prof.mr.
(Siewert) SD Lindenbergh

prof.mr. (Siewert) SD Lindenbergh
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-010
Telephone
0104082603
Email
lindenbergh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • S.D. Lindenbergh (2019). Psychische schade. Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2016). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2015). Schadevergoeding: Personenschade (Monografieën BW B-37). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & A.J. Akkermans (2014). Ervaringen met verhaal van schade. (Civilologie, deel 7). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Van smart naar geld, Ervaringen van slachtoffers van letselschade. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, A.L.M. Keirse, M.B.M. Loos & A.J. Verheij (2012). Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & G.E. Van Maanen (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?, Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (2009). Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2009). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Smartengeld, tien jaar later. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2020). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (Monografieën BW nr. B34). Deventer: Wolters Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (3e druk) (Monografieën nieuw BW. B-serie, 34). Deventer: Kluwer
    • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2020). Compensatie van misdrijfschade. In M. Malsch, B. Marseille, M. Smit, C. Bijleveld & A. Akkermans (Eds.), Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (pp. 843-862). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2019). Over zorgplichten van letselschadeadvocaten, en enkele zorgen. In S.D. Lindenbergh (Ed.), Uw plicht, onze zorg?! Zorgplicht in de letselschadepraktijk (pp. 11-22). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2018). Smartengeld anno 2018. In M. Donkerlo & A.J. Verheij (Eds.), Smartengeld (23e druk). Den Haag: ANWB
    • S.D. Lindenbergh (2018). -. In Benedict Winger, Ernst Karner & Ken Oliphant (Eds.), Digest of European Tort Law, Volume 3: Essential Cases on Misconduct (pp. Pages in several parts of the book). Berlijn: De Gruyter
    • S.D. Lindenbergh (2017). Bank, boos, blij, bedroefd, Enkele opmerkingen over vermogensrechtelijke aspecten van beëindiging van kredietrelaties. In De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 243-250). Deventer: Wolters Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & J.K. Stam (2017). Kwalitatieve aansprakelijkheden van Afdeling 6.3.2 BW, over steken en patronen. In M.TH. Beumers, C.C. De Kluiver, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol & L.S.A. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 239-244). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.N. Schelhaas & S.D. Lindenbergh (2016). Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht? In S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (Ed.), Precies Privaatrecht (pp. 9-19). Den Haag: BJU
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Case studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (Cambridge Studies in International and Comparative Law) (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2016). Schadebegroting en tijdsverloop. In Preadviezen 2016 (pp. 301-361). Den Haag: Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland
    • S.D. Lindenbergh (2016). Een scherpe blik in de glazen bol, Over de noot bij HR 24 december 2000, NJ 2000/248 (Gouda/Lutz). In W.H. Van Boom e.a. (Ed.), Een kwart eeuw, Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 307-312). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2016). Zwolsche Algemene/De Greef. Het standaardarrest over whiplash dat geen rechtsregel bevat. In T. Hartlief & M.G. Faure (Eds.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 177-185). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2015). Schade van derden vanuit een perspectief van benadeelden. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Derdenschade (pp. 41-52). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • S.D. Lindenbergh (2014). Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel. In G.-R. de Groot & e.a. (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amoricum Gerrit van Maanen (pp. 239-252). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2013). Abstracties bij vaststelling van schade. In C.J.M. Klaassen & J. Spier (Eds.), Abstracte schadeberekening (pp. 1-31). Deventer
    • S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Schurende dilemma's in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verweij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series) (pp. 437-457). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series, 6) (pp. 585-603). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2012). Damages (in tort). In J. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of comparative law, 2nd edition (pp. 286-294). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2012). Employers' liability and workers' compensation: The Netherlands. In Ken Oliphant & Gerhard Wagner (Eds.), Employers' liability and workers' compensation, Tort and Insurance Law (Tort and Insurance Law, Vol 3) (pp. 351-368). Berlin/Boston: Walter de Gruyter doi: 10.1515/9783110270211.351
    • S.D. Lindenbergh (2012). De prijs van vertraging, Waarom men beter op een vliegtuig kan wachten dan op een rechterlijke uitspraak of betaling van een geldsom. In Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak (pp. 367-379). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2010). Fundamental rights in a private law: anchors or goals in a globalizing legal order? In M. Faure & A. van der Walt (Eds.), Globalization and Private Law, The way forward (pp. 367-382). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijk beinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk. Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf legal Publishers
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijke breinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • D.H. de Witte & S.D. Lindenbergh (2010). Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), 40 jaar practicum, rondom onroerend goed (pp. 159-167). Deventer: Kluwer juridisch
    • N.J.H. Huls, W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2009). Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 229-240). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2009). Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade (pp. 147-156). Den Haag: SDU
    • S.D. Lindenbergh & P.P.M. van Kippersluis (2009). Non pecuniary losses. In Michael Faure (Ed.), Tort law and economics, Encyclopedia of law and economics, Vol. 1 (pp. 215-227). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2009). Ore stabit. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis (pp. 573-581). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Vaststelling van schade en de rol van de deskundige daarbij. In G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanden (Eds.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige (pp. 1-14). Deventer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. In G.E. van Maanen, S.D. Lindenbergh & G.G. Hesen (Eds.), Serie Recht en Praktijk. Deventer: Kluwer
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2008). Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 283-301). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2007). Damages as a Remedy for Infringements upon Privacy. In Katja Ziegler (Ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy (pp. 93-101). Oxford: Hart Publishing
    • S.D. Lindenbergh (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens in het gemene vermogensrecht. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 37-49). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2007). Inleiding. In W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (Eds.), Privaatrecht ondersteund - doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving (Jonge meesters) (pp. 1-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2006). The Constitutionalisation of Private Law in The Netherlands. In T. Barkhuysen & S. Lindenbergh (Eds.), Constitutionalisation of private law (pp. 97-128). Leiden: Nijhoff
    • S.D. Lindenbergh (2006). Damages (in tort). In J.M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 234-241). Cheltenham: Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2006). Kosten bij verhaal krachtens subrogatie. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 321-331). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Tijd en schade. In J. Hulsman (Ed.), Tijd is geld (pp. 109-121). Zeist: Uitgeverij Kerckebosch
    • S.D. Lindenbergh (2005). Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims. In M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (Eds.), Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims : a comparative study of and guide to: compensation in fatal accident cases, redress protection of secondary victims, bystanders and third parties, limitation law in fatal accident cases, compensation under the European Court of Human Rights, applicable law and jurisdiction, harmonisation (pp. 405-438). St. Albans: XPL publishing
    • S.D. Lindenbergh (2020). Schadenfreude over Freudenschaden, Over schadevergoeding wegens vergeefs gedane uitgaven en gemist onstoffelijk voordeel. In A.G. Castermans e.a. (Ed.), Sluitertijd. Deventer: Wolters Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek-Bart & I. Tillema (2020). Belangenrijk burgerlijk recht. In S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek-Bart & I. Tillema (Eds.), Belangenrijk burgerlijk recht (Jonge Meesters) (pp. 9-16). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Smartengeld anno 2016. In M. Donkerlo & C.W. Lutgert (Eds.), Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 5-7). Den Haag: ANWB
    • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2013). Inleiding, rondleiding en doorgeleiding. In W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Eds.), Politiek Privaatrecht (Jonge Meesters, deel 15) (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh & H.T.h. Vos (2011). Country report the Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol & R. Zimmerman (Eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2: Essential vases on damage (pp. diversen). Berlin: De Gruyter
    • A.S. Oude Hergelink & S.D. Lindenbergh (2010). Annotatie Commissie Gelijke Behandeling 2009-117: Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht. In C. Forder (Ed.), Oordelenbundel 2009 (pp. 357-363). Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
    • S.D. Lindenbergh, W. Dijkshoorn & N.J.H. Huls (2009). Inleiding. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 1-6). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Zakelijke rechten, Burenrecht. In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Schadevergoeding, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Schadevergoeding, bewerking losbladige, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Wet en rechtspraak (p. 453-461, 468-479, 493-495, 543-548). In A.C. van Schaick, C.E. du Perron & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (pp. 453-548). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Smartengeld: ontwikkeling en stilstand. In Smartengeld : uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 6-11). 's-Gravenhage: ANWB
    • S.D. Lindenbergh (2006). Bewerking losbladige Zakelijke Rechten (burenrecht). In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek-Bart & I. Tillema (Ed.). (2020). Belangenrijk burgerlijk recht (Jonge Meesters, 13). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh & J.K. Stam (Ed.). (2015). Jurisprudentie Verbintenissenrecht 1975-2015 (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • S.D. Lindenbergh, C. Klaassen, F.M. Ruitenbeek - Bart, R. Dozy, S. de Boer & G.J. Knoops (Ed.). (2019). Uw plicht, onze zorg?! – Zorgplichten in de letselschadepraktijk, Lustrumbundel Vereniging Letselschadeadvocaten (LSA). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen (Ed.). (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 13). Smartengeld. Rotterdam, Lezing Reformatorische Studieverenging Rotterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2019, september 24). Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal. EUR, voordracht symposium Schadeverhaal.
    • S.D. Lindenbergh (2019, november 8). Redressing historical injustice, Sexual abuse of minors in their history, experiences with attempts in redress. Utrecht, Voordracht Universiteit Utrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2019, januari 25). Uw plicht, onze zorg. Rotterdam, Voordracht jaarsymposium Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 4). De benadeelde partij in het strafproces: een civielrechtelijk koekoeksjong in het strafprocessuele nest. Rotterdam, Voordracht Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas.
    • S.D. Lindenbergh (2018, september 20). De wet affectieschade in werking. Den Haag, Voordracht symposium Wet affectieschade (EUR en Vu).
    • S.D. Lindenbergh (2018, mei 16). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dalfsen, Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, november 7). Schade en schade van derden. Utrecht, Voordracht Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2018, oktober 2). Wat gaat de wet affectieschade ons brengen? EUR, Rotterdam, Voordracht symposium NIVRE.
    • S.D. Lindenbergh (2018, februari 8). Werkgeversaansprakelijkheid. EUR, PALA.
    • S.D. Lindenbergh (2018, januari 15). Verdieping aansprakelijkheidsrecht. EUR, Mastercourse A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, februari 2). Facts and figures in law. Carlos III Universiteit Madrid, Toespraak.
    • S.D. Lindenbergh (2018, april 9). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Rotterdam, Mastercourse A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 5). Vergoeding van tranen met duiten. Utrecht, Voordracht symposium Nysingh Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 7). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Naaldwijk, CEES Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 25). De civiele vordering. Rotterdam, Voordracht Rechtbank Rotterdam, sector strafrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018, september 6). Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 19). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, PelsRijcken&DroogleeverFortuijn Advocaten & Notarissen.
    • S.D. Lindenbergh (2018, mei 17). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Bosch, Holla Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2017, juni 30). Voordracht 'Compensatie van personenschade in en buiten rechte'. Utrecht, Summerschool Victimology.
    • S.D. Lindenbergh (2017, september 8). Voordracht Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 17). Voordracht 'Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Dalfsen, Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 8). Voordracht 'Schade en schade van derden'. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'Schadevergoeding of genoegdoening'. Amsterdam, Gastcollege UvA.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'De toekomst van de lestelschade'. Zeist, De Letselschade Raadsdag.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 11). Voordracht A'ctualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Den Bosch, Holla Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 9). Voordracht 'Actualiteiten personenschade'. Utrecht, Grotius Opleiding.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Lezing 'Compensatie, genoegdoening, erkenning'. Universiteit Leiden, Studiegezelschap Suum Cuique, Universiteit Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2017, januari 4). Voordracht. Utrecht, Cursus specialisatieopleiding advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2017, oktober 12). Deelname (op uitnodiging) aan expertmeeting Schade na een terroristische aanslag. Den Haag, Ministerie van Veiligheid & Justitie.
    • S.D. Lindenbergh (2017, februari 9). Voordracht 'Werkgeversaansprakelijkheid'. Rotterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 26). Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016, maart 3). The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands. London, Voordracht British Institute of International and Compative Law.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 8). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Amsterdam, Voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 9). Schade en schade van derden. Grotius, Den Dolder, Voordracht Specialisatieopleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 21). Voordracht 'Tranen met duiten'. Amsterdam, Gastcollege Universiteit van Amsterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2016, november 25). Verdediging preadvies op 25 en 26 november 2016. Leiden, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland.
    • S.D. Lindenbergh (2016, juni 1). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. Nijkerk, Voordrecht Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2016, december 6). Noorwegen en Engeland. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Voordracht symposium 'Culturen van Letselschadeafwikkeling'.
    • S.D. Lindenbergh (2016, mei 17). Cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Grotius, Den Dolder, Specialisatieopleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 13). Non pecuniary loss in The Netherlands: past, present, predictions. Rotterdam, BACT Symposium Non Pecuniary Loss.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 10). Het schadebegrip bij beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam, WIJadvocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2015, juni 15). Afscheid prof. dr. R.W.M. Giard. Rotterdam, EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 20). Smartengeld. Rotterdam, Wetenschapscafe EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 29). Schade: begrip en gerechtigden. Utrecht, Specialisatieopleiding advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 30). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 19). Smartengeld verleden, heden, en toekomst. EUR, Rotterdam, De Doelder Dag.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 9). Normering van schadevergoeding in het strafprocesrecht. Utrecht, Symposium Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 10). Schade. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 12). Werkgeversaansprakelijkheid. Groningen, Cursus Noord Nederlandse rechters.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 30). De waarde van tijdschriften voor de rechtswetenschap. Leiden, Universiteit Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2014, mei 14). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding. Utrecht, Grotius specialisatieopleiding Personenschade Utrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2014, mei 14). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Vereniging Letselschade Advocaten. Doorn, Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2014, januari 31). 'Verzilveren van letselschade, wat betekent dat?'. Doorn, Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, december 4). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Haag, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 20). Deelname expertmeeting. Apeldoorn, Achmea.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 11). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Utrecht, cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 4). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Den Haag, Cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 6). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Den Haag, Cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 15). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dalfsen, Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 8). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius specialisatieopleiding personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 7). Gedachtenwisseling met Commissie Cohen. Amsterdam, Commissie compensatie door NS in WO II vervoerde slachtoffers.
    • S.D. Lindenbergh (2019, februari 7). Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Rotterdam, Voordracht Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 15). De wet affectieschade in de praktijk. Amsterdam, Voordracht DAS rechtsbijstand.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 1). De inktvlekwerking van het smartengeld: is sinds 15 maart het hek van de dam? Rotterdam, Voordracht mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 8). De wet affectieschade in de praktijk. Amsterdam, Voordracht seminar WIJ advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 8). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Bosch, Holla advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, december 11). Affectieschade en shockschade in het strafproces. Utrecht, Voordracht symposium LANGZ.
    • S.D. Lindenbergh (2018, augustus 29). Deelname brainstorm werkgroep affectievergoeding. Den Haag, Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2018, maart 23). Evolutie en revolutie bij letselschade-afwikkeling. Apeldoorn, Voordracht Symposium Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh & M. de Groot (2018, oktober 10). Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims. Den Haag, Consultatieronde, De Letselschade Raad.
    • S.D. Lindenbergh (2018, november 27). Smartengeld voor nabestaanden. Den Haag, Voordracht Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2018, december 4). Erkenning van beroepsziekten. Rotterdam, Voordracht symposium Tien jaar A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, april 25). Beroeps(?)ziekten, ondergeschoven kinderen in het aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, Voordracht openingsbijeenkomst project Gedragscode Beroepsziekten, SER.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Voorzitter expertmeeting Zorgschade. Den Haag, De Letselschade Raad.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 3). Voordracht 'Het landschap van schadeverhaal'. Den Haag, Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2017, februari 23). Voordracht 'Tranen met duiten'. Rotterdam, Vereniging Young Professionals in Personal Injury.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 7). Lunchlezing 'Verzilveren van letselschade'. Den Bosch, Gerechtshof Den Bosch.
    • S.D. Lindenbergh (2017, juni 21). Voordracht expertmeeting Zorgschade. Apeldoorn, Achmea Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, november 9). Toekomstvisies op vergoeding van personenschade. Zeist, Voordracht symposium Achmea Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, oktober 10). Vergoeding van personenschade beter dan een loterij? Rotterdam, Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst.
    • S.D. Lindenbergh (2016, juni 20). Verzilveren van letselschade, een reflectie. Wormer, Voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland.
    • S.D. Lindenbergh (2016, mei 24). Culturen van letselschadeafwikkeling. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag, Voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 9). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Alphen aan den Rijn, LaGro Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 11). Personal Injury Compensation in The Netherlands: law in the books, law in action. Amsterdam, Norsk Patientskade Ertsatning.
    • S.D. Lindenbergh (2015, mei 20). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. x, Ellecom.
    • S.D. Lindenbergh (2015, mei 21). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. Maastricht, Maastricht.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 5). 50 jaar Tranen met Duiten. Rotterdam, Nederlands Instituut van Schaderegelaars.
    • S.D. Lindenbergh (2015, januari 26). Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening? Den Haag, Lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 5). Tranen met duiten. Rechtbank Noord-Holland, cursus.
    • S.D. Lindenbergh (2011, december 7). Verdediging Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 30). Deelname expertmeeting derdenschade Ministerie van Justitie. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 25). Ius Commune. Utrecht, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 16). Inleiding expertmeeting smartengeld, PIV, ASP, LR. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 4). Psychisch letsel, Lex Lumen. Amsterdam, Voorzitter studiemiddag.
    • S.D. Lindenbergh (2011, juni 21). NOS-journaal en Nieuwsuur. onbekend, Presentatie advies RKK.
    • S.D. Lindenbergh (2011, mei 20). Afscheidssymposium Anthony Ogus. Rotterdam, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, maart 25). Employer's liability. München, European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL).
    • S.D. Lindenbergh (2011, maart 16). Deelname "strafbaarheid veroorzaken psychisch letsel". onbekend, Expertmeeting OM.
    • S.D. Lindenbergh (2017). Key note speech 'Zien is (er)kennen'. Conferentie Niet Aangeboren Hersenletsel: Leeuwarden (2017, september 22).
    • S.D. Lindenbergh (2017). Voordracht 'Bezieling in het recht'. Opening lustrumcongres Lothgenoten: EUR (2017, april 13).
    • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, februari 18).
    • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, mei 10).
    • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag (2016, september 19).
    • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting zorgschade, De Letselschaderaad: Den Haag (2016, oktober 5).
    • S.D. Lindenbergh (2015). Expertmeeting Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
    • S.D. Lindenbergh (2014). Cursus werkgeversaansprakelijkheid EMN Academy Rotterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2014). Workshop Symposium slachtofferadvocatuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
    • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht 'Verhalen van letselschade'. Hoge Raad der Nederlanden: Den Haag (2014, maart 11).
    • S.D. Lindenbergh (2015). Schade vergoeden op weg naar herstel. Jaarcongres Personenschade Instituut van Verzekeraars: Apeldoorn (2015, maart 27).
    • S.D. Lindenbergh (2013). Voordracht: 'Shockschade'. Sirius Playground, Universiteit Utrecht: Soesterberg (2013, oktober 18).
    • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting Smartengeld, De Letselschaderaad.
    • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting medische aansprakelijkheid, verbond van verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2013). Referentschap jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, bespreking preadviezen Smeehuijzen en Van sweewelt.
    • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter Nationaal aansprakelijkheidsrechtdiner.
    • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter symposium Ervaringen van slachtoffers.
    • S.D. Lindenbergh, J. Meyst-Michels & J. Wildeboer (2011). Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
    • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Raasveld Symposium: Zeist (2009, november 26).
    • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Student Association 'Suum Cuique': Leiden (2009, november 26).
    • S.D. Lindenbergh (2019-2019). Voorzitterschap promotieplechtigheid G.G.H. Hirang op 28 februari 2019. Erasmus Universiteit.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Voorzitter Commissie Advies Volledige Schadevergoeding. Ministerie van Defensie.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Lid Raad van advies Het RekenBureau. Het RekenBureau.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofddocent Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten. Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofddocent Grotius Opleiding Personenschade. Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Lid Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht. Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofdredacteur Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofdredacteur Verkeersrecht. Verkeersrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Plv voorzitter Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven. Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Rechter plv Rechtbank ’s-Gravenhage. Rechtbank ’s-Gravenhage.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Rechter plv Rechtbank Noord-Holland. Rechtbank Noord-Holland.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Raadsheer plv Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.
    • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Lid Raad van advies. De Bureaus.
    • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Chair selection committe 2017 annual recruitment round. EGSL.
    • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Oppositie promotie Thy Pham (10 maart 2017). Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Lid Redactieraad. Tijdschrift voor Privaatrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Raadsheer plv.. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofdredacteur. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofdredacteur. Tijdschrift Verkeersrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Lid. Bindend Advies Kamer Het Letselhuis.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Lid Raad van Advies. De Bureaus.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Rechter plv.. Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den Haag.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofddocent. Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofddocent. Grotius opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Voorzitter. Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Plv. voorzitter. Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Oppositie promotie J. van de Bunt (30 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Oppositie promotie P.W. den Hollander (22 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2015-2015). Voorzitter. Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning.
    • S.D. Lindenbergh (2015-2015). Lid. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Vaste annotator Nederlandse Jurisprudentie. Nederlandse Jurisprudentie.
    • S.D. Lindenbergh (2016-). Vaste annotator. Tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie.
    • S.D. Lindenbergh (2013-2013). Commissielid. Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2011-2012). Voorzitter Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam. Stichting Verzekeringsinstituut.
    • S.D. Lindenbergh (2011-2011). Advisor. Expertmeeting on relevance of Psychiatric injury in criminal law (16 March 2011).
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2018, september 28), NJ 2020-68, Zaaknr. 18/00989, (Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige). ECLI:NL:HR:2018:1800
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2019, augustus 30), NJ 2020-120, Zaaknr. 17/05256, (Schadevergoeding). ECLI:NL:HR:2019:1291
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2019, september 20), NJ 2020-233, Zaaknr. 18/02744, (Aansprakelijkheid politie voor schietincident Alphen aan den Rijn). ECLI:NL:HR:2019:1409
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2020, februari 21), NJ 2020-247, Zaaknr. 18/03080, (Schadevergoeding. Zaakschade; abstracte schadeberekening; art. 6:97 BW. Vraag welk tarief netbeheerder bij leidingschade in rekening mag brengen voor storingsherstel). ECLI:NL:HR:2020:315
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2020, februari 21), NJ 2020-279, Zaaknr. 18/04352, (Verzekeringsrecht. Mededelingsplicht.). ECLI:NL:HR:2020:311
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2019, november 5), NJ 2020-70, Zaaknr. 19/01112, (Letselschade. Verhaal werkgever doorbetaald loon (art. 6:107a BW); begrip loon; pensioenpremie; werknemersgedeelte; werkgeversgedeelte). ECLI:NL:HR:2019:1784
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2018, oktober 5), NJ 2020-69, Zaaknr. 17/02954, (Verzekeringsrecht). ECLI:NL:HR:2018:1841
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, juni 21), NJ 2018-125, Zaaknr. C-621/15, (Aansprakelijkheid voor producten met gebreken). ECLI:EU:C:2017:484
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, februari 16), NJ 2018-123, Zaaknr. C-219-15, (Harmonisatie van wetgevingen). ECLI:EU:C:2017:128
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, november 25), NJ 2017-113, Zaaknr. 16/02885, (Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Art. 6:96 lid 6 BW; voorwaarden voor verschuldigd worden buitengerechtelijke incassokosten door consument-schuldenaar; veertiendagenbrief; aanvang veertiendagentermijn; stelplicht en bewijslast; gevolgen onjuiste vermelding termijn in veertiendagenbrief. Rol van de rechter; verstek en tegenspraak. Gevolgen gedeeltelijke betaling). ECLI:NL:HR:2016:2704
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, september 27), NJ 2017-88, Zaaknr. S 15/01643, (Toewijzing vordering benadeelde partij ter zake shockschade als gevolg van doodslag op zijn moeder). ECLI:NL:HR:2016:2201
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, oktober 4), NJ 2017-89, Zaaknr. S 15/03411, (Toewijzing vordering benadeelde partij ter zake van shockschade). ECLI:NL:HR:2016:2241
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-112, Zaaknr.15/01170, (Exploitatieovereenkomst met gemeente; nietigheid wegens strijd gemeentelijke exploitatieverordening (art. 42 Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud))). ECLI:NL:HR:2016:1441
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-262, Zaaknr. 15/00167, (Inbreuk mededingingsrecht (schending kartelverbod); Richtlijn 2014/104/EU; schadevergoeding volgens nationaal recht; doorberekeningsverweer te beoordelen als onderdeel van vraag in hoeverre schade is geleden (art. 6:95-6:97 BW) of als vraag voordeelstoerekening (art. 6:100 BW)?). ECLI:NL:HR:2016:1483
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, december 23), NJ 2017-133, Zaaknr. 15/03780, (Medische aansprakelijkheid; kansschade (verlies kans op beter behandelingsresultaat); maatstaf; condicio sine qua non-verband tussen fout en verloren kans). ECLI:NL:HR:2016:2987
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 10), NJ 2017-134, Zaaknr. 15/04223, (Caribische zaak. Begroting schade (art. 6:97 BWA); forfaitaire schadeberekening; marktwaarde; ‘afschrijvingsmethode’; maatstaf.). ECLI:NL:HR:2017:208
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 24), NJ 2017-139, Zaaknr. 15/01302, (Kostenverhaal gemeenten op Staat i.v.m. stroomstoring door helikopterongeval; geen onaanvaardbare doorkruising Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) en Besluit Rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten (Brbb). Verhaal brandweerkosten in strijd met HR 11 december 1992, NJ 1994/639 (Bluskosten Vlissingen)? Vergoeding loonkosten gemeenteambtenaren?). ECLI:NL:HR:2016:1278
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 14), NJ 2017-140, Zaaknr. S 14/03452, (Politie als benadeelde partij ter zake van n.a.v. een valse aangifte gemaakte kosten). ECLI:NL:HR:2017:221
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HvJEU. (2016, september 20), NJ 2017-349, (Hogere voorziening. Programma ter ondersteuning van de stabiliteit van de Republiek Cyprus). ECLI:EU:C:2016:701
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 27), NJ 2016-138, (M/Vossen Laboratories).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 18), NJ 2016-166, (Staat/Habing).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 29), NJ 2016-167, (A/F). ECLI:NL:HR:2016:147
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, november 19), NJ 2016-133, (X/London). ECLI:NL:GHSHE:2013:5452
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 10), NJ 2016-126, (Hunter Douglas/Verbruggen).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 5), NJ 2016-159, (Michielse/Reusel-De Mierden).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (Rijnja/Meerdink-Serbanescu). ECLI:NL:HR:2014:2740 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 12), NJ 2015-366, (Achmea/Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (R/M).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 30), NJ 2015-377, (Staatsloterij/Loterijverlies). ECLI:NL:HR:2015:178
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 26), NJ 2015-84, 13/04192, (De Jonge/Scheper Ziekenhuis). ECLI:NL:HR:2014:2797 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, mei 23), NJ 2014-387, (Annotatie bij Hoge Raad 23 mei 2014 M/ Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-september, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642. ECLI:NL:HR:2014:736 (Eisers/Gemeente De Bilt)
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), NJ 2014-406, (Annotatie bij Hoge Raad 13 juni 2014 Fa Med/Wouterse).
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), NJ 2013-237, 11/05496, (Noot). p.2740-2762.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 14), NJ 2013-236, 11/02838, (Hoge Raad 14 december 2012). p.2716-2740.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 29), Ja 2012-147, (Noot). p.813-814.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 11), Ars Aequi 2012-, (Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever (TNT Post/Wijenberg en De Rooyse Wissel/Hagens)). p.204-211.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 1), Ars Aequi 2012-, (Esmilo/Medic). p.740-743.
   • S.D. Lindenbergh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ars Aequi 2011-, LJN BN6236, (Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak). p.208-213.
   • S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2011). Noot bij: HR. (2010, december 24), Ars Aequi 2011-, AA20110720, (Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband: deel 2). p.720-725.
   • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 5), Ars Aequi 2010-3, (Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding (LJN: BH2815 (De Treek/Dexia), LJN: BH2811 (Levob/Bolle), LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon))). p.188-196.
   • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 9), TVP 2010-1, LJN BI8583, (Kleijnen c.s./Reaal Schadeverzekeringen). p.17-22.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 9), Ars Aequi 2008-, (Olie op het vuur, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)). p.358-361.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 1), Ars Aequi 2008-oktober, RvdW 2008, 178, (Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal). p.735-742.
   • I. van der Zalm & S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, juli 11), MvV 2008-, RvdW 2008, 724, (Abstractie bij overlijdensschade). p.235-239.
   • S.D. Lindenbergh (2007). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2007, april 25), Mediaforum 2007-17, (Schade aan reputatie (De Jong en Wittermans/De Hond)).
   • S.D. Lindenbergh & W. Dijkshoorn (2007). Noot bij: HR. (2007, september 21), MvV 2007-, (Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld, annotatie HR 21 september 2007, RvdW 2007, 789). p.252-256.
   • S.D. Lindenbergh (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 31), Ars Aequi 2006-10, (Longkanker door asbest en/of roken: proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband). p.736-741.
    • S.D. Lindenbergh (Interview) (2019, nov 09). Aansprakelijkheid voor besmetting door voedsel. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws.
    • S.D. Lindenbergh (Interview) (2019, jan 17). Omvang van het smartengeld. [radio-uitzending]. In BNR-Nieuwsradio.
    • S.D. Lindenbergh (Interview) (2018, jan 01). Interview in het item 'Tranen met duiten’: hoogte smartengeld stijgt’. [televisie-uitzending]. In EenVandaag.
    • S.D. Lindenbergh (Omrop Fryslân) (2017, dec 01). Deelname aan een documentaire op NPO 2 als onderdeel van de serie Teken fan libben. [televisie-uitzending]. In Serie Teken fan libben (‘teken van leven’).
    • S.D. Lindenbergh (interview) (2015, jun 02). Hoogte van smartengeldbedragen in Nederland. [radio-uitzending]. In Radio 2.
    • S.D. Lindenbergh (Deskundige) (2014, jan 15). Nieuwsuur. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
   • S.D. Lindenbergh. Smartengeld. Rijksuniversiteit te Leiden (391 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: J. Hijma.
 • De Bureaus

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  HOUTEN
  Description
  Lid raad van advies

  Grotius Academie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  NIJMEGEN
  Description
  Hoofddocent specialisatieopleiding Personenschade

  Kluwer

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEVENTER
  Description
  auteurswerkzaamheden

  Ministerie van Defensie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  voorzitter adviescommissie

  Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  NL
  Description
  raadsheer-plaatsvervanger

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Start date approval
  Jun/2020
  End date approval
  Jun/2021
  Place
  DEN HAAG
  Description
  lid Adviescollege onderzoek schadevergoeding
 • Death and Lesion

  Title
  Death and Lesion
  Year
  2020
  Year level
  overig

  Year
  2020

  Year
  2020

  Year
  2020

  Legal Practice in Theory & Practice

  Title
  Legal Practice in Theory & Practice
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Master Private Law

  Title
  Thesis Master Private Law
  Year
  2020

  Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Research Lab: Liability and Insurance

  Title
  Research Lab: Liability and Insurance
  Year
  2020
  Year level
  master

  Methods of Research

  Title
  Methods of Research
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Private Law in Action

  Title
  Private Law in Action
  Year
  2020
  Year level
  master

  Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Capita Liability Law

  Title
  Capita Liability Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082603

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam