prof.dr. (Reinout) QWJCH Kok

prof.dr. (Reinout) QWJCH Kok
Full professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
kok@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Reinout Kok & RJ de Vries (2018) - Blauwdruk voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting - Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (37), 211-240 - [link]
 • Reinout Kok (2017) - Het tegengaan van verdragsmisbruik onder het multilaterale instrument - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 147-156
 • Reinout Kok (2016) - De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in EU-rechtelijk perspectief - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2016 (146.1), 121-143
 • Reinout Kok (2016) - The Principal Purpose Test in Tax Treaties under BEPS 6 - Intertax, 2016 (4), 406-412
 • Reinout Kok (2015) - De antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (9), 277-282
 • Reinout Kok (2015) - Enkele aspecten van de 'principal purpose test' - Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7083), 184-192
 • Reinout Kok & L Koot (2015) - Een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen - Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (788)
 • Reinout Kok & RJ de Vries (2015) - De wet aanpassing fiscale eenheid - Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7123), 1442-1459
 • Reinout Kok (2015) - De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (12), 379-387
 • Reinout Kok (2014) - Renteaftrek bij acquisities - Ondernemingsrecht, 2014 (48), 237-249
 • Reinout Kok (2014) - De stakingsverliesregeling en het regime fiscale eenheid - Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (523), 523-529
 • Reinout Kok & RJ de Vries (2014) - Winstdrainageperikelen - Weekblad Fiscaal Recht, 116-128
 • Reinout Kok (2013) - De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten vergeleken met de deelnemingsvrijstelling - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013 (september), 212-223
 • Reinout Kok (2013) - De bezitseis in het regime fiscale eenheid - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (december), 267-273
 • Reinout Kok & RC de Smit (2012) - Wijzigingen in de vennootschapsbelasting - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2012 (1), 3-15
 • Reinout Kok (2012) - Exit Taxes for Companies in the European Union After National Grid Indus - EC Tax Review, 2012 (4), 200-206
 • Reinout Kok (2011) - International aspects of distressed debt: the Dutch creditor's point of view - European Taxation, 2011, 75-84
 • Reinout Kok (2011) - Compatibility of exit taxes and Community law - EC Tax Review, 2011 (2), 62-74
 • Reinout Kok & RJ de Vries (2011) - Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: goede stappen vooruit en gemiste kansen - Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6896), 962-980
 • Reinout Kok & RJ de Vries (2011) - Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek - Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6915), 944-955
 • Reinout Kok (2010) - Domestic and cross-border loss relief in the European Union - Intertax, 2010 (12), 663-671
 • Reinout Kok (2010) - Ondernemingsfinanciering in de vennootschapsbelasting - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (7/8), 268-277
 • Reinout Kok (2010) - De onmogelijkheid van een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting - Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6858), 607-615
 • Reinout Kok (2010) - Schuldsanering in de vennootschapsbelasting - Ondernemingsrecht, 35 (5), 179-185
 • Reinout Kok (2009) - Vreemde valuta en de deelnemingsvrijstelling - Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6979), 115-122
 • Reinout Kok (2009) - De renteaftrekbeperkingen in het consultatiedocument - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2009 (7/8), 274-281
 • Reinout Kok (2008) - Eén jaar werken aan winst - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (1), 9-15
 • Reinout Kok (2008) - De grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting - Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6774), 795-805
 • Reinout Kok & LAG Herms (2008) - CCCTB en renteaftrek - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (11), 419-426
 • Reinout Kok (2007) - De koop van een vennootschap uit een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6695), 65-71
 • Reinout Kok (2007) - Enkele aspecten van onvolwaardige vorderingen - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (4), 161-168
 • Reinout Kok (2007) - De herziening van de vennootschapsbelasting: een afsluitend overzicht - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (1), 3-16
 • Reinout Kok (2007) - De invloed van de samenhang tussen rente en valutaresultaten op de renteaftrekbeperkingen en de groepsrentebox - Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6709), 253-258
 • Reinout Kok (2006) - Enkele aspecten van het wetsvoorstel 'Werken aan winst' - Fiscaal Weekblad FED, 2006 (88), 3-23
 • Reinout Kok & Hans Sonderen (2006) - Octrooibox, groepsrentebox en renteaftrekbeperkingen - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2006 (oktober), 155-167
 • Reinout Kok (2006) - Kroniek van het herziene regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (1), 131-137
 • Hans Sonderen & Reinout Kok (2006) - Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (7-8), 293-300
 • Reinout Kok (2005) - Pleidooi voor het opnemen van een groepsdeelbenadering in het regime fiscale eenheid - Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6611), 207-211

 • Reinout Kok (2014) - The classification of debt and equity - Derivatives & Financial Instruments, (16, 4), 204-207
 • Reinout Kok (2011) - Foreign Exchange Results and the Credit for Foreign Withholding Taxes - Derivatives & Financial Instruments, 2011, 263-268
 • Reinout Kok & RJ de Vries (2011) - Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid - Ondernemingsrecht, 2011 (4), 164-166
 • Reinout Kok & RJ de Vries (2011) - Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2011 (7/8), 7-9
 • Reinout Kok (2011) - Introduction of Deutsche Shell Legislation in the Netherlands - Derivatives & Financial Instruments, 13 (5), 298-300
 • Reinout Kok (2010) - Interest and forex fluctuations - Derivatives & Financial Instruments, 2010 (January/February), 21-24
 • Reinout Kok & J Op den Brouw (2010) - When does hedging accounting have to be applied? - Derivatives & Financial Instruments, 2010 (September), 83-86
 • Reinout Kok (2009) - De verplichte groepsrentebox - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009/1645
 • Reinout Kok (2007) - Grensoverschrijdend ondernemen - Fiscaal Praktijkblad, 2007
 • Reinout Kok (2007) - Dividendbelasting-aspecten van de inkoop van (beursgenoteerde) eigen aandelen - Ondernemingsrecht, 14 (158), 543-544
 • Reinout Kok (2007) - Grensoverschrijdend ondernemen - Controllers Magazine, 2007
 • Reinout Kok, E Nijkeuter, SA Stevens & JL van de Streek (2006) - VPB Gids 2006 (hoofdstukken 7, 8 en 9 en 14) - VPB Gids, 2006 (2006)
 • Reinout Kok (2006) - Invorderingsrecht en de fiscale eenheid Vpb - Fiscaal Praktijkblad, 2006 (8), 16-19
 • Reinout Kok (2006) - Vereisten voor het vormen en continueren van een fiscale eenheid - Fiscaal Praktijkblad, 2006 (16), 4-8

 • Reinout Kok & JAR van Eijsden (2007) - Afgewaardeerde vorderingen - Kluwer

 • Reinout Kok, E Nijkeuter, AA Bruijstens & Erik Ros (2009) - VPB gids 2009 - Kluwer
 • Reinout Kok, E Nijkeuter, AA Bruijstens & Erik Ros (2008) - VPB gids 2008 - Kluwer
 • Reinout Kok, JL van de Streek, SA Stevens & E Nijkeuter (2007) - VPB gids 2007 - Kluwer
 • Reinout Kok, EJW Heithuis, RP van den Dool & IJ de Nies (2007) - Compendium vennootschapsbelasting, 6e druk - Kluwer
 • Reinout Kok (2006) - De Wet VPB 2007 - Kluwer
 • Reinout Kok (2005) - VPB Gids 2005 - Kluwer

 • Reinout Kok (2011) - Aankoopkosten gevoegde dochter zijn niet aftrekbaar - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011
 • Reinout Kok (2008) - LJN: BB3444 - Fiscaal Weekblad FED, 2008 (103/21), 16-19
 • Reinout Kok (2006) - 2006, 41463, () - Fiscaal Weekblad FED, 2006 (114), 5-10
 • Reinout Kok (2006) - Geen kostenaftrek voor deelnemingen buiten de EU/EER - Ondernemingsrecht, 2006 (10), 403-405

 • Reinout Kok (2014) - Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking) - Kluwer
 • E Nijkeuter, Erik Ros, C Bruijsten & Reinout Kok (2010) - Hoofdstuk 7, 11 en 12 - Kluwer
 • Reinout Kok (2008) - Cursus Belastingrecht
 • Reinout Kok (2008) - Onderdelen: Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling? - Kluwer
 • Reinout Kok (2007) - Elsevier handboek voor het bedrijf, hoofdstuk 13.3 - Elsevier
 • Reinout Kok (2007) - Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking) - Kluwer
 • Reinout Kok (2006) - Onderdelen 'Deelnemingsvrijstelling' en 'verliesverrekening' (bewerking) - Kluwer
 • Reinout Kok (2006) - Elsevier Handboek voor het bedrijf. Hoofdstuk 13.5 en 13.6 - Elsevier
 • Reinout Kok (2005) - Het belastinghandboek voor het bedrijf, bewerking van: onderdeel 13.8, verliesvennootschappen, onderdeel 13.3, vrijgestelde fusies - Reed Elsevier MKB
 • Reinout Kok (2005) - Bewerking onderdeel 2.4.0, deelnemingsvrijstelling - Gouda Quint
 • Reinout Kok (2005) - Bewerving van onderdeel "Fiscale eenheid" (3.3.4) - Kluwer
 • Reinout Kok (2005) - Rechtspersonen (deel fiscale eenheid)

 • Reinout Kok (2005) - De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting - EUR

 • Reinout Kok (2009) - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Journal)

 • Reinout Kok (2013) - Weekblad fiscaal recht (External organisation)
 • Reinout Kok (2013) - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (External organisation)
 • Reinout Kok (2013) - Tijdschrift voor Ondernemingsrecht (External organisation)
 • Reinout Kok (2012) - Weekblad fiscaal recht (External organisation)
 • Reinout Kok (2011) - Tijdschrift voor Ondernemingsrecht (External organisation)
 • Reinout Kok (2009) - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (External organisation)

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Start date approval
January 2011
End date approval
December 9999
Place
AMSTERDAM
Description
Partner

Ernst & Young

Start date approval
September 2014
End date approval
December 9999
Place
ONBEKEND
Description
Belastingadviseur

Corporate Income Tax

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RFD314

Corporation Income Tax (Advanced)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF47

Corporate Income Tax

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RF314

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes