dr. (Roel) RCM van Steensel

dr. (Roel) RCM van Steensel
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Educational and Developmental Psychology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vansteensel@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Roel Steensel, Eke Krijnen, Sanneke Rie & Marieke Meeuwisse (2016) - Stimulering van taal en geletterdheid: ouderbetrokkenheid organiseren. - Coutinho
 • Roel Steensel, AJS van Gelderen, C van Kruistum, I de Milliano, M Trapman, RJ Oostdam & PPM Leseman (2013) - Hoe moeilijk is goed lezen en schrijven voor vmbo'ers? Inzichten uit onderzoek. - SWP
 • Roel Steensel, RJ Oostdam & AJS van Gelderen (2013) - Vermijding en frustratie. Het belang van negatieve motivaties voor de leesvaardigheid van vmbo'ers - Stichting Lezen

 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2016) - Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen.
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2016) - Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen

 • Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2014) - Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

 • Roel Steensel (23 January 2020) - Radio 1 - Interview over voorlezen

 • J Kielstra, I Molenaar, Roel Steensel & LTW Verhoeven (2019) - Reading strategies enactment: The influence of task complexity on task-oriented reading - EARLI
 • Roel Steensel, Sanneke Rie, K Vlot & Nicole Lucassen (2019) - Differences between fathers and mothers in shared reading interactions: Effects of child gender - EARLI
 • Roel Steensel & Aike Broens (2019) - Effects of a shared reading intervention for children from low-SES, ethnic minority families. - AERA
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse, Joran Jongerling & Sabine Severiens (2016) - Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills - ECER 2016
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse, Joran Jongerling & Sabine Severiens (2016) - Extending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. - ICO Fall School
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2015) - Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. - ORD

 • Roel Steensel, S Fikrat-Wevers, WM (Wichor) Bramer & Lidia Arends (2020) - De effectiviteit van ouder-kindprogramma’s gericht op de stimulering van taal en geletterdheid: wat werkt wel en wat werkt niet? - Webinar gezinsaanpak Rijnbrink
 • Roel Steensel (2020) - Effecten van ouder-kindprogramma's voor laagopgeleide gezinnen - Bijeenkomst SterkVVE: samenwerkingsverband van kennis-, beleids- en praktijkexperts op het gebied van VVE
 • Roel Steensel (2020) - Weerzin tegen lezen of weer zin in lezen? Hoe krijgen we onze leerlingen aan het lezen? - Iedereen Leest-conferentie: Waarom leesbevordering ertoe doet
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Input During a Literacy Activity - Conference Early Childhood Education, SIG 5 of EARLI
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Support of Children’s Emergent Literacy Development. An Exploratory Study. - Conference of Scientific Studies of Reading
 • Roel Steensel (2017) - Fostering language abilities of kindergarten children: Interventions in child care centers and families - Discussant PAEPSY Conference
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2017) - Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools - EARLI Conference 2017
 • Sanneke Rie, Roel Steensel, AJS van Gelderen, Joran Jongerling & S Severiens (2017) - Outcomes and implementation of a Dutch Family Literacy Program - EARLI Conference
 • Roel Steensel, NE (Lisa) van der Sande & Lidia Arends (2017) - Effectiveness of interventions that foster reading motivation: A meta-analysis. - Conference Society for the Scientific Study of Reading
 • Sanneke Rie, Roel Steensel, AJS van Gelderen & S Severiens (2017) - Cognitive demand in parent-child interactions and children’s literacy skills - Conference Society for the Scientific Study of Reading
 • Roel Steensel (2017) - 1 jaar Success for All - Discussant Onderwijsresearchdagen 2017
 • Roel Steensel (2017) - Hoe zorg je voor betrokken lezers? Over de rol van motivatie, woordenschat en leesstrategieën - Keynote Studiedag MBO Taalacademie
 • Eke Krijnen, Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Roel Steensel (2015) - Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid - NRO congres

 • Roel van Steensel, Sanneke de la Rie & A.J.S. van Gelderen (2017) - Review of Education's Editors’ Choice Award 2017

3.4C Policy & Governance within Educat.

Year
2021
Course Code
FSWE-O3040

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes