. 27-42). Assen: Van Gorcum
    • P.M. Karré (2016). Integrated governance and public administration in The Netherlands. In Secretariado Executivo do Forum para a Governação Integrada (Ed.), Governação integrada: a experiência internacional e desafios para Portugal (pp. 25-28). Lisboa: Alves & Albuquerque
   • P.M. Karré (Ed.). (2007) Bestuurskunde.
    • P.M. Karré & T. 'S Jongers (2018). Zorgcoöperaties in Rotterdam en Den Haag. (Preprints). Rotterdam: Inholland University of Applied Sciences [go to publisher's site]
    • P.M. Karré & V. Mossel (2017). Sociaal én ondernemend. Een essay over de kansen en risico’s van hybriditeit voor sociale ondernemingen. (Intern rapport). Rotterdam: Inholland University of Applied Sciences
    • P.M. Karré, T. Rahimy, D. Avest & G. Walraven (2017). Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie. (Preprints). Rotterdam: Inholland University of Applied Sciences
    • P.H.A. Frissen & P.M. Karré (2011). De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • A. Docters van Leeuwen, P.M. Karré, N. Hupkes & E. Wiemer (2010). Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • C.J. van Montfort, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). Taakverbreding en grensvervaging bij woningcorporaties. Tussenrapportage voor het meerjarenonderzoeksproject Besturen van meervoudigheid. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.A. van der Steen, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). Organizing government around problems. A case study of the two Dutch programme ministries for Youth and Family and for Housing, Communities and Integration. (Extern rapport). Ottawa: NS World
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen, P.M. Karré & R. Peeters (2009). Toekomst van de Rijksdienst – Een empirische en conceptuele verkenning van ‘het nieuwe tussen’. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen, E. Wiemer & P.M. Karré (2009). Beelden van beheer – Een analyse van Beeldvorming over Staatsbosbeheer. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen, P.M. Karré & M.M.A.C. van Ostaijen (2009). Vernieuwende verandering – Continuïteit en discontinuïteit van vernieuwing in de Rijksdienst. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist, P.M. Karré & E. Wiemer (2008). Kwaliteit door (ver)binding – Over de borging van kwaliteit bij het OM. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2008). Situatiebestendig en toekomstvast? Een nadere beschouwing over de twinning tussen de IND en de SVB. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2007). Verkennende notitie Twinning. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • R.J. in 't Veld, G. Tan, J. Angelen, P.M. Karré, A.J. Kruiter & L. Mertens (2003). Waar een wil is voor de levensweg, eindrapport project life cycle arrangementen. (Extern rapport). Den Haag: Veldwerk Beheer
    • R.J. in 't Veld, E. Romein, P.M. Karré & M.A. van der Steen (2003). Herstelwerk – Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt. (Extern rapport). Den Haag: Bestad
    • R.J. in 't Veld, P.M. Karré, L. Mertens & E. Romein (2002). Versterking van binding tussen scholen en bedrijven. (Extern rapport). Den Haag: Bestad
    • R.J. in 't Veld, P.M. Karré, M. Luursema, L. Mertens & E. Romein (2002). Over binding. Notitie over voorstellen, rollen en plannen ter versterking van de verbinding tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de Zuidvleugel van de Randstad. (Extern rapport). Den Haag: Bestad
    • P.M. Karré, M.J.W. van Twist & M.A. van der Steen (2010). Programme ministries, Nederlandse casestudies voor het internationale onderzoeksprogramma `A New Synthesis of Public Administration. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 15 pp.
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, P.M. Karré, R. Peeters & M.M.A.C. van Ostaijen (2009). Vernieuwende Verandering. Continuïteit en discontinuïteit van vernieuwing van de Rijksdienst. (Extern rapport). Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, P.M. Karré & S. Cels (Ed.). (2010). Beleidsdruk: een beschouwing. Den Haag: NSOB
    • S. van Thiel & P.M. Karré (Ed.). (2003). ZBO's in actie: handreikingen voor de praktijk. Den Haag: NSOB
    • P.M. Karré, H. Dagevos & G. Walraven (Ed.). (2018). Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Assen: Van Gorcum
   • P.M. Karré (2018). Sociaal ondernemers moeten het zelf doen. In Economische Verkenning Rotterdam 2018 (pp. 58-59). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
 • Vereniging voor Bestuurskunde, c/o Univ. Tilburg

  Start date approval
  Jan/2017
  End date approval
  Dec/2019
  Place
  TILBURG
 • Bestuur en Democratie

  Title
  Bestuur en Democratie
  Year
  2018

  Beleid en Man. in de Publieke Sector

  Title
  Beleid en Man. in de Publieke Sector
  Year
  2018
  Year level
  (Pre-master dagprogramma)
 • Bestuurskunde

  Role
  Member Editorial Board
  Start date approval
  Jan/2007
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104082331

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam