drs. (Stephanie) S.A. van der Geest

Assistant Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 8-71
Telephone
+31 10 4089168
Email
vandergeest@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & E.M.H. Loozen (2013). Kansen en knelpunten van regiomaatschappen. Medisch Contact, 68 (38), 1914-1916.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2012). Zorgconsumenten en kwaliteitsinformatie. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4631), 174-175.
    • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2011). Valse concurrentie op de opleidingsmarkt. Medisch Contact, 66 (4), 220-222.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Keuzebeïnvloeding via eigen risico werkt, maar kan beter. TPEdigitaal, 4 (4), 34-48.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Winstverbod ziekenhuizen onder voorwaarden loslaten. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4580), 152-154.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, M. Appelman & J.N. Struijs (2009). Regionale machtspositie zorggroepen baart zorgen. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4572), 701-701.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2008). Kwaliteitsinformatie en de marktaandelen van IVF-centra. Economisch-Statistische Berichten, 756-758.
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. de Jong (2008). Concurrentie bevordert onderwijsrendement niet. Economisch-Statistische Berichten, 730-732.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Opleiden medisch specialisten moet transparanter. Economisch-Statistische Berichten, 4511, 340-342.
    • S.A. van der Geest, I. Mosca, F. Pellikaan & M. Varkevisser (2007). In beweging voor de fysiotherapeut. Economisch-Statistische Berichten, 4516, 506-508.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2004). Concurrentie tussen Nederlandse Ziekenhuizen:de deelmarkt voor reguliere klinische zorg. Economic Policy, 13-13.
    • S.A. van der Geest (2003). Maatwerk bij herziening Nederlands zorgstelsel. Aelementair, 2 (4), 14-17.
    • L.H.H.M. Boonen, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2010). Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition. In Pharmaceutical markets and Insurance Worldwide (Advances in Health Economics and Health Services Research, 22) (pp. 53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
    • H.P. van Dalen, S.A. van der Geest, J. Swank & M. Varkevisser (2005). Europa en de prijs van solidariteit. In Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2003). Nentjes-effect prikkelt watersector. In P.J. Eijgelshoven, D. Wiersma & T. Zuidema (Eds.), Milieu tussen markt en overheid: liber amicorum prof.dr. A. Nentjes (pp. 235-253). Groningen: Stenfert Kroese
    • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2005). Gezondheidszorg. In CA de Kam & AP Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinancien 2005 (pp. 97-121). Den Haag: Sdu
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E.M.H. Loozen, I. Mosca & F.T. Schut (2013). Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG
    • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & G.H. Kuper (2005). Do daily retail gasoline prices adjust asymmetrically. (Intern rapport, TI duscussion papers, no TI 2005-040/2). 3000 DR Rotterdam: TINBERGEN INSTITUUT
    • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 8). Hardinxveld-Giessendam: ISO-Groep
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 11). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
    • J. Swank, M. Varkevisser, H.P. van Dalen, S.A. van der Geest & B.A.M.M. Kuijpers (2003). Economische integratie in Europa - Een inventariserende literatuurstudie. (Intern rapport, Ocfeb Research Memorandum, no 0304). Rotterdam: Ocfeb
    • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market. (Intern rapport, Research Memorandum, no 0205). :
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. de Jong (2009). Effect van concurrentie op de kwaliteit van het HAVO en VWO. (Extern rapport). Rotterdam: SEOR
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2009). Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: SEOR
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2007). Winstregulering als waarborg voor redelijke tarieven, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2007). Onderzoek afvalaanbiedgebiedgedrag Apeldoornse huishoudens 2006, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Winstuitkering: winst voor de publieke belangen? (Extern rapport). Den Haag: KCOV
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Marketing van innovatieve geneesmiddelen: de voor- en nadelen, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). Financiele gevolgen na invoering diftar, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). De maatschappelijkekosten en baten van machtigingsprocedure: de geneesmiddelen van Bijlage, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). Houdbaarheid benchmarking, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2004). Herziening van het GVS: een maatschappelijk kosten-batenanalyse, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, T. Post & M. Varkevisser (2004). Efficientie boven water, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg. (Intern rapport). :
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Afvalstromen sturen loont? IBO/MDW. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Financien
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Gezondheidszorg. Den Haag: sdu uitgevers
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017, oktober 31). Plannen van kabinet-Rutte III voor betaalbare zorg stellen niet gerust. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2014, mei 8). Zorgverzekeraar bepaalt terecht de slimste zorg. Trouw
   • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2000, augustus 10). Competition among social health insurers: a case study for the Netherlands, Belgium and Germany. Baltimore, 6th Annual International Symposium & Workshop of the International Society for Research in Health Care Financial Management.
 • De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Period
  BLOK1 B1
  Year level
  bachelor 1 (Gezondheidswetenschappen)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Period
  BLOK1 B1
  Year level
  bachelor 1 (Gezondheidswetenschappen)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Period
  BLOK1 B1
  Year level
  bachelor 1 (Gezondheidswetenschappen)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Period
  BLOK1 B1

  Year
  2018
  Period
  BLOK1 B1

  Bachelorscriptie

  Title
  Bachelorscriptie
  Year
  2018
  Period
  BLOK2 B3
  Year level
  bachelor 3 (Gezondheidswetenschappen)

  Algemene economie

  Title
  Algemene economie
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2PM
  Year level
  pre-master (Pre-master Gezondheidswetenschappen)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4089168

  Academic Researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4089168

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam