prof.mr.dr.
(Suzan) WSR Stoter

prof.mr.dr. (Suzan) WSR Stoter
Full Professor Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
stoter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W.S.R. Stoter (2011). De sterksten bepalen waar regels voor worden gemaakt. Staatscourant, 2011 (16).
    • W.S.R. Stoter & M. de Heide (2011). De tijd heeft het innovatiebeleid ingehaald. Staatscourant, 2011 (48).
    • W.S.R. Stoter & R. de Lange (2009). Constitutioneel Recht AAK20096201. Ars Aequi, 58 (maart), 6201-6205.
    • W.S.R. Stoter & R. de Lange (2009). Constitutioneel Recht AAK20096299. Ars Aequi, 58 (september), 6299-6302.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6094-6096.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6041-6043.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (3, nr. 102), 5728-5731.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (6, nr. 103), 5794-5799.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (9, nr. 104), 5857-5862.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (12, nr. 105), 5923-5927.
    • W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2010). Doelregelgeving met beleid. Bestuurswetenschappen, 64 (2), 58-70.
    • W.S.R. Stoter (2009). Nota Vertrouwen in wetgeving: vertrouwen in wie? RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 24 (2), 173-178.
    • W.S.R. Stoter, H.D. Stout & W.M. de Jong (2009). Het legaliteitsbeginsel in mondiaal perspectief. Mind your step! Bestuurswetenschappen, 63 (5), 16-28.
    • W.M. de Jong & W.S.R. Stoter (2009). Institutional transplantation for international organisations; How their legitimacy can be enhanced by addressing administrative and cultural congruence. Erasmus Law Review, 2 (3), 311-330.
    • W.M. de Jong & W.S.R. Stoter (2009). Institutional transplantation and the rule of law: how this interdisciplinary method can enhance the legitimacy of international organisations. Erasmus Law Review, 2 (03), 311-330.
    • W.S.R. Stoter & J. Rijsdijk (2009). Het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw. Bestuurswetenschappen, 63 (april), 10-18.
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Op weg naar bruikbare regulering? Recht der Werkelijkheid, 2006, 135-147.
    • W.S.R. Stoter (2005). Burgers hebben er recht op te weten wat ze van de overheid kunnen verwachten... SMA, 2005 (6), 293-295.
    • J.M. Otto, W.S.R. Stoter & J. Arnscheidt (2004). Using Legislative Theory to improve Law and Development Projects. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2004 (4), 121-135.
    • W.S.R. Stoter (2004). Juridisch kader voor de belangenafweging door de wetgever. De wet houdende verbod op reclame voor tabaksprodukten getoetst. Tijdschrift voor Wetgeving, 2004 (4), 567-581.
    • N.J.H. Huls & W.S.R. Stoter (2003). Hoe vernieuwend is het wetgevingsbeleid van Minister Donner? RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2003 (5), 165-177.
    • W.S.R. Stoter (2002). Wetsvoorbereiding via internet. Een dienst aan de democratie!? Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (27), 1282-1287.
    • W.S.R. Stoter (2001). Belangenafweging door de wetgever. Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau. Ars Aequi, 50 (6), 503-507.
    • W.S.R. Stoter (2006). Regeldruk: lust of last voor het bedrijfsfleven? Bulletin van de Academie voor de Wetgeving.
    • W.S.R. Stoter (2006). Regeldruk. Signalement, departementale uitgave ministerie VenW, 2006 (2), 2-3.
    • W.S.R. Stoter (2006). Wie de schoen past....... Staatscourant, 2006 (7 november), 6.
    • W.S.R. Stoter & F. Zafar (2011). Wetgeving: met recht een instrument van beleid! over de interactie tussen beleidsmederwerks en wetgevingsjuristen en het aanbregnen van versnelling aan de binnenkant van het wetgevingsproces. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Wie draagvlak zoekt, die regeldruk ontmoet! (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Justitie
    • P. Eijlander, J. van Erp, R. van Gestel & W.S.R. Stoter (2005). Meer zicht op certificering. (Extern rapport). Tilburg: Schoordijk Instituut
    • W.H. van Boom, M.G. Faure, N.J.H. Huls, S.D. Lindenbergh & W.S.R. Stoter (2011). Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten. (Extern rapport). Den haag: WODC
    • W.S.R. Stoter & E.F. ten Heuvelhof (2008). Het project Randstadrail: light rail, zware opgave. (Extern rapport). Delft: TU Delft
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2003). Onderhandelend wetgeven: een proces van geven en nemen. (Extern rapport, OMV, no 1). Den Haag: SDU Uitgevers
    • W.S.R. Stoter & M. Vermaat (2002). Noot bij: Rechtbank Zwolle. (2002, april 16), Rechtshulp 2002-2002, 11, (Wat de klant wil?). p.38-45.
    • W.S.R. Stoter (2001). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2000, maart 3), AB 2001-2001, 88, (Wet voorzieningen gehandicapten art. 2). p.435-437.
    • W.S.R. Stoter (2001). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (1999, december 31), AB 2001-2001, 87, (Wet voorzieningen gehandicapten art. 3; Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG; Verordening gemeente Margraten). p.430-435.
   • W.S.R. Stoter, H.D. Stout & W.M. de Jong (2010). Er was eens een bijzonder stepje .... / Er was eens een bijzondere telegraaf. Delft: Centre for Law & Innovation
   • S.J.A. ter Borg, N.J.H. Huls, N. Saanen, W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2010). Doelgericht wetgeven: doelvoorschriften in literatuur en praktijk. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
   • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Regeldruk: een blinde vlek van onderhandelend wetgeven. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • N.J.H. Huls & W.S.R. Stoter (2011). Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces? In M. Hertogh & W. Weyers (Eds.), Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. hoofdstuk 2). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • S.J.A. ter Borg & W.S.R. Stoter (2010). Is Goal-Based Regulation Consistent with the Rule of Law? In M. Sellers & T. Tomaszewski (Eds.), The Rule of Law in Comparitive Perspective (pp. 57-69). Dordrecht: Springer
   • W.S.R. Stoter & S.J.A. ter Borg (2009). Goal-based regulation: Threat or Opportunity for the Rule of Law?! In M. Seller (Ed.), Rule of Law. Springer
   • N.S. Efthymiou, K.A.M. Henrard, M.L.P. van Houten & W.S.R. Stoter (2008). Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. In R. de Lange (Ed.), Wetgever en grondrechten, Staatsrechtconferentie 2007 (pp. 1-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • J.M. Otto, W.S.R. Stoter & J. Arnscheidt (2008). Using legislative theory to improve law and development projects. In J. Arnscheidt (Ed.), Lawmaking for Development, Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects (pp. 53-74). Leiden: Leiden University Press
   • W.S.R. Stoter & J. Groenewegen (2008). Ondernemersvergunning taxi. In Algemene beschouwingen vanuit bestuurskundig, economisch en juridisch perspectief. TU Delft
   • S.J.A. ter Borg, N.J.H. Huls, N. Saanen, W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2008). Doelgericht wetgeven. In Een onderzoek naar doelvoorschriften in de literatuur en praktijk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2005). De praktijk en dilemma's van onderhandelend wetgeven: Wat betekent het voor meervoudig ruimtegebruik? In G.M.A. van der Heijden & A.F.L. Slob (Eds.), Meervoudig ruimtegebruik, De spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie (pp. 157-166). Delft: Eburon
   • W.S.R. Stoter (2005). Belangenafweging in de praktijk. In R. den Boer (Ed.), De droomjurist (pp. 147-152). Den Haag: Hoofddirectie Juridische Zaken, Ministerie van VenW
   • W.S.R. Stoter (2004). Wie en wat bepaalt de inhoud van de wet? In R. den Boer, e.a. (Ed.), Uit de openbare dienst (pp. 193-198). Leiden: The Document Factory
   • R. Pieterman & W.S.R. Stoter (2003). Naleving. In I. Helsloot, E.R. Muller, R. Pieterman & W.J.M. Voermans (Eds.), Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief: Evaluatie van de wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002 (pp. 67-106). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • I.C. van der Vlies, W.S.R. Stoter & D.A. Lubach (2002). Application of administrative law to privatizations in the Netherlands. In E.H. Hondius & C.A. Joustra (Eds.), Netherlands Reports to the 16 th International Congress of Comparative Law (pp. 425-444). Antwerpen: Intersentia
   • W.S.R. Stoter, H.D. Stout & S. ter Borg (2008). Doelvoorschriften: een afwegingskader. Internationaal NGI-congres: Rotterdam (2011, januari 1).
   • W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2006). De Binnenvaartwet: kiezen tussen het anker of het schip. Een onderzoek naar de wijze waarop publieke belangen hun beslag krijgen in de Binnenvaartwet. Netherlands Institute of Government (NIG), Annual Work Conference 2006: VU Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands (2006, november 9).
   • W.S.R. Stoter (2001, juni 9). De Senaat verdient een hoofdrol. Trouw, pp. 1-1.
   • W.S.R. Stoter (2000, oktober 20). Belangenafweging door de wetgever : een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau. Universiteit van Amsterdam (375 pag.) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers) Prom./coprom.: I.C. van der Vlies.
 • St. Juridische Samenwerking a/d Maas

  Start date approval
  Feb/2021
  End date approval
  Feb/2024
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Bestuurslid
 • Administrative Law (Reflection)

  Title
  Administrative Law (Reflection)
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam