dr. (Rene) RCJA van Vliet

dr. (Rene) RCJA van Vliet
Associate professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J8-63
Email
r.vanvliet@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

René van Vliet is associate professor of statistics in the Department of Health Policy and Management at Erasmus University Rotterdam. He holds a doctoral degree from that same university. His main research interests are in the fields of health insurance and health economics. He has published in international journals like: Social Science and Medicine, Journal of Risk and Insurance, Health Economics, Health Affairs, Journal of Health Economics, Health Policy, Medical Care, Inquiry, Health Care Management Science, Applied Economics, International Journal of Health Care Finance and Economics, and European Journal of Health Economics.
Main areas of research

 • The impact of insurance coverage on medical consumption and health care costs, a.o. the disentanglement of the 'pure' insurance effect (moral hazard)
 • The risk adjustment mechanisms necessary for financing health plans fairly and in such a way that risk selection is avoided. His latest research in this field centres around using diagnostic information - deduced from either previous hospitalizations or specific medications - to improve the risk adjustment system for Dutch health care insurers.

 • RC (Richard) van Kleef, RCJA (Rene) van Vliet & M (Michel) Oskam (2021) - Risicoverevening tussen zorgverzekeraars nog niet goed genoeg - Actuaris, 28 (5)
 • Richard Kleef, Rene Vliet, Frank Eijkenaar & Wynand Ven (2019) - Compenseer zorg­verzekeraars beter voor verlies op chronisch zieken - Economisch-Statistische Berichten - [link]
 • Timo Lambregts & Rene Vliet (2018) - GGZ-gebruik daalt door invoering eigen bijdrage - Economisch-Statistische Berichten, 4757, 20-21
 • Richard Kleef, Rene Vliet & Wynand Ven (2015) - Risicoselectie tegengaan met behoud van doelmatigheid - Economisch-Statistische Berichten, 100 (4720), 628-631
 • Wynand Ven, Richard Kleef & Rene Vliet (2013) - Risicoselectie bij overstap zorgverzekeraar - Economisch-Statistische Berichten, 98 (4673), 714-717
 • Richard Kleef, Wynand Ven & Rene Vliet (2010) - Een solidair eigen risico in de zorg - Economisch-Statistische Berichten, 95 (4592), 522-524
 • Richard Kleef, Wynand Ven & Rene Vliet (2006) - Premiekorting bij een eigen risico: solidariteit versus doelmatigheid - Economisch-Statistische Berichten, 2 (6), 253-255
 • Richard Kleef, Wynand Ven & Rene Vliet (2005) - Premiekorting bij een eigen risico: geen verbod op differentiatie - Economisch-Statistische Berichten, 5, 203-205
 • FJ (Femmeke) Prinsze & Rene Vliet (2005) - Verbetering verdeelmodel voor normuitkeringen aan ziekenfondsen met Diagnose Kosten Groepen - TSG, 2, 96-102
 • LM (Leida) Lamers & Rene Vliet (2003) - Financiering van ziekenfondse: met diagnose-informatie van zorggebruik in het verleden sluiten normuitkeringen beter aan bij de verwachte schades - Verzekeringsarchief, 16-20
 • LM (Leida) Lamers & Rene Vliet (2002) - Vormgeving van farmacie kostengroepen als verdeelkenmerk voor normuitkeringen aan ziekenfondsen.. - TSG, 80 (5), 311-320
 • EM (Erik) van Barneveld, LM (Leida) Lamers, Rene Vliet & Wynand Ven (2001) - Risicodeling als aanvulling op imperfecte normuitkeringen: een afruil tussen selectie en doelmatigheid - TSG, 79 (2), 110-117
 • LM (Leida) Lamers, Rene Vliet & Wynand Ven (2000) - Farmacie kosten groepen: een goede voorspeller van toekomstige ziektenkosten gebaseerd op medicijngebruik in het verleden - TSG, 78 (8), 479-487
 • Rene Vliet, LM (Leida) Lamers & Wynand Ven (2000) - Concurrentie en solidariteit in de ziekenfondsmarkt - Economisch-Statistische Berichten, 1, 64-67
 • EM (Erik) van Barneveld, LM (Leida) Lamers, Rene Vliet & Wynand Ven (2000) - Financiering van ziekenfondsen mede op basis van huidige of historische kosten: leidt dit tot dezelfde afruil tussen selectie en doelmatigheid? - Verzekeringsarchief, 3, 109-114
 • Rene Vliet, LM (Leida) Lamers & Wynand Ven (2000) - Concurrentie en solidariteit in de ziekenfondsmarkt - Economisch-Statistische Berichten, (1), 64-67
 • Rene Vliet (2000) - Effecten van eigen risico's in de particuliere ziektekostenverzekering: een empirische analyse - Verzekeringsarchief, 1 (2), 45-53
 • Rene Vliet, Eddy Doorslaer & HG (Hans) van der Burg (1999) - Effecten van eigen betalingen op ziektekosten in Nederland - TSG, 77 (7), 397-405
 • Rene Vliet (1996) - Normuitkeringen voor ziekenfondsen: een overzicht van empirisch onderzoek - Openbare Uitgaven, 28 (4), 187-194
 • Rene Vliet (1995) - Financiële consequenties van eigen bijdragen in de gezondheidszorg: een modelmatige benadering - Verzekeringsarchief, (juli), 66-74
 • EM (Erik) van Barneveld, Rene Vliet & Wynand Ven (1995) - AWBZ: quo vadis? - Openbare Uitgaven, (5), 225-234
 • Wynand Ven, EM (Erik) van Barneveld, Erik Schut & Rene Vliet (1995) - Voorspelbare verliezen verevenen - Zorgverzekeraars Magazine, 1 (7/8), 16-17

 • Richard Kleef, Frank Eijkenaar, Rene Vliet & Wynand Ven (2018) - Health Plan Payment in the Netherlands - Academic Press
 • Wynand Ven, Rene Vliet, EM (Erik) van Barneveld & LM (Leida) Lamers (1997) - Risikoausgleich in einem wettbewerblich strukturierten Krankenversicherung: Reichen Alter und Geschlecht aus? - Nomos Verlagsgesellschaft
 • Wynand Ven, Rene Vliet, EM (Erik) van Barneveld & LM (Leida) Lamers (1997) - Vers un mécanisme d'ajustement au risque dans un marché d'assurance maladie concurrentiel - INSEE
 • Wynand Ven, Rene Vliet, EM (Erik) van Barneveld & LM (Leida) Lamers (1994) - Towards a Risk- Adjustment Mechanism in a Competitive Health Insurance Market - John Wiley & Sons Inc.

 • J van Acht, T Stooker, Jan Busschbach, BA (Ben) van Hout, Rene Vliet & DJ (Ellen) Hessing (1999) - Medical Futility at the End of Life: The Economist's Perspective

 • Rene Vliet & HG (Hans) van der Burg (1996) - Verdelingsfuncties voor Kosten van Zorgvoorzieningen
 • LM (Leida) Lamers, Rene Vliet & Wynand Ven (1996) - Diagnose-informatie van ziekenhuisopnamen in het verleden als verdeelkenmerk voor normuitkeringen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wynand Ven, EM (Erik) van Barneveld, Erik Schut & Rene Vliet (1995) - Premiebandbreedte en acceptatieplicht op een concurrerende zorgverzekeringsmarkt - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Rene Vliet (1995) - Regiofactoren ten behoeve van splitsingsmodel ziekenfondsbudgettering - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Rene Vliet & FJ (Femmeke) Prinsze (2003) - Onderhoud FKGs en nader vervolgonderzoek naar DKGs voor toepassing in het ZFW-verdeelmodel 2004
 • Rene Vliet & Wynand Ven (2003) - Vrijwillig eigen risico in de nieuwe curatieve zorgverzekering - vervolgrapport
 • JS Visser, Rene Vliet, D Pieter & EM (Erik) van Barneveld (2003) - Herijking en stabiliteit ZFW-model 2003
 • Rene Vliet & LM (Leida) Lamers (2002) - Vervolgonderzoek DKG's voor het ZFW-verdeelmodel - Prismant
 • EM (Erik) van Barneveld, JS Visser, E Fletterman & Rene Vliet (2002) - Bijzondere functies in ziekenhuizen: consequenties voor ziekenfondsuitgaven in 2002
 • JS Visser, Rene Vliet & EM (Erik) van Barneveld (2002) - Herijking en stabiliteit ZFW-verdeelmodel
 • Rene Vliet & LM (Leida) Lamers (2000) - Verdeelkenmerken voor het ZFW-verdeelmodel gebaseerd op chronische aandoeningen afgeleid uit medicijngebruik in het verleden
 • Rene Vliet, LM (Leida) Lamers & Wynand Ven (1999) - Verbetering van de incentivestructuur op de ziekenfondsmarkt - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Rene Vliet & LM (Leida) Lamers (1999) - Verdeelkenmerken voor het ZFW-verdeelmodel gebaseerd op chronische aandoeningen afgeleid uit medicijnvoorschriften in het verleden: een eerste verkenning op WOVM-data - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Rene Vliet (1999) - Alternatieve vormgevingen van het ZFW-verdeelmodel - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • LM (Leida) Lamers, Rene Vliet & Wynand Ven (1999) - Farmacie Kosten Groepen: een verdeelkenmerk voor normuitkeringen gebaseerd op medicijngebruik in het verleden
 • Wynand Ven, Rene Vliet, Erik Schut & EM (Erik) van Barneveld (1996) - Vouchers op een concurrerende zorgverzekeringsmarkt een alternatief voor een door regulering opgelegde premiebandbreedte - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Rene Vliet (1996) - Pooling als aanvulling op normuitkeringen - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Rene Vliet (1996) - Arbeidsongeschiktheid in het verdeelmodel voor ZFW-kosten: analyse op gegevens over 1995 - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Rene Vliet (1996) - Regio in het verdeelmodel voor ZFW-kosten: analyse op ziekenhuisgegevens van 1994 - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

 • LM (Leida) Lamers & Rene Vliet (1995) - Multi-year diagnostic information from prior hospitalizations as a risk-adjuster for capitation payment - Third European Conference on Health Economics

Academic Development & Skills

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206AVV

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes