prof.mr. (Sanne) S Struijk

prof.mr. (Sanne) S Struijk
Associate Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-122
Telephone
0104082668
Email
struijk@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Criminal law Penal law

Criminal law Penal law

    • S. Struijk (2020). Wetsvoorstel Straffen en beschermen: wordt het kind met het badwater weggegooid? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2020 (13), 56-65.
    • C.L. van der Vis, S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2020). Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische 'proof of the pudding'. Ars Aequi, 2020 (04), 321-330.
    • I. Cleven, T. Fischer & S. Struijk (2020). In het belang van het slachtoffer. De bijdrage van strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden aan de veiligheidsbeleving van slachtoffers van geweldsdelicten en stalking. Tijdschrift voor Criminologie, 62-1, 11-33.
    • S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2018). Gevaarscriteria in het strafrechtelijk sanctierecht: een risicovol ratjetoe? Ars Aequi, 2018 (November), 938-947.
    • S. Struijk (2018). Vrijheidsbeperking na detentie: in hoeverre zet de rechter de achterdeur open? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (6):65.
    • S. Struijk (2017). Het adolescentenstrafrecht in de praktijk: (nog) geen eenduidige zaak. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2017 (81), 256-260.
    • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2016). Legal Constraints on the Indeterminate Control of ‘Dangerous’ Sex Offenders in the Community: The Dutch Perspective. Erasmus Law Review, 9 (2), 95-108. doi: 10.5553/ELR.000063
    • S. Struijk (2015). Een schets van het actuele belang van het kort geding inzake de strafexecutie. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (6), 288-297.
    • S. Struijk (2015). De EBI anno 2015: valse lucht of frisse lucht? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (1), 12-21.
    • S. Struijk (2015). Punishing Repeat Offenders in the Netherlands: Balancing between Incapacitation and Treatment. Behavioral Sciences & The Law, 33 (1), 148-166.
    • S. Struijk (2014). Tien jaar ISD-tenuitvoerlegging: werk in uitvoering. Strafblad, 2014 (3), 213-220.
    • M.J.F. van der Wolf & S. Struijk (2014). (Levens)lang toezicht als zelfstandige maatregel: wordt nu echt de Rubicon overgestoken? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2014 (6), 368-378.
    • S. Struijk (2012). De Commissie van Toezicht Politiecellen: een onmisbare luis in de pels van de arrestantenzorg. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2012 (4), 187-196.
    • S. Struijk (2012). De toepassing van de algemene recidiveregeling in het strafrecht. Delikt en Delinkwent, 2012 (10), 961-982.
    • S. Struijk (2011). De ISD-rechtspraak anno 2010: een eigenstandige normering en invloed op het beleid. Delikt en Delinkwent, 2011 (2), 21-48.
    • S. Struijk (2011). Goed op weg naar een veiliger samenleving? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (6), 319-324.
    • S. Struijk (2009). De ISD-maatregel in wetshistorisch perspectief. Justitiele Verkenningen, 35 (2), 54-74.
    • S. Struijk (2008). De SOV-effectevaluatie bezien vanuit een juridisch perspectief. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008 (6), 328-336.
    • S. Struijk (2007). Het veelplegersbeleid van Donner: spagaat tussen beveiliging en resocialisatie. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (3), 106-116.
    • S. Struijk (2005). Het eerste bestaansjaar van de ISD-maatregel bekeken; een gretig gebruik door de rechterlijke macht of een zekere terughoudendheid? Delikt en Delinkwent, 2005 (8/67), 933-952.
    • S. Struijk (2005). De nieuwe ISD-maatregel. Een kritische verkenning van wetgeving en praktijk. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (2), 48-57.
    • S. Struijk (2019). Jeugdigen en jongvolwassenen in gesloten instellingen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 6 (87).
    • S. Struijk (2019). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2019 (8), 100-104.
    • S. Struijk (2019). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2019 (37), 456-461.
    • S. Struijk (2019). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2019 (55), 715-718.
    • S. Struijk (2018). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2018 (2), 112-116.
    • S. Struijk & G. Meynen (2018). De problematiek achter de weigeraarsproblematiek. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (4), 209-211.
    • S. Struijk (2018). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2018 (9), 750-754.
    • S. Struijk (2018). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2018 (6), 498-502.
    • S. Struijk (2017). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2017-2 (13), 121-124.
    • S. Struijk (2017). Veertig jaar beklagrecht: geen reden tot klagen, wel tot discussie. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 6 (43), 317-319.
    • S. Struijk (2017). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 6 (43), 446-449.
    • S. Struijk (2017). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 9 (66), 689-693.
    • S. Struijk (2016). Wel flexibeler, niet makkelijker – tweeënhalf jaar adolescentenstrafrecht. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 5 (41), 249-253.
    • S. Struijk (2016). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2016-9 (69), 768-771.
    • S. Struijk (2016). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2016-2 (6), 74-78.
    • S. Struijk (2016). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2016-6 (39), 428-431.
    • S. Struijk (2015). Rubriek'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2 (12), 87-92.
    • S. Struijk (2015). Dertig jaar penitentiair drugsontmoedigingsbeleid: maatwerk blijft geboden. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (3), 125-129.
    • S. Struijk (2015). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2015 (6), 464-468.
    • S. Struijk (2015). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 9 (66), 707-711.
    • S. Struijk (2014). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2014 (6), 458-462.
    • S. Struijk (2014). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2014 (2), 121-124.
    • S. Struijk (2014). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2014 (9), 704-708.
    • S. Struijk (2014). 'En nog meer en langduriger toezicht: de overheid als Rupsje Nooitgenoeg’. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2014 (3), 137-142.
    • S. Struijk (2013). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2013 (9), 704-708.
    • S. Struijk (2013). De hedendaagse veelpleger: een nieuwe sanctionering gevergd? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2013 (1), 1-5.
    • S. Struijk (2013). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2013 (2), 116-120.
    • S. Struijk (2013). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2013 (6), 463-467.
    • S. Struijk (2012). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2012 (6), 521-526.
    • S. Struijk (2012). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2012 (9), 818-821.
    • S. Struijk (2012). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2012 (2), 138-141.
    • S. Struijk (2011). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2011 (5), 553-557.
    • S. Struijk (2011). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2011 (8), 966-970.
    • S. Struijk (2011). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2011 (2), 165-170.
    • S. Struijk (2010). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 2010 (8), 1063-1067.
    • S. Struijk (2010). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 2010 (5), 649-653.
    • S. Struijk (2010). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 2010 (2), 174-178.
    • S. Struijk (2009). Rubriek Rechtspraak: Rechtspositie van gedetineerden. Delikt en Delinkwent, 2009 (21), 268-272.
    • S. Struijk (2009). Rubriek Behandelen en straffen: Rechtspraak rechtspositie van gedetineerden. Delikt en Delinkwent, 2009 (36), 474-478.
    • S. Struijk (2009). Rubriek Behandelen en straffen: Rechtspraak rechtspositie van gedetineerden. Delikt en Delinkwent, 2009 (65), 884-889.
    • S. Struijk (2008). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 8 (61), 874-879.
   • J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R. Bakker, B.A. Salverda & P.A.M. Mevis (2018). De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie (Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • P.A.M. Mevis, S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2018). Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging. Den Haag: Boom juridisch
   • H.G. van de Bunt, F.W. Bleichrodt, S. Struijk, P.H.P.M. de Leeuw & D. Struik (2013). Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
    • S. Struijk & J. de Lange (2019). Ambtshalve toetsing door de penitentiaire rechter. In J.P. Balkema et al (Ed.), Praktisch en veelzijdig (pp. 339-449). Deventer: Wolters Kluwer
    • S. Struijk (2018). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 2347-2482). Deventer: Wolters Kluwer
    • S. Struijk (2018). De betrokkenheid van de rechter bij de tenuitvoerlegging van straffen. In P.A.M. Verrest & P.A.M. Mevis (Eds.), Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (pp. 487-538). Den Haag: Boom juridisch
    • S. Struijk & F.W. Bleichrodt (2017). Alles onder controle in de EBI? In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 405-414). Den Haag: Boom criminologie
    • S. Struijk (2016). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht, 11e druk (pp. 2365-2498). Deventer: Kluwer
    • J. uit Beijerse & S. Struijk (2015). De justitiële carrière van de jongvolwassen ‘bling-bling’ veelpleger. Van ITB naar ISD? In P.A.M. Mevis (Ed.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht (pp. 227-239). Deventer: Wolters Kluwer
    • P.A.M. Mevis, J.S. Nan & S. Struijk (2015). Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling. In R.J.N. Schössels (Ed.), De burgerlijke recht in het publiekrecht (pp. 379-400). Deventer: Wolters Kluwer
    • S. Struijk (2013). 'De wettelijke sanctionering van recidive binnen het Koninkrijk'. In F.W. Bleichrodt (et al) (Ed.), Onbegrensd strafrecht (pp. 121-132). Oisterwijk: Wolf Legal Publishing
    • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2012). Juridische veiligheidsmaatregelen. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid (pp. 515-541). Deventer: Kluwer
    • S. Struijk (2012). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht, 9e druk (pp. 2229-2349). Deventer: Kluwer
    • S. Struijk (2011). Maatregelen. Afdeling 3. Artikel 38m e.v. Sr. In Sdu Commentaar Strafrecht (pp. 215-234). Sdu
    • S. Struijk (2008). Veelplegersoverlast en de ISD-maatregel: een gelegitimeerde waarheid(svinding)? In J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde (Eds.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht (pp. 295-317). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S. Struijk (2007). Hoofdstuk 13, Rechtshandhaving en veelplegers; ontwikkeling van drang naar dwang. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 343-368). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S. Struijk (2019, oktober 15). Over holle f(r)ases en de openheid van detentie. Rijksuniversiteit Groningen, Inaugurele rede, benoeming tot bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht.
    • S. Struijk (2017, maart 24). Prisoners’ rights, responsibility, and rehabilitation: the case of the Netherlands. Barcelona, Spanje, Seminar 'Transformations in European Prisons' at Universitat Pompeu Fabra.
    • M.J.F. van der Wolf & S. Struijk (2017, juni 15). The legal position of Dutch forensic mental health patients; balancing safety, treatment and legal protection. Split, Croatia, Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services.
    • S. Struijk (2016, oktober 27). From young adult offenders to repeat offenders: looking at the Dutch prison system and the impact of detention on prisoners from an academic and judicial point of view. Madrid, Spain, Seminar ERA (Academy of European Law).
    • S. Struijk (2015, februari 17). De ISD: een ultimum remedium of een optimum remedium? Amsterdam, de Baliebijeenkomst (jaarlijkse besloten bijeenkomst van Amsterdamse strafrechters, strafadvocaten en officieren van Justitie).
    • S. Struijk & J. uit Beijerse (2015, september 4). The Dutch Policy on Young Adult Persistent Offenders. Porto, Portugal, Conference European Society of Criminology.
    • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2015, juli 17). Supervision of dangerous offenders in Dutch penal law. Vienna, Austria, Conference International Academy of Law and Mental Health.
    • S. Struijk (2015, juni 17). Preventive supervision of dangerous (mentally disordered) offenders in Dutch penal law. Manchester, UK, IAFMHS conference.
    • S. Struijk (2014, juni 20). Punishing repeat offenders in the Netherlands: 'Therapeutic jurisprudence'. Toronto, Canada, IAFHMS-congres.
    • S. Struijk (2014, september 22). ‘Substance Abuse by Repeat Offenders in the Netherlands. From diversion to coercion’. Tampa, Florida, US, Invited seminar, University of South Florida.
    • S. Struijk (2014, oktober 9). ‘The Legal Position of the Dutch Supermax Prison’s Detainees’. Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands, International Conference ‘Public Security to the Max. Supermax Prisons in the Netherlands and Abroad’.
    • S. Struijk (2013, juni 19). Discussions About Risk Assessment in Court. A Dutch Perspective. Maastricht, IAFMHS-congres.
    • S. Struijk (2013, juli 18). Criminal measure for persistent offenders (ISD). Confinement and/or Treatment? Amsterdam, IALMH-congres.
    • S. Struijk (2012, maart 28). De ISD in perspectief. Shanghai China, Gastlezing aan de East China University of Political Science and Law.
    • M.J.F. van der Wolf, S. Struijk, P.A.M. Mevis & H.J.C. van Marle (2012, april 24). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy: The Netherlands. Miami, 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
    • S. Struijk (2012, maart 15). Strafrechtelijke veelplegersmaatregel ISD. Penittentiaire Inrichting Hoogvliet, Gastlezing op uitnodiging van de directie.
   • S. Struijk (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 3), Nieuwsbrief strafrecht 2018-270, Zaaknr. 16/03539, (Openlijkle geweldpleging). p.988-992. ECLI:NL:HR:2018:1008
   • S. Struijk (2016). Noot bij: RSJ BC 16 december 2015, 14/4759/GA. , Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2016-58, 20, (Inzake bijgebruik cannabis nieuwe halfwaardetijd van maximaal veertien dagen). p.362-366.
   • S. Struijk (2015). Noot bij: RSJ BC. (2014, augustus 21), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2015-16, 14/1296GA, p.115-122.
   • S. Struijk (2015). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2015, september 4), Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015-20. ECLI:NL:RBROT:2015:6432
   • S. Struijk (2006). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2006, juni 2), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2006-27, p.261-264.
   • P.A.M. Verrest & S. Struijk (Ed.). (2016). De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Den Haag: Boom juridisch
   • S. Struijk (Ed.). (2011-2014) Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen.
   • T.F.C. Fischer, L. van Reemst & S. Struijk (2016). Evaluatie strafrechtelijke beschermingsbevelen. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • S. Struijk (2012). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy in The Netherlands. IAFMHS-congres: Miami, Florida (2012, april 24).
   • S. Struijk (Interview) (2017, feb 23). moma-Reporter. [televisie-uitzending]. In het ochtendprogramma Morgenmagazin. ARD.
   • S. Struijk (Interview) (2015, apr 24). NPO Radio 1. [radio-uitzending]. In Radio 1 journaal.
   • S. Struijk (interview) (2012, okt 13). Radio-interview over de strafrechtelijke aanpak van veelplegers in Nederland. [radio-uitzending]. In VPRO programma Argos.
   • S. Struijk (2015, april 27). Kritiek zwelt aan na zelfmoord Lau Geeraets. AD
 • Rijksuniversiteit Groningen

  Start date approval
  May/2018
  End date approval
  May/2021
  Place
  GRONINGEN
  Description
  Bijzonder Hoogleraar Penologie en Penitiair recht
 • Sanctierecht

  Title
  Sanctierecht
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Inleiding strafrecht

  Title
  Inleiding strafrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Inleiding strafrecht

  Title
  Inleiding strafrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1) (bachelor 2)

  Materieel strafrecht

  Title
  Materieel strafrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)
 • Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen

  Role
  Editor
  Start date approval
  Jan/2011

  Delikt en Delinkwent

  Role
  Editor Series
  Start date approval
  Jan/2008
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082668
 • Commissie van Toezicht Politiecellen Rotterdam-Rijnmond

  Role
  Commissielid
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Feb/2009

  Rechtbank Rotterdam

  Role
  Rechter-plaatsvervanger sector straf
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2012

  Kenniscentrum Commissie van Toezicht

  Role
  Lid van de redactieraad
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2012

  Vereniging voor Penitentiair recht En Penologie

  Role
  Bestuurslid
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2007

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam