prof.dr.
(Sabine) SE Severiens

Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Psychology, Education & Child Studies/Educational and Developmental Psychology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
severiens@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Sabine Severiens is full professor of Educational Sciences at the Department of Pedagogical and Educational Sciences of Erasmus University Rotterdam.

The main theme in her scientific work is diversity and educational inequality, from the perspective of the teacher (culturally responsive teaching) as well as the student (motivation, integration and the learning environment).

One of the focal points in her current work is teaching in classrooms with students from diverse backgrounds and strengthening professional capacity in this particular area. She has been a supervisor for PhD candidates in a variety settings for nearly ten years.

She was director in the EU funded project called NAOS on professional capacity in urban education (http://www.sirius-migrationeducation.org/news/naos/). Furthermore, she heads the Knowledge Network on Rotterdam Talent, a collaborative platform for the Rotterdam knowledge institutes, municipality and educational practice organizations (school boards and school support organizations).

    • S.E. Severiens, R. Wolff & W. Zijlstra (2011). Transferring from senior to higher vocational education in the Netherlands. In L Thomas & M Tight (Eds.), Institutional transformation to engage a diverse student body. International Perspectives on Higher Education Research (pp. 147-154). Bingly: Emerald
    • R.P. Wolff, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2010). Attracting and retaining diverse student teachers. In OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge (pp. 137-162). Paris: OECD doi: 10.1787/9789264079731-en
    • S.E. Severiens & R.P. Wolff (2009). Study success of ethnic minority students. In M. Tight, J. Huisman, K.H. Mok & C. Morphew (Eds.), International Handbook of Higher Education (pp. 61-72). New York: Routledge
    • T. Klop & S.E. Severiens (2008). Students with a view; Explaining attitudes towards modern biotechnology. In M. Hammann, M. Reiss, C. Boulter & S.D. Tunnicliffe (Eds.), Biology in Context; Learning and teaching for the twenty-first century (pp. 101-112). London: Institute of Education
    • R.P. Wolff, S.E. Severiens & R.P.G. de Crom (2008). Educational innovation: an unexpected diversity tool? In G. Crosling, L. Thomas & M. Heagney (Eds.), Improving Student Retention in Higher Education (pp. 44-52). London: Routledge
    • S.E. Severiens, R.P. Wolff & D. Verstegen (2008). Studiesucces van allochtone leerlingen en studenten. In R. Klarus & A. Dieleman (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen vanuit de onderwijssociologie (pp. 85-103). Den Haag: Lemma
    • S.E. Severiens & H. de Koning (2016). Lesgeven in supediverse klassen. In R Fukkink & R Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context (pp. 165-174). Bussum: Coutinho
    • S.E. Severiens, S. Marques Silva & T. Tudman (2015). Teachers from diverse backgrounds on teaching for diversity. (Extern rapport). Barcelona: UAB: Sirius
    • M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2013). Werken aan primaire preventie: Verkenning voor het nieuwe beleidskader jeugd op het gebied van onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdam
    • T. Issa, J. Ordono, S. Hollingworth & S.E. Severiens (2013). Citizenship education and ethnic and cultural diversity: A scoping study of Sirius network countries on the education of children from a migrant background. (Extern rapport). Barcelona: UAB
    • S.E. Severiens & T. Tudjman (2013). Professional capital in schools as regards education for migrant children. An exploration of policies in the Sirius network countries. Barcelona: Kit-book
    • W. Vos, S. Barendrecht, P. van Wensveen, J. de Boom & S.E. Severiens (2011). Kansen en Talenten. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse primair onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO
    • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2020). Mentoring Urban Talent in The Netherlands: A School-Based Mentoring Program in Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus University
    • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015). De effecten van een Pre-Academic Programme. Rotterdam: Risbo
    • W.A. de Vos, M. Boonstra, L. van den Bulk, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Taakspel: Het bevorderen van welbevinden in de klas. Rotterdam: Risbo
    • M. Meeuwisse, P. van Wensveen & S.E. Severiens (2011). Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
    • W.A. de Vos, S.E. Severiens, J. de Boom, M. Meeuwisse & P.W. Hermus (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
    • S.E. Severiens, R.P. Wolff, M. Meeuwisse, S. Rezai & W. Vos (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. (Extern rapport). Den Haag: SBO
    • S.E. Severiens & D. Verstegen (2007). Succes- en faalfactoren in het VMBO. Verklaringen voor vmbo-schoolloopbanen in de Rotterdamse regio. Resultaten van drie jaar onderzoek. (Intern rapport). onbekend: Risbo Algemeen
    • M. Ackermann & S.E. Severiens (2007). Onderwijsruimtes in 2017. Inventarisatie van wensen. (Intern rapport). onbekend: Risbo Algemeen
   • M. Brekelmans, J. van Tartwijk & S.E. Severiens (2014). Sociaal emotioneel klimaat in de klas. In Vol. 91. Pedagogische Studiën (pp. 284-287)
   • S.E. Severiens, T. Klop, M. van Mill & G.T.M. ten Dam (2010). Effects of a science education module on attitudes towards modern biotechnology of secondary school students. In International Journal of Science Education (pp. 1127-1150)
    • K.H.R. Ouwehand, M. Meeuwisse, E. van der Boom & S.E. Severiens (2019, augustus 15). Happy schools, happy teachers: A comparison between schools with high versus lower teacher job satisfaction and self-efficacy among teachers on PLC characteristics. Aachen, 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI).
    • L.A.L. de Meijer, G.V. Koppenol-Gonzalez & S.E. Severiens (2019, augustus 13). Take Lead of your Future: Female Pupils in Secondary Education and Impact of an Empowerment Program. Aachen, Germany, 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI).
    • K. Kennedy, L.A.L. de Meijer, Q. Kools & S.E. Severiens (2018, september 4). Challenges of teaching in Dutch culturally diverse senior vocational education and training: A qualitative study. Bolzano, European Conference Educational Research (ECER) 2018.
    • K. Tielman, L.A.L. de Meijer, Q. Kools & S.E. Severiens (2018, juni 13). De uitdagingen van lesgeven in cultureel diverse mbo-klassen: een kwalitatief onderzoek. In S. Alhanachi (Chair), Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren omtrent (culturele) diversiteit. Nijmegen, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2018.
    • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, september 4). Improving teachers’ multicultural competence through professional learning communities on culturally responsive differentiation: A qualitative study in prevocational schools in The Netherlands. Bolzano, European Conference Educational Research (ECER) 2018.
    • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2016, augustus 23). Learning, earning, family and leisure. Life domains and academic careers. Dublin, ECER.
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. Severiens (2016, augustus 25). Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills. Dublin, ECER 2016.
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. Severiens (2016, januari 1). Extending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. Bad Schüssenried, ICO Fall School.
    • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015, juni 17). Studeren met een (bij)baan: overeenkomsten en verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone studenten. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015, juni 19). Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. Leiden, ORD.
    • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2015, juni 17). De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
    • M. Meeuwisse, W.A. De Vos, L. van Schie & S.E. Severiens (2015, augustus 27). Wellbeing of pupils in prevocational secondary education: The influence of the Good Behavior Game. Limassol, Cyprus, 16th Biennial Earli Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
    • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2020, oktober 5). Mentoring Urban Talent: Mentoring Program for Talented Secondary School Youth in Rotterdam, The Netherlands. Online, Mentoring Summit organized by the Spanish Mentoring Network Coordinadora de Mentoria Social.
    • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2020, december 17). Mentoring Urban Talent: Results and Implications for the Future. online, Final Steering group Meeting PACTesl.
    • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2019, oktober 14). Mentoring Urban Talent: Results of a Pilot Study and Glance into the Future. Rotterdam, Erasmus+: Partnership Achieving Communities Tackling Early School Leaving, Study Visit.
    • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2019, oktober 3). Mentoring Grootstedelijk Talent: eerste bevindingen en blik op de toekomst. Erasmus Universiteit Rotterdam, KWP Special Kansenongelijkheid.
    • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, juni 13). Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in professionele leergemeenschappen. In S. Alhanachi (Chair), Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren omtrent (culturele) diversiteit. Nijmegen, OnderwijsResearch Dagen (ORD).
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, augustus 29). Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Input During a Literacy Activity. Berlin, Germany, Conference Early Childhood Education, SIG 5 of EARLI.
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens, J. Brouwer & E. Jansen (2018, juni 15). Een verkenning van sociale interactie, academische interactie en thuisvoelen in studentgecentreerde leeromgevingen. Nijmegen, Onderwijs Research Dagen.
    • E. Jansen, J. Brouwer, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2018, augustus 30). Exploration of social and academic integration and belongingness in student-centered learning. Giessen, EARLI.
    • I. Sincer, M.L.L. Volman, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, september 7). Ethnic school composition and sense of school belonging: the moderating role of an open classroom climate. Bolzano, Italy, ECER 2018.
    • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, oktober 15). Progress PACTesl: Mentoring Urban Talent. Rotterdam, Steering Group Meeting.
    • S.E. Severiens, K.H.R. Ouwehand & M. Meeuwisse (2018, september 6). Do professional learning communities improve teacher self-efficacy in diverse schools? Secondary analyses on the TALIS-2013 data from the Netherlands. Bolzano, ECER.
    • I. Sincer, M.L.L. Volman, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, augustus 31). School composition and sense of school belonging: the role of an open classroom climate. London, UK, ESA Mid-term conference.
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, juli 20). Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Support of Children’s Emergent Literacy Development. An Exploratory Study. Brighton, United Kingdom, Conference of Scientific Studies of Reading.
    • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, juni 14). Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in professionele leergemeenschappen. Nijmegen, symposium ORD 2018.
    • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, juni 29). Cultureel-responsief differentieren verbeteren door middel van professionele leergemeenschappen in het vmbo: Hoe en wat heb ik geleerd? Antwerpen, Onderwijs ResearchDagen (ORD).
    • S. Alhanachi, V.L. D'Egidio, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, juni 21). Culturally responsive teaching: research and practice combined. Rotterdam, NAOS conference.
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & E. van der Boom (2017, juni 29). Scholen als lerende organisaties in Nederland. Antwerpen, België, Onderwijs Research Dagen.
    • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, april 28). Cultureel-responsief differentiëren door docenten in het vmbo: Wil ik het? Doe ik het? En de rol van multiculturele schoolcultuur. Antwerpen, Ontmoetingsdag binnenklasdifferentiatie.
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2017, september 1). Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools. Tampere, Finland, EARLI Conference 2017.
    • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2017, augustus 31). Teaching diversity in citizenship education: context-related teacher understandings and practices. Finland, Tampere, EARLI 2017.
    • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2017, november 14). Teaching diversity in citizenship education: teachers' context-related understandings and practices. Rotterdam, The Netherlands, Graduate Research Day.
    • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2016, juli 13). Types of adjustment during the transition to university: changes in effort, self-efficacy and performance. Amsterdam, Higher Education Conference.
    • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2015, mei 28). School composition and citizenship. London, UK, Amcis/LLAKES conference.
    • A.E. Krijnen, M. Meeuwisse, S.E. Severiens & R.C.M. van Steensel (2015, november 4). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid. Amersfoort, NRO congres.
    • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 2). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
    • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 1). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
    • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2019, januari 21). Mentoring Grootstedelijk Talent: eerste bevindingen van de pilot-studie. Marnix Gymnasium, Rotterdam, kick-off meeting NRO-project Mentoring Urban talent.
    • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2019, januari 28). The Knowledge Workshop Rotterdam talent. Rotterdam, Kick-off meeting Pillar Behavioral Change.
    • S.E. Severiens, L.A.L. de Meijer & M. Crul (2020). Professional Development in Urban Schools. Samenhangend Onderzoek (niet gehonoreerd): .
    • S.E. Severiens, M. Meeuwisse, R. Pulinx, J. Vietze & S.G.A. van Herpen (2019). Zelfselectie aan de poort door studenten.
    • L.A.L. de Meijer, G.V. Koppenol-Gonzalez & S.E. Severiens (2019). Take Lead of Your Future. Infographic voor CvB Erasmus Universiteit: Rotterdam.
    • S.E. Severiens, M. Meeuwisse, R. Pulinx, J. Vietze & S.G.A. Van Herpen (2019). Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs [NRO 2019]: Zelfselectie aan de poort door studenten. [awarded].
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2009). Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens, L.M. Vermeulen & M.P. Born (2009). Reasons for withdrawal from higher vocational education. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
    • M. Meeuwisse, M.P. Born & S.E. Severiens (2009). The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students. Annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP): [s.l.] (2009, november 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students. EARLI: Gothenborg (2008, mei 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten. ORD: Eindhoven (2008, juni 1).
    • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2017). Aandacht voor diversiteit in burgerschapsonderwijs: context-gerelateerde opvattingen en praktijken van docenten. Najaarsconferentie Burgerschap in het Onderwijs: Utrecht, The Netherlands.
    • S.E. Severiens, M. Crul, L.A.L. de Meijer & I. El Hadioui (2018). Mentoring Urban Talent. Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek 2018 (gehonoreerd): .
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen: Rotterdam (2016, mei 25 - 2016, mei 27).
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen 2016: Rotterdam.
    • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2016). Docentvisies op de rol van schoolcompositie in relatie tot burgerschapsonderwijs. Onderwijs Research Dagen: Rotterdam, The Netherlands.
    • S.E. Severiens, T. Tudjman, R. van der Aa, E. van der Boom, H. de Koning & M. Meeuwisse (2015). Differentiated teaching in Europe: A comparative study. NRO - Differentiation in Education: .
    • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015). The leisure-study interface and academic outcomes: Testing a structural model. 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015: Cyprus (2015, augustus 25 - 2015, augustus 29).
    • R. van der Aa, S.E. Severiens, E. van der Boom & M. Meeuwisse (2015). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.
    • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2014). The association between school composition and students’ citizenship. ICO International Fall School: Blankenberge, Belgium.
    • R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & W.H.A. Hofman (2014). De invloed van N=N op studiegedrag van studenten.
    • S.E. Severiens (2014). Developing school capacity for diversity.
    • T. Klop, S.E. Severiens & M. Knippels (2006). Attitude Towards Modern Biotechnology; A study among secondary school students. ERIDOB conference 2006 (European researchers in didactics of biology): (2006, september 11 - 2006, september 15).
   • S.E. Severiens (2014). Professionele capaciteit in de superdiverse school (2014, maart 20). Amsterdam: Vossius Pers UvA
 • 4.3C Diversity in Education & Training

  Title
  4.3C Diversity in Education & Training
  Year
  2020

  1.1C Introduct. to Pedagogical Sciences

  Title
  1.1C Introduct. to Pedagogical Sciences
  Year
  2020
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Psychology, Education & Child Studies/Educational and Developmental Psychology
  Country
  The Netherlands
 • Vital Cities and Citizens

  Additional Information
  Affiliated to the VCC program to support and contribute to research, education and social impact of the programme (www.eur.nl/en/research/erasmus-initiatives/vital-cities-and- citizens).
  Role
  Ambassador

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam