prof.mr. (Siewert) SD Lindenbergh

prof.mr. (Siewert) SD Lindenbergh
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-010
Telephone
+31104082603
Email
lindenbergh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • S.D. Lindenbergh (2018). De wet affectieschade in werking. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2018 (156), 406-414.
    • S.D. Lindenbergh (2018). Schadevergoeding na een terroristische aanslag; een verkenning. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2018 (78), 206-210.
    • S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly (2016). Schadeverhaal via het strafproces. Het gaat - iets - beter, maar het blijft behelpen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (38), 2827-2830.
    • S.D. Lindenbergh (2014). Op weg naar meer erkenning van naasten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7033), 855-857.
    • S.D. Lindenbergh (2013). Over herstel, geld, redelijkheid en billijkheid. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (4), 1-2.
    • S.D. Lindenbergh & N. van Tiggele-van der Velde (2013). Van aansprakelijkheid, verzekering en schade, de scherven van de 611-rechtspraak. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (13), 117-118.
    • S.D. Lindenbergh (2013). De waarde van smartengeld, Uitleiding. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2013 (97), 250-255.
    • S.D. Lindenbergh (2011). Een puzzeltje voor onder de kerstboom. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011(29), 255-256.
    • W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2010). Schadebegroting, bewijs en waardering. Ars Aequi, 2010 (7), 538-542.
    • S.D. Lindenbergh (2010). A, V en S, wie komt het voordeel toe? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (27), 215-216.
    • S.D. Lindenbergh (2010). Het wetsvoorstel affectieschade: een treurige dood (?). Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (1210), 1530-1532.
    • S.D. Lindenbergh (2009). Is de rekenrente wel halal? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2009 (3), 111.
    • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2009). Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij overlijden. Maandblad voor vermogensrecht, 2009, 146-151.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Moord en doodslag in het aansprakelijkheidsrecht. Ars Aequi, 57 (9), 598-599.
    • I. Giesen & S.D. Lindenbergh (2008). PETL: Epiloog. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008 (32), 228-229.
    • I. van der Zalm & S.D. Lindenbergh (2008). Abstractie bij overlijdensschade, HR 11juli 2008, RvdW 2008, 724. Maandblad voor vermogensrecht, 2008, 235-239.
    • S.D. Lindenbergh (2008). De betrekkelijkheid van de geschonden norm. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2008, 907-911.
    • S.D. Lindenbergh & I. Giesen (2007). Europese beginselen als bron van inspiratie, redactioneel. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007, 47.
    • S.D. Lindenbergh (2007). De zorgplicht van de werkgever in verhouding tot arbeidsomstandighedenregelgeving. Maandblad voor vermogensrecht, 2007, 122-126.
    • S.D. Lindenbergh (2007). De relativiteit van de toelating als vluchteling. Ars Aequi, 2007 (56/10), 777-784.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Derdenschade, redactioneel, themanummer TVP. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2006, 97.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Hoge Raad aanvaardt proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (6), 104-108.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Tweemaal werkgeversregres: civiel plafond of niet? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2006 (28), 177.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Beroepsfout advocaat wegens niet doen van mededeling dat smartengeld wordt gevorderd? Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (4), 75-78.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Arbeid, schade en zorgplicht. Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (2), 39-43.
    • S.D. Lindenbergh (2018). Kan begroting toekomstige schade bij voorbaat geschieden op de voet van art. 6:105BW? (Hoge Raad, 15-12-2017, Zaaknr. 16/04520, ECLI:NL:HR:2017:3145). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (193).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Aansprakelijkheid bemiddelaar (Hoge Raad, 15-09-2017, Zaaknr. 16/-2033, ECLI:NL:HR:2017:2366). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (164).
    • S.D. Lindenbergh (2018). ‘Affectieschade’ en ‘shockschade’, onderscheid, samenloop, vooruitblik. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2018 (4), 142-147.
    • S.D. Lindenbergh (2018). Vrijwilliger valt van dak bijwerkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (Hoge Raad, 15-12-2017, Zaaknr. 16/04927, ECLI:NL:HR:2017:3142). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (209).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Schadestaatprocedure (Hoge Raad, 27-10-2017, Zaaknr. 16/02884, ECLI:NL:HR:2017:2774). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (152).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Aansprakelijkheidsrecht (Hoge Raad, 24-11-2017, Zaaknr. 16/02453, ECLI:NL:HR:2017:3016. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (153).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Vermeerdering van eis na cassatie en verwijzing, tweeconclusieregel (Hoge Raad, 15-09-2017, Zaaknr. 15/01633, ECLI:NL:HR:2017:2360). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (165).
    • S.D. Lindenbergh (2017). Zorgschade, zoektocht naar knelpunten en oplossingen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2017 (1021), 1318-1323.
    • E.S. Engelhard & S.D. Lindenbergh (2016). Culturen van letselschadeafwikkeling. Indrukken uit een vergelijkend onderzoek naar de wijze van afwikkeling van letselschades in Engeland, Noorwegen en Nederland. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2016 (4), 88-99. doi: 10.5553/TVP/138820662016019004002
    • E.S. Engelhard, M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2015). Gelijkheidsperikelen in het schadevergoedingsrecht. Over de betekenis van het gelijkheidsbeginsel bij de vaststelling van verlies aan verdienvermogen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2015 (9), 257-265.
    • S.D. Lindenbergh & T. Wallinga (2015). Compensation of Non-pecuniary Loss in The Netherlands: Past, Present, Predictions. The Chinese Journal of Comparative Law, 2015 (August), 1-19. doi: 10.1093/cjcl/cxv009
    • S.D. Lindenbergh (2014). De letselschadevordering in het strafproces, dat moet beter kunnen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (38), 2696-2702.
    • S.D. Lindenbergh, J.D.M. van Dongen & M.R. Hebly (2014). Schadeverhaal na misdrijven: ervaringen van slachtoffers. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2014 (1), 1-7. doi: 10.5553/TVP/138820662014017001001
    • S.D. Lindenbergh & J. Candido (2014). Strafrechter en smartengeld, de civiele vordering in het strafproces als aanjager van een rechtsontwikkeling. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 21 (5).
    • M.R. Hebly, J.D.M. van Dongen & S.D. Lindenbergh (2014). 'Crime victims' experiences with seeking compensation: a qualitative exploration. Utrecht Law Review, 2014 (2), 27-36. doi: 10.18352/ulr.282
    • S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly (2013). Doorbreking van de absolute verjaringstermijn in geval van mesothelioomclaims, de gezichtspunten uit van Hese/de Schelde. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (5), 162-172.
    • S.D. Lindenbergh & A.N.L. de Hoogh (2012). Risico-aansprakelijkheden, Over verwachtingen, ontwikkelingen en verwachtingen. Ars Aequi, 2012 (september), 669-675.
    • S.D. Lindenbergh & S. Riege (2012). De emancipatie van psychisch letsel in privaatrecht en strafrecht. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 5, 160-166.
    • S.D. Lindenbergh (2011). Legally relevant damage, Art. VI-2:201-VI.2:211. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (49), 346-350.
    • S.D. Lindenbergh (2010). Over wat schade is ... en waarom het bij de vaststelling daarvan in de praktijk zo dikwijls mis gaat. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6867), 901-909.
    • S.D. Lindenbergh (2010). Enforcing the right to property properly, An essay on the shift from injunctive relief to mere compensation. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 17 (1), 48-57.
    • S.D. Lindenbergh & P.L.M. Schneider (2009). Over de grenzen van ... artikel 7:658 lid 4 BW. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (3/3), 22-32.
    • S.D. Lindenbergh (2009). Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2009 (2075), 2670-2682.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Vaststelling van letselschade; veel aandacht voor een fictieve toekomst, weinig voor daadwerkelijke financiële zekerheid. Maandblad voor vermogensrecht, 2008, 118-124.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Smartengeld voor naasten: de rechter heeft zijn werk gedaan en de rechter moet de klus afmaken. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008 (36), 255-263.
    • J.W.M.K. Meyer & S.D. Lindenbergh (2008). Asbestschade buiten de werkomgeving. Nederlands Juristenblad (NJB), 2008, 436-443.
    • J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis & L.J.J. Rogier (2008). Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd? Nederlands Juristenblad (NJB), 2008 (745), 870-877.
    • S.D. Lindenbergh (2008). PETL: Remedies, Damages. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008 (31), 221-228.
    • S.D. Lindenbergh (2007). Principles of European Tort Law: General conditions of Liability, Damage. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007, 83-87.
    • S.D. Lindenbergh (2007). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2007 (60), 428-434.
    • S.D. Lindenbergh (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger: techniek en tendens. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007, 88-93.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Verzorging en huishoudelijke hulp, onzichtbare schade op een lastig kruisvlak. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2006, 105-110.
    • S.D. Lindenbergh (2005). Schending en schade. Over aantasting van fundamentele rechten en eenheid in het schadevergoedingsrecht, in: Rechtseenheid en vermogensrecht. BW-krant Jaarboek, 2005 (21), 305-327.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (3e druk) (Monografieën nieuw BW. B-serie, 34). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2016). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2015). Schadevergoeding: Personenschade (Monografieën BW B-37). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & A.J. Akkermans (2014). Ervaringen met verhaal van schade. (Civilologie, deel 7). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Van smart naar geld, Ervaringen van slachtoffers van letselschade. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, A.L.M. Keirse, M.B.M. Loos & A.J. Verheij (2012). Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & G.E. Van Maanen (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?, Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2009). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (2009). Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Smartengeld, tien jaar later. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Smartengeld anno 2016. In M. Donkerlo & C.W. Lutgert (Eds.), Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 5-7). Den Haag: ANWB
    • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2013). Inleiding, rondleiding en doorgeleiding. In W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Eds.), Politiek Privaatrecht (Jonge Meesters, deel 15) (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh & H.T.h. Vos (2011). Country report the Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol & R. Zimmerman (Eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2: Essential vases on damage (pp. diversen). Berlin: De Gruyter
    • A.S. Oude Hergelink & S.D. Lindenbergh (2010). Annotatie Commissie Gelijke Behandeling 2009-117: Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht. In C. Forder (Ed.), Oordelenbundel 2009 (pp. 357-363). Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
    • S.D. Lindenbergh, W. Dijkshoorn & N.J.H. Huls (2009). Inleiding. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 1-6). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Schadevergoeding, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Zakelijke rechten, Burenrecht. In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Schadevergoeding, bewerking losbladige, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Wet en rechtspraak (p. 453-461, 468-479, 493-495, 543-548). In A.C. van Schaick, C.E. du Perron & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (pp. 453-548). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Smartengeld: ontwikkeling en stilstand. In Smartengeld : uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 6-11). 's-Gravenhage: ANWB
    • S.D. Lindenbergh (2006). Bewerking losbladige Zakelijke Rechten (burenrecht). In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2018). -. In Benedict Winger, Ernst Karner & Ken Oliphant (Eds.), Digest of European Tort Law, Volume 3: Essential Cases on Misconduct (pp. Pages in several parts of the book). Berlijn: De Gruyter
    • S.D. Lindenbergh (2018). Smartengeld anno 2018. In M. Donkerlo & A.J. Verheij (Eds.), Smartengeld (23e druk). Den Haag: ANWB
    • S.D. Lindenbergh (2017). Bank, boos, blij, bedroefd, Enkele opmerkingen over vermogensrechtelijke aspecten van beëindiging van kredietrelaties. In De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 243-250). Deventer: Wolters Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & J.K. Stam (2017). Kwalitatieve aansprakelijkheden van Afdeling 6.3.2 BW, over steken en patronen. In M.TH. Beumers, C.C. De Kluiver, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol & L.S.A. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 239-244). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.N. Schelhaas & S.D. Lindenbergh (2016). Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht? In S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (Ed.), Precies Privaatrecht (pp. 9-19). Den Haag: BJU
    • S.D. Lindenbergh (2016). Zwolsche Algemene/De Greef. Het standaardarrest over whiplash dat geen rechtsregel bevat. In T. Hartlief & M.G. Faure (Eds.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 177-185). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2016). Een scherpe blik in de glazen bol, Over de noot bij HR 24 december 2000, NJ 2000/248 (Gouda/Lutz). In W.H. Van Boom e.a. (Ed.), Een kwart eeuw, Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 307-312). Deventer: Kluwer
    • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2016). Schadebegroting en tijdsverloop. In Preadviezen 2016 (pp. 301-361). Den Haag: Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Case studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (Cambridge Studies in International and Comparative Law) (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • S.D. Lindenbergh (2015). Schade van derden vanuit een perspectief van benadeelden. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Derdenschade (pp. 41-52). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2015). Case Studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • S.D. Lindenbergh (2014). Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel. In G.-R. de Groot & e.a. (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amoricum Gerrit van Maanen (pp. 239-252). Deventer: Kluwer
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series, 6) (pp. 585-603). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Abstracties bij vaststelling van schade. In C.J.M. Klaassen & J. Spier (Eds.), Abstracte schadeberekening (pp. 1-31). Deventer
    • S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Schurende dilemma's in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verweij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series) (pp. 437-457). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2012). De prijs van vertraging, Waarom men beter op een vliegtuig kan wachten dan op een rechterlijke uitspraak of betaling van een geldsom. In Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak (pp. 367-379). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2012). Damages (in tort). In J. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of comparative law, 2nd edition (pp. 286-294). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2012). Employers' liability and workers' compensation: The Netherlands. In Ken Oliphant & Gerhard Wagner (Eds.), Employers' liability and workers' compensation, Tort and Insurance Law (Tort and Insurance Law, Vol 3) (pp. 351-368). Berlin/Boston: Walter de Gruyter
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijk beinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk. Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf legal Publishers
    • S.D. Lindenbergh (2010). Fundamental rights in a private law: anchors or goals in a globalizing legal order? In M. Faure & A. van der Walt (Eds.), Globalization and Private Law, The way forward (pp. 367-382). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijke breinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • D.H. de Witte & S.D. Lindenbergh (2010). Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), 40 jaar practicum, rondom onroerend goed (pp. 159-167). Deventer: Kluwer juridisch
    • S.D. Lindenbergh & P.P.M. van Kippersluis (2009). Non pecuniary losses. In Michael Faure (Ed.), Tort law and economics, Encyclopedia of law and economics, Vol. 1 (pp. 215-227). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2009). Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade (pp. 147-156). Den Haag: SDU
    • N.J.H. Huls, W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2009). Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 229-240). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2009). Ore stabit. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis (pp. 573-581). Deventer: Kluwer
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2008). Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 283-301). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. In G.E. van Maanen, S.D. Lindenbergh & G.G. Hesen (Eds.), Serie Recht en Praktijk. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Vaststelling van schade en de rol van de deskundige daarbij. In G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanden (Eds.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige (pp. 1-14). Deventer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Damages as a Remedy for Infringements upon Privacy. In Katja Ziegler (Ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy (pp. 93-101). Oxford: Hart Publishing
    • S.D. Lindenbergh (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens in het gemene vermogensrecht. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 37-49). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2007). Inleiding. In W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (Eds.), Privaatrecht ondersteund - doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving (Jonge meesters) (pp. 1-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2006). Tijd en schade. In J. Hulsman (Ed.), Tijd is geld (pp. 109-121). Zeist: Uitgeverij Kerckebosch
    • S.D. Lindenbergh (2006). Kosten bij verhaal krachtens subrogatie. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 321-331). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Damages (in tort). In J.M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 234-241). Cheltenham: Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2006). The Constitutionalisation of Private Law in The Netherlands. In T. Barkhuysen & S. Lindenbergh (Eds.), Constitutionalisation of private law (pp. 97-128). Leiden: Nijhoff
    • S.D. Lindenbergh (2005). Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims. In M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (Eds.), Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims : a comparative study of and guide to: compensation in fatal accident cases, redress protection of secondary victims, bystanders and third parties, limitation law in fatal accident cases, compensation under the European Court of Human Rights, applicable law and jurisdiction, harmonisation (pp. 405-438). St. Albans: XPL publishing
    • G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen (Ed.). (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Deventer: Kluwer
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, februari 16), NJ 2018-123, Zaaknr. C-219-15, (Harmonisatie van wetgevingen). ECLI:EU:C:2017:128
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, juni 21), NJ 2018-125, Zaaknr. C-621/15, (Aansprakelijkheid voor producten met gebreken). ECLI:EU:C:2017:484
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-262
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-112
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, oktober 4), NJ 2017-89
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, november 25), NJ 2017-113
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, september 27), NJ 2017-88
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 14), NJ 2017-140
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HvJEU. (2016, september 20), NJ 2017-349
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 24), NJ 2017-139
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 10), NJ 2017-134
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, december 23), NJ 2017-133
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 10), NJ 2016-126, (Hunter Douglas/Verbruggen).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 29), NJ 2016-167, (A/F). ECLI:NL:HR:2016:147
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 18), NJ 2016-166, (Staat/Habing).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, november 19), NJ 2016-133, (X/London). ECLI:NL:GHSHE:2013:5452
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 27), NJ 2016-138, (M/Vossen Laboratories).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 5), NJ 2016-159, (Michielse/Reusel-De Mierden).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 26), NJ 2015-84, 13/04192, (De Jonge/Scheper Ziekenhuis). ECLI:NL:HR:2014:2797 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 30), NJ 2015-377, (Staatsloterij/Loterijverlies). ECLI:NL:HR:2015:178
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 12), NJ 2015-366, (Achmea/Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (R/M).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (Rijnja/Meerdink-Serbanescu). ECLI:NL:HR:2014:2740 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, mei 23), NJ 2014-387, (Annotatie bij Hoge Raad 23 mei 2014 M/ Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), NJ 2014-406, (Annotatie bij Hoge Raad 13 juni 2014 Fa Med/Wouterse).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-september, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642. ECLI:NL:HR:2014:736 (Eisers/Gemeente De Bilt)
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), NJ 2013-237, 11/05496, p.2740-2762.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 14), NJ 2013-236, 11/02838, (Hoge Raad 14 december 2012). p.2716-2740.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 11), Ars Aequi 2012-, (Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever (TNT Post/Wijenberg en De Rooyse Wissel/Hagens)). p.204-211.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 29), Ja 2012-147, p.813-814.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 1), Ars Aequi 2012-, (Esmilo/Medic). p.740-743.
   • S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2011). Noot bij: HR. (2010, december 24), Ars Aequi 2011-, AA20110720, (Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband: deel 2). p.720-725.
   • S.D. Lindenbergh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ars Aequi 2011-, LJN BN6236, (Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak). p.208-213.
   • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 9), TVP 2010-1, LJN BI8583, (Kleijnen c.s./Reaal Schadeverzekeringen). p.17-22.
   • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 5), Ars Aequi 2010-3, (Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding (LJN: BH2815 (De Treek/Dexia), LJN: BH2811 (Levob/Bolle), LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon))). p.188-196.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 1), Ars Aequi 2008-oktober, RvdW 2008, 178, (Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal). p.735-742.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 9), Ars Aequi 2008-, (Olie op het vuur, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)). p.358-361.
   • I. van der Zalm & S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, juli 11), MvV 2008-, RvdW 2008, 724, (Abstractie bij overlijdensschade). p.235-239.
   • S.D. Lindenbergh (2007). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2007, april 25), Mediaforum 2007-17, (Schade aan reputatie (De Jong en Wittermans/De Hond)).
   • S.D. Lindenbergh & W. Dijkshoorn (2007). Noot bij: HR. (2007, september 21), MvV 2007-, (Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld, annotatie HR 21 september 2007, RvdW 2007, 789). p.252-256.
   • S.D. Lindenbergh (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 31), Ars Aequi 2006-10, (Longkanker door asbest en/of roken: proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband). p.736-741.
   • S.D. Lindenbergh (2018, januari 1). Interview in het item 'Tranen met duiten’: hoogte smartengeld stijgt’. onbekend, EenVandaag.
   • S.D. Lindenbergh (2018, augustus 29). Deelname brainstorm werkgroep affectievergoeding. Den Haag, Personenschade Instituut van Verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2018, februari 2). Facts and figures in law. Carlos III Universiteit Madrid, Toespraak.
   • S.D. Lindenbergh (2018, januari 15). Verdieping aansprakelijkheidsrecht. EUR, Mastercourse A&V.
   • S.D. Lindenbergh (2018, december 11). Affectieschade en shockschade in het strafproces. Utrecht, voordracht symposium LANGZ.
   • S.D. Lindenbergh (2018, december 4). Erkenning van beroepsziekten. Rotterdam, voordracht symposium Tien jaar A&V.
   • S.D. Lindenbergh (2018, november 27). Smartengeld voor nabestaanden. Den Haag, voordracht Personenschade Instituut van Verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2018, november 7). Schade en schade van derden. Utrecht, voordracht Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2018, oktober 10). Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims. Den Haag, Consultatieronde, De Letselschade Raad.
   • S.D. Lindenbergh (2018, oktober 2). Wat gaat de wet affectieschade ons brengen? EUR, Rotterdam, Voordracht symposium NIVRE.
   • S.D. Lindenbergh (2018, september 6). Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2018, september 20). De wet affectieschade in werking. Den Haag, voordracht symposium Wet affectieschade (EUR en Vu).
   • S.D. Lindenbergh & M. de Groot (2018, juni 26). Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims. Den Haag, Presentatie eerste resultaten interviews, met Melissa de Groot, De Letselschade Raad.
   • S.D. Lindenbergh (2018, mei 16). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dalfsen, Vereniging van Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2018, februari 8). Werkgeversaansprakelijkheid. EUR, PALA.
   • S.D. Lindenbergh (2018, maart 23). Evolutie en revolutie bij letselschade-afwikkeling. Apeldoorn, voordracht Symposium Personenschade Instituut van Verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2018, juni 25). De civiele vordering. Rotterdam, voordracht Rechtbank Rotterdam, sector strafrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2018, april 25). Beroeps(?)ziekten, ondergeschoven kinderen in het aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, Voordracht openingsbijeenkomst project Gedragscode Beroepsziekten, SER.
   • S.D. Lindenbergh (2018, april 9). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Rotterdam, Mastercourse A&V.
   • S.D. Lindenbergh (2018, mei 17). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Bosch, Holla Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2018, juni 5). Vergoeding van tranen met duiten. Utrecht, voordracht symposium Nysingh Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2018, juni 7). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Naaldwijk, CEES Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2018, juni 19). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, PelsRijcken&DroogleeverFortuijn Advocaten & Notarissen.
   • S.D. Lindenbergh (2017, juni 21). Voordracht expertmeeting Zorgschade. Apeldoorn, Achmea Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2017, februari 9). Voordracht 'Werkgeversaansprakelijkheid'. Rotterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'De toekomst van de lestelschade'. Zeist, De Letselschade Raadsdag.
   • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'Schadevergoeding of genoegdoening'. Amsterdam, Gastcollege UvA.
   • S.D. Lindenbergh (2017, november 8). Voordracht 'Schade en schade van derden'. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2017, oktober 12). Deelname (op uitnodiging) aan expertmeeting Schade na een terroristische aanslag. Den Haag, Ministerie van Veiligheid & Justitie.
   • S.D. Lindenbergh (2017, september 8). Voordracht Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2017, juni 30). Voordracht 'Compensatie van personenschade in en buiten rechte'. Utrecht, Summerschool Victimology.
   • S.D. Lindenbergh (2017, januari 4). Voordracht. Utrecht, Cursus specialisatieopleiding advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2017, mei 17). Voordracht 'Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Dalfsen, Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2017, mei 11). Voordracht A'ctualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Den Bosch, Holla Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2017, mei 9). Voordracht 'Actualiteiten personenschade'. Utrecht, Grotius Opleiding.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Lezing 'Compensatie, genoegdoening, erkenning'. Universiteit Leiden, Studiegezelschap Suum Cuique, Universiteit Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Voorzitter expertmeeting Zorgschade. Den Haag, De Letselschade Raad.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 10). Oppositie promotie Thy Pham. Rotterdam, EUR.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 7). Lunchlezing 'Verzilveren van letselschade'. Den Bosch, Gerechtshof Den Bosch.
   • S.D. Lindenbergh (2017, maart 3). Voordracht 'Het landschap van schadeverhaal'. Den Haag, Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2017, februari 23). Voordracht 'Tranen met duiten'. Rotterdam, Vereniging Young Professionals in Personal Injury.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 26). Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2016, mei 17). Cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Grotius, Den Dolder, Specialisatieopleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2016, december 6). Noorwegen en Engeland. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Voordracht symposium 'Culturen van Letselschadeafwikkeling'.
   • S.D. Lindenbergh (2016, november 25). Verdediging preadvies op 25 en 26 november 2016. Leiden, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland.
   • S.D. Lindenbergh (2016, november 9). Toekomstvisies op vergoeding van personenschade. Zeist, Voordracht symposium Achmea Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2016, oktober 10). Vergoeding van personenschade beter dan een loterij? Rotterdam, Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst.
   • S.D. Lindenbergh (2016, maart 3). The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands. London, Voordracht British Institute of International and Compative Law.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 21). Voordracht 'Tranen met duiten'. Amsterdam, Gastcollege Universiteit van Amsterdam.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 8). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Amsterdam, Voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2016, juni 20). Verzilveren van letselschade, een reflectie. Wormer, Voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland.
   • S.D. Lindenbergh (2016, juni 1). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. Nijkerk, Voordrecht Vereniging van Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2016, mei 24). Culturen van letselschadeafwikkeling. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag, Voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer.
   • S.D. Lindenbergh (2016, september 9). Schade en schade van derden. Grotius, Den Dolder, Voordracht Specialisatieopleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2015, mei 20). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Ellecom.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 12). Werkgeversaansprakelijkheid. Groningen, cursus Noord Nederlandse rechters.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 11). Personal Injury Compensation in The Netherlands: law in the books, law in action. Amsterdam, Norsk Patientskade Ertsatning.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 10). Schade. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2015, november 5). 50 jaar Tranen met Duiten. Rotterdam, Nederlands Instituut van Schaderegelaars.
   • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 30). De waarde van tijdschriften voor de rechtswetenschap. onbekend, Universiteit Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 19). Smartengeld verleden, heden, en toekomst. EUR, Rotterdam, De Doelder Dag.
   • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 9). Normering van schadevergoeding in het strafprocesrecht. Utrecht, Symposium Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2015, juni 15). Afscheid prof. dr. R.W.M. Giard. Rotterdam, EUR.
   • S.D. Lindenbergh (2015, april 30). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 9). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Alphen aan den Rijn, LaGro Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2015, april 29). Schade: begrip en gerechtigden. Utrecht, Specialisatieopleiding advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2015, januari 26). Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening? Den Haag, Lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 5). Tranen met duiten. Rechtbank Noord-Holland, cursus.
   • S.D. Lindenbergh (2015, mei 21). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Maastricht.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 10). Het schadebegrip bij beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam, WIJadvocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 13). Non pecuniary loss in The Netherlands: past, present, predictions. Rotterdam, BACT Symposium Non Pecuniary Loss.
   • S.D. Lindenbergh (2015, maart 27). Schade vergoeden op weg naar herstel. Apeldoorn, Jaarcongres Personenschade Instituut van Verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2015, april 20). Smartengeld. Rotterdam, Wetenschapscafe EUR.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 30). Deelname expertmeeting derdenschade Ministerie van Justitie. onbekend, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 25). Ius Commune. Utrecht, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 16). Inleiding expertmeeting smartengeld, PIV, ASP, LR. onbekend, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, november 4). Psychisch letsel, Lex Lumen. Amsterdam, Voorzitter studiemiddag.
   • S.D. Lindenbergh (2011, juni 21). NOS-journaal en Nieuwsuur. onbekend, Presentatie advies RKK.
   • S.D. Lindenbergh (2011, mei 20). Afscheidssymposium Anthony Ogus. Rotterdam, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2011, maart 16). Deelname "strafbaarheid veroorzaken psychisch letsel". onbekend, Expertmeeting OM.
   • S.D. Lindenbergh (2011, maart 25). Employer's liability. München, European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL).
   • S.D. Lindenbergh (2011, december 7). Verdediging Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht. onbekend, Voordracht.
   • S.D. Lindenbergh (2017). Voordracht 'Bezieling in het recht'. Opening lustrumcongres Lothgenoten: EUR (2017, april 13).
   • S.D. Lindenbergh (2017). Key note speech 'Zien is (er)kennen'. Conferentie Niet Aangeboren Hersenletsel: Leeuwarden (2017, september 22).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, februari 18).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, mei 10).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie: Den Haag (2016, augustus 29).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag (2016, september 19).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting zorgschade, De Letselschaderaad: Den Haag (2016, oktober 5).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Expertmeeting Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht, deskundige Nieuwsuur.
   • S.D. Lindenbergh (2014). 'Verzilveren van letselschade, wat betekent dat?' Voordracht Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Cursus werkgeversaansprakelijkheid EMN Academy Rotterdam.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Workshop Symposium slachtofferadvocatuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht Hoge Raad der Nederlanden, Verhalen van letselschade.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Grotius specialisatieopleiding Personenschade Utrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voordracht: 'Shockschade'. Sirius Playground, Universiteit Utrecht: Soesterberg (2013, oktober 18).
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter symposium Ervaringen van slachtoffers.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter Nationaal aansprakelijkheidsrechtdiner.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting Smartengeld, De Letselschaderaad.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting medische aansprakelijkheid, verbond van verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Referentschap jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, bespreking preadviezen Smeehuijzen en Van sweewelt.
   • S.D. Lindenbergh, J. Meyst-Michels & J. Wildeboer (2011). Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Raasveld Symposium: Zeist (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Student Association 'Suum Cuique': Leiden (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Voorzitter Commissie Advies Volledige Schadevergoeding. Ministerie van Defensie.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Hoofdredacteur Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Raadsheer plv Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Lid Raad van advies Het RekenBureau. Het RekenBureau.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Hoofddocent Grotius Opleiding Personenschade. Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Lid Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht. Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Hoofddocent Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten. Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Hoofdredacteur Verkeersrecht. Verkeersrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Vaste annotator Nederlandse Jurisprudentie. Nederlandse Jurisprudentie.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Plv voorzitter Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven. Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Rechter plv Rechtbank ’s-Gravenhage. Rechtbank ’s-Gravenhage.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2018 t/m 2018). Rechter plv Rechtbank Noord-Holland. Rechtbank Noord-Holland.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2017 t/m 2017). Lid Raad van advies. De Bureaus.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2017 t/m 2017). Lid Redactieraad. Tijdschrift voor Privaatrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2017 t/m ). Chair selection committe 2017 annual recruitment round. EGSL.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Raadsheer plv.. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofdredacteur. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofdredacteur. Tijdschrift Verkeersrecht.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m ). Lid. Bindend Advies Kamer Het Letselhuis.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Lid Raad van Advies. De Bureaus.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Rechter plv.. Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den Haag.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Oppositie promotie P.W. den Hollander (22 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofddocent. Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Hoofddocent. Grotius opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m ). Voorzitter. Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Plv. voorzitter. Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m 2016). Oppositie promotie J. van de Bunt (30 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2016 t/m ). Vaste annotator. Tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2015 t/m 2015). Voorzitter. Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2015 t/m ). Lid. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2013 t/m 2013). Commissielid. Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2011 t/m 2012). Voorzitter Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam. Stichting Verzekeringsinstituut.
   • S.D. Lindenbergh (periode: 2011 t/m 2011). Advisor. Expertmeeting on relevance of Psychiatric injury in criminal law (16 March 2011).
   • S.D. Lindenbergh (Omrop Fryslân) (2017, dec 01). Deelname aan een documentaire op NPO 2 als onderdeel van de serie Teken fan libben. [televisie-uitzending]. In Serie Teken fan libben (‘teken van leven’).
   • S.D. Lindenbergh (interview) (2015, jun 02). Hoogte van smartengeldbedragen in Nederland. [radio-uitzending]. In Radio 2.
   • S.D. Lindenbergh. Smartengeld. Rijksuniversiteit te Leiden (391 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: J. Hijma.
 • Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  NL
  Description
  raadsheer-plaatsvervanger
 • Annotatie Rechtsgeschiedenis

  Title
  Annotatie Rechtsgeschiedenis
  Year
  2018

  Onderzoeksnotitie Rechtsgeschiedenis

  Title
  Onderzoeksnotitie Rechtsgeschiedenis
  Year
  2018

  Annotatie Burgerlijk recht

  Title
  Annotatie Burgerlijk recht
  Year
  2018

  Onderzoeksnotitie Burgerlijk recht

  Title
  Onderzoeksnotitie Burgerlijk recht
  Year
  2018

  Annotatie Verzekeringsrecht

  Title
  Annotatie Verzekeringsrecht
  Year
  2018

  Onderzoeksnotitie Verzekeringsrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Verzekeringsrecht
  Year
  2018

  Rechtsgeschiedenis

  Title
  Rechtsgeschiedenis
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Verbintenissenrecht

  Title
  Verbintenissenrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en

  Title
  Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Methoden van onderzoek

  Title
  Methoden van onderzoek
  Year
  2018
  Year level
  (master) (master)

  Privaatrecht in werking

  Title
  Privaatrecht in werking
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Capita aansprakelijkheidsrecht

  Title
  Capita aansprakelijkheidsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Capita verzekeringsrecht

  Title
  Capita verzekeringsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Dood en letsel

  Title
  Dood en letsel
  Year
  2018
  Year level
  (overig)

  Aansprakelijkheid en Verzekering

  Title
  Aansprakelijkheid en Verzekering
  Year
  2018

  Methoden van Onderzoek

  Title
  Methoden van Onderzoek
  Year
  2018

  Scriptie Commercieel Privaatrecht

  Title
  Scriptie Commercieel Privaatrecht
  Year
  2018

  Rechtsgeschiedenis

  Title
  Rechtsgeschiedenis
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Verbintenissenrecht

  Title
  Verbintenissenrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Scriptie master Privaatrecht

  Title
  Scriptie master Privaatrecht
  Year
  2018

  Academische Vaardigheden

  Title
  Academische Vaardigheden
  Year
  2018
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104082603

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam