mr. (Roel) R Westrik

mr. (Roel) R Westrik
Associate professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-007
Email
westrik@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Roel Westrik (2017) - De rechter en verborgen privaatrecht - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2017 (40/7), 251-255
 • Roel Westrik & SMM van Dooren (2013) - De Hoge Raad en de eenheid in het vermogensrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6983), 580-583
 • Roel Westrik & SMM van Dooren (2011) - De 'samengestelde rechtshandeling' en de Actio Pauliana - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142 (6879), 246-254
 • Roel Westrik (2010) - De enkele niet-inroepbaarheid bij beslag - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141 (6827), 52-58
 • Roel Westrik (2008) - Zekerheidsrechten en insolventierecht: wat willen we eigenlijk? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139 (6760), 511-516
 • Roel Westrik (2007) - De rechtspositie van een DGA bij beslag en faillissement onder de nieuwe Pensioenwet - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 138 (6732), 990-999
 • Roel Westrik (2006) - Die Finanzsicherheitenrichtlinie und die europäische Rechtskultur - Zur Umsetzung der Richtlinie in den Niederlanden - Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 2006 (18), 325-342
 • Roel Westrik (2005) - Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 136 (6609), 119-121
 • Roel Westrik (2004) - Verwijdering van de Europese rechtscultuur. Het wetsvoorstel uitvoering Richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135 (6592), 771-776
 • Roel Westrik (2003) - Op weg naar de toekomst - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2003 (6519), 122-128
 • Roel Westrik (2000) - Koop breekt geen huur in het Ontwerp BW - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 131 (6395), 214-217
 • Roel Westrik (1997) - De executerende hypotheekhouder of beslaglegger geconfronteerd met een latere huurder - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (2), 30-37
 • Roel Westrik (1997) - Reactie naar aanleiding van het artikel mr. D.J. van der Kwaak "Is levering vervreemding of is beslaglegging levering?" in WPNR (1996) 6238 - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 128 (6269), 315-317
 • Roel Westrik (1997) - Hoge Raad vult de bepaalbaarheidseis bij verpanding van vorderingen (mogelijk) verder in - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 128 (6289), 745-748
 • Roel Westrik (1996) - Achteraf inlezen van gegevens in een pandakte en de bepaalbaarheidseis; een recent arrest van het Hof 's-Hertogenbosch werpt nieuwe vragen op - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6232), 541-542
 • Roel Westrik (1996) - De bepaalbaarheidseis bij verpanding van vorderingen nader afgebakend? - Nieuwsbrief BW, 6 (7/8), 80-84
 • Roel Westrik (1994) - Het burenrecht en gebruikers/niet eigenaars - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 125 (6160), 831-837
 • Roel Westrik (1993) - Goederenrechtelijke binding in geval van beslag op en levering bij voorbaat van toekomstige vorderingen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1993 (6118), 973-981

 • Roel Westrik (2017) - Een kenprobleem in het privaatrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7151), 408-415
 • Roel Westrik & P de Bruijn (2013) - Convenant en echtscheidingsbeschikking: gezamenlijk gezag van gewijsde? Deel 2 - EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2013 (5), 92-95
 • Roel Westrik & P de Bruijn (2013) - Convenant, echtscheidingsbeschikking en executoriale kracht - EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2013 (7/8), 130-132
 • Roel Westrik & P de Bruijn (2012) - Convenant en echtscheidingsbeschikking: gezamenlijk gezag van gewijsde? - EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2012 (1), 11-13
 • Roel Westrik (2012) - Bonuscultuur, 'machteloosheid' en het privaatrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143 (6928), 325-326
 • Roel Westrik (2010) - Boek 10 BW (IPR) - Maandblad voor vermogensrecht, 2010 (7/8), 200-203
 • Roel Westrik (2010) - Boek 10 BW (IPR): Titel 11 Trustrecht - Maandblad voor vermogensrecht, 2010 (7/8), 200-203
 • Roel Westrik (2009) - Kredietcrisis en insolventierecht - Maandblad voor vermogensrecht, 19 (7/8), 181-186
 • Marlies Galenkamp & Roel Westrik (2004) - Naar een nieuw burenrecht. Grondrechten in een pluriforme samenleving. Opinie - Nederlands Juristenblad (NJB), 2004 (2), 67-67
 • Roel Westrik (2004) - Naschrift - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135 (6601), 971-972
 • Roel Westrik (2003) - Onroerend, eigendom, natrekking en belastingheffing, HR 6 juni 2003, nrs. 36.075 en 36.076 - Nieuwsbrief BW, 2003 (9), 130-136

 • Roel Westrik (2016) - Verborgen Privaatrecht. Hoe het geldende recht te kennen? - Uitgeverij Paris
 • Roel Westrik (2016) - Hidden Civil Law. How can you know what the applicable law is? - Paris Publishers

 • FM Beijer, Zwaan Imhoff, HAG Fikkers & Roel Westrik (2004) - Jurisprudentie Goederen- en Faillissementsrecht 1987/2003 - Ars Aequi Libri
 • FM Beijer, Zwaan Imhoff, HAG Fikkers & Roel Westrik (2000) - Goederen- en Faillissementsrecht Jurisprudentie 1988-1999 - Ars Aequi Libri

 • Roel Westrik, MM van Campen & ML Tuil (2015) - Ars Aequi Jurisprudentie Goederen- en Insolventierecht - Ars Aequi Libri
 • Roel Westrik & J van der Weide (2011) - Party Autonomy in International Property Law - Sellier European Law Publishers GmbH
 • Roel Westrik & ML Tuil (2011) - Ars Aequi Jurisprudentie Goederen- en Insolventierecht 1975-2011 - Ars Aequi Libri

 • Roel Westrik (2013) - Boekbespreking 'Cessie. Beschouwingen over kernthema's van de overdracht van vorderingen op naam tegen de achtergrond van de hedendaagse internationale financiële praktijk en securitisation in het bijzonder.' - Maandblad voor vermogensrecht, 2013, 16-21

 • Roel Westrik (2008) - Boekbespreking 'Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan' - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139, 373-379

 • Roel Westrik (2009) - De blokkerende werking van beslag (Ontvanger/mr. De Jong q.q.)(RvdW 2009, 322) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6798), 383-385
 • Roel Westrik (2002) - Huuropzegging wegens beëindiging erfpacht door de gemeente - WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2002 (2002), 64-67
 • Roel Westrik (2002) - Naschrift bij reactie WR 2002,18: Huuropzegging wegens beëindiging erfpacht - WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2002 (2002), 111-112

 • Roel Westrik & J van der Weide (2011) - Introduction. Party Autonomy in (International) Property Law: What is going on? - Sellier European Law Publishers GmbH
 • Roel Westrik (2006) - Eenvormig goederenrecht: een internationaal zekerheids-recht op vliegtuigen, treinen en ander mobile equipment? De Convention on International Interests in Mobile Equipment van 2001 - Boom Juridische Uitgevers
 • Roel Westrik (2005) - Het spook in de veilingzaal - Uitgeverij Paris
 • André Nuytinck, ML Tuil, Henriette Lely, FM Beijer, Ankje Grapperhaus, MML Harreman, Toon Mierlo, Zwaan Imhoff, CGM van Wamelen, Roel Westrik & MB Beekhoven Van Den Boezem (2005) - Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? - Boom Juridische Uitgevers

 • Roel Westrik (2001) - `Koop breekt geen huur' en het huurbeding - EUR

 • Roel Westrik (2018) - Actualiteiten Vastgoed- en Overheidsrecht - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Actualiteiten Insolventierecht - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Ambtshalve Toetsing - Lunchlezing
 • Roel Westrik (2018) - Verborgen privaatrecht - Cursus (2 uur)
 • Roel Westrik (2018) - Verborgen privaatrecht - Cursus (3 uur)
 • Roel Westrik (2018) - Verborgen privaatrecht - Curus (2 uur)
 • Roel Westrik (2018) - Ambtshalve Toetsing II - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Actualiteiten Vastgoed- en Overheidsrecht - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Ambtshalve Toetsing - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Actualiteiten Vastgoedrecht - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Een kenprobleem in het privaatrecht - Lunchlezing voor de sectie HOF, ESL
 • Roel Westrik (2011) - Property Law and Party Autonomy in Private International Law - Seminar Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking

 • Roel Westrik (2019) - Circulair bouwen en het recht (II) - Cursus
 • Roel Westrik (2019) - Actualiteiten Europees insolventierecht - Cursus
 • Roel Westrik (2019) - Circulair bouwen en het recht (I) - Cursus
 • Roel Westrik (2018) - Academische Schrijfvaardigheden V - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Academische Schrijfvaardigheden IV - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Academische Schrijfvaardigheden III - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Academische Schrijfvaardigheden II - Lunchcursus
 • Roel Westrik (2018) - Academische Schrijfvaardigheden - Lunchcursus

Wetenschappelijk bureau van Holla advocatenkantoor

Start date approval
May 2006
End date approval
December 9999
Place
NL

Thesis Master Private Law

Year
2021
Course Code
RS112

Research Lab Civil Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM01

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes