prof.mr. (Toon) AIM van Mierlo

prof.mr. (Toon) AIM van Mierlo
Full professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-006
Email
vanmierlo@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Toon Mierlo (2020) - Conservatoir bewijsbeslag, een Tilburgse uitvinding - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2020 (7265), 3-5
 • Toon Mierlo (2018) - Handelingsonbevoegdheid,; de reikwijdte van art. 3:43 BW? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2018 (7188), 284-287
 • Toon Mierlo & PJJ Vonk (2014) - Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in een nieuwe jas na KEI - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7065), 511-520
 • Gerard Meijer & Toon Mierlo (2014) - Aantasting van arbitrale vonnissen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7003), 60-71
 • Toon Mierlo, M Mouthaan & AH Geerling (2012) - Buitenlandse executie van een Nederlands zeeschip (art. 8:195 BW) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2012 (6956), 954-960
 • Toon Mierlo, NWM van den Heuvel, RD Vriesendorp & V Sagaert (2009) - Zekerheden in ontwikkeling - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6812), 745-757
 • Toon Mierlo (2008) - Vernieuwd insolventieprocesrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6760), 502-506
 • Toon Mierlo & DJ Beenders (2007) - Enige (juridische) kanttekeningen bij het wetsvoorstel betreffende de beperking van stilzwijgende verlenging van consumentenovereenkomsten - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6719), 635-642
 • Toon Mierlo (2005) - Het vernieuwde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de Nederlandse Antillen en Aruba - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2005, 356-362
 • Toon Mierlo (2005) - Procederen in de West. Sinds 1 augustus: veel nieuws onder de zon. - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6642, 855-862
 • Toon Mierlo (2004) - Boedelschulden. Mag het ietsje minder zijn? - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2004 (11), 274-278
 • Toon Mierlo (2003) - Beslag- en executierecht - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2003 (2), 41-44
 • Toon Mierlo (2001) - Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland: opkomst en neergang van een zekerheidsrecht - Tijdschrift voor Privaatrecht, 38 (1), 291-312
 • Toon Mierlo (2001) - De verzoekschriftprocedure op de voet van wetsvoorstel 26 855 - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 9 (4), 84-98
 • Toon Mierlo (2000) - Het nieuwe Arubaanse huwelijksvermogensrecht - Spes Victoriae, 3 (1), 7-18
 • JH (Han) Wansink & Toon Mierlo (2000) - Titel 7.17 NBW: l'assurance oblige - Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (35), 1737-1742
 • Toon Mierlo (2000) - Geschilbeslechting onder de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 24 (4), 198-207
 • Toon Mierlo (2000) - Van Gorp q.q./Rabobank Breda - Ars Aequi, 49 (1), 55-61
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel II - Advocatenblad, 79 (22), 1113-1121
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel I - Advocatenblad, 79 (21), 1064-1073
 • Toon Mierlo (1999) - Eis in de hoofdzaak bij beslag - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 130 (6373), 725-726
 • Toon Mierlo (1999) - Identiteit failliet. Hoor en wederhoor - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 5 (7), 159-161
 • Toon Mierlo (1999) - Potharst/Serrée - Ars Aequi, 48 (4), 288-296
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 3 - Advocatenblad, 79 (1), 10-17
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 2. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998 - Advocatenblad, 78 (22), 1253-1260
 • Toon Mierlo (1998) - De procedure tot faillietverklaring in het licht van het commune procesrecht - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 4 (1), 4-13
 • Toon Mierlo (1998) - De reikwijdte van het Mulder-arrest - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 129 (6312), 285-286
 • Toon Mierlo (1998) - Verzekering en autodiefstal - Verzekeringsarchief, 75 (3), 78-86
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel 1. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998 - Advocatenblad, 78 (21), 1197-1205
 • Toon Mierlo (1998) - Burgerlijk procesrecht? Welke commissie had U in gedachten? - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 6 (2), 21-26
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel III - Advocatenblad, 77 (1), 16-28
 • Toon Mierlo (1997) - Verkoop van een verpande zaak krachtens rechterlijke machtiging - Nieuwsbrief BW, 7 (1), 10-12
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel I - Advocatenblad, 77 (21), 1103-1113
 • Toon Mierlo (1997) - Art.1061 Rv; het aanvullend - arbitraal - vonnis HR 14 februari 1997, RvdW 1997, 49C - Nieuwsbrief BW, 7 (3), 30-32
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Prosenrecht-deel II - Advocatenblad, 77 (23), 1243-1253
 • Toon Mierlo (1997) - De ontwikkeling in de jurisprudentie van een buitenwettelijk zekerheidsrecht - Unknown, 25-30
 • Toon Mierlo (1997) - Originaire wijzen van eigendomsverkrijging naar (nieuw) BW - Unknown, 7-12
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1996) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel II - Advocatenblad, 76 (22), 1083-1091
 • Toon Mierlo (1996) - Beslaglegging, opheffing en herleving - Nieuwsbrief BW, 6 (4), 40-43
 • Toon Mierlo (1996) - Titel 8.15 en het beslag op luchtvaartuigen - Nieuwsbrief BW, 6 (11), 110-113
 • Toon Mierlo (1996) - Arbitrage krachtens 'bestendig gebruikelijk beding' - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6224), 369-370
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1996) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht (1) - Advocatenblad, 76 (21), 1027-1035
 • Toon Mierlo (1996) - De afwikkeling van stil pandrecht op zaken - Nieuwsbrief BW, 6 (1), 9-12
 • Toon Mierlo (1995) - Onherroepelijke volmacht en overleg als bedoeld in art. 47 Fw, Privaatrecht actueel - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 126 (6185), 389-390
 • Toon Mierlo & J de Hullu (1995) - Cassatie in het belang der wet - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (8), 258-262
 • Toon Mierlo (1994) - Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? - Nieuwsbrief BW, (5), 55-58
 • Toon Mierlo (1994) - Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? - Advocatenblad, (11), 470-473
 • Toon Mierlo (1994) - Verplichting tot affïnanciering backservice-verplichting is boedelschuld. - Nieuwsbrief BW, (2), 20-22
 • Toon Mierlo (1994) - Art.3:84 lid 3 treft de sale en lease back niet - Nieuwsbrief Nieuw BW, 4 (10), 107-110
 • Toon Mierlo (1994) - Warmhouden, afkoelen en bevriezen tijdens surséance. Snode plannen van de Staatssecretaris van Justitie? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 125 (6145), 513-515
 • Toon Mierlo (1994) - Deformalisering van het burgerlijk procesrecht - Nieuwsbrief BW, 4 (6), 65-69
 • Toon Mierlo (1994) - Een terloopse bespreking van het voorontwerp - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2 (2), 35-38
 • Toon Mierlo (1994) - Verpanding bij verkorte (bulkregistratie) rechtsgeldig - Nieuwsbrief BW, (11), 114-115

 • Toon Mierlo (2019) - DEXIT! Digitaal procederen exit - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2019 (7241), 430-431
 • Toon Mierlo (2018) - Wanbeleid bij de Raad voor de Rechtspraak? Kleien met KEI! - Tijdschrift voor Internetrecht, 11 (5/6), 218-220
 • Toon Mierlo (2017) - Het 'zilveren' vuistloos en stilpandrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7133), 24-27
 • Toon Mierlo (2016) - De eerste KEI-en zijn geworpen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7115), 567-569
 • Toon Mierlo (2016) - Aankondiging preadviezen 'Boek 5 BW van de toekomst' (Onderdelen II en III) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7095), 141-145
 • Toon Mierlo & PJJ Vonk (2015) - Naschrift - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7074), 750-753
 • Toon Mierlo (2014) - Boekaankondiging. Een boeketje Monografieën Zekerheidsrechten: Eigendomsvoorbehoud (B6c), Algemene bepalingen pand en hypotheek (B11), Pandrecht (B12a) en Hypotheek (B12b) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7038), 1076-1079
 • Toon Mierlo (2014) - Storm in de polder van herverpanding - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7040), 1107-1108
 • Toon Mierlo (2014) - De Vormerkung is dood, leve de Vormerkung - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7018), 425-426
 • Toon Mierlo (2012) - Arbitrage, faillessement (in nationaal perspectief) en de vordering tot betaling van een geldsom uit de boedel - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2012, 237-240
 • Toon Mierlo & M van de Hel-Koedoot (2010) - Faillissement en Arbitrage - Ondernemingsrecht, 2009 (1), 39-43
 • Toon Mierlo (2009) - Vormerkung en posterieur hypotheekrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6793), 289
 • Toon Mierlo (2009) - Verdonk en Mulder, revisited by Hamm! - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140 (6820), 917-918
 • Toon Mierlo (2009) - Nogmaals betekening beslagexploot aan de derdebeslagene - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6784), 93-94
 • Toon Mierlo (2008) - Krediet- of bankhypotheek - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6773), 828-829
 • Toon Mierlo (2007) - Hoe zwart kan zwart zijn? Kleur in het recht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6718), 611-612
 • Toon Mierlo (2006) - Boekaankondiging Asser Procesrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2006 (6656), 170-171
 • Toon Mierlo (2006) - Arbitrage, beslag en executie - Tijdschrift voor Arbitrage, 2006 (2), 37-43
 • Toon Mierlo (2003) - De eis in de hoofdzaak (art. 700 lid 3 Rv), HR 3 oktober 2003, RvdW 2003, 155 - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 134 (6556), 885-886
 • MML Harreman & Toon Mierlo (2002) - EEX-verordening ('Brussel I') - Nieuwsbrief BW, 2002 (7/8), 87-91
 • Toon Mierlo (2000) - Het wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - Nieuwsbrief BW, 10 (3), 34-37
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Kroniek burgerlijk procesrecht - deel 1 - Advocatenblad, 80 (20), 859-863
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Kroniek burgerlijk procesrecht - deel II - Advocatenblad, 80 (21), 897-902
 • Toon Mierlo (1998) - Bindend advies - Tijdschrift voor Arbitrage, 1998 (4), 146-147
 • Toon Mierlo (1996) - Efficiënte rechtsbescherming: de collectieve actie van 3:305a BW - Nieuwsbrief BW, 6 (9), 92-94
 • Toon Mierlo (1995) - Zekerheidsrechten in het licht van de WCK - Nieuwsbrief BW, 5 (9), 103-104
 • Toon Mierlo (1995) - Beslagperikelen - Nieuwsbrief BW, 5 (3), 30-33
 • Toon Mierlo (1995) - Zit er nog voortgang in wetsvoorstel 22 942? - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 1 (5), 95-96
 • Toon Mierlo (1995) - Mr Mulder wacht op antwoord - Nieuwsbrief BW, 5 (2), 22-23
 • Toon Mierlo (1994) - Het Voorontwerp Burgerlijk Rechtsvordering: een gemiste kans? - Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (29), 1003-1004
 • Toon Mierlo (1993) - Zaaksvorming en art. 5:16 lid 2 BW - Nieuwsbrief Nieuw BW, (12), 129-131
 • Toon Mierlo (1993) - Bulkregistratie exit? - Nieuwsbrief Nieuw BW, (dec), 134-136

 • Toon Mierlo & FHJ Mijnssen (2018) - Materieel beslagrecht (5e druk) - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2016) - Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Vermogensrecht algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten - Wolters Kluwer
 • FHJ Mijnssen & Toon Mierlo (2009) - Materieel beslagrecht - Kluwer
 • Toon Mierlo & Henriette Lely (2003) - Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg - Kluwer
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Inleiding Nederlands Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1999) - Civiel Procesdossier - Ars Aequi Libri
 • Toon Mierlo (1999) - Nieuw Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Universiteit van Aruba/Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • Toon Mierlo (1998) - Rolrecht in Nederland - Gouda Quint
 • Toon Mierlo & MV Polak (1997) - Verstrekking van zekerheden aan internationale syndicaten - NIBE
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1997) - Civiel Procesdossier - Ars Aequi Libri
 • Toon Mierlo (1994) - De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement - Law & Practice Publishers

 • Toon Mierlo & FHJ Mijnssen (2019) - De rekening-courantverhouding (5e druk) - Wolters Kluwer
 • Gerard Meijer & Toon Mierlo (2015) - Parlementaire Geschiedenis, Burgerlijke Rechtsvordering, Arbitragewet - Wolters Kluwer Business
 • Henriette Lely & Toon Mierlo (2011) - Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg - Kluwer
 • Toon Mierlo & FM Bart (2002) - Parlementaire geschiedenis, herziening van het burgerlijk procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg - Kluwer
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2002) - Tekst Boek 1 Rv nieuw en Wet op de rechterlijke organisatie nieuw - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & FM Bart (2002) - Parmententaire geschiedenis, herziening van de wet op de rechterlijke organisatie - Kluwer
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2001) - Tekst Boek 1 Rv nieuw en landelijke reglementen voor de civiele rol bij de rechtbanken en de kantongerechten - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2001) - Tekst Boek 1 Rv nieuw en Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken (2e volledig herziene druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2000) - Tekst Boek 1, Rechtsvordering Nieuw - Boom Juridische Uitgevers/Ned. Orde van Advocaten
 • Toon Mierlo, AJ (Aart-Jan) van der Lely & JM Smits (1998) - Rechtspraak Vermogensrecht - Koninklijke Vermande

 • Toon Mierlo, T Hartlief & BRD Hoebeke (2012) - Sdu Commentaar Vermogensrecht editie 2012-2013 - Sdu Juridisch
 • Toon Mierlo, CJJC van Nispen & MV Polak (2012) - Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk - Kluwer
 • Toon Mierlo (2010) - Sdu Commentaar Vermogensrecht 2010 - Sdu Uitgevers
 • Toon Mierlo (2010) - Zekerheidsrechten (14e druk) - Kluwer
 • Toon Mierlo, AJ (Aart-Jan) van der Lely & JM Smits (2000) - Aanvulling behorend bij Rechtspraak Vermogensrecht - Koninklijke Vermande
 • Toon Mierlo & RD Vriesendorp (1998) - De doorstart van een insolvente onderneming - Kluwer
 • Toon Mierlo & JH (Han) Wansink (1998) - Zilver voor de Gouden Formule - Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
 • J ten Kate, RJP (Rob) Kottenhagen, Toon Mierlo & JH (Han) Wansink (1997) - Miscellanea. Jurisconsulto vero Dedicata - Kluwer
 • J ten Kate, RJP (Rob) Kottenhagen, Toon Mierlo & JH (Han) Wansink (1997) - Miscellanea, Jurisconsulto vero Dedicata - Kluwer

 • Toon Mierlo & CJJC van Nispen (2014) - Tekst en Commentaar Burgerlijke rechtsvordering, 6e druk - Uitgeverij Kluwer BV
 • SE Bartels & Toon Mierlo (2014) - Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk) - Kluwer
 • Toon Mierlo (2006) - Vermogensrecht 2006 (3e druk) - Koninklijke Vermande
 • Toon Mierlo, CJJC van Nispen & MV Polak (2002) - Burgerlijke rechtvordering in Tekst en Commentaar - Kluwer
 • Toon Mierlo, AJ (Aart-Jan) van der Lely & JM Smits (2002) - Rechtspraak Vermogensrecht - Koninklijke Vermande
 • Peter JM Declerq & Toon Mierlo (2002) - Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important legal Concepts - T.M.C. Asser Press
 • Toon Mierlo (2001) - Insolad jaarboek 2001 - Kluwer
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Wetteksten Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Opleidingscentrum voor Recht & Praktijk

 • Toon Mierlo (2000) - Noot bij HR 11 februari 2000 De Preter/Van Uitert - Ars Aequi, 2000 (49), 740-745

 • Toon Mierlo (2019) - Procesrecht. Cassatie. Schorsing van het geding (art. 225 Rv). Oproeping opvolgend curator - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (422)
 • Toon Mierlo (2019) - Conservatrix Group/DNB - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (169)
 • Toon Mierlo (2019) - Irak c.s/verweerster - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (137)
 • Toon Mierlo (2019) - X/Gemeente Rotterdam - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (130)
 • Toon Mierlo (2019) - Dochter/Moeder - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (127)
 • Toon Mierlo (2019) - Cassatie: (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen, Conclusie: Contrair, Conclusie: Contrair - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (126)
 • Toon Mierlo (2019) - Ontvangen/Coca Cola - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (81)
 • Toon Mierlo (2019) - Organik/Dow - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (70)
 • Toon Mierlo (2018) - Zablocka / Estée Lauder; Art. 30c lid 1 Rv; art. 407 lid 3 Rv. Niet-ontvankelijkheid. Procesinleiding niet ingediend langs elektronische weg. Geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen in procesinleiding - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (260)
 • Toon Mierlo (2018) - Enel c.s. / AlbaniaBEG; Bewarende maatregelen in het kader van een vordering (ex art 431 lid 2 Rv) tot erkenning en tenuitvoerlegging van een Albanees vonnis. Toetsingscriteria uit het Gazprombankarrest. Opheffing beslagen tegen het stellen van een bankgarantie met daaraan gekoppeld een contra-bankgarantie. Warheidsplicht ex art. 21 Rv bij een beslagrekest. (Zaaknrs. 200.153.850, 200.158.362 en 200.160.286) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (136)
 • Toon Mierlo (2018) - Invinco / Postema; Hoger beroep tegen eerste tussenvonnis met toestemming rechtbank; geïntimeerde stelt incidenteel beroep in tegen tweede tussenvonnis zonder toestemming rechtbank en wijzigt eis. Mocht hof bij beoordeling hoger beroep uitgaan van nieuwe eis en zaak zelf afdoen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (212)
 • Toon Mierlo (2018) - Köster Advocaten / Carigna Investmenst; Verstekverlening in cassatie; toelaatbaarheid kantoorbetekening rechtsmiddelenexploot bestemd voor persoon met bekende woonplaats in Caribisch deel Koninkrijk - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (249)
 • Toon Mierlo (2018) - Tanasale / Raad voor de Kinderbescherming; Beschikking mede gegeven door nog niet als zodanig beëdigde raadsheer-plaatsvervanger; nietigheid beschikking? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (373)
 • Toon Mierlo (2018) - Boer, van den / Staat; Dwangsommen. Staat vordert o.g.v. art. 47 AWR bevel in kort geding tot geven van inlichtingen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (224)
 • Toon Mierlo (2018) - FGH Bank / Fraanje B.V.; wordt beslaglegger beschermd tegen gewekte schijn van afstand van hypotheekrecht? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (315)
 • Toon Mierlo (2018) - Conservatoir beslag; tijdig instellen eis in hoofdzaak - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (332)
 • Toon Mierlo (2017) - Verstekverlening - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (283)
 • Toon Mierlo (2017) - Dwangsom - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (122)
 • Toon Mierlo (2017) - Opheffing conservatoir beslag - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (155)
 • Toon Mierlo (2017) - KEI. Procesinleiding; vereiste indiening langs elektronische weg - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (373)
 • Toon Mierlo (2017) - KEI. Verstekverlening; herstelde procesinleiding; aanzegging nieuwe uiterste verschijndatum vereist? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (419)
 • Toon Mierlo (2017) - KEI. Verstekverlening; overschrijding van de tweewekentermijn van art. 112 lid 1 Rv; gevolgen. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (420)
 • Toon Mierlo (2016) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (171)
 • Toon Mierlo (2016) - Dwangsom - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (123)
 • Toon Mierlo (2016) - Dwangsom - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (121)
 • Toon Mierlo (2016) - Procesrecht. Tenuitvoerlegging verstekvonnis door derdenbeslag - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (495)
 • Toon Mierlo (2016) - Pomneftstroy/Yukos - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (425)
 • Toon Mierlo (2015) - Invorderingszaak - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (292)
 • Toon Mierlo (2015) - Inz. onttrekking aan pandrecht - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (184)
 • Toon Mierlo (2015) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (217)
 • Toon Mierlo & KF (Krijn) Haak (2014) - Executoriale verkoop van scheepscasco's uit hoofde van subrogatie door schuldeiser die tevens pandhouder is. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (192)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (273)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (213)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (211)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (210)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (209)
 • Toon Mierlo (2012) - Willems/Poort - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (10), 1291-1305
 • Toon Mierlo (2012) - Management Team Noord .V./S. Rollema - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (41), 5909-5921
 • Toon Mierlo (2012) - De Kerseboom B.A./de Ontvanger van de Belastingdienst - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (34/35), 5148-5171
 • Toon Mierlo (2012) - Kwekerij A.H. van Staalduinen en zonen Beheer B.V./Mr. Tiethof q.q. - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (32/33), 5032-5056
 • Toon Mierlo (2012) - X c.s., allen (laatstelijk) wonende dan wel gevestigd in het gebied van de voormalige regupliek Joegoslavië/Y., thans in strafrechtelijk bewaring van het Joegslavië Tribunaal (ICTY) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (26), 4004-4018
 • Toon Mierlo (2012) - H.W. van den Berg Makelaardij B.V./Abraham Bernhard - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (16), 2408-2423
 • Toon Mierlo (2012) - Metall Market/Moormerland LtD - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (69)
 • Toon Mierlo (2011) - De ontvanger van de Belastingdienst/Mr. H.M. Eijking, in zijn hoedanigheid van curator in het faillessement van X - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (36/37), 3807-3825
 • Toon Mierlo (2011) - N. verblijvende in de TBS Pompekliniek/de Staat der Nederlanden - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (23/24), 2415-2431
 • Toon Mierlo (2011) - Gerrits/Robben - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (46), 5106-5120
 • Toon Mierlo (2011) - De Staat der Nederlanden/Lehman Brothers c.s. - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (23/24), 2403-2414
 • Toon Mierlo (2011) - Vanseer/Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (23/24), 2393-2403
 • Toon Mierlo (2009) - Beslag en Vormerkung - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (344)
 • Toon Mierlo (2009) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (579)
 • Toon Mierlo (2009) - Forward / Huber - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (154)
 • Toon Mierlo (2009) - Ontvanger / De Jong - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (376)
 • Toon Mierlo (2009) - Hoger beroep tussenvonnis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (380)
 • Toon Mierlo (2009) - Heilbron / Rensa - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (488)
 • Toon Mierlo (2008) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (368), 3456-3463
 • Toon Mierlo (2008) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (368), 2622-2622
 • Toon Mierlo (2007) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (173), 1258-1261
 • Toon Mierlo (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (342), 1120-1121
 • Toon Mierlo (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (165), 606-607
 • Toon Mierlo (2006) - Annotatie RvdW 2005, 62, JIN 2005, 238 Reuser q.q./Postbank, Conservatoir derdenbeslag. Verrekening. Faillissement - Ars Aequi, 2006 (mei), 363-372
 • Toon Mierlo (2006) - Rohde Nielsen/De Donge Conservatoir beslag. Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht - Ars Aequi, 2006 (2), 112-115
 • Toon Mierlo (2005) - Annotatie RvdW 2005, 17. Ontvanger/De Vlaanderen. Herstelexploot via artikel 63 Rv? Excutoriaal derdenbeslag. Verstrijken termijn artikel 477a lid 2 Rv. Herhaald beslag met betwisting nieuwe verklaring? - Ars Aequi, 2005, 361-366
 • Toon Mierlo (2005) - Annotatie bij nr. C04/016HR, LJN AR7343, Executoriaal derdenbeslag. Pensioen. Houder penningen? - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 785-794
 • Toon Mierlo (2005) - EG-Betekeningsverordening. Betekening gerechtelijke stukken. Gevolgen ontbreken vertaling - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (december)
 • Toon Mierlo (2005) - ASB Greenworld B.V. -ASB Grunland KG / Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., Schorsing tenuitvoerlegging vonnis? - Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (8), 24-26
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AS 2619. Executoriaal derdenbeslag. Beslagen vordering versterkt met hypotheek. Rangorde verdeling - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (april), 632-637
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AS7343. Executoriaal derdenbeslag - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (mei), 793-794
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AP4743. Reële executie. Vonnis vervangt akte. Vernietiging vonnis. Rechtsmiddelenregister - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (februari)
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AT4065. Derdenbeslag. Vordering tot periodieke betalingen. Tenuitvoerlegging verstekvonnis - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (augustus), 1240-1240
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AQ3055. Vestiging stil pandrecht. Registratie onderhandse akte. Tijdstip vestiging - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (januari), 131-132
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Gerechtshof Arnhem nr. 2003/833 KG - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2004 (2004), 368-373
 • Toon Mierlo (2004) - Ontvanger/Heemhorst RvdW 2003, 155 - Ars Aequi, 2004 (53), 127-131
 • Toon Mierlo (2004) - Overheidsrechtspraak - 14 - Rechtbank Utrecht(mr. G.C. van Kekem) - Tijdschrift voor Arbitrage, 2004 (2004), 42-44
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Hof 's-Gravenhage, rolnr. 99/871 Hengstmengel/MHL - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2004 (2004), 337-341
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Arrondissementsrechtbank Groningen Van Hoeve/'t Hooge Huys - Tijdschrift voor Arbitrage, 2004 (2004), 88-91
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Ponteecen-Stratex RvdW 2004, 20 - Ars Aequi, 2004 (53), 353-357
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie nr. C03/098HR (mrs. Fleers, Kop, Bakels) Ontbinding koopovereenkomst. Omvang schadevergoeding. Kosten van verhaal - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (2004), 101-103
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie nr. C03/107HR (mrs. Herrmann, Aaftink, Kop, Numann) Gezag van gewijsde. Proceskosten. Buitengerechtelijke kosten. Matiging - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (2004), 103-106
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie RvdW 2004, 87, JOR 2004, 221 (mrs. J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens en P.C. Kop; mr. L.A.D. Keus) Van Galen q.q./Circle Vastgoed - Ars Aequi, 2004 (53), 782-787
 • Toon Mierlo (2004) - JMH/AT, LJN AO7821. Schuldeisersverzuim. Zorgplicht verkoper - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (november), 104-105
 • Toon Mierlo (2004) - EXPL 04-8083\170\ST, Herroeping. Gesloten systeem rechtsmiddelen - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2004 (december)
 • Toon Mierlo (2003) - Hoda International/Mondi Foods - Ars Aequi, 2003 (52), 773-778
 • Toon Mierlo (2003) - De Kroon c.s./Notaris Peters - Ars Aequi, 2003 (52), 449-453
 • Toon Mierlo (2003) - Het Beta-project - Ars Aequi, 2003 (52), 184-190
 • Toon Mierlo (2002) - Driemaal extinctieve verjaring, HR 1 december 2000, NJ 2001,46; HR 11 januari 2002, NJ 2002,81; HR 1 februari 2002, NJ 2002,195 - Ars Aequi, 2002 (51), 887-901
 • Toon Mierlo (2002) - De Jong/Carnifour - Ars Aequi, 2002 (2002), 276-282
 • Toon Mierlo (2002) - Gastels bedrijfspand - Ars Aequi, 2002 (2002), 89-95
 • Toon Mierlo (2001) - Herstelexploot-arresten - Ars Aequi, 2001 (50), 459-467
 • Toon Mierlo (2001) - Het Land Aruba/Boeije - Ars Aequi, 2001 (50), 107-114
 • Toon Mierlo & A Hees (1995) - Art.3:84 lid 3 BW, een bepaling met beperkte strekking - Nieuwsbrief BW, 1995 (5)

 • Toon Mierlo (2019) - Het mondelinge arbitraal vonnis - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 30r - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2015) - Grievenstelsel in beweging? Een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven? - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2014) - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Vermogensrecht Algemeen, Algemeen Goederenrecht, Hoofdstuk 1 t/m 8 plus 10 en 11 - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Voorlopige bewijsmaatregelen in Nederland bij arbitrage buiten Nederland
 • Toon Mierlo (2006) - Beslag op rechten uit een levensverzekering - Kluwer
 • André Nuytinck, ML Tuil, Henriette Lely, FM Beijer, Ankje Grapperhaus, MML Harreman, Toon Mierlo, Zwaan Imhoff, CGM van Wamelen, Roel Westrik & MB Beekhoven Van Den Boezem (2005) - Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2005) - Civiele Wetgeving in evenwicht, over concordantie van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht binnen het koninkrijk - Min. van BiZa/Erasmus Universiteit Rotterdam/RU Groningen
 • Toon Mierlo (2005) - Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2005) - Getuigen in Rotterdam - Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties
 • Toon Mierlo (2005) - De vergoeding van buitengerechtelijke kosten en proceskosten - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2004) - The Netherlands - Aspatore Inc.
 • Toon Mierlo (2003) - Goederenrecht. Deel III Zekerheidsrechten hoofdstukken V, VI en VII - Kluwer
 • Toon Mierlo (2002) - Hoofdstuk: Eerste boek - Derde titel: De verzoekschrift-procedure in eerste aanleg (art. 261-291) - Kluwer
 • Toon Mierlo (2002) - Hoofdstuk: Eerste boek - zesde afdeling: Exploten (art. 45-66) - Kluwer
 • Toon Mierlo & WJJ Wetzels (2002) - Procesrechtelijke knelpunten in het arbeidsrecht - Kluwer/Sanders Instituut
 • Toon Mierlo (2001) - De parallelle schuld - Kluwer
 • Toon Mierlo (2001) - Verhaal op luchtvaartuigen - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (2000) - Nieuw gedeelte m.b.t. art. 43 - Kluwer
 • Toon Mierlo (2000) - Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1999) - Titel 5, artikel 611a (eerste gedeelte) - Kluwer
 • Toon Mierlo (1999) - Ondernemingsfinancieringsrecht tegen gemeenschappelijke zekerheidsrechten - Kluwer
 • Toon Mierlo (1999) - The Netherlands - Juris Publishing
 • Toon Mierlo (1999) - Titel 5, artikel 611a (tweede gedeelte) - Kluwer
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1999) - Titel 6.2 Overgang van vorderingen - Kluwer
 • Toon Mierlo (1999) - Bodemverhuur- en andere constructies - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1998) - Beroepscommissie Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen - Gouda Quint
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1998) - Subrogatie. Titel 2 afdeling 2 - Kluwer
 • Toon Mierlo (1998) - Deformalisering als algemeen beginsel van traditionele geschillenbeslechting? - Kluwer
 • Toon Mierlo (1998) - Concordantie Nieuwe Stijl. De invloed van het Arubaanse privaatrecht op dat van Nederland - Universiteitsdrukkerij
 • Toon Mierlo (1998) - De `zilveren' dwangsom - Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
 • Toon Mierlo (1998) - Goederenrechtelijke aspecten van (faillissements)beslag - Gouda Quint
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1998) - Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen - Kluwer
 • Toon Mierlo (1997) - Foutje, bedankt! - Kluwer
 • Toon Mierlo (1997) - Conservatoir beslag tot levering, deel 1 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo & RW Polak (1997) - The Netherlands - Juris Publishing
 • Toon Mierlo (1997) - Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de rechtbank. Bewerking van Hoofdstukken 15, 18.1, 18.2, 19 en 20. Nieuw: Hoofdstukken 18.3, 18.4 en 18.5 - Kluwer Juridische Uitgevers (Gouda Quint)
 • Toon Mierlo (1997) - Deformalisering. Verslag van de discussie gemaakt door F.W.J. Meijer - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo (1997) - Vernieuw(en)d beslagrecht - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo (1996) - Boekbespreking - W.E.J. Tjeenk Willink
 • HAG Fikkers & Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 4.4 Frans goederenrecht - Gouda Quint
 • HAG Fikkers & Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 5.4 Belgisch goederenrecht - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 15 De rechtsingang - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 18 De eis - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 20 De reconventie - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Puzzels voor een curator in geval van fiscale invordering en andere redenen van voorrang - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 19 Het verweer - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 26 Verhaal op luchtvaartuigen - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1995) - Boekbespreking
 • Toon Mierlo (1995) - Volledige herbewerking van Onderdeel III.1 (Dagvaardingsprocedure), Hoofdstuk 15 (De rechtsingang), 18 (De eis), 19 (Het verweer), 20 (De reconventie) en 22 (Het verdere bedat) - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1995) - Security rights in aircraft and engines under netherlands law - Kluwer Law International
 • Toon Mierlo & RW Polak (1994) - The Netherlands - Mathew Bender Inc
 • Toon Mierlo (1994) - Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1994) - Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht? - Gouda Quint

 • Toon Mierlo (2018) - Art. 1019w-1019cc - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 1013-1018a - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 261-291 - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 31-66 - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 15-30q - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2016) - Commentaar op art. 30a-30q Rv - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2016) - Commentaar op art. 3:43 BW (Art. 43-1 t/m 43-28) - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofstuk 'Deelgeschillen' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofdstuk 'WACM' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofdstuk 'Algemene bepalingen' - Kluwer
 • Toon Mierlo & SE Bartels (2013) - Hoofdstukken 1 t/m 8 plus 10 en 11 - Kluwer
 • Toon Mierlo & BRD Hoebeke (2012) - Tijdige Natuurlijke Verbintenis - Sdu Juridisch
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'Deelgeschillen' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'WACM' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'Algemene bepalingen' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2009) - Bewerking artikel 3:43 Handelingsonbevoegdheid (supplement 101) - Kluwer
 • Toon Mierlo (2008) - Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Derde titel, verzoekschrifprocedure)(derde bewerking)
 • Toon Mierlo (2008) - Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Eerste titel, afdeling 2 t/m 6, 8 en 9 (nieuwe bewerking)
 • Toon Mierlo (2005) - Overheidsrechtspraak - de 'gewone rechter' - Kluwer Bedrijfsinformatie
 • Toon Mierlo (2002) - Bewerking van art. 43 - 1/54 - Kluwer
 • Toon Mierlo (2002) - Bewerking van art.585-611i (titel 5) Indirecte executie - Kluwer
 • Toon Mierlo (2000) - Bewerking Boek 1, titel 3, afd. 13 Burgerlijke Rechtsvordering - Kluwer
 • Toon Mierlo (2000) - Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel art. 15-22 - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1997) - Supplement 2 op II.3 Verhaal op schepen en luchtvaartuigen - Gouda Quint

 • Toon Mierlo (1988) - Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand : enige beschouwingen omtrent het rechtskarakter van de fiduciaire zekerheidsoverdracht naar huidig recht en van de haar opvolgende regeling in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Katholieke Universiteit Nijmegen

 • Toon Mierlo (2005) - Aruba, the place to be for arbitration? - Boom Juridische Uitgevers

Nauta Dutilh

Start date approval
December 2017
End date approval
December 9999
Place
ROTTERDAM
Description
Partner

Thesis Master Private Law

Year
2021
Course Code
RS112

National and International Civil Procedu

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RL75

Civil Procedure

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RD213

Civil Procedure

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RR213

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes