dr. (Tamar) T.F.C. Fischer

dr. (Tamar) T.F.C. Fischer
Associate Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 3-015
Telephone
+31 10 4081531
Email
fischer@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • L. van Reemst & T.F.C. Fischer (2017). Meld- en aangiftegedrag bij agressie tegen hulpverleners. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen - liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 227-240). Den Haag: Boom Criminologie
   • T.F.C. Fischer & B.W.C. Zwirs (2013). Erkende Gedragsinterventies. In A. Menger, L. Krechtig & J. Bosker (Eds.), Werken in gedwongen kader, Methodiek voor het forensisch sociaal werk (pp. 449-457). Amsterdam: BV Uitgeverij SWP
   • T.F.C. Fischer & P. de Graaf (2011). Verhuizen tijdens de schoolloopbaan en het bereikt opleidingsniveau. In Gerbert Kraaykamp, Mark Levels & Ariana Need (Eds.), Problemen en theorieen in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 77-91). Assen: Koninklijke van Gorcum b.v.
   • T.F.C. Fischer & L. van Reemst (2014). Slachtofferschap in de publieke taak. Een secundaire analyse op basis van monitoren van programma Veilige publieke taak. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam [go to publisher's site]
   • L. van Reemst, T.F.C. Fischer & J.D.M. van Dongen (2013). Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. (Extern rapport, WODC webpublicaties, no 2318A). Den Haag: WODC
   • T.F.C. Fischer, W.J.M. Captein & B.W.C. Zwirs (2012). Gedragsinternventies voor volwassen justitiabelen (hoofdstukken 1 (Inleiding), 6 (Mogelijkheden voor innovatie van het aanbod) en 7 (Conclusies). (Extern rapport, Onderzoek en beleid, no 302). Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers
   • T.F.C. Fischer (2012). Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen (hoofdstukken 2 (Dataverzameling en analysetechnieken), 4 (Inventarisatie gedragsinterventies: exclusie) en 5 (Non-participatie: no show en uitval). (Extern rapport, Onderzoek en Beleid, no 302). Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2015) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2012) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2011) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer (Ed.). (2010) Mens en Maatschappij.
   • T.F.C. Fischer, L. van Reemst & S. Struijk (2016). Evaluatie strafrechtelijke beschermingsbevelen. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer, L. van Reemst & J.D.M. van Dongen (2013). Indicatoren van herhaald slachtofferschap. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer (2013). Contra-indicaties voor de Cognitieve Vaardighedentraining (CoVa) in de adviseringspraktijk. NVC jaarcongres Leiden: Leiden.
   • T.F.C. Fischer (2013). Predictors of offender program non-completion in Dutch probation. ESC EUROCRIM conference , September 2013: Budapest (2013, september 4 - 2013, september 7).
   • T.F.C. Fischer & L. van Reemst (2013). Data-analyse herhaald slachtofferschap. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer (2011). Onderzoekssubsidie RISc-indicatiestelling Reclassering Nederland. Toegekende subsidieaanvraag.
   • T.F.C. Fischer & B.W.C. Zwirs (2010). Innovatie aanbod gedragsinterventies volwassenen. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer & B.W.C. Zwirs (2010). De rol van de sociale-informatieverwerking bij de inperking van frequentie en ernst van slachtofferschap onder politieagenten. Toegekende subsidieaanvraag: .
   • T.F.C. Fischer (periode: 2013 t/m 2015). member. projectgroep herpositionering gedragsinterventies Ministerie Veiligheid en Justitie.
   • T.F.C. Fischer & L. van Reemst (2017). Literati Award Outstanding Paper for 'Workplace aggression toward local government employees: target characteristics' in International Journal of Public Sector Management. Literati Award: Emerald Publishing. Overig.
   • T.F.C. Fischer (2004, september 10). Parental divorce, conflict, and resources : the effects on children's behavior problems, socioeconomic attainment, and transitions in the demographic career. Radboud Universiteit Nijmegen (216 pag.) ( Ponsen & Looijen) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Justitiële Jeugdinterventies

  Title
  Justitiële Jeugdinterventies
  Year
  2018
  Period
  BLOK 4
  Year level
  master (Criminologie)

  Aard, omvang en schade

  Title
  Aard, omvang en schade
  Year
  2018
  Period
  B 1.5
  Year level
  bachelor 2 (Bachelor Criminologie)

  Preventie en bestraffing

  Title
  Preventie en bestraffing
  Year
  2018
  Period
  B 1.4
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Criminologie)

  Criminologisch onderzoek v/d praktijk

  Title
  Criminologisch onderzoek v/d praktijk
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  master (Criminologie)

  Jeugdcriminaliteit en interventies

  Title
  Jeugdcriminaliteit en interventies
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3
  Year level
  master (Criminologie)

  Afstudeerproject criminologie

  Title
  Afstudeerproject criminologie
  Year
  2018
  Period
  JAAR
  Year level
  master (Criminologie)
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081531

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam