prof.mr.
(Sanne) S Struijk

prof.mr. (Sanne) S Struijk
Associate Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-122
Telephone
0104082668
Email
struijk@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Criminal law Penal law

   • P.A.M. Mevis, S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2020). Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek. Een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het Nederlandse en Duitse recht. Den Haag: Boom juridisch
   • J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R. Bakker, B.A. Salverda & P.A.M. Mevis (2018). De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie (Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • P.A.M. Mevis, S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2018). Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging. Den Haag: Boom juridisch
   • H.G. van de Bunt, F.W. Bleichrodt, S. Struijk, P.H.P.M. de Leeuw & D. Struik (2013). Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
    • S. Struijk & J. de Lange (2019). Ambtshalve toetsing door de penitentiaire rechter. In J.P. Balkema et al (Ed.), Praktisch en veelzijdig (pp. 339-449). Deventer: Wolters Kluwer
    • S. Struijk (2018). De betrokkenheid van de rechter bij de tenuitvoerlegging van straffen. In P.A.M. Verrest & P.A.M. Mevis (Eds.), Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (pp. 487-538). Den Haag: Boom juridisch
    • S. Struijk (2018). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 2347-2482). Deventer: Wolters Kluwer
    • S. Struijk & F.W. Bleichrodt (2017). Alles onder controle in de EBI? In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 405-414). Den Haag: Boom criminologie
    • S. Struijk (2016). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht, 11e druk (pp. 2365-2498). Deventer: Kluwer
    • P.A.M. Mevis, J.S. Nan & S. Struijk (2015). Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling. In R.J.N. Schössels (Ed.), De burgerlijke recht in het publiekrecht (pp. 379-400). Deventer: Wolters Kluwer
    • J. uit Beijerse & S. Struijk (2015). De justitiële carrière van de jongvolwassen ‘bling-bling’ veelpleger. Van ITB naar ISD? In P.A.M. Mevis (Ed.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht (pp. 227-239). Deventer: Wolters Kluwer
    • S. Struijk (2013). 'De wettelijke sanctionering van recidive binnen het Koninkrijk'. In F.W. Bleichrodt (et al) (Ed.), Onbegrensd strafrecht (pp. 121-132). Oisterwijk: Wolf Legal Publishing
    • S. Struijk (2012). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht, 9e druk (pp. 2229-2349). Deventer: Kluwer
    • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2012). Juridische veiligheidsmaatregelen. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid (pp. 515-541). Deventer: Kluwer
    • S. Struijk (2011). Maatregelen. Afdeling 3. Artikel 38m e.v. Sr. In Sdu Commentaar Strafrecht (pp. 215-234). Sdu
    • S. Struijk (2008). Veelplegersoverlast en de ISD-maatregel: een gelegitimeerde waarheid(svinding)? In J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde (Eds.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht (pp. 295-317). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S. Struijk (2007). Hoofdstuk 13, Rechtshandhaving en veelplegers; ontwikkeling van drang naar dwang. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 343-368). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • P.A.M. Verrest & S. Struijk (Ed.). (2016). De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Den Haag: Boom juridisch
   • S. Struijk (Ed.). (2011-2014) Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen.
   • S. Struijk (2019, oktober 15). Over holle f(r)ases en de openheid van detentie. Rijksuniversiteit Groningen, Inaugurele rede, benoeming tot bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht.
   • S. Struijk (2017, maart 24). Prisoners’ rights, responsibility, and rehabilitation: the case of the Netherlands. Barcelona, Spanje, Seminar 'Transformations in European Prisons' at Universitat Pompeu Fabra.
   • S. Struijk (2016, oktober 27). From young adult offenders to repeat offenders: looking at the Dutch prison system and the impact of detention on prisoners from an academic and judicial point of view. Madrid, Spain, Seminar ERA (Academy of European Law).
   • S. Struijk (2015, februari 17). De ISD: een ultimum remedium of een optimum remedium? Amsterdam, De Baliebijeenkomst (jaarlijkse besloten bijeenkomst van Amsterdamse strafrechters, strafadvocaten en officieren van Justitie).
   • S. Struijk (2014, september 22). Substance Abuse by Repeat Offenders in the Netherlands. From diversion to coercion. Tampa, Florida, US, Invited seminar, University of South Florida.
   • S. Struijk (2013, juli 18). Criminal measure for persistent offenders (ISD). Confinement and/or Treatment? Amsterdam, IALMH-congres.
   • S. Struijk (2013, juni 19). Discussions About Risk Assessment in Court. A Dutch Perspective. Maastricht, IAFMHS-congres.
   • S. Struijk (2012, maart 15). Strafrechtelijke veelplegersmaatregel ISD. Penittentiaire Inrichting Hoogvliet, Gastlezing op uitnodiging van de directie.
   • S. Struijk (2012, maart 28). De ISD in perspectief. Shanghai China, Gastlezing aan de East China University of Political Science and Law.
   • M.J.F. van der Wolf, S. Struijk, P.A.M. Mevis & H.J.C. van Marle (2012, april 24). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy: The Netherlands. Miami, 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
    • M.J.F. van der Wolf & S. Struijk (2017). The legal position of Dutch forensic mental health patients; balancing safety, treatment and legal protection. Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services: Split, Croatia (2017, juni 15).
    • T.F.C. Fischer, L. van Reemst & S. Struijk (2016). Evaluatie strafrechtelijke beschermingsbevelen. Toegekende subsidieaanvraag: .
    • S. Struijk & J. uit Beijerse (2015). The Dutch Policy on Young Adult Persistent Offenders. Conference European Society of Criminology: Porto, Portugal (2015, september 4).
    • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2015). Supervision of dangerous offenders in Dutch penal law. Conference International Academy of Law and Mental Health: Vienna, Austria (2015, juli 17).
    • S. Struijk (2014). Punishing repeat offenders in the Netherlands: 'Therapeutic jurisprudence'. IAFHMS-congres: Toronto, Canada (2014, juni 20).
    • S. Struijk (2014). The Legal Position of the Dutch Supermax Prison’s Detainees. International Conference ‘Public Security to the Max. Supermax Prisons in the Netherlands and Abroad’: Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands (2014, oktober 9).
    • S. Struijk (2012). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy in The Netherlands. IAFMHS-congres: Miami, Florida (2012, april 24).
    • S. Struijk (2015). Preventive supervision of dangerous (mentally disordered) offenders in Dutch penal law. IAFMHS conference: Manchester, UK (2015, juni 17).
   • S. Struijk (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 3), Nieuwsbrief strafrecht 2018-270, Zaaknr. 16/03539, (Openlijkle geweldpleging). p.988-992. ECLI:NL:HR:2018:1008
   • S. Struijk (2016). Noot bij: RSJ BC 16 december 2015, 14/4759/GA. , Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2016-58, 20, (Inzake bijgebruik cannabis nieuwe halfwaardetijd van maximaal veertien dagen). p.362-366.
   • S. Struijk (2015). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2015, september 4), Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015-20, (Noot). ECLI:NL:RBROT:2015:6432
   • S. Struijk (2015). Noot bij: RSJ BC. (2014, augustus 21), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2015-16, 14/1296GA, (Noot). p.115-122.
   • S. Struijk (2006). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2006, juni 2), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2006-27, (Noot). p.261-264.
    • S. Struijk (Nearly half of Tasmania's released prisoners are locked up again within two years) (2020, mrt 22). ABC news. [internet radio-uitzending]. In News broadcast. ABC. https://www.abc.net.au/news/2020-03-22/half-tasmanian-prisoners-likely-to-be-back-in-jail-in-2-years/12059210
    • S. Struijk (Interview) (2017, feb 23). moma-Reporter. [televisie-uitzending]. In het ochtendprogramma Morgenmagazin. ARD.
    • S. Struijk (Interview) (2015, apr 24). NPO Radio 1. [radio-uitzending]. In Radio 1 journaal.
    • S. Struijk (interview) (2012, okt 13). Radio-interview over de strafrechtelijke aanpak van veelplegers in Nederland. [radio-uitzending]. In VPRO programma Argos.
   • S. Struijk (2015, april 27). Kritiek zwelt aan na zelfmoord Lau Geeraets. AD
 • Rijksuniversiteit Groningen

  Start date approval
  May/2018
  End date approval
  May/2021
  Place
  GRONINGEN
  Description
  Bijzonder Hoogleraar Penologie en Penitiair recht
 • Criminal Law I

  Title
  Criminal Law I
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Introduction to Criminal Law

  Title
  Introduction to Criminal Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1, bachelor 2

  Introduction to Criminal Law

  Title
  Introduction to Criminal Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Sanction Law

  Title
  Sanction Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Criminal Law I

  Title
  Criminal Law I
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2
 • Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen

  Role
  Editor
  Start date approval
  Jan/2011

  Delikt en Delinkwent

  Role
  Editor Series
  Start date approval
  Jan/2008
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082668
 • Commissie van Toezicht Politiecellen Rotterdam-Rijnmond

  Role
  Commissielid
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Feb/2009

  Rechtbank Rotterdam

  Role
  Rechter-plaatsvervanger sector straf
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2012

  Kenniscentrum Commissie van Toezicht

  Role
  Lid van de redactieraad
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2012

  Vereniging voor Penitentiair recht En Penologie

  Role
  Bestuurslid
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2007

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam