prof.dr. (Tom) TED van der Grinten

prof.dr. (Tom) TED van der Grinten
Visiting fellow Erasmus School of Health Policy & Management Health Care Governance (HCG)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vandergrinten@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

In 1987 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op een historisch-sociologisch beleidsonderzoek naar de vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Onderzoek naar de werking van het beleidsbestel van de Nederlandse gezondheidszorg in internationaal perspectief, met bijzondere aandacht voor de betekenis van de publiek-private afhankelijkheden in de gezondheidszorg (tussen overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere private actoren) in de besturing van de zorg zowel op systeem- als instellingsniveau.

 • Tom Grinten (2015) - Een leerzame geschiedenis - MGV. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 66 (12), 956-960
 • T Zuiderent - Jerak, Kor Grit & Tom Grinten (2010) - Zorgmarkten en publieke belangen - B en M, 37 (3), 221-231
 • Tom Grinten (2007) - Ondernemen voor de zorg - M en O, 61 (2), 209-214
 • Tom Grinten (2007) - Stelselherziening van de Nederlandse gezondheidszorg - TSG, 85 (4), 227-233
 • C (Stans) van Egmond, MPM Bekker, Roland Bal & Tom Grinten (2007) - De Volksgezondheid Toekomst Verkenning als infrastructuur voor evidence-based gezondheidsbeleid - TSG, 85 (7), 399-406
 • Kim Putters & Tom Grinten (2006) - Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in de gezondheidszorg en de rol van de overheid - Bestuurskunde, 15 (2), 44-52
 • Tom Grinten & Kim Putters (2006) - De rollen verdeeld: het veranderende speelveld in de zorg - Bestuurskunde, 15 (2), 2-4
 • PPT (Patrick) Jeurissen, Tom Grinten & Erik Schut (2006) - Houdbare risicosolidariteit in de gezondheidszorg - Tijdschrift voor Openbare Financiën, 38 (4), 169-177
 • Pauline Meurs & Tom Grinten (2005) - Publieke verantwoording in de zorg: noodzaak en valkuil - ZM Magazine, 9, 10-15
 • Tom Grinten (2005) - Zvw wordt langzaam een bureaucratische kerstboom - CVZ-magazine, 20 (11), 20-21
 • Kim Putters, JK (Jan-Kees) Helderman & Tom Grinten (2004) - Stelsel-matig hervormen - Beleid en Maatschappij, 31, 4-4
 • Tom Grinten & P Vos (2004) - Gezondheidszorg maatschappelijke dienstverlening - Beleid en Maatschappij, 31, 133-309
 • Tom Grinten & GPM Raas (2004) - Rol van huisarts in acute zorg is maar zeer beperkt - Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 21, 306-307
 • Tom Grinten (2004) - Publiek-private samenwerking-Voor twee keer modaal - ZorgVisie (Maarssen), 12, 22-24
 • Tom Grinten, JK (Jan-Kees) Helderman & Kim Putters (2004) - Gezondheidszorg: een stelsel van stelsels - Beleid en Maatschappij, 31, 200-251
 • Tom Grinten (2004) - Grote of kleine ziekenhuizen? Niet de locaties maar de functies zijn bepalend - ZM Magazine, 2, 10-14
 • GRM (Gerard) Scholten & Tom Grinten (2003) - Medische staf op weg naar partnership? De deelname van medisch specialisten in de besturing van Nederlandse ziekehuizen - Acta Hospitalia, 2, 7-21
 • Martijn Gosselink & Tom Grinten (2003) - Vier perspectieven op beloning - TvZ. Tijdschrift voor Verpleegkunde, 114, 28-31
 • PPT (Patrick) Jeurissen & Tom Grinten (2002) - Private zorg in Nederland - Economisch-Statistische Berichten, 87 (4380), 760-763
 • Tom Grinten (2002) - Decentralisatie van toezicht - TSG, 80, 403-406
 • Tom Grinten (2002) - Hervormingen van de gezondheidszorg - Beleid en Maatschappij, 29, 172-176
 • Tom Grinten (2002) - Dynamiek in de publiek-private context - Kompas BMC, 75, 12-15
 • Tom Grinten & GPM Raas (2002) - Sturen op resultaat - Medisch Contact, 57 (20), 779-781
 • Tom Grinten (2002) - Inspectie en zorgverzekeraars: living apart together - Zorg & Financiering, 1, 10-16
 • PPT (Patrick) Jeurissen & Tom Grinten (2001) - Zorg-for-profit onderzocht - Economisch-Statistische Berichten, 86 (4314), 13-15
 • Tom Grinten (2001) - Vraagsturing in de gezondheidszorg - ZorgZaken, 1, 9-11
 • Tom Grinten (2001) - Maatschappelijk middenveld in de gezondheidszorg - Bestuurskunde, 10 (1), 40-49
 • GRM (Gerard) Scholten & Tom Grinten (2000) - De integratie van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Een organisatiekundige beschouwing - Acta Hospitalia, 3, 31-43
 • GRM (Gerard) Scholten & Tom Grinten (2000) - Integratie van medisch specialisten - Medisch Contact, 55 (16), 591-593
 • Tom Grinten (2000) - Sturing door en sturing van de vraag: kanttekeningen bij vraagsturing in de gezondheidszorg - Beleid en Maatschappij, 4, 249-255
 • Tom Grinten (1999) - Maatschappelijk Ondernemen in de Zorg - ZM. Ziekenhuis Management Magazine, (4), 26-29
 • Tom Grinten (1998) - Basiskeuzen voor de gezondheidszorg - Medisch Contact, 53 (1), 19-24
 • B (Berber) Kramer, Robbert Huijsman & Tom Grinten (1997) - Strategische analyse in de Gezondheidszorg - Gezondheidszorg & Management, (1/2), 16-18
 • Tom Grinten (1997) - Transmurale zorg - Gezondheidszorg & Management, (4), 7-9
 • Tom Grinten & J (Johan) Legemaate (1997) - Vijftien jaar Beleid en Management Gezondheidszorg: werken voor de gezondheidszorg - Medisch Contact, 52 (48), 1528-1529
 • Tom Grinten (1997) - Kansen voor een transmurale gezondheidszorg - Medisch Contact, 52 (10), 314-315
 • Tom Grinten (1997) - Strategische keuzen voor de thuiszorg - Gezondheidszorg & Management, (7/8), 22-26
 • Tom Grinten & P Vos (1996) - Bouwen aan zorg: toen, nu, straks - Gezondheidszorg & Management, 4 (1/2), 10-13
 • Tom Grinten (1995) - Maatschappelijk ondernemerschap - Zorgverzekeraars Magazine, 1 (november), 12-13
 • Tom Grinten (1995) - Zorgvernieuwing: de nieuwe uitdaging? - Gezondheidszorg & Management, 3 (11), 31
 • Tom Grinten (1995) - Beleid voor gezondheidszorg - Gezondheid. Theorie in Praktijk, 3 (1), 41-45
 • Tom Grinten (1995) - Publiek domein in de Nederlandse gezondheidszorg - Health Management Forum, 1 (2), 10-11
 • Tom Grinten (1995) - Fusiemanagement: observaties bij een onderzoek - Gezondheidszorg & Management, 3 (7/8), 25-26
 • Tom Grinten & Erik Schut (1995) - Schipperen tussen overheid en markt: het gezondheidszorgbeleid van het kabinet-Kok - Openbare Uitgaven, (4), 164-175
 • Robbert Huijsman & Tom Grinten (1995) - Transmurale gezondheidszorg: strategische opties voor de thuiszorg - MGZ. Maatschappelijke Gezondheidszorg, 23 (april), 28-30
 • Tom Grinten (1994) - Veranderingen in het Maatschappelijke Middenveld. Deel I. Over nut en noodzaak van beleidsnetwerken in de gezondheidszorg - Medisch Contact, 49 (12), 388-390
 • Tom Grinten (1994) - Veranderingen in het maatschappelijk Middenveld. Deel II Factoren die beleidsnetwerken beinvloeden - Medisch Contact, 49 (13), 425-427
 • Tom Grinten (1994) - Veranderingen in het Maatschappelijke Middenveld. Deel III Invloed op de beleidsnetwerken. - Medisch Contact, 49 (14), 465-467
 • Tom Grinten (1987) - Ordening van Gezondheidszorg - Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 65 (21), 678-681

 • Werner Brouwer, FFH Rutten, Hans Severens, Pieter Baal, Tom Grinten, AHE Koolman & Job Exel (2011) - Economie van de volksgezondheid - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Tom Grinten & JP Kasdorp (1999) - 25 jaar sturing in de gezondheidszorg: Van verstatelijking naar ondernemerschap - Het Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Rob Dillmann, Cordula Wagner, Jan Klein, Marjo Jager & Tom Grinten (2016) - Patiëntveiligheid. Handboek voor medisch specialistische zorg - De tijdstroom

 • Pauline Meurs & Tom Grinten (2005) - Gemengd besturen: besturingsvragen en trends in de gezondheidszorg - Sdu Uitgevers

 • Tom Grinten (2013) - Het eigene & aardige van Paul Schnabel. Vijftien jaar onderzoek voor de geestelijke gezondheidszorg. - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Tom Grinten & M de Lint (2012) - De deur van de spreekkamer: open, gesloten, of op een kier? - RVZ
 • Tom Grinten & PPT (Patrick) Jeurissen (2011) - Een economisch-institutionele benadering van publieke gezondheidszorg. - Koninklijke Van Gorcum BV
 • T Zuiderent - Jerak & Tom Grinten (2009) - Zorg voor medische technologie. Over het ontwikkelen van zorgtechnologie, vormgeven van technologiebeleid en behartigen van publieke belangen - Rathenau instituut
 • JK (Jan-Kees) Helderman & Tom Grinten (2007) - Bevorderen, voorkomen genezen en ondersteunen - Lemma
 • Tom Grinten & J Drewes (2007) - Zorgverzekeraar & preventie nieuwe kansen of business as usual? - Forum Stichting Public Health Forum
 • Kim Putters, JK (Jan-Kees) Helderman & Tom Grinten (2007) - Gezondheidszorgonderzoek: de bestuurswetenschappelijke invalshoek - Bohn Stafleu van Loghum
 • Tom Grinten & Pauline Meurs (2005) - Publieke verantwoording in de gezondheidszorg - Boom
 • Tom Grinten & JK (Jan-Kees) Helderman (2005) - De gezondheidszorg: de (on)dragelijke traagheid van een stelselwijziging - Coutinho
 • Tom Grinten (2005) - Ondernemen voor de publieke zaak: wonen, zorg & dienstverlening - Academische Uitgeverij Eburon
 • Tom Grinten (2002) - Nieuwe grenzen voor de volksgezondheidszorg
 • Tom Grinten (2002) - Sturingslogica's en maatschappelijk ondernemerschap in de gezondheidszorg - ROB
 • Tom Grinten (2001) - Vraagsturing in de gezondheidszorg
 • Kim Putters & Tom Grinten (2001) - Schuivende institutionele verhoudingen in de besturing van de Nederlandse gezondheidszorg
 • Tom Grinten & J (Johan) Legemaate (2000) - Organisatie en regelgeving - Elsevier
 • Tom Grinten & J (Johan) Legemaate (2000) - Organisatie en regelgeving - Elsevier gezondheidszorg
 • JEAM Nooren & Tom Grinten (1999) - Sturen van gezondheidszorg door overeenkomsten; de veranderende rol van de zorverzekeraars - Elsevier/De Tijdstroom
 • Kim Putters & Tom Grinten (1999) - Maatschappelijk ondernemen in de zorg - Elsevier/De Tijdstroom
 • J Coolen, Tom Grinten, Robbert Huijsman & P van Lieshout (1997) - Strategische keuzen voor de thuiszorg - Elsevier/De Tijdstroom
 • Tom Grinten (1996) - Keuzen in de zorg; terugblik en thema's - FBMG
 • Tom Grinten (1996) - Scope for policy: essence, operation and reform of the policy of Dutch health care - Sdu Uitgevers
 • Tom Grinten (1995) - Geestelijke gezondheidszorg en het stelsel. Dilemma's, confrontaties, compromissen - Bohn Stafleu van Loghum
 • JEAM Nooren & Tom Grinten (1995) - Sturen van gezondheidszorg door overeenkomsten; de veranderende rol van de zorgverzekeraars - De tijdstroom
 • Tom Grinten (1990) - Macht, tegenmacht, onmacht. De hardnekkige aanwezigheid van het maatschappelijk middenveld in de gezondheidszorg - Samsom Stafleu

 • Tom Grinten (1996) - Les conditions d'une reforme des soins de sante: changer les politiques soustendant le regime des soins de sante des Pays-Bas

 • MPM Bekker & Tom Grinten (2008) - Public Health Status and Forecast and Health Care Performance reports of the National Institute of Public Health and the Environment - RIVM
 • JEAM Nooren, Tom Grinten & Marianne Donker (1995) - Sturen in de geestelijke gezondheidszorg: de rol van de zorgverzekeraar - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • S van Egmond, Roland Bal, MPM Bekker & Tom Grinten (2006) - Wetenschap voor Beleid over de rol van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning in de beleidsvorming - Health policy and management (BMG)
 • B Prinsen, Tom Grinten, P van Lieshout & P Uniken- Venema (1999) - Strategische noties voor de ouder- en kindzorg - Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
 • J Coolen, Tom Grinten, Robbert Huijsman & P van Lieshout (1997) - Strategische noties voor de thuiszorg - Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
 • WF Mijnhardt, Tom Grinten & Marianne Donker (1997) - Onderzoek voor beleid: een studie naar de gebruiksmogelijkheden van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

 • Tom Grinten & PC Berman (2001) - Changing environments in health care: consequences for managers, training and research - Directors Meeting EHMA
 • Kim Putters, Tom Grinten & Pauline Meurs (1998) - Social Entrepreneurship in Dutch healthcare - Congres van de European Healthcare Management Association
 • Tom Grinten & Robbert Huijsman (1995) - The No Man's Land between home and hospital: strategic options for transmural health care - Second European Congress on Home Care and Help at Home

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes