prof.dr. (Werner) WBF Brouwer

prof.dr. (Werner) WBF Brouwer
Dean Erasmus School of Health Policy & Management Erasmus School of Health Policy & Management
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
brouwer@eshpm.eur.nl
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Economics (HE)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
brouwer@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

Werner Brouwer (1972) is a Professor of Health Economics within the Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) of the Erasmus University Rotterdam.

He obtained an MSc in Economics (1996) and a PhD in Health Economics (1999) at the same university. Werner is also affiliated with the institute for Medical Technology Assessment and the Erasmus School of Economics. Moreover, he is an Honorary University Professor at the Corvinus University in Budapest, Hungary.

His research focuses on the methodology of welfare economic evaluations in health care. His work has covered topics like optimal decision rules, normative foundations of economic evaluations in health, measurement and valuation of informal care and productivity costs, incorporating equity considerations in economic evaluations as well as the monetary value of health gains. In addition, he has performed work on the link between economic evaluation and health policy, behavioral economics and public health economics. He published extensively on these topics including in journals like Health Economics, Journal of Health Economics, Medical Decision Making, Social Science & Medicine and British Medical Journal.

Werner has been involved in several courses taught in the bachelor phase as well as in the international Master of Health Economics, Policy and Law (HEPL) of the Erasmus School of Health Policy & Management. So far, he has supervised 12 completed PhD theses. From 2012-2018 he was Dean of ESHPM.

Werner is an Associate Editor of Health Economics and a member of the Editorial Boards of the European Journal of Health Economics, PharmacoEconomics and Cost-Effectiveness and Resource Allocation. He is a member of the European Commission Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health and the independent chairman of the Foundation for Top Clinical Mental Health Care (TOPGGz) and chairs the Erasmus Initiative Smarter Choices for Better Health of the Erasmus University Rotterdam.

 • N Varghese, I Sabat, Sebastian Neumann, J Schreyögg, T Stargardt, A Torbica, Job Exel, P Pita Barros & Werner Brouwer (2020) - Europeans know and act on WHO recommendations during COVID-19 - VoxEU.org
 • Werner Brouwer, Job Exel & Renske Hoefman (2014) - Zorgen voor geluk - M en O, (5/6), 124-132
 • Werner Brouwer (2012) - Het complexe dossier gepaste zorg - Economisch-Statistische Berichten, 97 (4644s), 6-14
 • Werner Brouwer & Job Exel (2012) - Een gepaste waarde van gezondheid - Economisch-Statistische Berichten, 97 (4644S), 50-58
 • TA Westra, M Parouty, Werner Brouwer, P Beutels, RM Rogoza, MH Rozenbaum, T Daemen, JC (Jan) Wilschut, C Boersma & MJ Postma (2012) - Discounting of Health Gains from Human Papillomavirus Vaccination: Effects of Different Approaches - Value in Health, 15 (3), 562-567 - doi: 10.1016/j.jval.2012.01.005
 • Liesbet Wetering, Job Exel & Werner Brouwer (2011) - De puzzel van geluk en gezondheid van pubers - VGE Bulletin, 2, 3-6
 • Renske Hoefman, Job Exel & Werner Brouwer (2010) - Laat zorgverlener bij ouderenzorg samenwerken met vrienden en familie - VGE Bulletin, 10, 16-18
 • FFH Rutten & Werner Brouwer (2010) - Behoedzaam bezuinigen in de zorg - Economisch-Statistische Berichten, 95 (4586), 343-344
 • Renske Hoefman, Job Exel & Werner Brouwer (2010) - Het meten en waarderen van mantelzorg met CarerQol - TSG, 88 (4), 172-176
 • Werner Brouwer, Job Exel & Pieter Baal (2008) - Kosten in de gewonnen levensjaren niet langer negeren! - TSG, 86 (1), 1-1
 • J Polder & Werner Brouwer (2008) - Tien woorden gezondheidseconomie. 4. Rechtvaardige verdeling: het verhaal van Bart, Werner, Johan en Kees. - TSG, (2), 63-68
 • Pieter Baal, Werner Brouwer, GA (Ardine) de Wit, RT Hoogeveen & JJ (Johan) Polder (2008) - De invloed van roken en overgewicht op zorguitgaven - TSG, 86 (3), 150-155
 • FFH Rutten & Werner Brouwer (2007) - "Value for money" in de zorg; geen woorden maar daden - M en O, 61, 171-179
 • Werner Brouwer (2007) - De markt is geen zorg! - TSG, 4 (84), 193-194
 • Werner Brouwer & Elly Stolk (2007) - De grenzen van het pakket - IKR-bulletin (Rotterdam), 31, 22-23
 • Werner Brouwer & JJ (Johan) Polder (2007) - Gereguleerde concurrentie: broodnodig. Tien woorden gezondheidseconomie - TSG, 85 (8), 417-422
 • Werner Brouwer, Job Exel & Pieter Baal (2007) - De kosten in gewonnen levensjaren - tijd voor een nieuwe richtlijn! - VGE Bulletin, 24 (1), 11-14
 • JJ Polder & Werner Brouwer (2007) - Een mistroostige wetenschap? - TSG, 85 (4), 202-204
 • Werner Brouwer & J Polder (2007) - Nuttige verzekering: Het verhaal van Kees, Truus, Bert & Bertine en Al. - TSG, 85 (6), 303-305
 • G de Graaf, Werner Brouwer & Job Exel (2006) - Gezondheidshoudingen van jongeren in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs - TSG, 4, 215-222
 • Werner Brouwer, Pieter Baal & Job Exel (2006) - De dubbele prijs van succes: The pain is in the gain - TSG, 84, 7-10
 • Werner Brouwer (2006) - Economie is goed voor volksgezondheid en zorg! - TSG, 84 (5), 3-3
 • Job Exel, M Moree, Marc Koopmanschap, T Schreuder Goedheijt & Werner Brouwer (2006) - Respijtzorg: Een verkenning van behoefte en gebruik onder 273 mantelzorgers - TSG, 84 (2), 90-99
 • YW van Kemenade & Werner Brouwer (2006) - Lang verwacht en toch gekomen: de stelselherziening - ZM Magazine, 2, 6-9
 • ICS Maas, Werner Brouwer & Job Exel (2006) - Zorg in eigen regie, of liever niet? Houdingen onder mensen van 55 jaar enouden ten aanzien van het PGB als alternatief voor zorg in natura - TSG, 84 (7), 394-402
 • Werner Brouwer, Job Exel, JJ Polder & Pieter Baal (2006) - Gezond leven niet per se goedkoper - Medisch Contact, 61 (21), 878-881
 • Werner Brouwer & F Calkoen (2006) - Keuzen in de Zorg Moeilijk maar noodzakelijk - Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiene, 18-21
 • Werner Brouwer, Job Exel & Erik Schut (2006) - De markt is geen zorg! - TSG, 84 (4), 193-194
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2005) - Optimale zorg dient onafhankelijk te worden vastgesteld, juist nu! - TSG, 83 (5), 326-329
 • Werner Brouwer (2005) - Ongelijkheid om positief te prikkelen: nuttig en rechtvaardig - TSG, 83, 181-182
 • GA (Ardine) de Wit & Werner Brouwer (2004) - Economische evaluaties van gvo-programma's - Forum, 120-123
 • Maiwenn Al & Werner Brouwer (2004) - Stimuleren doelmatig gebruik van zuurpompremmers in de onderhoudsbehandeling - TSG, 82, 191-195
 • Werner Brouwer, FE (Floortje) van Nooten & FFH Rutten (2004) - Nog veel te winnen met betere richtlijnen - TSG, 8, 523-526
 • Erik Schut & Werner Brouwer (2004) - De preferente apotheker? Jazeker! - Economisch-Statistische Berichten, 269
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2004) - Bittere pillen - Medisch Contact, 59, 1114-1116
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2004) - Met het oog op gepaste zorg - RVZ, 7, 53-53
 • Werner Brouwer (2003) - Regeren is vooruitzien, niet achterom kijken - TSG, 81, 307-308
 • Werner Brouwer, Ernst Hulst, FE (Floortje) van Nooten & FFH Rutten (2003) - Generieke substitutie - TSG, 81, 162-165
 • Werner Brouwer, Martin Buijsen & FFH Rutten (2003) - Op naar een nationaal instituut voor effectiviteit en doelmatigheid in de zorg - TSG, 81, 293-296
 • Job Exel & Werner Brouwer (2003) - Jeugdroken: rol voor overheid en ouders - TSG, 81, 24-26
 • Job Exel, Marc Koopmanschap & Werner Brouwer (2003) - Kostbaar ontslag, korte verpleegduur brengt mantelzorgers in de problemen - Medisch Contact, 58, 1272-1274
 • Werner Brouwer, Martin Buijsen & FFH Rutten (2003) - Meer zorg voor minder geld kan nog steeds - Trouw, 1-1
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2003) - Besparen in de praktijk - Medisch Contact, 58, 1406-1408
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2003) - Laat verzekeraars medicijnen inkopen - Trouw, 1-1
 • Marten Poleij, Elly Stolk, Werner Brouwer & Jan Busschbach (2002) - Ziektelast als criterium: Overheid wil geneesmiddelen beperken - Medisch Contact, 57 (46), 1697-1700
 • IM van Exel, Job Exel & Werner Brouwer (2002) - Het notariaat aan banden - Economisch-Statistische Berichten, 87, 151-153
 • Werner Brouwer, AHE Koolman & Martin Buijsen (2002) - Grenzeloos informeren - Medisch Contact, 57 (39), 737-740
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2002) - Een gouden pil voor apothekers. Generiek voorschrijven is nauwelijks kostenbesparend - Medisch Contact, 57 (19), 737-740
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2002) - Geef de dokter maar de schuld - Medisch Contact, 57 (14), 540-541
 • Werner Brouwer, Job Exel & AP Stoop (2002) - Grensoverschrijdende zorg niet in trek - Economisch-Statistische Berichten, 87, 30-31
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2001) - GVS geeft verkeerde signalen - Economisch-Statistische Berichten, 86, 884-888
 • Werner Brouwer & Job Exel (2001) - Zorgelijk vervoersbeleid - Economisch-Statistische Berichten, 86, 328-329
 • AP Stoop & Werner Brouwer (2001) - De patiënt achter de cijfers - Medisch Contact, 56 (44), 1610-1612
 • Werner Brouwer & HEGM (Herbert) Hermans (2001) - Europese regelgeving grijpt in op nationaal zorgstelsel - TSG, 79 (3), 176-179
 • Job Exel & Werner Brouwer (2001) - Lekker belangrijk - Economisch-Statistische Berichten, 16 (2-01), 155-157
 • Werner Brouwer, HEGM (Herbert) Hermans & Eddy Doorslaer (2001) - Zorg in en om Europa - ZorgVisie (Maarssen), 3, 24-29
 • Werner Brouwer & Erik Schut (2001) - Ethische dilemma,s in het nieuwe zorgstelsel - Economisch-Statistische Berichten, 7, 1-1
 • Elly Stolk, Werner Brouwer & Jan Busschbach (2000) - Vergoeding van viagra stuit op waarden en normen - Medisch Contact, 55 (17), 626-629
 • Erik Schut & Werner Brouwer (2000) - Arbeidsdeling - Economisch-Statistische Berichten, 85, 10-13
 • Werner Brouwer (2000) - Het verdelen van de schaarste; over het nut van gezondheidseconomisch onderzoek - Medisch Contact, 55 (25), 939-942
 • Job Exel, Werner Brouwer & JJ van Dijk (1999) - Speltheorie: Voetbal, vechten en vliegen - Factor D, (2), 10-14
 • Werner Brouwer, JJ Dijk van & Job Exel (1998) - Een economische vakantie - Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 3, 317-323
 • Werner Brouwer, J Dijk van & Job Exel (1998) - Speltheorie: een inleiding - Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 195-198
 • Werner Brouwer (1998) - Voorrang voor velen is vooruitgang voor velen - Trouw, 1-1
 • HEGM (Herbert) Hermans & Werner Brouwer (1998) - Naschrift - Nederlands Juristenblad (NJB), 40, 1823-1824
 • Werner Brouwer, JJ van Dijk & Job Exel (1998) - De markt voor gebruikte auto's: reputatie- effecten - Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 2, 137-144
 • Werner Brouwer, Erik Schut & FFH Rutten (1997) - Naschrift - Economisch-Statistische Berichten, 153-154
 • Werner Brouwer & Erik Schut (99) - Per ziekte een maximale wachttijd - Trouw, 0-0

 • RE Leu, FFH Rutten, Werner Brouwer, C Rutschi & P Matter (2008) - The Swiss and the Dutch health care systems compared - Nomos
 • Werner Brouwer (1999) - Time and time costs in economic evaluation: taking a societal perspective - Ridderprint

 • Werner Brouwer, FFH Rutten, Hans Severens, Pieter Baal, Tom Grinten, AHE Koolman & Job Exel (2011) - Economie van de volksgezondheid - Koninklijke Van Gorcum BV

 • Werner Brouwer, Rick Jansen & D Larmuseau (2004) - Health economics adding value to healthcare - The Dutch Flemish Health Economic Association Anniversary Bo

 • W Groot, Werner Brouwer & HW van Lienden (2003) - Gezondheid een kapitaal goed - Stichting Public Health Forum

 • Arthur Attema & Werner Brouwer (2014) - Constant proportional trade-offs and health state evaluations - Springer
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2012) - Health Care Rationing: Balancing Equity and Efficiency - Maklu Publishers
 • Werner Brouwer (2010) - Perspective, costs, outcome and discounting in pharmacoeconomic evaluations - Pharma Publishing and Media Europe
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2009) - Cost containment and efficency in national health systems; a global comparison. - Wiley-Blackwell
 • Werner Brouwer, Job Exel & JM Tilford (2009) - Incorporating caregiver and family effects in economic evaluation of child health - Oxford Scholarship Online Monographs
 • Werner Brouwer (2009) - Welfare, welfarism and extra-welfarism - Sage Publications
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2008) - The Netherlands - Wiley-Blackwell
 • Werner Brouwer, FFH Rutten & Marc Koopmanschap (2001) - Costing in economic evaluations - Oxford University Press
 • Marc Koopmanschap & Werner Brouwer (2001) - Controversial costs in guidelines
 • Werner Brouwer, Marc Koopmanschap & FFH Rutten (1998) - Patient and informal caregiver time in cost-effectiveness analysis. A response to the recommendations of the Washington Panel - Cambridge University Press
 • Werner Brouwer & Marc Koopmanschap (1997) - Kosten binnen en buiten de gezondheidszorg - Elsevier/De Tijdstroom
 • FFH Rutten & Werner Brouwer (1997) - Cost- effectiveness in health and medicine - Oxford University Press

 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2012) - Op naar een effectieve afbakening van het basispakket: kansen en uitdagingen - Sdu Uitgevers
 • Job Exel, Pieter Baal & Werner Brouwer (2011) - Prikkels voor gezond gedrag: een gezonde zaak? - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Han Bleichrodt & Werner Brouwer (2010) - Disconteren - Elsevier gezondheidszorg
 • Werner Brouwer & Marc Koopmanschap (2010) - Overige kosten binnen en buiten de gezondheidszorg - Elsevier gezondheidszorg
 • FFH Rutten & Werner Brouwer (2007) - Economische evaluaties in de gezondheidszorg - Bohn Stafleu van Loghum
 • JJ (Johan) Polder, Pieter Baal, Job Exel & Werner Brouwer (2007) - Een economisch verhaal over preventie en de waarde van gezondheid - Stichting Public Health Forum
 • Werner Brouwer & FFH Rutten (2007) - Zorgverzekeringen: een centraal gezondheidsonderzoeksgebied - Bohn Stafleu van Loghum
 • J Polder, Pieter Baal, Job Exel & Werner Brouwer (2007) - Preventie: niet altijd goedkoop, wel vaak een goede koop. Een economisch verhaal over preventie en de waarde van gezondheid - Stichting Public Health Forum
 • Werner Brouwer, Job Exel & Elly Stolk (2005) - Wat heet gezond? De aanvaardbaarheid van ongezondheid op latere leeftijd - Expertisecentrum Leeftijd
 • Werner Brouwer (2003) - Disconteren van toekomstig gezondheidskapitaal - Stichting Health Forum
 • W Groot & Werner Brouwer (2003) - De volksgezondheid en het volksgezondheidsbeleid - Stichting Public Health Forum
 • A de Wit & Werner Brouwer (2003) - Gezond gedrag als stiefkindje van economisch evaluatie onderzoek - Stichting Public Health Forum
 • Werner Brouwer (2001) - Europa, grensoverschrijding en patiëntenmobiliteit
 • Werner Brouwer & Marc Koopmanschap (2000) - Overige kosten binnen en buiten de gezondheidszorg - Elsevier gezondheidszorg
 • Han Bleichrodt & Werner Brouwer (2000) - Disconteren - Elsevier gezondheidszorg

 • Werner Brouwer (2009) - De basis van het pakket - Eigen beheer

 • T Zuiderent - Jerak, S Jerak, Hester Bovenkamp, Siok Swan Tan, Leona Roijen, Werner Brouwer & Roland Bal (2011) - Variatie in richtlijnen. Wat is het probleem? - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • T Zuiderent - Jerak, S Jerak, Hester Bovenkamp, Siok Swan Tan, Leona Roijen, Werner Brouwer & Roland Bal (2011) - Variatie in richtlijnen. Wat is het probleem? - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Elly Stolk & Werner Brouwer (2010) - Communicatie en Implementatieplan (CIP) voor het Deelprogramma HTA methodologie onder het hoofdprogramma Doelmatigheidsonderzoek Farmacotherapie - IMTA
 • M Pomp, Werner Brouwer & Erik Schut (2008) - Bekostiging dure geneesmiddelen 2nd opinion NZa-voorstel bekostiging dure intramurale geneesmiddelen - Health policy and management (BMG)
 • Werner Brouwer, AHE Koolman & FFH Rutten (2005) - Wat is productiviteitsgroei in de zorg? Een korte, conceptuele beschouwing uit economisch perspectief - Health policy and management (BMG)
 • Elly Stolk, Marten Poleij, Werner Brouwer & Jan Busschbach (2002) - Proeftoetsing van het iMTA model. Identificatie van aandoeningen met minimale ziektelast en proeftoetsing van de voor ziektelast gecorrigeerde doelmatigheidstoets - IMTA
 • Werner Brouwer, Eddy Doorslaer & HEGM (Herbert) Hermans (2000) - Juridische en economische aspecten van Europese invloeden op wachtlijsten in de Nederlandse gezondheidszorg - Zorgonderzoek Nederland
 • Werner Brouwer (1999) - Het Nederlandse gezondheidszorgstelsel - Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
 • Werner Brouwer, S Ghajar, HEGM (Herbert) Hermans & AHE Koolman (1999) - Grensoverschrijdende zorg in Zeeuws-Vlaanderen Juridische en economische aspecten - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

PharmacoEconomics

Start date approval
March 2019
End date approval
March 2022
Place
NZ
Description
Lid Editorial Board

European Journal Health Economics

Start date approval
November 2020
End date approval
November 2023
Place
NA
Description
Lid Editorial Board

Health Economics

Start date approval
November 2020
End date approval
November 2023
Place
YORK
Description
Associate Editor

Zorginstituut Nederland

Start date approval
November 2020
End date approval
November 2023
Place
DIEMEN
Description
Lid Wetenschappelijke AdviesRaad Zinl

BMC journal Cost-effectiveness Res Alloc

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
NA
Description
Member Editorial Board

European Journal Health Economics

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
NA
Description
Lid Editorial Board

Health Economics

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
YORK
Description
Associate Editor

PharmacoEconomics

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
NZ
Description
Lid Editorial Board

Stichting TOPGGz

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
AMERSFOORT
Description
Voorzitter

Zorginstituut Nederland

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
DIEMEN
Description
Lid Wetenschappelijke AdviesRaad Zinl

institute for Medical Technology Assessm

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
ROTTERDAM
Description
Member Supervisory Board

Stichting Erasmus Trustfonds

Start date approval
October 2021
End date approval
October 2024
Place
ROTTERDAM
Description
lid bestuur

Stichting Veens Welzijn

Start date approval
October 2021
End date approval
October 2024
Place
VEENENDAAL
Description
Voorzitter Raad van Toezicht

zonmw

Start date approval
October 2021
End date approval
October 2024
Place
DEN HAAG
Description
lid programmacommissie/beoordelingscommissie

Rationing Health Care

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW301

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5632PM

Health Economics

Year
2021
Year Level
bachelor 3, bachelor 3, bachelor 3, bachelor 3
Course Code
FEB13053

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes