prof.dr. (Sabine) SE Severiens

prof.dr. (Sabine) SE Severiens
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Educational and Developmental Psychology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
severiens@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Sabine Severiens is full professor of Educational Sciences at the Department of Pedagogical and Educational Sciences of Erasmus University Rotterdam.

The main theme in her scientific work is diversity and educational inequality, from the perspective of the teacher (culturally responsive teaching) as well as the student (motivation, integration and the learning environment).

One of the focal points in her current work is teaching in classrooms with students from diverse backgrounds and strengthening professional capacity in this particular area. She has been a supervisor for PhD candidates in a variety settings for nearly ten years.

She was director in the EU funded project called NAOS on professional capacity in urban education (http://www.sirius-migrationeducation.org/news/naos/). Furthermore, she heads the Knowledge Network on Rotterdam Talent, a collaborative platform for the Rotterdam knowledge institutes, municipality and educational practice organizations (school boards and school support organizations).

 • Sabine Severiens, Marieke Meeuwisse & Kim Ouwehand (2020) - Diverse klas - Didactief, (November 2020)
 • Sabine Severiens (2015) - Superdiversiteit - Didactief, 44 (7), 42-43
 • Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2012) - Studiesucces en leeromgeving. Een studie naar thuis voelen, inzet en tijdbesteding - Hoger Onderwijs Management, 4 (1), 18-20
 • Sabine Severiens & GTM Ten Dam (2011) - Waarom stoppen mannen vaker dan vrouwen met hun hbo-opleiding? - Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29 (3), 149-166
 • R Wolff & Sabine Severiens (2011) - De weg naar een keuze, een afslag naar succes? - TH en MA, 2, 16-21
 • Sabine Severiens & CML Meeuwisse (2008) - Welke studenten stoppen met hun HBO vanwege een negatief klimaat? - Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 37 (4)
 • Sabine Severiens & D Verstegen (2007) - Beter presteren met goede vmbo-docenten. Een overzicht van drie jaar onderzoek in Rotterdam - Remediaal, 8 (1), 16-18

 • Sabine Severiens, R Wolff & W Zijlstra (2011) - Transferring from senior to higher vocational education in the Netherlands - Emerald
 • RP (Rick) Wolff, Sabine Severiens & Marieke Meeuwisse (2010) - Attracting and retaining diverse student teachers - doi: 10.1787/9789264079731-en - OECD
 • Sabine Severiens & RP (Rick) Wolff (2009) - Study success of ethnic minority students. - Routledge
 • Sabine Severiens, RP (Rick) Wolff & D Verstegen (2008) - Studiesucces van allochtone leerlingen en studenten - Lemma
 • RP (Rick) Wolff, Sabine Severiens & RPG de Crom (2008) - Educational innovation: an unexpected diversity tool? - Routledge
 • T (Tanja) Klop & Sabine Severiens (2008) - Students with a view; Explaining attitudes towards modern biotechnology - Institute of Education

 • Sabine Severiens & H de Koning (2016) - Lesgeven in supediverse klassen - Coutinho

 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2016) - Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen.
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2016) - Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen
 • Marieke Meeuwisse, Marise Born & Sabine Severiens (2009) - The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Marise Born (2009) - Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens, LM Vermeulen - Kerstens & Marise Born (2009) - Reasons for withdrawal from higher vocational education.

 • M Brekelmans, J van Tartwijk & Sabine Severiens (2014) - Sociaal emotioneel klimaat in de klas
 • Sabine Severiens, T (Tanja) Klop, M van Mill & GTM ten Dam (2010) - Effects of a science education module on attitudes towards modern biotechnology of secondary school students

 • Sabine Severiens (2014) - Professionele capaciteit in de superdiverse school - Vossiuspers UvA

 • Sabine Severiens (2014) - Developing school capacity for diversity
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Marise Born (2008) - Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Marise Born (2008) - Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students
 • T (Tanja) Klop, Sabine Severiens & M Knippels (2006) - Attitude Towards Modern Biotechnology; A study among secondary school students

 • Lonneke Meijer, GV Gonzalez Marin & Sabine Severiens (2019) - Take Lead of Your Future
 • Isil Sincer, Sabine Severiens & MLL Volman (2016) - Docentvisies op de rol van schoolcompositie in relatie tot burgerschapsonderwijs
 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, Marise Born & Sabine Severiens (2015) - The leisure-study interface and academic outcomes: Testing a structural model
 • Isil Sincer, Sabine Severiens & MLL Volman (2014) - The association between school composition and students’ citizenship

 • Sabine Severiens, S Marques Silva & T Tudman (2015) - Teachers from diverse backgrounds on teaching for diversity - UAB: Sirius
 • Sabine Severiens & T Tudjman (2013) - Professional capital in schools as regards education for migrant children. An exploration of policies in the Sirius network countries - Kit-book
 • T Issa, J Ordono, S Hollingworth & Sabine Severiens (2013) - Citizenship education and ethnic and cultural diversity: A scoping study of Sirius network countries on the education of children from a migrant background. - UAB
 • Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2013) - Werken aan primaire preventie: Verkenning voor het nieuwe beleidskader jeugd op het gebied van onderwijs - Kenniswerkplaats Rotterdam
 • W Vos, S Barendrecht, P van Wensveen, J (Jan) de Boom & Sabine Severiens (2011) - Kansen en Talenten. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse primair onderwijs - Risbo

 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2015) - De effecten van een Pre-Academic Programme - Risbo
 • WA (Wilhelmus Anthonius) de Vos, M Boonstra, L van den Bulk, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2014) - Taakspel: Het bevorderen van welbevinden in de klas - Risbo
 • Marieke Meeuwisse, P van Wensveen & Sabine Severiens (2011) - Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. - Ministerie van OCW
 • WA (Wilhelmus Anthonius) de Vos, Sabine Severiens, J (Jan) de Boom, Marieke Meeuwisse & PW Hermus (2010) - Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. - Risbo
 • Sabine Severiens, RP (Rick) Wolff, Marieke Meeuwisse, Sara Rezai & W Vos (2008) - Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies - SBO
 • Sabine Severiens & D Verstegen (2007) - Succes- en faalfactoren in het VMBO. Verklaringen voor vmbo-schoolloopbanen in de Rotterdamse regio. Resultaten van drie jaar onderzoek - Risbo Algemeen
 • M Ackermann & Sabine Severiens (2007) - Onderwijsruimtes in 2017. Inventarisatie van wensen - Risbo Algemeen

 • Sabine Severiens, Marieke Meeuwisse, R Pulinx, Jana Vietze & SGA Van Herpen (2019) - Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs [NRO 2019]: Zelfselectie aan de poort door studenten. [awarded]
 • Sabine Severiens, Marieke Meeuwisse, R Pulinx, Jana Vietze & SGA (Sanne) van Herpen (2019) - Zelfselectie aan de poort door studenten
 • Sabine Severiens, M Crul, Lonneke Meijer & Iliass El Hadioui (2018) - Mentoring Urban Talent
 • R van der Aa, Sabine Severiens, E van der Boom & Marieke Meeuwisse (2015) - Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018
 • Sabine Severiens, T Tudjman, R van der Aa, E van der Boom, H de Koning & Marieke Meeuwisse (2015) - Differentiated teaching in Europe: A comparative study
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & WHA (Adriaan) Hofman (2014) - De invloed van N=N op studiegedrag van studenten
 • Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2014) - Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

 • Isil Sincer, Sabine Severiens & MLL Volman (2017) - Najaarsconferentie Burgerschap in het Onderwijs - Najaarsconferentie Burgerschap in het Onderwijs

 • Kim Ouwehand, Marieke Meeuwisse, E van der Boom & Sabine Severiens (2019) - Happy schools, happy teachers: A comparison between schools with high versus lower teacher job satisfaction and self-efficacy among teachers on PLC characteristics. - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Lonneke Meijer, GV Gonzalez Marin & Sabine Severiens (2019) - Take Lead of your Future: Female Pupils in Secondary Education and Impact of an Empowerment Program - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Sabrina Alhanachi, Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2018) - Improving teachers’ multicultural competence through professional learning communities on culturally responsive differentiation: A qualitative study in prevocational schools in The Netherlands. - European Conference Educational Research (ECER) 2018
 • K Kennedy, Lonneke Meijer, Q Kools & Sabine Severiens (2018) - Challenges of teaching in Dutch culturally diverse senior vocational education and training: A qualitative study - European Conference Educational Research (ECER) 2018
 • K Tielman, Lonneke Meijer, Q Kools & Sabine Severiens (2018) - De uitdagingen van lesgeven in cultureel diverse mbo-klassen: een kwalitatief onderzoek. In S. Alhanachi (Chair), Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren omtrent (culturele) diversiteit. - Onderwijs Research Dagen (ORD) 2018
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse, Joran Jongerling & Sabine Severiens (2016) - Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills - ECER 2016
 • Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer, Marise Born & Sabine Severiens (2016) - Learning, earning, family and leisure. Life domains and academic careers. - ECER
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse, Joran Jongerling & Sabine Severiens (2016) - Extending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. - ICO Fall School
 • Marieke Meeuwisse, WA De Vos, L van Schie & Sabine Severiens (2015) - Wellbeing of pupils in prevocational secondary education: The influence of the Good Behavior Game - 16th Biennial Earli Conference for Research on Learning and Instruction 2015
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2015) - Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. - ORD
 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse, WHA (Adriaan) Hofman & Sabine Severiens (2015) - De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar - Onderwijs Research Dagen
 • Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer, Marise Born & Sabine Severiens (2015) - Studeren met een (bij)baan: overeenkomsten en verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone studenten - Onderwijs Research Dagen

 • Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2020) - Mentoring urban talent: results and implications for the future - Final Steering group Meeting PACTesl
 • Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2020) - Mentoring urban talent: mentoring program for talented secondary school youth in Rotterdam, the Netherlands - Mentoring Summit organized by the Spanish Mentoring Network Coordinadora de Mentoria Social
 • Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2019) - Mentoring Urban Talent: Results of a Pilot Study and Glance into the Future - Erasmus+: Partnership Achieving Communities Tackling Early School Leaving, Study Visit
 • Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2019) - Mentoring Grootstedelijk Talent: eerste bevindingen en blik op de toekomst - KWP Special Kansenongelijkheid
 • Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2018) - Progress PACTesl: Mentoring Urban Talent - Steering Group Meeting
 • Isil Sincer, MLL Volman, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Ethnic school composition and sense of school belonging: the moderating role of an open classroom climate - ECER 2018
 • Sabine Severiens, Kim Ouwehand & Marieke Meeuwisse (2018) - Do professional learning communities improve teacher self-efficacy in diverse schools? Secondary analyses on the TALIS-2013 data from the Netherlands. - ECER
 • Isil Sincer, MLL Volman, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - School composition and sense of school belonging: the role of an open classroom climate - ESA Mid-term conference
 • E Jansen, Jasperina Brouwer, Sabine Severiens & Marieke Meeuwisse (2018) - Exploration of social and academic integration and belongingness in student-centered learning - EARLI
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Input During a Literacy Activity - Conference Early Childhood Education, SIG 5 of EARLI
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Support of Children’s Emergent Literacy Development. An Exploratory Study. - Conference of Scientific Studies of Reading
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens, Jasperina Brouwer & E Jansen (2018) - Een verkenning van sociale interactie, academische interactie en thuisvoelen in studentgecentreerde leeromgevingen - Onderwijs Research Dagen
 • Sabrina Alhanachi, Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2018) - Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in professionele leergemeenschappen. - symposium ORD 2018
 • Sabrina Alhanachi, Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2018) - Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in professionele leergemeenschappen. In S. Alhanachi (Chair), Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren omtrent (culturele) diversiteit. - OnderwijsResearch Dagen (ORD)
 • Isil Sincer, Sabine Severiens & MLL Volman (2017) - Teaching diversity in citizenship education: teachers' context-related understandings and practices - Graduate Research Day
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2017) - Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools - EARLI Conference 2017
 • Isil Sincer, Sabine Severiens & MLL Volman (2017) - Teaching diversity in citizenship education: context-related teacher understandings and practices - EARLI 2017
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & E van der Boom (2017) - Scholen als lerende organisaties in Nederland - Onderwijs Research Dagen
 • Sabrina Alhanachi, Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2017) - Cultureel-responsief differentieren verbeteren door middel van professionele leergemeenschappen in het vmbo: Hoe en wat heb ik geleerd? - Onderwijs ResearchDagen (ORD)
 • Sabrina Alhanachi, VL (Vanessa) D'Egidio, Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2017) - Culturally responsive teaching: research and practice combined - NAOS conference
 • Sabrina Alhanachi, Lonneke Meijer & Sabine Severiens (2017) - Cultureel-responsief differentiëren door docenten in het vmbo: Wil ik het? Doe ik het? En de rol van multiculturele schoolcultuur. - Ontmoetingsdag binnenklasdifferentiatie
 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse, WHA (Adriaan) Hofman & Sabine Severiens (2016) - Types of adjustment during the transition to university: changes in effort, self-efficacy and performance. - Higher Education Conference
 • Eke Krijnen, Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Roel Steensel (2015) - Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid - NRO congres
 • Isil Sincer, Sabine Severiens & MLL Volman (2015) - School composition and citizenship - Amcis/LLAKES conference
 • Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer, Marise Born & Sabine Severiens (2014) - Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 1) - Open Spaces for Interaction and Learning Diversities
 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, Marise Born & Sabine Severiens (2014) - Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 2) - Open Spaces for Interaction and Learning Diversities

1.1C Introduct. to Pedagogical Sciences

Year
2021
Course Code
FSWE1-022-A

4.3C Diversity in Education & Training

Year
2021
Course Code
FSWPE-M031

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes