dr. (Sjaak) JFA Braster

dr. (Sjaak) JFA Braster
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-52B
Email
braster@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

 • Sjaak Braster (2018) - The progressive child: images of new education in the New Era (1920-1939) - History of Education & Children's Literature, 13 (1), 215-250
 • Sjaak Braster & MM del Pozo Andres (2015) - Education and the children’s colonies in the Spanish Civil War (1936–1939): the images of the community ideal - Paedagogica Historica, 51 (4), 455-477 - doi: 10.1080/00309230.2015.1049186
 • Sjaak Braster (2013) - Introduction: The people, the poor, and the oppressed
 • Sjaak Braster, I Grosvenor & MM del Pozo Andres (2011) - Opening the Black Box of Schooling. Methods, Meanings and Mysteries

 • Sjaak Braster & MM del Pozo Andres (2018) - New education, nature, and nation: Exploring images in The New Era
 • Sjaak Braster & MM del Pozo Andres (2017) - Selling smiles and collecting tears. The use of photography in the children's colonies in the Spanish Civil War (1936-1939)
 • MM del Pozo Andres & Sjaak Braster (2010) - Changing conceptions of child and classroom in two cultures: the introduction of the Dalton Plan in the Netherlands and Spain, 1920-1940

 • M Soeren, A Zijlstra, L Beukema, H Jansen & Sjaak Braster (2013) - Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar. - KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 18 (1), 60-68
 • Sjaak Braster (2008) - Metaforen voor het onderwijsmuseum in de toekomst - Lessen, 3 (2), 18-21
 • Sjaak Braster (2005) - Conferentieverslag. Vakkundig leren. Onderwijs Research Dagen - Pedagogische Studiën, 82 (1), 108-109
 • Sjaak Braster (2000) - Beleid en organisatie in het onderwijs - Pedagogische Studiën, 77 (4), 263-266
 • FCG Smit, Sjaak Braster & P van Petegem (1999) - Beleid en organisatie in het onderwijs - Pedagogische Studiën, 76 (5), 388-390
 • Sjaak Braster (1998) - Stairway to heaven: over jeugd en geloof. - Actor (FSW Erasmus Universiteit), 10 (1), 8-9
 • Sjaak Braster (1998) - Kroniek Onderwijsresearchdagen 1998. Beleid en organisatie in het onderwijs. - Pedagogische Studiën, 75 (5), 352-354
 • Sjaak Braster (1996) - De openbare school als kameleon - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 8 (4), 131-147

 • Sjaak Braster (2011) - Passie en pragmatisme. De onderwijsinspectie en de opkomst en ondergang van het klassikaal onderwijs - Inspectie van het Onderwijs
 • A van Gorp, N Bakker, Sjaak Braster & M Rietveld-van Wingerdan (2009) - Materiële schoolcultuur. Over artefacten als bron in de onderwijsgeschiedenis - Koninklijke Van Gorcum BV
 • N Bakker, Sjaak Braster, M Rietveld-Van Wingerden & A van Gorp (2007) - Utile dulci. Leer- en leesboeken voor de Nederlandse en Vlaamse jeugd - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Sjaak Braster (2007) - De leerkracht in beeld. 140 jaar discussie over leerkrachten en leerlingen in AVMO-verband - Pasmans
 • Sjaak Braster (2004) - De Onderwijsraad en de herziening van het adviesstelsel - Onderwijsraad
 • Sjaak Braster (2000) - Beleidsevaluatie-onderzoek bij het ministerie van SZW. Kwaliteitscriteria en onderzoeksprogrammering in theorie en praktijk - Onderzoeksschool Arbeid,Welzijn en Sociaal-economisch bestuu
 • Sjaak Braster (2000) - De kern van casestudy's - Koninklijke Van Gorcum BV
 • LFJ Jetten, Sjaak Braster & M Pat (1999) - Werkdruk en welkzijn van onderzijsbeleidsadviseurs - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Sjaak Braster & Machiel Zwanenburg (1998) - Geloof in levensstijl. Een empirisch onderzoek onder de Nederlandse jeugd. - Faculteit der Sociale Wetenschappen

 • Sjaak Braster, WHA (Adriaan) Hofman & CJM Schenkeveld (1998) - Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. De Rotterdamse situatie - EUR/Risbo

 • Sjaak Braster (2014) - Boekbespreking: Bronneman-Helmers, R., Overheid en onderwijsbestel. Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsbestel (1990-2010). - Mens en Maatschappij, 89, 221-223 - doi: 10.5117/MEM2014.2.BRAS
 • Sjaak Braster (2012) - De evolutie van de schoolwandkaart - Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 125, 138-139

 • Sjaak Braster (2006) - Boekbespreking - Pedagogische Studiën, 83, 246-248
 • Sjaak Braster (2005) - Boekbespreking - Pedagogische Studiën, 82, 192-195

 • MM del Pozo Andres & Sjaak Braster (2018) - An image travelling across Europe. The transformation of "The school in an uproar" into "Le désordre dans l'école" (1809-1850) - Uitgeverij Passage
 • Sjaak Braster & J Dronkers (2017) - Regional ethnic diversity, school ethnic diversity, and PISA performance across Europe - doi: 10.4324/9781315440521-6 - Routledge
 • MM del Pozo Andres & Sjaak Braster (2017) - Exploring new ways of studying school memories: The engraving as a blind spot of the history of education - Springer
 • Sjaak Braster & H Theisens (2016) - Het onderwijs in de Lage Landen in historisch en internationaal perspectief - Garant
 • Sjaak Braster (2013) - Introduction: The people, the poor, and the oppressed - Routledge
 • Sjaak Braster (2013) - Van vorming naar vrijetijdsbesteding. Op de heftige golfbeweging van de tijd 1945-2013. - Walburg pers
 • Sjaak Braster (2013) - Culturele oplossingen voor sociale problemen. Het redden van de volksmassa's 1913-1940 - Walburg pers
 • Sjaak Braster (2009) - Van huiswerkboekje tot leefstijldocument. Volgzaamheid en verzet in Nederlandse schoolagenda's in de twintigste eeuw - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Sjaak Braster (2009) - El museo de la educación del futuro. Ocho metáforos - Universidad Pública de Navarra
 • Sjaak Braster & MM Pozo Andrés (2008) - School choice and social inequality: the Netherlands, 1950-2000 - Rutgers University
 • Sjaak Braster (2008) - Vrijheid en orde in het onderwijs - Boom Juridische Uitgevers
 • Sjaak Braster (2008) - Reproduction, resistance and globalisation in education. The written culture of school diaries in the twentieth century - Ediciones Trea
 • MM Pozo Andrés & Sjaak Braster (2007) - Cine y educación. Las primeras experiencias en España (1898-1939) - Presses universitaires François Rabelais
 • Sjaak Braster (2007) - Van schoolruimte naar studiehuis. De leerkracht uit beeld? - Pasmans
 • Sjaak Braster & PA Mª del Mar (2007) - Al otro lado del espejo: los educadores visitados (La Haya, 1911) - Sociedad Española de Historia de la Educación y Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura
 • Sjaak Braster & MM del Pozo (2006) - Caracteristicas y tendencias de la educacion primaria en Castilla-la Mancha: 1900-1975 - Almud
 • Sjaak Braster (2006) - De schoolwet van 1806: blauwdruk voor een onderwijsbestel - Uitgeverij Verloren
 • Sjaak Braster (2006) - Het openbaar onderwijs als kameleon. Over christelijke en maatschappelijke deugden en het nationale onderwijsbeleid in Nederland, 1801-1920 - Uitgeverij Verloren
 • Sjaak Braster (2002) - Historische kanttekeningen bij het overheidsstreven naar de verhoging van onderwijskwaliteit - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Sjaak Braster (2001) - The parental need for pluralistic primary education in the Netherlands - ITS
 • Sjaak Braster (2000) - De noodzaak voor vervolgonderzoek - Inspectie van het Onderwijs
 • Sjaak Braster (2000) - Het bestuur van het openbaar onderwijs. Een probleem in de 20ste eeuw, een oplossing in de 21ste eeuw - Coutinho
 • Sjaak Braster & MM Pozo Andres (2000) - The function of educational laws in sociological and historical perspective: public education in the Netherlands 1750-1950 - Polish Academy of Sciences Publishing House
 • Sjaak Braster (1999) - Christelijke jongeren op weg naar 2000 - Uitgeverij Boekencentrum
 • MJ de Jong & Sjaak Braster (1998) - Educating for Social Cohesion in a Pluralist Society - Routledge
 • Sjaak Braster (1998) - Bestuursvormen in het onderwijs. - Samsom/Tjeenk Willink
 • Sjaak Braster (1997) - The quest for cultural pluralism in Dutch public schools: the importance of social capital of teachers - Enzo Press
 • Sjaak Braster (1995) - Gemeentelijke en bijzondere schoolbesturen. - Wolters-Noordhoff

 • Sjaak Braster (2017) - De staat van het openbaar onderwijs: Onderwijsopbrengsten en sociaal milieu in de 21ste eeuw - VOS/ABB
 • Sjaak Braster (2004) - Verdwijnen in de 21e eeuw de vakken in het voortgezet onderwijs? - Stichting Leerplanontwikkeling
 • Sjaak Braster (2003) - De zorg van de Nederlandse overheid voor onderwijs in Europees perspectief - Samsom/Tjeenk Willink
 • Sjaak Braster (2003) - Boekbespreking van P. Gramberg - Thela Thesis
 • Sjaak Braster (1998) - Boekbespreking - xxxx
 • Sjaak Braster & MM Pozo Andres (1996) - The use of statistics in history of education - Patria
 • Sjaak Braster & MM Pozo Andres (1996) - The function of educational laws in a sociological and historical perspective - Patria

 • Sjaak Braster & MM del Pozo Andres (2018) - Engravings as a blind spot in the history of education. Notes about a private collection - Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF)
 • Sjaak Braster (2011) - The End of Italics? The introduction of vertical Writing and the Use of School Exercise Books in the Netherlands (1880-1980) - Edizioni Polistampa
 • Sjaak Braster (2011) - Educational Change and Dutch Classroom Photographs. A Qualitative and Quantitative Analysis - Peter Lang
 • Sjaak Braster, I Grosvenor & MM del Pozo Andres (2011) - Opening the Black Box of Schooling. Methods, Meanings and Mysteries - Peter Lang
 • Sjaak Braster (2010) - El futuro de los museos de historia de la educación - Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalho

 • Sjaak Braster, N Bakker, M Rietveld-Van Wingerden, A van Gorp & B Vanobbergen (2009) - Programme & Abstract Book. 31th session of the International Standing Conference for the History of Education. Eduacting the people. The history of popular education - Utrecht University

 • Sjaak Braster (2005) - De klas in beeld - Universiteit Utrecht

 • Sjaak Braster & J Dronkers (2013) - The positive effects of ethnic diversity in class on the educational performance of pupils in a multiethnic European metropole - [link]
 • Sjaak Braster & CGL Vermeerssen (2007) - Punishment and pedagogy in public and private schools: Disciplinary practices in Dutch primary education
 • Sjaak Braster & MM del Pozo (2007) - Al otro lado del espejo: los educadores visitados (La Haya, 1911)
 • Sjaak Braster (2007) - The end of italics. The diffusion of a new method for writing in school exercise books in the Netherlands (1900-1950)
 • Sjaak Braster (2006) - The school agenda as an educational vehicle: reproduction or resistence
 • Sjaak Braster & MM del Pozo (2003) - Understanding images of secondary education
 • Sjaak Braster & J van Bemmel (2002) - Educating for tolerance
 • Sjaak Braster & C Zoon (2002) - So many schools, so few choices
 • Sjaak Braster & MM del Pozo (2002) - The public-private division in education
 • Sjaak Braster & Janneke Bemmel (2001) - Hoe tolerant is de postmoderne jeugd? Relaties tussen culturele levensstijlen, politieke tolerantie en de richting van de bezochte school
 • Sjaak Braster (2001) - The parental need for pluralistic primary education in the Netherlands
 • Sjaak Braster, MJ de Jong & Theo Veld (1999) - Pride and Prejudice. National Identity and Ethnic Prejudice

 • CGL Vermeerssen & Sjaak Braster (2009) - Drugs in de buurt. Een evaluatie van het project `Drugs in Kleur' in het Oude Westen van Rotterdam - Centrumraad
 • Sjaak Braster (2001) - Een school kiezen in Maastricht - Risbo

 • LFJ Jetten, Sjaak Braster & M Pat (1999) - Werkdruk voor de beleidsadviseur - Najaarsconferentie 1999 van de Landelijke Vereniging van Onderwijsbeleidsadviseurs
 • Sjaak Braster (1999) - De evaluatie van de basisvorming: de noodzaak voor vervolgonderzoek - Conferentie Basisvorming, georganiseerd door de Vereniging voor Onderwijs Research en de Inspectie van het Onderwijs
 • Sjaak Braster (1999) - De behoefte aan openbaar onderwijs - SISWO-colloquium Onderwijs in Nederland: tussen ruil en markt
 • Sjaak Braster & MM Pozo Andrés (1999) - Educating immigrants in the Netherlands: migration flows and educational practices in the twentieth century - International Standing Conference on the History of Education
 • Sjaak Braster (1999) - Het bestuur van het openbaar onderwijs: een probleem in de 20ste eeuw, een oplossing in de 21ste eeuw? - Lustrumcongres De beleidsagenda 2000. Nederland op weg naar de 21ste eeuw
 • Sjaak Braster (1998) - De evangelische jeugd: culturele progressiviteit en postmoderne levensstijlen. - Lezing ten behoeve van de Werkgroep Godsdienstsociologie
 • Sjaak Braster (1998) - Postmodern lifestyles and political tolerance: a study of the Dutch youth. - International Conference on Empirical Investigation of Social Space, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung,
 • MM Pozo Andrès & Sjaak Braster (1998) - Cine y educación: las primeras experiencias en España (1898-1939). - Paper presented at the International Standing Conference for the History of Education.
 • Sjaak Braster (1998) - Christelijke Orthodoxie en individualisering: een landelijk onderzoek onder (christelijke) jongeren. - 8e sociaal-wetenschappelijke studiedagen SISWo
 • Sjaak Braster (1997) - Design en dataverzameling: het pad naar een gesubstantieerde kennisclaim - Bijeenkomst afdeling Advies en Onderzoek SoZaWe
 • Sjaak Braster (1997) - De rol van belangen: stakeholders en hun achtergronden - Bijeenkomst afdeling Advies en Onderzoek SoZaWe
 • Sjaak Braster (1997) - Sociaal kapitaal van leerkrachten - Conferentie The Gift of Society
 • Sjaak Braster (1997) - De identiteit van het openbaar onderwijs - Lezing t.b.v. de Bestuurscommissie Primair Onderwijs Utrecht
 • Sjaak Braster (1997) - De identiteit van het openbaar onderwijs - Lezing t.b.v. de Hogeschool Edith Stein te Hengelo
 • Sjaak Braster (1997) - De geschiedenis van het openbaar onderwijs. - Lezing t.b.v. de afdeling ondewijs van de gemeente Deventer.
 • Sjaak Braster & MM del Pozo Andres (1997) - Pedagogical values, religion, and education in Western Europe, 1990 - International Standing Conference for the Histroy of Education.
 • Sjaak Braster (1997) - Openbaar onderwijs tussen christendom en humanisme - Lezing t.b.v. Humanisatisch Verbond, afdeling Leiden
 • MM Pozo Andres & Sjaak Braster (1996) - The use of statistics in history of education: a case study about alphabetization, education and social structure in Madrid, 1911 - International Standing Conference for the History of Education
 • MJ de Jong & Sjaak Braster (1996) - Educating for social cohesion in a plural society. Values, attitudes and opinions of teachers in state schools in the Netherlands - Conference on Durkheim and Modern Education

 • Sjaak Braster, F Simon & I Grosvenor (2011) - Paedagogica Historica (Journal)

1.3C Designing Social Research

Year
2021
Course Code
FSWSB-1030

4.1 Social Science Research in Practice

Year
2021
Course Code
FSWS-802

4.1 Social Science Research in Practice

Year
2021
Course Code
FSWS-812

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes