prof.dr.
(Richard) RHJM Staring

prof.dr. (Richard) RHJM Staring
Full Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-014
Telephone
0104088807
Email
staring@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • R.H.J.M. Staring (2016). Standplaats Istanbul: Syrische vluchtelingen. De Criminoloog (Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie), 8 (15), 5-7.
    • R.H.J.M. Staring (2014). Risks of radicalization among Turkish-Dutch young adults? CIROC Nieuwsbrief, 5-6.
    • R.H.J.M. Staring (2011). Tussen stress en hoop. Ongedocumenteerde jongeren in Nederland. Phaxx. Kwartaalblad Pharos - Migranten, vluchtelingen en gezondheid, 2011 (2), 14-16.
    • R.H.J.M. Staring (2011). Preventie en opsporing van mensenhandel in Roemenie. CIROC Nieuwsbrief, 11 (1), 4-5.
    • R.H.J.M. Staring (2010). Leerstoel Criminologie UU: Prof.dr. D. Siegel over Maffia, diamanten en Mozart. CIROC Nieuwsbrief, 10 (1), 5.
    • R.H.J.M. Staring & J. Aarts (2010). 'Illegaliteit, jongeren en mensenhandel' en 'Inleiding' (pagina 1). CIROC Nieuwsbrief, 10 (2), 3-4.
    • R.H.J.M. Staring (2010). Leerstoel Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving VU: Prof.dr. Edward Kleemans over georganiseerde misdaad en de zichtbare hand. CIROC Nieuwsbrief, 10 (2), 5-6.
    • R.H.J.M. Staring (2010). Human trafficking and unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands. CIROC Nieuwsbrief, 10 (1), 5-6.
    • R.H.J.M. Staring (2009). Dutch Real Estate: serious crimes and respectable professions. CIROC Nieuwsbrief, 9 (1), 4-5.
    • R.H.J.M. Staring (2008). Mensensmokkel 'van binnenuit' beschreven. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (3), 294-298.
    • R.H.J.M. Staring (2008). Het mondiale én lokale criminaliteit en criminaliteitsbeheersing. CIROC Nieuwsbrief, 8 (1), 1-2.
    • R.H.J.M. Staring (2008). Over de verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld. CIROC Nieuwsbrief, 8 (3), 4-4.
    • D. Zaitch & R.H.J.M. Staring (2008). Women Trafficking and the Consequences of Legislative and Policy Changes in the Netherlands after 2000. CIROC Nieuwsbrief, 8 (1), 3-5.
    • E. de Vries Robbe, R.H.J.M. Staring & H. Ferwerda (2007). Sjoemelen met vastgoed. Secondant : tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 21 (3-4), 56-59.
    • R.H.J.M. Staring (2007). Geobserveerde gehoren in de asielprocedure. Sociologie, 3 (3), 410-412.
    • R.H.J.M. Staring, H. Ferwerda & E. de Vries Robbe (2007). Malafide praktijken rondom het vastgoed. CIROC Nieuwsbrief, 7 (1), 1-3.
    • R.H.J.M. Staring (2006). Gesmokkeld naar Nederland: Irreguliere migratiepatronen van vreemdelingen. Internationale Spectator, 60 (7/8), 365-367.
    • R.H.J.M. Staring (2006). Rotterdam en mensensmokkel. Agora, 22 (3), 7-10.
    • R.H.J.M. Staring (2005). Onderzoek naar problematische jeugdgroepen. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 10 (2), 44-48.
    • R.H.J.M. Staring (2005). Organized human smuggling in the Netherlands. CIROC Nieuwsbrief, 7 (1).
    • R.H.J.M. Staring (2005). Georganiseerde mensensmokkel, opsporing en beleid. CIROC Nieuwsbrief, 5 (1), 3-4.
    • R.H.J.M. Staring (2005). Mensensmokkelsamenwerkingsverbanden: van onderhandeling naar bevel. CIROC Nieuwsbrief, 5 (3), 1-3.
    • R.H.J.M. Staring (2004). Een alternatieve benadering tegen mensensmokkel. Verslag van een conferentie. CIROC Nieuwsbrief, 4 (4), 1-1.
    • R.H.J.M. Staring (2004). Internationale migratie en de 'seksindustrie'. CIROC Nieuwsbrief, 4 (2), 1-1.
    • R.H.J.M. Staring (2003). Keuzes van overvallers in Denemarken en Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 45 (4), 417-422.
    • R.H.J.M. Staring (2003). Over de grens. Illegale migratie, transnationale loyaliteiten en mensensmokkel. Agora, 2003 (19), 32-35.
    • R.H.J.M. Staring (2002). Chain migration versus smuggling chains. The extrance of illegal immigrants in the Netherlands. CIROC Nieuwsbrief, 2002 (1), 5-6.
    • R.H.J.M. Staring (2002). Over mensensmokkel, migrantengemeenschappen en transnationale loyaliteiten. CIROC Nieuwsbrief, 2002 (2), 6-7.
    • R.H.J.M. Staring (2001). Turkse toerist: illegaliteit en de transnationale ruimte. De Helling, 14 (3), 18-21.
    • R.H.J.M. Staring (1998). Turkse migranten en georganiseerde criminaliteit. Focaal. European Journal of Anthropology, 153-158.
    • R.H.J.M. Staring (1998). Illegale migranten en de koppelingswet. Indirect. Personeelsblad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 5 (10-11), 21-21.
    • R. van Swaaningen & R.H.J.M. Staring (2009). Het interview. De Criminoloog (Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie), 1 (2), 2-4.
    • R.H.J.M. Staring (2009). Het Interview: René van Swaaningen: bijzonder Hoogleraar internationaal comparatieve criminologie. De Criminoloog (Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie), 1 (2), 2-4.
   • I. van Liempt & R.H.J.M. Staring (2020). Nederland papierenland. Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland. (SCP-publicatie 2020-3). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [go to publisher's site]
   • R.H.J.M. Staring, L.C.J. Bisschop, R.A. Roks, E.G. Brein & H.G. Van de Bunt (2019). Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Aard en aanpak van het fenomeen. (BoomCriminologie). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • R.H.J.M. Staring, F. Geelhoed, G. Aslanoglu, J.W. Hiah & M.H. Kox (2014). Ontwikkelingen in de maatschappelijke positite van Turkse Nederlanders. Risico's op criminaliteit en radicalisering? Den Haag: Boom/Lemma
   • R.H.J.M. Staring, J. Alves d'Almeida, S.J. Dahou Noya & M.A. van Schijndel (2012). Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer. Over de betekenis van (transnationale) sociasle netwerken voor de terugkeer van onrechtmatig in Nederland verblijvende migranten uit Brazilie, Colombia, Ghana en Nigeria naar hun land van herkomst. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
   • R.H.J.M. Staring, J.J.H. Beckers & R.A. Roks (2011). Mondiaal wonen. Een voorstudie naar de (juridische) mogelijkheden voor woningcorporaties om vreemdelingen zonder verblijfsdocument te huisvesten. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • R.H.J.M. Staring & J. Aarts (2010). Jong en illegaal in Nederland. Een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst (OMV-reeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • R.H.J.M. Staring (2008). Guided Journeys. The Irregular Migration Process of Illegal Turkish Immigrants in the Netherlands. Oxford, New York: Berghahn Books
   • H.G. van de Bunt, E.R. Kleemans, C.J. de Poot, R.J. Bokhorst, M. Huikeshoven, M. van Nassou & R.H.J.M. Staring (2007). Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit (Onderzoek en beleid, 252). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
   • H. Ferwerda, R.H.J.M. Staring, E. de Vries Robbé & J. van de Bunt (2007). Malafide activiteiten in de vastgoedsector. Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak. Amsterdam: Uitgeverij SWP
   • R.H.J.M. Staring, G.B.M. Engbersen, H. Moerland, N.E. de Lange, D.A. Verburg, E.H. Vermeulen & A. Weltevrede (2005). De sociale organisatie van mensensmokkel. Amsterdam: Kerckebosch
   • G.B.M. Engbersen, J.P. van der Leun, R.H.J.M. Staring & J. Kehla (1999). De ongekende stad II. De inbedding van illegale migranten (De ongekende stad). Amsterdam: Boom
    • R.H.J.M. Staring & A. Bouabid (2019). Sectorstudie Geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (1990-2018). In Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (red.), Sector- en themastudies Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (pp. 277-315). Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg [go to publisher's site]
    • R. van Swaaningen, M. Schuilenburg & R.H.J.M. Staring (2017). Cultural Criminology Going Dutch: On Culture, Methodology and Research Agendas. In K. Hayward (Ed.), Cultural Criminology: Critical Concepts in Criminology (pp. 252-272). Abingdon: Routledge
    • R. van Swaaningen, R.H.J.M. Staring & C.G. van Wingerde (2017). Over de muren van stilzwijgen. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-22). Den Haag: Boom Criminologie
    • R.H.J.M. Staring & R. van Swaaningen (2016). Kwalitatief onderzoek en criminologische theorie. De relatie tussen theorie, onderzoeksvragen en methode. In Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 33-80). Leuven: Acco
    • R.H.J.M. Staring & F. Geelhoed (2015). 'Nooit Nederlander genoeg'. Ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie van Turks-Nederlandse jongeren, hun wereldbeelden en attitudes ten opzichte van (religieus geïnspireerd) geweld. In J. Dagevos (Ed.), Werelden van verschil, Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen (pp. 160-219). Den Haag: SCP
    • R.H.J.M. Staring (2015). Over roekeloze speculatie orgiën en de ethiek van het sparen Gefundeerde theorie op zijn Starings. In J. Evers (Ed.), Kwalitatieve analyse: kunst én kunde (pp. 285-303). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
    • J.P. van der Leun & R.H.J.M. Staring (2013). Human Smuggling. In G.J.N. Bruinsma & D.L. Weisburd (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (pp. 2382-2389). New York: Springer Science and Business Media
    • R.H.J.M. Staring (2011). Destination unknown? Undocumented youngsters in the Netherlands and the organised crime fallacy. In G. Antonopoulos, M. Groenhuijsen, J. Harvey, T. Kooijmans, A. Maljevic & K. Von Lampe (Eds.), Usual and unusual organising criminals in Europe and beyond. Profitable crimes, from underworld to upperworld (pp. 247-256). Apeldoorn: Maklu
    • D. Zaitch & R.H.J.M. Staring (2009). The Flesh is weak and the Spirit even Weaker. Clients and Trafficked Women in the Netherlands. In A. Di Nicola & et al (Eds.), Prostitution and Human Trafficking. Focus on Clients (pp. 67-121). New York: Springer
    • R.H.J.M. Staring (2009). Different methods to research irregular migration. In I. Van Liempt & V. Bilger (Eds.), The ethics of migration research methodology. Dealing with vulnerable immigrants (pp. 83-97). Eastbourne, UK: Sussex Academic Press
    • R. van Swaaningen & R.H.J.M. Staring (2009). Naar een kwalitatieve criminologie: De relatie tussen theorie, onderzoeksvragen en methode. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 33-72). Leuven: Uitgeverij Acco
    • R.H.J.M. Staring (2008). Tomar el mando di Immigración. In Joaquin Arango (Ed.), Europa y la Immigración: Una Relación Difícil. Madrid: Editorial Pablo Iglesias
    • R.H.J.M. Staring (2008). Controlling human smuggling in the Netherlands. How the smuggling of human beings was transformed into a serious criminal offence. In D. Siegel & H. Nelen (Eds.), Organized Crime: Culture, Markets and Policies (Studies of Organized Crime, 7) (pp. 165-181). New York: Springer
    • R.A. Roks & R.H.J.M. Staring (2008). Crime, rhyme en de media: een eigentijdse levensgeschiedenis. In D. Siegel, F. van Gemert & F. Bovenkerk (Eds.), Culturele Criminologie (pp. 161-174). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • D. Zaitch & R.H.J.M. Staring (2008). The demand of trafficked prostitution in the Netherlands (in press). In M. Lombardi (Ed.), How Much? A pilot study in four key EU member and candidate countries on the demand of trafficked prostitution. Milan: ISMU
    • D. Zaitch & R.H.J.M. Staring (2008). The flesh is weak and the spirit even weaker. Prostitution clients and women trafficking in the Netherlands (in press). In A. Di Nicola et al (Ed.), Prostitution and Human Trafficking and Prostitution. Focus on clients (pp. 67-121-hoofdstuk 5). Dordrecht: Springer
    • R.H.J.M. Staring (2006). Controlling Immigration and Organized Crime in the Netherlands: Dutch Developments and Debates on Human Smuggling and Trafficking. In E. Guild & P. Minderhoud (Eds.), Immigration and criminal law in the European Union : the legal measures and social consequences of criminal law in member states on trafficking and smuggling in human beings (Immigration and asylum law and policy in Europe, 9) (pp. 241-269). Leiden: Nijhoff
    • R.H.J.M. Staring (2004). Tussen qat en thee: informele ondersteuning van illegale vreemdelingen in Nederland. In Leo Lucassen (Ed.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (pp. 205-220). Amsterdam: Vossiuspress UvA
    • R.H.J.M. Staring (2003). Smuggling Aliens toward the Netherlands: the Role of Human Smugglers and Transnational Networks. In Dina Siegel et al (eds.) (Ed.), Global Organized Crime; Trends and Developments (pp. 105-116). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers
    • J.P.L. Burgers, T. Dukes, J. Hoes, S. Musterd, R.H.J.M. Staring & R. van Kempen (2002). National and city contexts, urban development programmes and neighbourhood selection: The Dutch Background Report. In J. Vranken, P. de Decker & I. van Nieuwenhuyze (Eds.), Urban Governance, Social Inclusion and Sustainability. National Context Reports (pp. 1-88). Antwerpen/Apeldoorn: Garant
    • R.H.J.M. Staring (2002). Focus: Illegal immigrants in the Netherlands. In Paris OECD (Ed.), Trends in International Migration: SOPEMI 2002 Netherlands-Edition (pp. 1-25). Paris: OECD
    • R.H.J.M. Staring & G.B.M. Engbersen (2001). De morele economie van lage inkomensgroepen. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-289). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • R.H.J.M. Staring (2001). Scènes uit een schijnhuwelijk. Illegale Turkse migranten over hun toekomst in Nederland. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 137-151). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • R.H.J.M. Staring & S. Zorlu (2001). Over geveltoeristen en voorgeschotelde loyaliteiten. Turkse migranten en sateliettelevisie. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 92-103). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • G.B.M. Engbersen & R.H.J.M. Staring (2001). Safety First. De morele economie van lage inkomensgroepen. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-299). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • G.B.M. Engbersen & R.H.J.M. Staring (2000). De morele economie van lage inkomensgroepen. In G.B.M. Engbersen (Ed.), Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting (pp. 76-100). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • R.H.J.M. Staring (2000). International Migration, Undocumented Immigrants, and Immigrant Business. In J. Rath (Ed.), Immigrant business. The economic, political and social environment (pp. 182-198). London: Macmillan
    • R.H.J.M. Staring (2000). Flows of people: globalization, migration and transnational communities. In D. Kalb, M. van de Land, R. Staring, B. van Steenbergen & N. Wilterdink (Eds.), The ends of globalization. Bringing society back in (pp. 203-215). Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield
    • R.H.J.M. Staring (2000). Migration scenarios. Network managed migration of undocumented migrants in the Netherlands. In W. Pansters, G. Dijkstra, P. Hoebink & E. Snel (Eds.), Rethinking poverty. Comparative perspectives from below (pp. 91-117). Assen: Van Gorcum
    • R.H.J.M. Staring (1998). Scenes from a Fake Marriage: Notes on the Flip-side of Embeddedness. In K. Koser & H. Lutz (Eds.), The New Migration in Europe. Social Constructions and Social Realities (pp. 224-241). London: MacMillen
    • R.H.J.M. Staring (2018). Willen alle migranten naar Europa? Observaties vanuit Aksaray. In Fokke Gerritsen & Hanneke van der Heijden (Eds.), Standplaats Istanbul. Lange lijnen in de cultuurgeschiedenis van Turkije (pp. 182-191). Amsterdam: Uitgeverij Jurgen Maas [go to publisher's site]
    • R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (2017). Over de muren van stilzwijgen. Inleiding. In R. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-23). Den Haag: Boomcriminologie
    • R.H.J.M. Staring (2009). Het analyseren van grote opsporingsonderzoeken mensensmokkel. In T. Decort & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 446-447). Leuven: Uitgeverij Acco
    • R.H.J.M. Staring (2009). Hoerenlopers op het internet. In T. Decort & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 422-423). Leuven: Uitgeverij Acco
    • G.B.M. Engbersen, R.H.J.M. Staring & J.P. van der Leun (2002). Illegal Immigrants in the Netherlands 2002. In G. Engbersen (Ed.), Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands. Report for the continuous Reporting SOPEMI of the OECD (pp. 76-84). Rotterdam: EUR/Risbo
    • R.H.J.M. Staring (1998). Schotelantennes. In R. Engbersen, J. Eggermont, R. Gabriëls & A. Sprinkhuizen (Eds.), Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten (pp. 179-181). Utrecht: NIZW
    • R.H.J.M. Staring (1998). Roofovervallen. In R. Engbersen, J. Eggermont, R. Gabriëls & A. Sprinkhuizen (Eds.), Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten (pp. 175-177). Utrecht: NIZW
    • R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Ed.). (2017). Over de muren van Stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt. Den Haag: Boomcriminologie
    • R.H.J.M. Staring & E. Snel (Ed.). (2001). Poverty, migration, and coping strategies. Londen: Focaal. European Journal of Anthropology
    • R.H.J.M. Staring, J.P.L. Burgers, T. Dukes, J. Hoes, S. Musterd & R. van Kempen (Ed.). (2001). The Netherlands: the cities of Amsterdam, Rotterdam and The Hague (UGIS Report). Leuven: Acco
    • D. Kalb, M. van de Land, R.H.J.M. Staring, B. van Steenbergen & N. Wilterdink (Ed.). (2000). The ends of globalization. Bringing society back in. Lanham: Rowman and Littlefield
    • D. Siegel & R.H.J.M. Staring (Ed.). (2015). Taboe - themanummer Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit. Den Haag: Booom Lemma Uitgevers
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2020-2020) Crimmigratie en Recht.
    • E. Snel, O. Bilgili & R.H.J.M. Staring (Eds.). (2020-) Journal of Ethnic and Migration Studies.
    • R.H.J.M. Staring & B.. van Stokkom (Eds.). (2017-2017) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 7(1).
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2014-2014) Tijdschift voor Criminologie.
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2014-2014) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2015-) Tijdschrift voor Criminologie.
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2015-) CIROC Nieuwsbrief.
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2012-) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2008-2008) Tijdschrift voor Criminologie, 50(4).
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2003-2003) Focaal. European Journal of Anthropology, 1(6).
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2003-2003) CIROC Nieuwsbrief, 1(12).
    • R. Kloosterman, F. Pinkster, R.H.J.M. Staring, J.L. Uitermark & A. Vreeke (Eds.). (2002-2002) Rooilijn, 2002(november).
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2013-2013) CIROC Nieuwsbrief, 13(1).
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2013-2013) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 3(1).
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2012-2012) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
    • R. van Swaaningen, M.B. Schuilenburg, D. Siegel & R.H.J.M. Staring (Eds.). (2011-2011) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 1(0).
    • M. Schuilenburg, D. Siegel, R.H.J.M. Staring & R. van Swaaningen (Eds.). (2011-2011) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
    • R.H.J.M. Staring (Ed.). (2001-2001) Focaal. European Journal of Anthropology.
    • R.H.J.M. Staring (2016, december 2). Global mobility and migration control: recent developments in the EU and their consequences. Ghent, Belgium, Common Study Programme in Critical Criminology.
    • R.H.J.M. Staring (2012, maart 1). Ondersteuning bij Zelfstandige Terugkeer - Over de betekenis van migrantennetwerken voor zelfstandige terugkeer. Den Haag, Seminar Ondersteuning bij terugkeer.
    • R.H.J.M. Staring (2011, mei 27). Criminalization Legislation from the Dutch Context. Rotterdam, International Workshop: Countering New Legislative Proposals Criminalizing Undocumented Migrants in the Netherlands: Building on Experiences of Resistance Throughout Europe.
    • R.H.J.M. Staring (2003, oktober 21). LUX Film Debat 'In this world'. Nijmegen, Presentatie en paneldiscussie over mensensmokkel n.a.v. 'Premiere On this World'.
    • R.H.J.M. Staring (2016). Beleid, beelden en de betekenis van onderzoek naar mensensmokkel. Kwalitatief onderzoek naar migratie, vluchtelingen en mobiliteit, KWALON Najaarsaconferentie 2016: Amsterdam (2016, december 8).
    • R.H.J.M. Staring, J.G. van Erp, M. Groenleer & J.P.J. de Jong (2014). Partners in preventing organized crime: Exploring, explaining and evaluating new forms of collaborative governance’. NWO - Smart Governance program: .
    • R.H.J.M. Staring (2014). Mensensmokkel vanuit Eritrea en Syrië. Politie en Wetenschap, call 2014: .
    • R.H.J.M. Staring (2014). Why so very few Turkish Dutch young adults appear to be drawn to extreme forms of radicalism. American Society of Criminology Conference: San Fransisco (2014, november 19 - 2014, november 22).
    • R.H.J.M. Staring, H.M. Hintjens & K.A. Siegmann (2014). Working with the researched: a PEER aaproach top studying healthe issues of the undocumented in two Dutch Cities. The 2014 International Metropolis Conference: Milan, Italy (2014, november 3 - 2014, november 7).
    • K.A. Siegmann, R.H.J.M. Staring & H.M. Hintjens (2014). Vulnerable populations and public services in the EU: lessons from research and the role of municipalities. The 2014 International Metropolis Conference: Milan, Italy (2014, november 3 - 2014, november 7).
    • R.H.J.M. Staring (2003). Facilitating the arrival of illegal immigrants in the Netherlands: Irregular chain migration versus smuggling chains. 9th International Metropolis Conference 'Gaining from Migration - A Global Perspective on Opportunities for Economic and Social Prosperity': Vienna - Austria (2003, september 15).
    • R.H.J.M. Staring (2013). Project Onzichtbare Kinderen Utrecht. Lid van begeleidingscommissie: Utrecht (2012, december 1 - 2014, januari 1).
    • H.M. Hintjens, K.A. Siegmann & R.H.J.M. Staring (2013). 'Count us in': Towards Realising Health Rights among Undocumented People in Two Dutch Global Cities. Granted research proposal. http://www.rotterdamglobalhealthinitiative.nl/: Rotterdam (2013, april 1 - 2015, april 1).
    • R.H.J.M. Staring & E.R. Kleemans (2013). Cybercrime: bedreigingen en antwoorden. CIROC: Utrecht (2013, november 13).
    • R. van Swaaningen & R.H.J.M. Staring (2012). Employment or modern slavery? A comparative and insiders perspective on informal labour and exploitation among ethnic Chinese in the Netherlands and Romania. NWO Mozaïek-aanvraag Jing Wen Hiah, ingediend op 30-01-2012, laatste ronde 14-06-2012: .
    • R. van Swaaningen & R.H.J.M. Staring (2011). Devils and saints: Coping strategies of Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium with their male representation. NWO Mozaïek-aanvraag Abdessamad Bouabid, ingediend op 10-05-2011, toegewezen op 21-07-2011: .
    • A. Bouabid, R. van Swaaningen & R.H.J.M. Staring (2011). Devils and saints. Coping strategies of Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium with their media representation. Mosaic grant: (2011, november 1 - 2016, november 1).
    • R.H.J.M. Staring (2011). Rondetafelbijeenkomst Herijking beleid Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Tweede kamer - Ronde Tafelbijeenkomst: Den Haag (2011, maart 23).
    • R.H.J.M. Staring & R. van Swaaningen (2010). On Folk Devils & Folk Saints. The effects of media discourse on Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium. NWO Open Competitie, oktober 2010, 1 promotieplaats: .
    • H.G. van de Bunt, R.H.J.M. Staring & R. van Swaaningen (2009). De inbedding van criminele netwerken in locale etnische gemeenschappen: een bron van (etnisch) conflict? NWO-aanvraag, toegewezen in juni 2009, 499.310 euro, 2 promotieplaatsen voor 4 jaar van 2010-2014 plus vervangingssubsidie: Rotterdam (2010, januari 1 - 2014, januari 1).
    • R.H.J.M. Staring & R. van Swaaningen (2008). Cultures of Control and Security (Code: FP7-217852). Research proposal under the European Commission Call in the 7th Framework Programme (FP7-SEC-2007): .
    • R.H.J.M. Staring (2007). Research proposal under the European Commission Call in the 7th Framework Programme (FP7-SEC-2007-1).'Cultures of Control and Security' (Code: (FP7 - 217852). Proposal submitted by 8 universities from 7 countries among which Germany, Austria, France, Sweden, United Kingdom, Hungary and Sweden.
    • R.H.J.M. Staring (2006). NWO vertaalsubsidie Reizen onder regie. Het migratieproces van illegale Turken in Nederland (Spinhuis, Amsterdam). Dossiernummer: P 42-80. Vertaling wordt in 2008 uitgegeven door Berghahn Books, New York/Oxford. Subsidie: 10.000 Euro.
    • D. Zaitch & R.H.J.M. Staring (2006). AGIS onderzoeksvoorstel (JLS/2005/AGIS/185) 'How Much? A pilot study of Four Key EU Member and Candidate Countries on the Demand for Trafficked Prostitution' Subsidie: 22.150.- euro.
    • R.H.J.M. Staring (2016). Book Review 'The Privatisation of Immigration Control through Carrier Sanctions. The Role of Private Transport Companies in Dutch and British Immigration Control' [Bespreking van het boek The Privatisation of Immigration Control through Carrier Sanctions. The Role of Private Transport Companies in Dutch and British Immigration Control]. European Journal of Migration and Law, 18, 139-145. doi: 10.1163/15718166-12342094
    • R.H.J.M. Staring (2014). On responsibilisation and remote border control instruments. [Bespreking van het boek Privatisation of immigration control? A socio-legal study on the role of private transport companies in the Netherlands and the United Kingdom]. Recht der Werkelijkheid, 35(3), 158-161.
    • R.H.J.M. Staring (2007). Geobserveerde gehoren in de asielprocedure [Bespreking van het boek Geobserveerde gehoren in de asielprocedure]. Sociologie, 3(3), 410-412.
    • R.H.J.M. Staring (2001). De Schaduw van de grens. Het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers [Bespreking van het boek De Schaduw van de grens. Het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers]. .
    • R.H.J.M. Staring (2012). Boekbespreking 'Vluchtelingengroepen in Nederland' [Bespreking van het boek Vluchtelingengroepen in Nederland, over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten]. Mens en Maatschappij, 87(1).
    • R.H.J.M. Staring (2012). Naar een maritieme criminologie? [Bespreking van het boek Coke bij de vis: misdaad en moraal]. Tijdschrift voor Criminologie, 54(2), 181-184.
    • R.H.J.M. Staring (interview) (2015, jul 28). De gewenste resultaten.. [televisie-uitzending]. In Argos TV Medialogica, VPRO. http://www.human.nl/medialogica/2015/de-gewenste-resultaten.html.
    • R.H.J.M. Staring (1 hour interview) (2014, sep 02). Dichtbij Nederland Radio 5. [radio-uitzending]. In Dichtbij Nederland. Hilversum: http://www.dichtbijnederland.nl/page/detail/796812/Richard+Staring.
    • R.H.J.M. Staring (interview) (2014, sep 02). Mensensmokkel item. [televisie-uitzending]. In opsporing verzocht. http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/smokkel.aspx.
    • R.H.J.M. Staring (interview) (2013, dec 10). Is Rotterdam een smokkelparadijs?, Criminoloog Richard Staring over mensenhandel. [webcast]. In Studio Erasmus. Rotterdam: http://www.youtube.com/user/StudioErasmus. http://www.youtube.com/user/StudioErasmus
    • R.H.J.M. Staring (interview) (2012, dec 21). De jacht op de schoonmaakster. [televisie-uitzending]. In Zembla. VARA - Nederland 3. http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=77592&cHash=dbb7ba127c7469576e567cf70b19809c
    • R.H.J.M. Staring (gast) (2012, mrt 08). De Rekenkamer - Wat kost een Mauro? [televisie-uitzending]. In De Rekenkamer. Amsterdam: Nederland 3.
   • R.H.J.M. Staring (2011-2012). Lid Raad van Commisarissen. Erasmus Academie BV.
   • R.H.J.M. Staring (2001, mei 4). Reizen onder regie: Het migratieproces van illegale Turken in Nederland. Erasmus Universiteit Rotterdam (249 pag.) (Amsterdam: Het Spinhuis) Prom./coprom.: Prof.Dr. G.B.M. Engbersen & prof.dr. L. Brunt.
 • Common Study Programme on Criminal Justi

  Title
  Common Study Programme on Criminal Justi
  Year
  2020
  Year level
  master

  Research module IV: Power relations and

  Title
  Research module IV: Power relations and
  Year
  2020
  Year level
  master

  Research module I: Where the local meets

  Title
  Research module I: Where the local meets
  Year
  2020
  Year level
  master

  Research module II: European Union crimi

  Title
  Research module II: European Union crimi
  Year
  2020
  Year level
  master

  Research module III: Global discourse an

  Title
  Research module III: Global discourse an
  Year
  2020
  Year level
  master

  The City, Culture and Crime

  Title
  The City, Culture and Crime
  Year
  2020
  Year level
  master

  Doing Criminological Research

  Title
  Doing Criminological Research
  Year
  2020
  Year level
  master

  Terrorism and Radicalisation

  Title
  Terrorism and Radicalisation
  Year
  2020
  Year level
  master

  Corporate & White-collar Crime

  Title
  Corporate & White-collar Crime
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Criminology

  Title
  Thesis Criminology
  Year
  2020

  Analysing Criminal Policies

  Title
  Analysing Criminal Policies
  Year
  2020
  Year level
  master

  Master’s thesis

  Title
  Master’s thesis
  Year
  2020
  Year level
  master

  Migration, diversity and criminology

  Title
  Migration, diversity and criminology
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Graduation Project Master Criminology

  Title
  Graduation Project Master Criminology
  Year
  2020
  Year level
  master

  Globalisation, Digitalisation and Crime

  Title
  Globalisation, Digitalisation and Crime
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Juvenile crime

  Title
  Juvenile crime
  Year
  2020
  Year level
  master

  Organised Crime

  Title
  Organised Crime
  Year
  2020
  Year level
  master

  Justitiële jeugdinterventies

  Title
  Justitiële jeugdinterventies
  Year
  2020
  Year level
  master

  Border crossing, security and social jus

  Title
  Border crossing, security and social jus
  Year
  2020
  Year level
  master

  Urban issues, culture and crime

  Title
  Urban issues, culture and crime
  Year
  2020
  Year level
  master

  Migration, radicalisation and control

  Title
  Migration, radicalisation and control
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088807

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam