dr. (Philip) P.M. Karré

dr. (Philip) P.M. Karré
Lecturer Erasmus School of Social and Behavioural Sciences OUD011Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
T 17-33
Telephone
+31 10 4082331
Email
karre@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

    • J.F.M. Koppenjan, C.J.A.M. Termeer & P.M. Karré (2018). Wat maakt slimme sturing slim? Bestuurskunde, 27 (2), 3-13. doi: 10.5553/Bk/092733872018027002001
    • P.M. Karré (2018). Navigating between Opportunities and Risks: The Effects of Hybridity for Social Enterprises Engaged in Social Innovation. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, 7 (1), 37-60. doi: 10.5947/jeod.2018.003
    • E. Puerari, J. De Koning, T. Von Wirth, P.M. Karré, I.J. Mulder & D. Loorbach (2018). Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs. Sustainability, 10 (6), 1-18. doi: 10.3390/su10061893 [go to publisher's site]
    • P.M. Karré, M. Jansen & G. van den Brink (2017). ‘Een kakafonie van woeste woede’: reflecties op de opkomst van de ‘boze burger’. Bestuurskunde, 26 (4), 3-6. doi: 10.5553/Bk/092733872017026004001
    • G. van den Brink, M. Jansen & P.M. Karré (2017). Acht stellingen bij wijze van uitdaging. Bestuurskunde, 26 (4), 49-53. doi: 10.5553/Bk/092733872017026004006
    • P.M. Karré (2016). Bouwen aan de ideale bestuurskunde. Reflecties van tien jonge hoogleraren. Bestuurskunde, 25 (2), 79-89.
    • P.M. Karré, I. Vanhommerig & E. van Buuren (2015). De stad als lab voor sociale verandering. Bestuurskunde, 24 (1), 3-11. doi: 10.5553/Bk/092733872015024001001
    • E. van Buuren, P.M. Karré & I. Vanhommerig (2015). Slotartikel: Het oplossend vermogen van living labs. Bestuurskunde, 24 (1), 65-72. doi: 10.5553/Bk/092733872015024001009
    • H. van der Voort & P.M. Karré (2015). Inleiding: Staat en toekomst van de bestuurskunde. Bestuurskunde, 24 (3), 5-7. doi: 10.5553/Bk/092733872015024003001
    • I. Vanhommerig & P.M. Karré (2014). Public accountability in the internet age: Changing roles for governments and citizens. International Review of Public Administration, 19 (2), 206-217. doi: 10.1080/12294659.2014.928477
    • P.M. Karré, M. Steen & M.J.W. van Twist (2013). Joined-Up Government in The Netherlands: Experiences with Program Ministries. International Journal of Public Administration, 36 (1), 63-73. doi: 10.1080/01900692.2012.713295
    • P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2012). Twinning as an innovative practice in public administration. The Innovation Journal, 17 (3):5.
    • P.M. Karré (2012). Innovatieve organisatievormen in de publieke dienstverlening. Van compact en klein naar meervoudig en hybride. Bestuurskunde, 21 (2), 71-76.
    • V.M.F. Homburg & P.M. Karré (2011). De bestuurlijke gevolgen van Web 2.0. Bestuurskunde, 2011 (3), 4-11.
    • P.M. Karré (2011). Hybriditeit in de gemeentelijke afvalverwerking: resultaten uit een meervoudige case study. Bestuurswetenschappen, 4, 52-68.
    • I. Vanhommerig & P.M. Karré (2011). Open Data en Dynamische Verantwoording. Bestuurskunde, 20 (3), 44-51.
    • V.M.F. Homburg & P.M. Karré (2011). De bestuurlijke gevolgen Web 2.0: conclusies en onderzoeksagenda. Bestuurskunde, 2011 (3), 50-54.
    • T. Brandsen & P.M. Karré (2011). Hybrid organizations - No cause for concern. International Journal of Public Administration, 34 (13), 827-836. doi: 10.1080/01900692.2011.605090
    • P.M. Karré & C.J. van Montfort (2011). Botsende waarden in de corporatiesector. Bestuurskunde, 20 (2), 44-52.
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2011). When citizens take matters into their own hands; How privately managed communities challenge government. Public Integrity, 13 (4), 319-331.
    • T. Brandsen & P.M. Karré (2010). Hybride organisaties – Een overzicht van het onderzoek in de Nederlandse bestuurskunde. Bestuurswetenschappen, 2, 71-85.
    • M.A. van der Steen & P.M. Karré (2010). Verantwoorde vernieuwing. Een analyse van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Bestuurskunde, 19 (3), 77-87.
    • S. Cels, M.J.W. van Twist, J. de Jong & P.M. Karré (2010). Recovery.gov: Een experiment in dynamische verantwoording. Bestuurskunde, 38-48.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2010). Kwaliteit door (ver)binding. Over de borging van kwaliteit bij uitvoeringsorganisaties. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 29-40.
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & P.M. Karré (2009). Als burgers het heft in eigen hand nemen: van representatieve naar doe-het-zelf-democratie. Res publica : revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen, 2009 (4), 521-535.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2009). Kwaliteit door (ver)binding, Borging van kwaliteit bij kwetsbare uitvoeringsorganisaties. Tijdschrift Controlling, maart 2009 (3), 30-33.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2008). Burenhulp in het openbaar bestuur? Een beschouwing over de twinning tussen de SVB en de IND. Bestuurswetenschappen, 4, 36-49.
    • P.M. Karré & R.J. in 't Veld (2007). Spanningen in organisaties met publieke en private relaties – Een verdiepende case study. M en O, 61 (3-4), 189-202.
    • P.M. Karré (2005). Caleidoscooporganisaties – Culturele aspecten van hybriditeit in organisaties. Bestuurskunde, 14 (3), 21-26.
    • P.M. Karré (2017). Drie misverstanden over sociale innovatie. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26 (2), 76-82. doi: 10.18352/jsi.531
    • P.M. Karré (2017). Sociale innovatie en zelfredzaamheid zijn politiek en lastig. Sociale vraagstukken.
    • W. Dicke, M. Steen, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2011). Private investeringen in het publieke domein. Openbaar Bestuur, Oktober (2011), 18-22.
    • P.M. Karré (2011). Marktwerking in de publieke dienstverlening. Kansen en risico’s van hybride organisaties. Socialisme en Democratie, 73 (7/8), 159-164.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2009). Kwaliteit door verbinding in de publieke sector. Sigma, april 2009 (2), 34-39.
    • P.M. Karré (2011). Heads and Tails: both sides of the coin; An analysis of hybrid organizations in the Dutch waste management sector. The Hague: Eleven International Publishing
    • M.A. van der Steen, W. Dicke, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). De weg van het geld. Hoe geldstromen zich verleggen en wat dat betekent voor de zeggenschap over publieke dienstverlening (NUR: 805). Den Haag: Boom/Lemma
    • P.M. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • M. Steen, J. van der Spek, P.M. Karré, E. Wiemer, R. Peeters, H. Tseng, P. Frissen & M.J.W. van Twist (2011). Niets te zien: een essay over de ambtelijke voorbereiding van de kabinetsformatie. Den Haag: Lemma
    • P.H.A. Frissen, P.M. Karré & M.A. van der Steen (2011). Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • H. Dagevos, G. Walraven & P.M. Karré (2018). De praktijk van sociale innovatie: uitleiding. In Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken (pp. 181-188). Assen: Van Gorcum
    • P.M. Karré (2018). Sociale innovatie bestuurskundig bekeken: over coördinatiemechanismen, wicked problems en hybriditeit. In Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken (pp. 27-42). Assen: Van Gorcum
    • H. Dagevos, P.M. Karré & G. Walraven (2018). Sociale innovatie in de praktijk: inleiding. In Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken (pp. 1-8). Assen: Van Gorcum
    • P.M. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Inleiding. In Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 7-12). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • P.M. Karré (2017). Lessen van prijswinnaars: een duiding van excellent bestuurskundig onderzoek. In Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 51-58). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • P.M. Karré (2017). Bouwen aan de ideale bestuurskunde. Reflecties van tien jonge hoogleraren. In Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 77-92). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • T. Brandsen & P.M. Karré (2013). The inexorable rise of hybrid organizations in the Netherlands. In A. Zimmer (Ed.), Civil societies compared: Germany and the Netherlands (pp. 177-198). Baden-Baden: Nomos
    • P.M. Karré (2013). Hybrid organizations in waste management: Public and private organizations in a deregulated market. In M.J. Zapata Campos & C.M. Hall (Eds.), Constructions and narratives of waste: An interdisciplinary approach (pp. 121-138). Bristol: Policy Press
    • P.M. Karré, J. Alford, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole Of Government In Theory And Practice: An Exploratory Account Of How Australian And Dutch Governments Deal With Wicked Problems In An Integrated Way. In M. Fenger & V. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation And Interconnectivity. Public Governance And The Search For Connective Capacity (pp. 97-113). Amsterdam: IOS Press
    • P.M. Karré, J. Alford, M. Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole of Government in Theory and Practice: an Exploratory Account of how Australian and Dutch Governments Deal with Wicked Problems in an Integrated Way. In H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity. -: IOS Press
    • P.M. Karré (2011). Leiderschap bij hybride organisaties. In J.J. Boonstra, J. Muijen & H. Tours (Eds.), Leiderschap in organisaties: Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen (pp. 115-126). Deventer: Kluwer
    • P.M. Karré, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2011). Steering societal resilience: an empirical exploration of trends and challenges in government-citizen collaboration. In S. Groeneveld & S. van de Walle (Eds.), New steering concepts in public management (Research in Public Policy Analysis and Management, 21). Bingley: Emerald
    • P.M. Karré & R.J. in 't Veld (2007). Spanningen in organisaties met publieke en private relaties – Een verdiepende case study. In J.J. Boonstra (Ed.), Ondernemen in allianties en netwerken – Een multidisciplinair perspectief (pp. 197-210). Deventer: Kluwer
    • P.M. Karré (2006). Caleidoscooporganisaties – Culturele aspecten van hybriditeit in organisaties. In T. Brandsen, W. van de Donk & P. Kenis (Eds.), Meervoudig Bestuur – Publieke dienstverlening door hybride organisaties (pp. 55-72). Den Haag: Lemma
    • P.M. Karré (2016). Integrated governance and public administration in The Netherlands. In Secretariado Executivo do Forum para a Governação Integrada (Ed.), Governação integrada: a experiência internacional e desafios para Portugal (pp. 25-28). Lisboa: Alves & Albuquerque
    • P.M. Karré & T. 'S Jongers (2018). Zorgcoörporaties in Rotterdam en Den Haag. (Preprints). Rotterdam: Inholland University of Applied Sciences
    • P.M. Karré & V. Mossel (2017). Sociaal én ondernemend. Een essay over de kansen en risico’s van hybriditeit voor sociale ondernemingen. (Intern rapport). Rotterdam: Inholland University of Applied Sciences
    • P.M. Karré, T. Rahimy, D. Avest & G. Walraven (2017). Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie. (Preprints). Rotterdam: Inholland University of Applied Sciences
    • P.H.A. Frissen & P.M. Karré (2011). De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • A. Docters van Leeuwen, P.M. Karré, N. Hupkes & E. Wiemer (2010). Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • C.J. van Montfort, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). Taakverbreding en grensvervaging bij woningcorporaties. Tussenrapportage voor het meerjarenonderzoeksproject Besturen van meervoudigheid. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.A. van der Steen, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). Organizing government around problems. A case study of the two Dutch programme ministries for Youth and Family and for Housing, Communities and Integration. (Extern rapport). Ottawa: NS World
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen, P.M. Karré & R. Peeters (2009). Toekomst van de Rijksdienst – Een empirische en conceptuele verkenning van ‘het nieuwe tussen’. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen, P.M. Karré & M.M.A.C. van Ostaijen (2009). Vernieuwende verandering – Continuïteit en discontinuïteit van vernieuwing in de Rijksdienst. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen, E. Wiemer & P.M. Karré (2009). Beelden van beheer – Een analyse van Beeldvorming over Staatsbosbeheer. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist, P.M. Karré & E. Wiemer (2008). Kwaliteit door (ver)binding – Over de borging van kwaliteit bij het OM. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2008). Situatiebestendig en toekomstvast? Een nadere beschouwing over de twinning tussen de IND en de SVB. (Extern rapport). Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2007). Verkennende notitie Twinning. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • R.J. in 't Veld, G. Tan, J. Angelen, P.M. Karré, A.J. Kruiter & L. Mertens (2003). Waar een wil is voor de levensweg, eindrapport project life cycle arrangementen. (Extern rapport). Den Haag: Veldwerk Beheer
    • R.J. in 't Veld, E. Romein, P.M. Karré & M.A. van der Steen (2003). Herstelwerk – Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt. (Extern rapport). Den Haag: Bestad
    • R.J. in 't Veld, P.M. Karré, M. Luursema, L. Mertens & E. Romein (2002). Over binding. Notitie over voorstellen, rollen en plannen ter versterking van de verbinding tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de Zuidvleugel van de Randstad. (Extern rapport). Den Haag: Bestad
    • R.J. in 't Veld, P.M. Karré, L. Mertens & E. Romein (2002). Versterking van binding tussen scholen en bedrijven. (Extern rapport). Den Haag: Bestad
    • P.M. Karré, M.J.W. van Twist & M.A. van der Steen (2010). Programme ministries, Nederlandse casestudies voor het internationale onderzoeksprogramma `A New Synthesis of Public Administration. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 15 pp.
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, P.M. Karré, R. Peeters & M.M.A.C. van Ostaijen (2009). Vernieuwende Verandering. Continuïteit en discontinuïteit van vernieuwing van de Rijksdienst. (Extern rapport). Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, P.M. Karré & S. Cels (Ed.). (2010). Beleidsdruk: een beschouwing. Den Haag: NSOB
    • S. van Thiel & P.M. Karré (Ed.). (2003). ZBO's in actie: handreikingen voor de praktijk. Den Haag: NSOB
    • P.M. Karré, H. Dagevos & G. Walraven (Ed.). (2018). Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Assen: Van Gorcum
   • P.M. Karré (2018). Sociaal ondernemers moeten het zelf doen. In Economische Verkenning Rotterdam 2018 (pp. 58-59). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
   • P.M. Karré (Ed.). (2007) Bestuurskunde.
 • Hogeschool Inholland, Lectoraat Dynamiek vd Stad

  Start Date
  Jul/2015
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM

  Philip Karré Onderzoek en Advies

  Start Date
  Jul/2016
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  eigen bedrijf

  Vereniging voor Bestuurskunde, c/o Univ. Tilburg

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  TILBURG
 • Bestuur en Democratie

  Title
  Bestuur en Democratie
  Year
  2018
  Period
  BA8

  Beleid en Man. in de Publieke Sector

  Title
  Beleid en Man. in de Publieke Sector
  Year
  2018
  Period
  OND1
  Year level
  Pre-master dagprogramma (Bestuurskunde)
 • Bestuurskunde

  Role
  Member Editorial Board
  Start Date
  Jan/2007
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  OUD011Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082331

  Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082331

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam