prof.mr.dr. (Ruben) A.R. Houweling

prof.mr.dr. (Ruben) A.R. Houweling
Full Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 7-015
Telephone
+31 10 4088808
Email
r.houweling@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.R. Houweling (2018). A.R. Houweling, 'Rechtspreken wat krom is: recht op loon na een 'Kleine Diko'-ontslag op staande voet'. ArbeidsRecht, 2018 (2), 3-11.
    • A.R. Houweling (2017). Herstel van de arbeidsovereenkomst onder de Wwz. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2017 (3), 109-117. doi: 10.5553/TvO/254253152017002003002[go to publisher's site]
    • A.R. Houweling & P. Kruit (2016). Een jaar WWZ-ontbindingsrechtspraak: een onderzoek naar gepubliceerde en nietgepubliceerde. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2016 (6), 4-15.
    • A.R. Houweling (2016). Contouren van een nieuwe wettelijke regeling van het concurrentiebeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (4), 11-23.
    • A.R. Houweling (2015). Het bepaalde onbepaaldetijdscontract en de vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (1), 80-101.
    • A.R. Houweling & A.B.M. Soppe (2014). Financiële werknemersparticipatie in Nederland: waar een wil is, is een (soms nog lange) weg. Een empirisch onderzoek naar werknemersparticipatie in Nederland. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (4), 204-213.
    • A.R. Houweling & A. Zwanenburg (2014). Arbeidsrechtelijke jurisprudentie in (online) bronnen: meten is weten? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (6), 317-331.
    • A.R. Houweling (2014). Wetsvoorstel werk en zekerheid en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: over het nieuwe jaarcontract van acht maanden. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (1), 23-30.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2013). Uniform of gedifferentieerd arbeidsrecht. Een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging en toekomst van bijzondere arbeidsverhoudingen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2013 (2), 3-61.
    • A.R. Houweling (2013). Akkoord, akkoord, akkoord... maar waarmee eigenlijk? Ontslagrecht volgens het Sociaal Akkoord 2013. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (2), 73-77.
    • A.R. Houweling (2012). Een nieuwe repressieve rechterlijke toetsing van het ontslag. Een 'reële grond' voor juridisering en rechtsonzekerheid? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (7), 312-317.
    • A.R. Houweling (2011). Who's afraid of Rood, Donner en Koser Kaya? Over eenheid in ons duaal ontslagstelsel. Ars Aequi, 2011 (11), 789-794.
    • C.J. Loonstra & A.R. Houweling (2011). Verprivatisering van het arbeidsrecht? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181.
    • A.R. Houweling (2011). ZZP: wat wil, moet en doet het arbeidsrecht ermee? ArbeidsRecht, 18 (8/9), 14-18.
    • A.R. Houweling & L.J.M. Langedijk (2011). Dwingend recht in het arbeidsovereenkomstenrecht: van confectie naar couture. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 10 (1), 9-32.
    • A.R. Houweling (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten en gevolgen van strafrecht: wat moet de strafrechter weten over de consequenties van zijn oordeel over het arbeidsrecht? Delikt en Delinkwent, 41 (4), 462-483.
    • A.R. Houweling (2010). De Hoge Raad over kennelijk - onredelijke - ontslagvergoedingen. Een storm in een glas water of het begin van het einde van ons duale ontslagstelsel. Ars Aequi, 2010 (september), 574-578.
    • A.R. Houweling (2010). Ontbinding(sverzoek) tijdens de opzegtermijn: een analyse van rechtspraak na Van Hooff Elektra/Oldenburg-Pekel. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2010 (5), 25-30.
    • A.R. Houweling (2010). Wet tijdelijke verruiming ketenregeling tot 27 jaar: haastige spoed is zelden goed. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (6), 228-233.
    • A.R. Houweling (2010). Vier uitdagingen in een nieuw decennium van werkgeversaansprakelijkheid. Fiat Justitia (EUR), 23 (1), 24-28.
    • A.R. Houweling (2009). Werkgeversaansprakelijkheid in geval van werkgerelateerde verkeersongevallen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2009 (1), 20-37.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2009). Kennelijk onredelijk ontslag volgens het hof 's-Gravenhage: hogere wiskunde of 'systematical madness'. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (01), 15-23.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2009). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 149-154.
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2009). Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218.
    • V.G.G. Bergwerf & A.R. Houweling (2008). Arbeidsrechtelijke jurisprudentie op rechtspraak.nl: foliojurisprudentie exit? ArbeidsRecht, 2008 (7), 3-10.
    • A.R. Houweling (2008). De zekerheidstelling in het strafprocesrecht: bezint eer gij begint. Strafblad, 2008 (1), 57-72.
    • A.R. Houweling (2008). Herijking van het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding. Tijdschrift Recht en Arbeid, 16-20.
    • A.R. Houweling (2008). Algemene ouderdomswet en gedetineerden: the (never) ending story? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008-5 (5), 271-283.
    • A.R. Houweling (2008). Verzekeringsplicht ook bij niet-gemotoriseerde werkgerelateerde verkeersongevallen? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 2-4.
    • A.R. Houweling (2007). Investeren in werkzekerheid. Ondernemingsrecht, 2007 (5).
    • A.R. Houweling (2007). Het verzekeringsaspect bij werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen. SMA, 2007 (7/8), 255-266.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2006). Het leerstuk nawerking op helling. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 4-26.
    • A.R. Houweling (2006). Het schriftelijkheidsvereiste ex art. 7:653 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (2), 63-79.
    • A.R. Houweling (2005). Onbekend maakt onbemind; de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht. Delikt en Delinkwent, 2005 (51), 722-740.
    • A.R. Houweling (2005). Strafbaarstelling van discriminatie wegens handicap. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (7/8), 258-262.
    • A.R. Houweling (2005). Bevordering van de rechtszekerheid; een sterke vestingmuur? Wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding getoetst aan de rechtszekerheidsdoelstelling. Arbeid Integraal, 2005 (2), 5-27.
    • A.R. Houweling & A. Zwanenburg (2016). 2017/9 The influence of the threat of terrorism on the right to strike (NL). European Employment Law Cases, 2017 (1), 33-36. doi: 10.5553/EELC/187791072017002001010
    • A.R. Houweling (2014). Overgang van nawerkende cao-bepalingen: Rode Kruis/Te Riet of Rode Kruis teniet? AR Updates, 2014 (0785).
    • A.R. Houweling (2013). Regeerakkoord slaat geen bruggen met hervorming ontslagrecht: economie, overheid, werkgevers en werknemers betalen de rekening. ELSA Leiden Magazine, 13 (1), 18-22.
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). Werkgeversaansprakelijkheid voor zzp'ers. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (3), 102-109.
    • A.R. Houweling (2009). Gespierde taal inzake kennelijk onredelijke ontslagformule Hof 's-Gravenhage: oude kantonrechtersformule in ere herstellen? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (7), 276-280.
    • A.R. Houweling (2005). Medische keuring tijdens sollicitatie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (4), 144-145.
    • J.P. Quist, A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet & L.C.J. Sprengers (2018). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & P. Kruit (2016). VAAN - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even & E. van Vliet (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.B.M. Soppe & A.R. Houweling (2014). Delen in modern ondernemen. Rotterdam: Erasmus School of Law
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2017). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2016). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving (vierde druk). Den Haag: BoomJuridisch
    • A.R. Houweling, P. Kruit & M. Van Koppen (2016). BoomBasics Ontslagrecht. Den Haag: Boomuitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2015). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting. Tweede druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & C.G. Boot (2015). Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel I. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & C.G. Boot (2015). Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel II. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, S.E. Heeger-Hertter, S.N. de Valk & A.G. Veldman (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2015). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en geconsolideerde regelgeving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2015). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving. Derde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds (2014). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2012). Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2011. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2018). Verambtelijking van het private ontslagrecht: het beste van beide werelden of een gemiste kans? In B Barentsen (Ed.), Van ambtenaar naar ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (pp. 43-59). Weert: Celsus juridische uitgeverij
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2017). Inleiding. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 17-54). Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling (2017). De zelfstandige zonder personeel. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 441-567). Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2017). Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 104) (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.R. Houweling (2016). Dé ZZP'er bestaat niet. Empirische, statistische en arbeidsrechtelijke beschouwing over de zelfstandige zonder personeel. In B. ter Weel (Ed.), De flexibele arbeidsmarkt in beweging (pp. 69-88). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & P. Kruit (2016). Rechtspraakonderzoek WWZ. In A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & P. Kruit (Eds.), Vaan - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016 (pp. 83-157). Den Haag: Boom Juridisch
    • J.P. Quist & A.R. Houweling (2014). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Ed.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015. Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling & L.J.M. Langedijk (2014). The end of mandatory rules in employment contract law: on ready-made suits, goods made to measure and fashion trends. In L. Nogler & U. Reifner (Eds.), Social long-term contracts in European Law (pp. 321-350). Den Haag: Eleven International Publishing
    • A.R. Houweling (2013). De kennelijke onredelijkheid in beweging. In W.H.A.C.M. Bouwens & e.a. (Eds.), Onbekend maakt onbemind: herstel van de arbeidsovereenkomst in het Nederlandse ontslagrecht (Nationaal Arbeidsrecht Congres, 10) (pp. 77-87). Den Haag: Sdu Uitgevers bv
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). De zelfstandige zonder personeel. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 403-452). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2012). Inleiding. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 17-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2012). Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is. In M.H. Claringbould, M.A.IH. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht. Liber amicorum K.F. Haak (pp. 399-416). Deventer: Kluwer
    • A.R. Houweling (2012). Schriftelijke bedingen in het arbeidsrecht en de noodzakelijke devaluatie van het schriftelijkheidsvereiste. In J.H. Even, A.R. Houweling, C.J. Loonstra, A.G. Veldman, P.G. Vestering, N.M. Wolters & W.A. Zondag (Eds.), Arbeidsrechtelijke bedingen (pp. 25-40). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & L.J.M. Langedijk (2011). Opgelegde bescherming in het arbeidsrecht: over confectiepakken, maatwerk en modetrends. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van de dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 33-55). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? In W. Plessen, H..van Drongelen & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 379-398). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • A.R. Houweling (2010). De proeftijdregeling in tijden van beproeving. In A.R. Houweling (Ed.), Bedingen in het arbeidsrecht in beweging (pp. 9-24). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2010). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 67-78). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & S.F.H. Jellinghaus (2008). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SdUCommentaar Arbeidsrecht (pp. 201-238). Den Haag: SdU
    • A.R. Houweling (2007). Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar arbeidsrecht (pp. 879-914). Den Haag: Sdu uitgevers
    • A.R. Houweling (2007). Employabraham. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra (pp. 27-53). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2016). Annotatie (Davelaar, Allspan, Hoge Raad 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:0616). In P.F. van der Heijden (Ed.), 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 390-392). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, G.W. van der Voet & W.H.A.C.M. Bouwens (2014). De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel: wordt het na één zwaluw dan eindelijk toch zomer? In R. Holtmaat (Ed.), Cremers-Hartman. Betogen voor recht en vervandering (pp. 183-191). Deventer: Kluwer
    • A.R. Houweling & J.P. Quist (2014). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In W.A. Zondag & C.J. Loonstra (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 359-402). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2014). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015 (pp. 1471-1542). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2014). Ten geleide. In C.J. Loonstra & A.R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uigedaagd (Bakelsreeks) (pp. 9-13). Den Haag: BJu
    • A.R. Houweling (2013). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonsta & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2014 (pp. 1405-1466). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (2013). Arbeidsrecht. Vijftig jaar 'Rotterdamse School': de voortdurende zoektocht naar het object en het bereik van het arbeidsrecht als eigenstandige rechtsgebied. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), De Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 11-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2013). Arbeidsrecht 2012: een onrustig en ongedefinieerd jaar. De opmaat naar een jaar van grote veranderingen? In A.R. Houweling (Ed.), Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2012 (pp. 7-14). Den Haag: Boom Juridische uitgevers Den Haag
    • A.R. Houweling (2012). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht (pp. 311-352). Den HAag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (2012). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht 2013 (pp. 1331-1388). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling (2011). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht (SduCommentaar) (pp. 1229-1282). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2011). Inleiding. In A.R. Houweling (Ed.), Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 (pp. 7-10). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2010). Inleidende opmerkingen. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 7-12). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2010). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011 (pp. 1083-1127). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2009). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 203-240). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2009). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 1007-1050). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2008). Einde van rechtswege / arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 957-997). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (2007). Docentenhandleiding. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2007). Docentenhandleiding. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2007). Docentenhandleiding. In H.R. Stein (Ed.), Burgerlijk recht in kort bestek (Boom juridische praktijkboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Docentenhandleiding bij vaardig met bestuursrecht. In H.C. Naves & M. van Mourik (Eds.), Vaardig met bestuursrecht (Juridische Vaardighedenboek) (pp. 1-25). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • A.R. Houweling (2006). Docenthandleiding bij vaardig met arbeidsrecht. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht : de ontslagprocedures (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Docentenhandleiding bij vaardig met staatsrecht. In A.R. Houweling (Ed.), Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling (2006). Verslag van de plenaire sessie. In R.M. Belzer (Ed.), De onderneming in beweging (pp. 85-100). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • G.W. van der Voet & A.R. Houweling (Ed.). (2007). Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & F.M. Dekker (Ed.). (2017). Commentaar & Context WWZ. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling & L.C.J. Sprengers (Ed.). (2016). 70 jaar VvA. Einde van het begin (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, 44). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & F.M. Dekker (Ed.). (2015). Excerpta Parlementaire Geschiedenis WWZ. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, R.M. Beltzer, R.A.A. Duk & J.H. Even (Ed.). (2015). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelgewijs. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, R.A.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Ed.). (2014). SDU arbeidsrecht commentaar. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, J.H. Even & R.A.A. Duk (Ed.). (2013). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling, Y. Konijn, A.PH.C.M. Jaspers & S.N. de Valk (Ed.). (2013). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Ed.). (2012). Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling, Y. Konijn, A.PH.C.M. Jaspers & W.A. Zondag (Ed.). (2011). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling (Ed.). (2011). Rechtspraak arbeidsrecht AR Updates. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & V.G.G. Bergwerf (Ed.). (2009). Rechtsspraakoverzicht Arbeidsrecht 2009. Den Haag: Sdu
    • A.C. van 't Hek & A.R. Houweling (Ed.). (2009). Straf(proces)recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • V.G.G. Bergwerf & A.R. Houweling (Ed.). (2009). Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2008. Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.PH.C.M. Jaspers, Y. Konijn, W.A. Zondag & A.R. Houweling (Ed.). (2009). Rechtsspraak Arbeidsrecht 2009-2010. Den Haag: Sdu
   • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2016, april 22), AR Updates 2016-462, (Ken uw klassieken! Over de herstelveroordeling in de Wet werk en zekerheid). ECLI:NL:GHARL:2016:3215
   • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Supreme Court of Lithuania. (2016, februari 12), EELC 2016-27, (Employers must compensate employees separately for restricting their right to work for others, not only after, but also during their employment (LI)). p.109.
   • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 9), NJ 2016-276, (Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst?). p.3608-3611. ECLI:NL:HR:2015:3019
   • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2016, juli 20), AR Updates 2016-817, C‑341/15, (Rustig loon).
   • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2017, april 14), AR Updates 2016-466, (Richtlijnconforme interpretatie van het belemmeringsverbod van artikel 9a WAADI: alle vragen beantwoord?). ECLI:NL:HR:2017:689
   • A.R. Houweling (2016). Noot bij: Supreme Court UK. (2016, juni 22), EELC 2016-38, (Mistreatment of an employee because of their migrant status). p.164.
   • A.R. Houweling (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 13), AR Updates 2015-, 1132, (Twee rauwelijke opzeggingen uit de Grillroom van Ramses). p.1-5. ECLI:NL:HR:2015:3305
   • A.R. Houweling (2015). Noot bij: Kantonrechter Apeldoorn. (2015, juli 16), AR Updates 2015-648, (WWZ-beschikkingen: de oogst van twee maanden WWZ in actie). ECLI:NL:RBGEL:2015:4668
   • A.R. Houweling (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 27), AR Updates 2015-315, (Ceci n'est pas une pipe: over concurrentiebedingen buiten de arbeidsovereenkomst). p.1-5. ECLI:NL:HR:2015:763
   • A.R. Houweling (2014). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2014, mei 2), JIN 2014-2014, 102, p.542-542.
   • A.R. Houweling (2014). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2014, september 11), JIN 2014-8, 167, p.909-910.
   • A.R. Houweling (2013). Noot bij: Hof van Justitie van de Europese Unie. (2013, april 11), AR Updates 2013-0331, EUR C-335/11, (Ring, Ring, Ring... another wake-up call?). p.1-4.
   • A.R. Houweling (2013). Noot bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch. (2013, juli 30), AR Updates 2013-0617, ECLI:NL:GHSE:2013:34, (Vaststellen dat de ketenregeling geen effect sorteert, sorteert geen effect). p.1-4.
   • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juli 13), AR Updates 2012-662, (Leeftijdsontslag en de WGBL: hoe verkeerspiloten bij KLM objectief gerechtvaardigd de deur uitvliegen).
   • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, september 28), JIN 2012-172, 11/02655, p.1193-1194.
   • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, mei 11), JIN 2012-9, 110, p.753-754.
   • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2012, februari 28), JIN 2012-4, 74, p.516-517.
   • A.R. Houweling (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, maart 23), JIN 2012-4, 72, p.508-510.
   • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, april 20), JIN 2012-5, 94, (Ontslag op staande voet. Dringende reden. Diefstal. Alle omstandigheden van het geval.). p.637-644.
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), JIN 2011-7, 569, p.797-799.
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 11), AR Updates 2011-, 16, (Wie a zegt, hoeft niet altijd b te zeggen: over het bereik van de verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW voor arbeidsongevallen).
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 8), AR Updates 2011-2011-07, (Permanente nawerking van minimum-cao's: een tijdbom onder het cao-recht?).
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Ktr. Rotterdam. (2011, oktober 28), JIN 2011-839, p.1194-1195.
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), JIN 2011-66, LJN:BO1821, p.7-9.
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, december 7), JIN 2011-150
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, februari 22), JIN 2011-229
   • A.R. Houweling (2011). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2010, december 16), JIN 2011-68, LJN:BO7394, p.23-25.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2010, april 28), JIN 2010-506, p.581-582.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Kantongerecht Enschede. (2010, maart 17), AR Updates 2010-07, LJN:BL8015, (werknemer/X-Flow). p.5.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Kantonrechter Alkmaar. (2010, januari 20), JIN 2010-243, p.244-246.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2010, mei 21), JIN 2010-507, p.586-587.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (2010, juli 1), JIN 2010-594, p.683-684.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, juni 6), JIN 2010-596, p.690-692.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 12), JIN 2010-155, p.150-151.
   • A.R. Houweling (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, november 27), JIN 2010-66, p.22-24.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, juli 7), JIN 2009-572, p.866-868.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2010, januari 20), JIN 2009-157, p.159.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: kantoor Harderwijk. (2009, januari 7), JIN 2009-, 71 m.nt. Houweling, p.27-29.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Arnhem. (2009, februari 19), JIN 2009-309/310, p.440-442.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2009, maart 3), JIN 2009-308, p.433-434.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Gorinchem. (2009, juni 15), JIN 2009-574, p.873-875.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, december 19), Ja 2009-21, HR 19-12-2008, p.217-222.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Kantonrechter Zwolle. (2009, april 28), JIN 2009-575, p.877-878.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hof van 's-Gravenhage. (2009, augustus 4), JIN 2009-662, p.1027-1028.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, december 11), AR Updates 2009-15-12-2009, LJN BJ9069, ((werkgever/werknemer) Naar een cumulatief ontslagstelsel of een kennelijk onredelijke ontbindingsprocedure?). p.10.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2009, november 3), AR Updates 2009-17-11-2009, LJN BK3057, (Afschaffing van het appèlverbod ex art. 7:685 BW: the (never-)ending story?). p.6.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: HR. (2008, december 12), JIN 2009-, 82 m.nt. Houweling, p.83-84.
   • A.R. Houweling (2009). Noot bij: Hof van 's Gravenhage. (2009, juni 16), JIN 2009-661, p.1021-1023.
   • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Kantoor Rotterdam. (2008, september 2), JIN 2008-690, p.1066-1068.
   • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Kantoor Zaandam. (2008, augustus 12), JIN 2008-691, p.1070-1072.
   • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Kantoor Amersfoort. (2008, september 17), JIN 2008-689, p.1061-1062.
   • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juni 13), JIN 2008-439, p.631-633.
   • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Gerechtshof Arnhem (18-03-2008) / Rechtbank Zuthpen. (2007, november 7), Ja 2008-80/81, p.716-719.
   • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, maart 28), JIN 2008-288, p.400-402.
   • A.R. Houweling & V.G.G. Bergwerf (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, februari 1), JIN 2008-225/226, p.56-59.
   • A.R. Houweling (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, februari 1), Ja 2008-52/53, p.443-450.
   • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, juni 29), JIN 2007-467, p.1203-1205.
   • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, oktober 19), JIN 2007-626
   • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Kantonrechter Haarlem. (2007, maart 21), JIN 2007-192, p.957-959.
   • A.R. Houweling (2007). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2007, januari 10), JIN 2007-187, p.636-640.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Den Bosch. (2006, juli 6), JIN 2006-431, (Politiek verlof). p.2.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, september 12), JIN 2006-462, (Waarborgsom). p.4.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht. (2006, februari 24), JIN 2006-139, (Paint'r B.V.). p.2.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, april 14), JIN 2006-226, (Beurspromovendi). p.4.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Groningen. (2006, maart 17), JIN 2006-226, (Esha Waterproofing). p.3.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Leeuwarden. (2006, april 5), JIN 2006-226, (Cendris). p.3.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, juli 14), JIN 2006-316, (Boekenvoordeel). p.4.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Zwolle. (2006, mei 2), JIN 2006-325, p.2.
   • A.R. Houweling (2006). Noot bij: Kantonrechter Zaandam. (2006, augustus 17), JIN 2006-475, (Schoehuijs, herroeping 685-beschikking). p.4.
   • A.R. Houweling (2005). Noot bij: Rechtbank Dordrecht. (2005, oktober 27), JIN 2005-2005, 456, (Sector kanton Rechtbank Dordrecht 27-10-2005, LJN: AU5613, 154435 CV EXPL 05-668 (Unitech)). p.1750-1752.
   • A.R. Houweling (2012). Eigenaardig arbeidsrecht (2012, mei 24). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • A.R. Houweling (2009, maart 20). Op borgsom vrij. EUR (549 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers) Prom./coprom.: prof.mr. P.A.M. Mevis & prof.mr. C.J. Loonstra.
 • Gerechtshof Den Haag

  Start Date
  Jan/2016
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Raadsheer-plaatsvervanger
  Specialty
  Arbeidsrecht
 • Onderzoekspracticum arbeid & onderneming

  Title
  Onderzoekspracticum arbeid & onderneming
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  master (Arbeidsrecht)

  Ontslagrecht

  Title
  Ontslagrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2
  Year level
  master (Arbeidsrecht)

  Arbeidsrecht

  Title
  Arbeidsrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.5
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs)

  Arbeid en Organisatie

  Title
  Arbeid en Organisatie
  Year
  2018
  Period
  BLOK-CP

  Arbeidsrecht

  Title
  Arbeidsrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.5
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Rechtsgeleerdheid)
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088808

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam