prof.dr.
(Walter) W de Wit

prof.dr. (Walter) W de Wit
(external) researcher Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
0104081647
Email
dewit@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Walter De Wit (1962) behaalde zijn bul in 1989 in het Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij studeerde zowel af in het Algemeen fiscaal recht, als in de variant Indirecte belastingen.

Aansluitend accepteerde hij de functie van fiscaal jurist bij Ernst & Young Belastingadviseurs, waar hij nog steeds werkzaam is. Gespecialiseerd in indirecte belastingen en Europeesrechtelijke zaken, adviseert De Wit het bedrijfsleven, maar ook nationale en internationale overheden.

In 1992 ging De Wit als parttime universitair docent werken bij de Universiteit van Amsterdam. Hier promoveerde hij in 1997 op een promotie-onderzoek naar de mogelijkheden voor nationale overheden om via fiscale instrumenten milieubeleid te voeren onder het – toen nog geldende – EG-Verdrag en het daarvan afgeleide recht. De Wit bleef aan de UvA verbonden tot hij bij Erasmus School of Law hoogleraar werd in 2013. Overigens was hij sinds 2008 al gastdocent bij de sectie Belastingrecht van de Erasmus School of Law.

Van 2004 tot medio 2007 was De Wit werkzaam als Advocaat-generaal bij de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij had een breed werkterrein op het gebied van de indirecte belastingen en het Europese belastingrecht. De Wit schreef ruim 100 conclusies, variërend van douanerecht tot de omzetbelasting. Op het primaire Europese belastingrecht schreef De Wit conclusies op het gebied van fiscale discriminatie, vrij verkeer van goederen en diensten en staatssteun.

In het onderwijs is De Wit nauw betrokken bij de prestigieuze Post-Master in EU Customs Law, georganiseerd door de Foundation for European Fiscal Studies, een samenwerkingsverband met de Erasmus School of Economics.

Met het onderzoek en onderwijs van De Wit wordt tevens aansluiting gezocht bij het onderzoeksproject ‘Maritime and Transport Tax Law’ binnen de sectie Belastingrecht. Vermeldenswaard is ook de bijdrage van De Wit aan de opleiding ‘Customs and Supply Chain Compliance’, die de Erasmus Universiteit in samenwerking met DelftTopTech en de TU Eindhoven verzorgt.

    • W. de Wit (2021). Royalty and License Fees in EU Customs Law: Recent Developments. In P. Kavelaars (Ed.), European Fiscal Essays (pp. 209-216). Amsterdam: NLFiscaal
    • M.L. Schippers & W. de Wit (2019). Special Tax Zones in Selected Main Jurisdictions (The Netherlands). In A. Laukannen, P. Pistone & J. de Goede (Eds.), Special Tax Zones in the Era of International Tax Coordination (pp. 291-560). Amsterdam: IBFD
    • W. de Wit (2014). Europese aspecten van milieuheffingen. In E.P.J. Wasch (eindred.) (Ed.), Hoofdzaken milieuheffingen (FED Fiscale Studieserie, 27) (pp. 11-36). Deventer: Kluwer
    • W. de Wit (2013). De invloed van de Richtlijn energiebelastingen op de Nederlandse wetgeving. In A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen - Vriendenbundel aangeboden aan Henk van Arendonk (pp. 347-352). Den Haag: SDU Uitgever
    • W. de Wit (2012). Invordering van rechten bij invoer en uitvoer. In J.J. Vetter, P.J. Wattel & A.J. Tekstra (Eds.), Invordering van Belastingen (FED Fiscale Series, 2) (pp. 335-342). Deventer: Kluwer
    • W. de Wit (2011). The Fixed Establishment after the VAT Package. In J.J.M. Jansen, R.N.G. van Paardt & H.P.A.M. van Arendonk (Eds.), VAT in an EU and International Perspective - Essays in honour of Han Kogels (pp. 23-34). Amsterdam: IBFD
    • W. de Wit (2020). Invordering van rechten bij invoer en uitvoer. In J.J. Vetter & A.J. Tekstra (Eds.), Invordering van belastingen (FED Fiscale Studiereeks, 2) (pp. 309-316). Deventer: Kluwer
    • W. de Wit (2019). Europese aspecten van milieuheffingen. In E.P.J Wasch (eindred.) (Ed.), Hoofdzaken milieuheffingen (Fed Fiscale Studieserie, 27). Deventer: Wolters Kluwer
    • W. de Wit (2016). Invordering van rechten bij invoer en uitvoer. In T. Tekstra & J. Vetter (Eds.), Invordering van belastingen (FED Fiscale Studiereeks, 2) (pp. 309-316). Deventer: Kluwer
    • W. de Wit (1993). Actuele ontwikkelingen op het gebied van milieuheffingen. In R.J.J. van Acht & R. Uylenburg (Eds.), Financiële instrumenten in het milieurecht (pp. 49-64). Zwolle: Kluwer
   • W. de Wit (Ed.). (2007-2007) Douane Update.
   • M.L. Schippers & W. de Wit (2015). EU Project on Customs Simplification Procedures. (Extern rapport). Bologna: University of Bologna
   • W. de Wit (2014). Op weg naar het Douanewetboek van de Unie (2014, juni 12). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W. de Wit, M.L. Schippers & J. Birkhoff (2020, december 15). New EC Guidance on Customs valuation in a series of sales. Webcast, EFS, Erasmus University Rotterdam.
    • W. de Wit (2020, september 25). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2020, juni 15). Essentials of customs. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • M.M.W.D. Merkx & W. de Wit (2020, november 3). VAT and customs. Rotterdam, Post Master Customs EFS.
    • W. de Wit & M.M.W.D. Merkx (2020, november 3). VAT and customs (sequel). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2020, november 6). Wrap-up and recent developments. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2020, september 24). E-commerce customs changes for non-EU suppliers and following Brexit. Rotterdam, Top-Level Seminar ‘EU VAT: Recent Developments and Outlook’.
    • W. de Wit (2020, februari 13). E-commerce, VAT and Customs: Challenges and Opportunities Ahead (chair and moderator). Rotterdam, EFS annual indirect tax-related conference.
    • W. de Wit (2020, oktober 13). Douanerechten, heffingen bij invoer. Rotterdam, Post-Master Indirecte Belastingen.
    • W. de Wit (2020, juni 9). Recent developments in customs valuation. Rotterdam School of Management (webcast), RSM’s webinars on customs and trade compliance.
    • W. de Wit (2020, november 4). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2020, november 24). Introduction to Customs Law. Erasmus School of Law, Rotterdam, LLM program in Commercial Law.
    • W. de Wit (2019, mei 10). Customs Law. Rotterdam School of Management, Legal aspects of cross-border supply chains (Master Elective).
    • W. de Wit (2019, mei 7). Tax Law. RSM, Rotterdam, Legal aspects of cross-border supply chains (Master Elective).
    • W. de Wit (2019, mei 9). Commodities and Indirect Taxation. Erasmus Centre for Urban, Port and Transport, Rotterdam, Leadership in Commodity Trade and Supply Networks.
    • W. de Wit & A.H. Bomer (2019, november 29). Europese beginselen van de indirecte belastingen. Utrecht, SOB-cursus.
    • W. de Wit (2019, april 18). Customs and VAT. International Tax Centre Leiden, LLM (Adv.) Program in International Tax Law.
    • W. de Wit (2019, september 26). Update on Brexit and related VAT and customs issues. Rotterdam, Top-Level Seminar on VAT: Recent Developments and Outlook.
    • W. de Wit (2019, november 8). Wrap-up and recent developments. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2019, november 5). VAT and customs (sequel). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2019, september 27). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2019, november 21). Introduction to Customs Law. Erasmus School of Law, Rotterdam, LLM program in Commercial Law.
    • W. de Wit (2019, mei 14). Free Trade Agreements. Rotterdam School of Management, Legal aspects of cross-border supply chains (Master Elective).
    • W. de Wit (2019, november 6). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2018, september 19). VAT II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2018, november 6). VAT and customs. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2018, maart 12). Btw bij invoer. Rotterdam, Capita Selecta EU-douanerecht.
    • W. de Wit (2018, september 19). VAT III. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2018, december 7). Unierechtelijke beginselen van de omzetbelasting. Utrecht, Nederlandse Orde van Belastingkundigen.
    • W. de Wit (2018, december 13). EU law and its relation to national law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2018, december 14). International Customs Law and European Law. Rotterdam, International Customs Law and European Law.
    • W. de Wit (2018, december 14). Legislation of the EU and case law of the CJEU, reading, understanding and applying it. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2018, mei 22). Unierechtelijke beginselen van de omzetbelasting. Utrecht, Nederlandse Orde van Belastingkundigen (NOB).
    • W. de Wit (2018, juni 26). Customs Valuation II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2018, september 18). VAT I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2018, november 9). Free Trade vs Protectionism. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2018, juni 26). Customs Valuation I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2018, april 24). Vat on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
    • W. de Wit (2018, september 28). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2018, november 6). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2018, juni 13). Transfer pricing, indirecte belastingen en douane. Nieuwegein, Nederlandse Orde van Belastingkundigen.
    • W. de Wit (2018, november 7). VAT and customs (sequel). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2018, juni 25). Formal Customs Law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2017, april 25). VAT on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
    • W. de Wit (2017, november 10). Protectionism. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2017, november 9). VAT and customs II. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2017, november 7). VAT and customs I. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2017, november 7). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2017, september 29). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2017, juni 29). Brexit - Wie soll es weiter gehen? Bremen, Germany, Europäischen Forum für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll e.v. - Europäischer Zollrechtstag.
    • W. de Wit (2017, mei 23). E-commerce challenges in VAT at EU import. Rotterdam, RSM E-commerce challenges in VAT at EU import.
    • W. de Wit (2017, april 27). Legislative strengthening between customs and VAT. Malta, European Commission - Customs 2020 and Fiscalis 2020 High Level Seminar “Strengthening of Cooperation between Customs and Tax Authorities”.
    • W. de Wit (2017, februari 2). Brexit: Consequences for customs and international trade? Erasmus University Rotterdam, EFS-seminar - Brexit: Consequences for Trade, VAT and Customs.
    • W. de Wit (2016, juni 16). Union Customs Code. Swisscom Bern, Switzerland, Joint Swiss Indirect Tax Manager Roundtable.
    • W. de Wit (2016, december 1). Customs Law. Erasmus School of Law, Master International Commercial Law.
    • W. de Wit & A.H. Bomer (2016, december 13). OBS Europeesrechtelijke beginselen. Utrecht, NOB.
    • W. de Wit (2016, oktober 25). Customs system: customs debt - customs valuation. Rotterdam, Diploma Programme in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2016, november 24). Excise duties - advanced. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2016, november 23). VAT and customs (part 2). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2016, november 23). VAT and customs (part 1). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2016, november 22). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 20). Excise III. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2016, januari 21). VAT II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2016, oktober 7). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2016, april 19). VAT on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
    • W. de Wit (2016, januari 21). VAT I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 22). Case study. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2016, november 25). Union Customs Code (wrap-up). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 20). Excise II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2016, januari 20). Excise duties I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 18). Introduction Union Customs Code. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2016, oktober 25). VAT and international trade. Rotterdam, Diploma Programme in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, november 10). Customs Valuation I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, oktober 9). Exice duties. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2015, november 24). Customs Value - advanced. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2015, november 25). VAT (part 2). Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2015, november 27). Union Customs Code (wrap-up). Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
    • W. de Wit (2015, mei 18). EU law and its relation to national law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, mei 19). International Customs Law and European Law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, mei 19). EU legislation and case law of the Court of Justice. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, november 9). Union Customs Code versus Community Customs Code. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, november 9). Formal Customs Law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, november 10). Customs Valuation II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, november 12). Integrated case study. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2015, april 13). VAT on import. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
    • W. de Wit (2015, maart 17). BTW en douane. Rotterdam, Capita Selecta BTW.
    • W. de Wit (2015, november 9). Customs Debt. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
    • W. de Wit (2014, december 15). European VAT. Maleisië, Academy of Public Finance of the World Bank.
    • W. de Wit (2013, januari 29). Recente ontwikkelingen in het douanerecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, EFS-seminar: Ontwikkelingen in de BTW- en douanejurisprudentie bij internationale goederentransacties.
    • W. de Wit (2012, november 1). Steekproeven in de BTW. Amsterdam, Studiemiddag NOB.
    • W. de Wit (2011, juni 24). Extra-Community Supplies of Goods. Amsterdam, Confédération Fiscale Européene - “The impact of changing worldwide cross-border trade on the EU VAT system”.
    • W. de Wit (2011, juni 24). Intra-Community Supplies of Goods. Amsterdam, Confédération Fiscale Européene - “The impact of changing worldwide cross-border trade on the EU VAT system”.
    • W. de Wit (2011, juni 1). De fiscale slagkracht van Nederland. Amsterdam, NOB Belastingadviseursdag.
    • W. de Wit (2020, november 5). Btw en douane. online, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
    • W. de Wit (2020, december 10). Unierechtelijke beginselen van de omzetbelasting. online, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
    • W. de Wit (2020, oktober 5). Unierechtelijke beginselen van de omzetbelasting. online, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
    • W. de Wit (2019, april 3). Brexit seminar. Netherlands, Commercial Finance Association.
    • W. de Wit (2019, februari 5). Brexit seminar. Rotterdam, Unique Finance.
    • W. de Wit (2019, februari 15). Brexit, douane en indirecte belastingen. De Kuip Rotterdam, Fiscale Bedrijvendag 2019.
    • W. de Wit (2019, juni 1). Douane, internationale handel en heffingen. Utrecht, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
    • W. de Wit (2019, februari 14). The EU Customs Union after Brexit. Erasmus University Rotterdam, EFS Conference '50 Years of the EU Customs Union and EU VAT System: Developments, Challenges and Alternatives’.
    • W. de Wit (2016, november 17). The new Union Customs Code: key changes & 6 months after the implementation – resolution mechanism when MS views differ interpreting rules. Leiden, TEI ITX Committee.
    • W. de Wit (2016, februari 3). BEPS and Customs. Rotterdam, Seminar BEPS and transfer pricing, but what about VAT and Customs?.
    • W. de Wit (2015, september 30). Douanerechten. Rotterdam, ESAA Tax Control voor bestuurders en toezichthouders.
    • W. de Wit (2015, december 1). Unierechtelijke beginselen van de omzetbelasting. Utrecht, NOB-cursus.
    • W. de Wit (2019, januari 29). Brexit seminar. Amsterdam, Unique Finance.
    • W. de Wit (2017). Panellist "Special Tax Zones, WTO and non-tax treaties". 2nd International Tax Seminar on Special Tax Zones: Erasmus University Rotterdam (2017, april 11).
    • W. de Wit (2017). Rex Program: Curse or Blessing? Annual EU Conference of the International Compliance Professionals Association: Dublin, Ireland (2017, juni 12).
    • W. de Wit (2017). Customs-Tax cooperation in the European Union. 12th PICARD Conference: Hammamet, Tunisia (2017, september 27).
    • W. de Wit (2014). The Customs Union of the European Union. Conference Regional Integration of Tax Systems, the EU experiences and its lessons for ASEAN of the ACTL and Malasia Tax Academy: Kuala Lumpur, Malasia (2014, december 11).
    • W. de Wit (2018). VAT and export. Annual EU Conference of the International Compliance Professionals Association: Amsterdam (2018, juni 19).
    • W. de Wit (2018). E-commerce (panellid). Nationaal Douanecongres: Rotterdam (2018, november 11).
    • W. de Wit (2016). Overpeinzingen en verbaaspunten over het DWU. Nationaal Douanecongres: Rotterdam (2016, oktober 13).
    • W. de Wit (2013-2017). Programme director Post-Master in EU Customs Law. Foundation for European Fiscal Studies.
    • W. de Wit (2013-2017). Board member. Foundation for European Fiscal Studies.
    • W. de Wit (2016-2016). Annotator. NLFiscaal.
   • W. de Wit (2020). Noot bij: Hof van Justitie. (2019, december 19), NLF 2020-0277, Zaaknr. C-677/18, (Uitvoeringsverordening 2017/1167 inzake tariefindeling bustehouders is geldig). p.41-42. ECLI:EU:C:2019:1142
   • W. de Wit (2019). Noot bij: A-G HvJ. (2019, februari 28), NLF 2019-1067, Zaaknr. C-644/17, (Beroep tegen heffing antidumpingrechten; schending van vormvoorschriften). p.25-26. ECLI:EU:C:2019:164
   • W. de Wit (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, oktober 25), NLF 2018-2439, Zaaknr. C-528/17, (HvJ beantwoordt vraag over btw-schuld van importeur bij fraude). p.22-25. ECLI:EU:C:2018:868
   • W. de Wit (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, juli 25), NLF 2018-1951, Zaaknr. C-103/17, (HvJ staat indirecte belasting op elektriciteit onder voorwaarden toe). p.22-27. ECLI:EU:C:2018:587
   • W. de Wit (2017). Noot bij: Hof van Justitie. (2017, oktober 26), NLF 2017-48, (Navordering van rechten bij invoer of uitvoer; gewettigd vertrouwen). p.39-47. ECLI:EU:C:2017:817
   • W. de Wit (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 2), NLF 2017-27, 1575, (Utb’s worden vernietigd omdat verdedigingsbeginsel is geschonden). p.45-48. ECLI:NL:HR:2017:959
   • W. de Wit (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 16), BNB 2010-16, 239, (Navordering douanerechten na vaststelling onjuistheid certificaten van oorsprong). ECLI:NL:HR:2009:BD9214
   • W. de Wit (Interview) (2019, okt 03). Bijzonder hoogleraar en EY-adviseur Walter de Wit over het nieuwe Brexitplan van Boris Johnson. [radio-uitzending]. In Spraakmakers. NPO Radio 1.
   • W. de Wit. Nationale milieubelastingen en het EG verdrag. UvA (442 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: B.J.M. Terra & J.H. Jans.
 • Foundation for European Fiscal Studies

  Start date approval
  Aug/2013
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Board Member / Programme Director

  Ernst & Young

  Start date approval
  Sep/2014
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Partner
 • Thesis Master's in Tax Law

  Title
  Thesis Master's in Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Int. foundations of indirect taxes

  Title
  Int. foundations of indirect taxes
  Year
  2020
  Year level
  master

  EU-customs law and excise duties

  Title
  EU-customs law and excise duties
  Year
  2020
  Year level
  master

  International trade

  Title
  International trade
  Year
  2020
  Year level
  master

  Formal aspects of indirect taxes

  Title
  Formal aspects of indirect taxes
  Year
  2020
  Year level
  master

  Commercial Law

  Title
  Commercial Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2020
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081647
 • Foundation for European Fiscal Studies

  Role
  Board member / Programme director
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2013

  EY

  Role
  Partner Indirect Tax - Customs & International Trade
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jul/2007

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam