prof.dr.
(Tom) TED van der Grinten

(external) researcher Erasmus School of Health Policy & Management Health Care Governance (HCG)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
0104088912
Email
vandergrinten@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

In 1987 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op een historisch-sociologisch beleidsonderzoek naar de vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Onderzoek naar de werking van het beleidsbestel van de Nederlandse gezondheidszorg in internationaal perspectief, met bijzondere aandacht voor de betekenis van de publiek-private afhankelijkheden in de gezondheidszorg (tussen overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere private actoren) in de besturing van de zorg zowel op systeem- als instellingsniveau.

    • T.E.D. van der Grinten (2015). Een leerzame geschiedenis. MGV. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 66 (12), 956-960.
    • T. Zuiderent, K.J. Grit & T.E.D. van der Grinten (2010). Zorgmarkten en publieke belangen. B en M, 37 (3), 221-231.
    • T.E.D. van der Grinten (2007). Stelselherziening van de Nederlandse gezondheidszorg. TSG, 85 (4), 227-233.
    • C. van Egmond, M.P.M. Bekker, R.A. Bal & T.E.D. van der Grinten (2007). De Volksgezondheid Toekomst Verkenning als infrastructuur voor evidence-based gezondheidsbeleid. TSG, 85 (7), 399-406.
    • T.E.D. van der Grinten (2007). Ondernemen voor de zorg. M en O, 61 (2), 209-214.
    • K. Putters & T.E.D. van der Grinten (2006). Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in de gezondheidszorg en de rol van de overheid. Bestuurskunde, 15 (2), 44-52.
    • P.P.T. Jeurissen, T.E.D. van der Grinten & F.T. Schut (2006). Houdbare risicosolidariteit in de gezondheidszorg. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 38 (4), 169-177.
    • T.E.D. van der Grinten & K. Putters (2006). De rollen verdeeld: het veranderende speelveld in de zorg. Bestuurskunde, 15 (2), 2-4.
    • T.E.D. van der Grinten (2005). Zvw wordt langzaam een bureaucratische kerstboom. CVZ-magazine, 20 (11), 20-21.
    • P.L. Meurs & T.E.D. van der Grinten (2005). Publieke verantwoording in de zorg: noodzaak en valkuil. ZM Magazine, 9, 10-15.
    • T.E.D. van der Grinten (2004). Publiek-private samenwerking-Voor twee keer modaal. ZorgVisie (Maarssen), 12, 22-24.
    • T.E.D. van der Grinten (2004). Grote of kleine ziekenhuizen? Niet de locaties maar de functies zijn bepalend. ZM Magazine, 2, 10-14.
    • T.E.D. van der Grinten & P. Vos (2004). Gezondheidszorg maatschappelijke dienstverlening. Beleid en Maatschappij, 31, 133-309.
    • T.E.D. van der Grinten, J.K. Helderman & K. Putters (2004). Gezondheidszorg: een stelsel van stelsels. Beleid en Maatschappij, 31, 200-251.
    • T.E.D. van der Grinten & G.P.M. Raas (2004). Rol van huisarts in acute zorg is maar zeer beperkt. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 21, 306-307.
    • K. Putters, J.K. Helderman & T.E.D. van der Grinten (2004). Stelsel-matig hervormen. Beleid en Maatschappij, 31, 4-4.
    • G.R.M. Scholten & T.E.D. van der Grinten (2003). Medische staf op weg naar partnership? De deelname van medisch specialisten in de besturing van Nederlandse ziekehuizen. Acta Hospitalia, 2, 7-21.
    • M.P. Gosselink & T.E.D. van der Grinten (2003). Vier perspectieven op beloning. TvZ. Tijdschrift voor Verpleegkunde, 114, 28-31.
    • T.E.D. van der Grinten (2002). Hervormingen van de gezondheidszorg. Beleid en Maatschappij, 29, 172-176.
    • T.E.D. van der Grinten & G.P.M. Raas (2002). Sturen op resultaat. Medisch Contact, 57 (20), 779-781.
    • T.E.D. van der Grinten (2002). Decentralisatie van toezicht. TSG, 80, 403-406.
    • T.E.D. van der Grinten (2002). Inspectie en zorgverzekeraars: living apart together. Zorg & Financiering, 1, 10-16.
    • P.P.T. Jeurissen & T.E.D. van der Grinten (2002). Private zorg in Nederland. Economisch-Statistische Berichten, 87 (4380), 760-763.
    • T.E.D. van der Grinten (2002). Dynamiek in de publiek-private context. Kompas BMC, 75, 12-15.
    • P.P.T. Jeurissen & T.E.D. van der Grinten (2001). Zorg-for-profit onderzocht. Economisch-Statistische Berichten, 86 (4314), 13-15.
    • T.E.D. van der Grinten (2001). Maatschappelijk middenveld in de gezondheidszorg. Bestuurskunde, 10 (1), 40-49.
    • T.E.D. van der Grinten (2001). Vraagsturing in de gezondheidszorg. ZorgZaken, 1, 9-11.
    • T.E.D. van der Grinten (2000). Sturing door en sturing van de vraag: kanttekeningen bij vraagsturing in de gezondheidszorg. Beleid en Maatschappij, 4, 249-255.
    • G.R.M. Scholten & T.E.D. van der Grinten (2000). De integratie van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Een organisatiekundige beschouwing. Acta Hospitalia, 3, 31-43.
    • G.R.M. Scholten & T.E.D. van der Grinten (2000). Integratie van medisch specialisten. Medisch Contact, 55 (16), 591-593.
    • T.E.D. van der Grinten (1999). Maatschappelijk Ondernemen in de Zorg. ZM. Ziekenhuis Management Magazine, 26-29.
    • T.E.D. van der Grinten (1998). Basiskeuzen voor de gezondheidszorg. Medisch Contact, 53 (1), 19-24.
    • T.E.D. van der Grinten & J. Legemaate (1997). Vijftien jaar Beleid en Management Gezondheidszorg: werken voor de gezondheidszorg. Medisch Contact, 52 (48), 1528-1529.
    • T.E.D. van der Grinten (1997). Transmurale zorg. Gezondheidszorg & Management, 7-9.
    • T.E.D. van der Grinten (1997). Strategische keuzen voor de thuiszorg. Gezondheidszorg & Management, 22-26.
    • T.E.D. van der Grinten (1997). Kansen voor een transmurale gezondheidszorg. Medisch Contact, 52 (10), 314-315.
    • B. Kramer, R. Huijsman & T.E.D. van der Grinten (1997). Strategische analyse in de Gezondheidszorg. Gezondheidszorg & Management, 16-18.
    • T.E.D. van der Grinten & P. Vos (1996). Bouwen aan zorg: toen, nu, straks. Gezondheidszorg & Management, 4 (1/2), 10-13.
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Publiek domein in de Nederlandse gezondheidszorg. Health Management Forum, 1 (2), 10-11.
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Fusiemanagement: observaties bij een onderzoek. Gezondheidszorg & Management, 3 (7/8), 25-26.
    • T.E.D. van der Grinten & F.T. Schut (1995). Schipperen tussen overheid en markt: het gezondheidszorgbeleid van het kabinet-Kok. Openbare Uitgaven, 164-175.
    • R. Huijsman & T.E.D. van der Grinten (1995). Transmurale gezondheidszorg: strategische opties voor de thuiszorg. MGZ. Maatschappelijke Gezondheidszorg, 23 (april), 28-30.
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Maatschappelijk ondernemerschap. Zorgverzekeraars Magazine, 1 (november), 12-13.
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Zorgvernieuwing: de nieuwe uitdaging? Gezondheidszorg & Management, 3 (11), 31.
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Beleid voor gezondheidszorg. Gezondheid. Theorie in Praktijk, 3 (1), 41-45.
    • T.E.D. van der Grinten (1994). Veranderingen in het Maatschappelijke Middenveld. Deel III Invloed op de beleidsnetwerken. Medisch Contact, 49 (14), 465-467.
    • T.E.D. van der Grinten (1994). Veranderingen in het maatschappelijk Middenveld. Deel II Factoren die beleidsnetwerken beinvloeden. Medisch Contact, 49 (13), 425-427.
    • T.E.D. van der Grinten (1994). Veranderingen in het Maatschappelijke Middenveld. Deel I. Over nut en noodzaak van beleidsnetwerken in de gezondheidszorg. Medisch Contact, 49 (12), 388-390.
    • T.E.D. van der Grinten (1987). Ordening van Gezondheidszorg. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 65 (21), 678-681.
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Het Nederlandse gezondheidszorgstelsel. Een moeras met onzichtbare krachten. Desiderius, 8 (1), XXXVI-XXXVII.
   • W.B.F. Brouwer, F.F.H. Rutten, J.L. Severens, P.H.M. van Baal, T.E.D. van der Grinten, A.H.E. Koolman & N.J.A. van Exel (2011). Economie van de volksgezondheid. Assen: Koninklijke van Gorcum BV
   • T.E.D. van der Grinten & J.P. Kasdorp (1999). 25 jaar sturing in de gezondheidszorg: Van verstatelijking naar ondernemerschap. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
    • T.E.D. van der Grinten (2013). Het eigene & aardige van Paul Schnabel. Vijftien jaar onderzoek voor de geestelijke gezondheidszorg. In Rob et al (red.). (Ed.), Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland (pp. 142-147). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
    • T.E.D. van der Grinten & M. de Lint (2012). De deur van de spreekkamer: open, gesloten, of op een kier? In Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, De nieuwe spreekkamer (pp. 5-15). Den Haag: RvZ
    • T.E.D. van der Grinten & P.P.T. Jeurissen (2011). Een economisch-institutionele benadering van publieke gezondheidszorg. In Van Lienden, H. & J.M. Boot (red.). (Ed.), Economie van de Volksgezondheid (pp. 177-188). Assen: Van Gorcum
    • T. Zuiderent & T.E.D. van der Grinten (2009). Zorg voor medische technologie. Over het ontwikkelen van zorgtechnologie, vormgeven van technologiebeleid en behartigen van publieke belangen. In L. Asveld & M. Besters (Eds.), Medische technologie: ook geschikt voor thuisgebruik (pp. 61-3). Den Haag: Rathenau Instituut
    • T.E.D. van der Grinten & J. Drewes (2007). Zorgverzekeraar & preventie nieuwe kansen of business as usual? In Jaarboek Publieke Gezondheid 2007 (pp. 154-3). Abcoude: Forum Stichting Public Health Forum
    • J.K. Helderman & T.E.D. van der Grinten (2007). Bevorderen, voorkomen genezen en ondersteunen. In Volksgezondheid en gezondheidszorg in de verzorgingsstaat (pp. 195-8). Den Haag: Lemma
    • K. Putters, J.K. Helderman & T.E.D. van der Grinten (2007). Gezondheidszorgonderzoek: de bestuurswetenschappelijke invalshoek. In T. Plogch, R.E. Juttman, N.S. Klazinga & J.P. Mackenbach (Eds.), Handboek Gezondheidszorg (pp. -15). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • T.E.D. van der Grinten & P.L. Meurs (2005). Publieke verantwoording in de gezondheidszorg. In W Bakker & K Yesilkagit (Eds.), Publieke verantwoording (pp. 215-244). Amsterdam: Boom
    • T.E.D. van der Grinten (2005). Ondernemen voor de publieke zaak: wonen, zorg & dienstverlening. In H Weening (Ed.), Nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening (pp. 94-100). Delft: Eburon
    • T.E.D. van der Grinten & J.K. Helderman (2005). De gezondheidszorg: de (on)dragelijke traagheid van een stelselwijziging. In M.J. Arentsen & W.A. Trommel (Eds.), Moderniteit en overheidsbeleid: hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken (pp. 85-108). Bussum: Coutinho
    • T.E.D. van der Grinten (2002). Nieuwe grenzen voor de volksgezondheidszorg. In C. Hazen & G. Kronjee (Eds.), De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende omgeving (pp. 107-110). Den haag: --
    • T.E.D. van der Grinten (2002). Sturingslogica's en maatschappelijk ondernemerschap in de gezondheidszorg. In -- -- (Ed.), Raad voor het Openbaar Bestuur & Vereniging voor Bestuurskunde (pp. 59-70). Den Haag: ROB
    • T.E.D. van der Grinten (2001). Vraagsturing in de gezondheidszorg. In -- -- (Ed.), Handboek structuur & financiering gezondheidszorg (aflevering 43) (pp. 29-40). --: --
    • K. Putters & T.E.D. van der Grinten (2001). Schuivende institutionele verhoudingen in de besturing van de Nederlandse gezondheidszorg. In -- -- (Ed.), Handboek Beleidswetenschap (pp. 111-126). --: --
    • T.E.D. van der Grinten & J. Legemaate (2000). Organisatie en regelgeving. In C. Spreeuwenberg (Ed.), Handboek transmurale zorg (pp. 67-88). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg
    • J.E.A.M. Nooren & T.E.D. van der Grinten (1999). Sturen van gezondheidszorg door overeenkomsten; de veranderende rol van de zorverzekeraars. In N. Niet bekend (Ed.), Handboek Onderhandelen en Contracteren in de Zorg (pp. I A 1-1-I A 1-38). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • K. Putters & T.E.D. van der Grinten (1999). Maatschappelijk ondernemen in de zorg. In N. Niet bekend (Ed.), Handboek Structuur en Financiering gezondheidszorg (pp. 1.2-1-1.2-26). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • J. Coolen, T.E.D. van der Grinten, R. Huijsman & P. van Lieshout (1997). Strategische keuzen voor de thuiszorg. In T.E.D. van der Grinten (Ed.), Structuur en financiering Gezondheidszorg (pp. 1-25). Maarsen: Elsevier/De tijdstroom
    • T.E.D. van der Grinten (1996). Scope for policy: essence, operation and reform of the policy of Dutch health care. In L.J. Gunning-Schepers, G.J. Kronjee & R.A. Spasoff (Eds.), Fundamental questions about the future of health care (pp. 135-159). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • T.E.D. van der Grinten (1996). Keuzen in de zorg; terugblik en thema's. In J. Verlind (Ed.), Congresbundel 'Nieuwe wegen naar doelmatigheid. Gepaste zorg aangewezen weg?' (pp. 5-8). Rotterdam: FBMG
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Geestelijke gezondheidszorg en het stelsel. Dilemma's, confrontaties, compromissen. In C.A.L. Hoogduin, P. Schnabel, W. Vandereycken, K. van der Velden & F.C. Verhulst (Eds.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie (pp. 209-218). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
    • J.E.A.M. Nooren & T.E.D. van der Grinten (1995). Sturen van gezondheidszorg door overeenkomsten; de veranderende rol van de zorgverzekeraars. In T.E.D. van der Grinten, J.E.A.M. Nooren, J. Bakker-Klein, H.E.G.M. Hermans, E.M.P. Holman, J.P. Kasdorp & E.E. Konnen (Eds.), Handboek onderhandelen en contracteren in de zorg (pp. A 1-1-1-A 1-1-36). Utrecht: De Tijdstroom
    • T.E.D. van der Grinten (1990). Macht, tegenmacht, onmacht. De hardnekkige aanwezigheid van het maatschappelijk middenveld in de gezondheidszorg. In Dekker, E. & E. Elsinga (Ed.), Mensen en machten. Gezondheidsbeleid in de jaren negentig (Reeks Gezondheidsbeleid, 5) (pp. 115-127). Alphen a/d de Rijn: Samsom Stafleu
    • R.A.A. Vonk & T.E.D. van der Grinten (2018). Gezondheidszorg en de verzorgingsstaat: financiering, organisatie en bestuur. In Hillen, H.F.P., Houwaart, E.S. & Huisman, F.G. (Ed.), Leerboek medische geschiedenis (pp. 221-234). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
    • T. Zuiderent, K.J. Grit & T.E.D. van der Grinten (2015). Critical composition of public values: On the enactment and disarticulation of what counts in health-care markets. In I. Dussauge et al. (Ed.), Value practices in the Life Sciences & Medicine (pp. 119-135). Oxford: Oxford University Press
    • M. Berg & T.E.D. van der Grinten (2003). The Netherlands. In C. Ham & G. Robert (Eds.), Reasonable rationing. International experience of priority setting in health care (pp. 115-140). Maidenhead: Open University Press
    • R. Busse, T.E.D. van der Grinten & P. Svensson (2002). Regulating entrepeneurial behaviour in hospitals. In R.B. Saltman (Ed.), Theory and practice (pp. 126-146). --: Open University Press
    • T.E.D. van der Grinten (1999). Woord vooraf. In A.J.M. Roex & L.C. Telgenkamp (Eds.), Honorering, werklast en motivatie van medisch specialisten in balans (pp. 9-11). Den Haag: Elseviers Bedrijfsinformatie
    • T.E.D. van der Grinten (1997). Tien jaar hervormingsbeleid: pendelen tussen overheid, markt en middenveld. In E. Elsinga & Y.W. van Kemenade (Eds.), Van revolutie naar evolutie: tien jaar stelselwijzing in de Nederlandse gezondheidszorg (pp. 162-178). Utrecht: De Tijdstroom
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Debat. In E. Heydelberg (Ed.), Klein onderhoud (pp. 78-80). Amsterdam: De Balie
    • T.E.D. van der Grinten (1995). Staat de besturing van de gezondheidszorg op een breukvlak? In ? ? (Ed.), Volksgezondheid met beleid (pp. 40-50). ?: ?
    • P.L. Meurs & T.E.D. van der Grinten (Ed.). (2005). Gemengd besturen: besturingsvragen en trends in de gezondheidszorg. Den Haag: Sdu
    • R. Dillmann, C. Wagner, J. Klein, M. Jager & T.E.D. van der Grinten (Ed.). (2016). Patiëntveiligheid. Handboek voor medisch specialistische zorg. Utrecht: De Tijdstroom
    • S. van Egmond, R.A. Bal, M.P.M. Bekker & T.E.D. van der Grinten (2006). Wetenschap voor Beleid over de rol van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning in de beleidsvorming. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
    • B. Prinsen, T.E.D. van der Grinten, P. van Lieshout & P. Uniken- Venema (1999). Strategische noties voor de ouder- en kindzorg. (Extern rapport). Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
    • J. Coolen, T.E.D. van der Grinten, R. Huijsman & P. van Lieshout (1997). Strategische noties voor de thuiszorg. (Extern rapport). Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
    • W.F. Mijnhardt, T.E.D. van der Grinten & M.C.H. Donker (1997). Onderzoek voor beleid: een studie naar de gebruiksmogelijkheden van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit-iBMG
    • M.P.M. Bekker & T.E.D. van der Grinten (2008). Public Health Status and Forecast and Health Care Performance reports of the National Institute of Public Health and the Environment. (Extern rapport). Bilthoven: RIVM
    • J.E.A.M. Nooren, T.E.D. van der Grinten & M.C.H. Donker (1995). Sturen in de geestelijke gezondheidszorg: de rol van de zorgverzekeraar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • T.E.D. van der Grinten (1997). Les conditions d'une reforme des soins de sante: changer les politiques soustendant le regime des soins de sante des Pays-Bas. Conference des 4 nations: Chateau Montebello (1996, mei 16).
   • T.E.D. van der Grinten & P.C. Berman (2001, maart 29). Changing environments in health care: consequences for managers, training and research. Canisy, France, Directors Meeting EHMA.
   • K. Putters, T.E.D. van der Grinten & P.L. Meurs (1998, juni 25). Social Entrepreneurship in Dutch healthcare. Dublin, Congres van de European Healthcare Management Association.
   • T.E.D. van der Grinten & R. Huijsman (1995, oktober 7). The No Man's Land between home and hospital: strategic options for transmural health care. Maastricht, Second European Congress on Home Care and Help at Home.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Care Governance (HCG)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088912

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam