prof.dr.
(Wim) WA Hafkamp

prof.dr. (Wim) WA Hafkamp
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
0203623949
Email
hafkamp@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W.A. Hafkamp & P. van Driel (2002). De relatie tussen publieke doelen en beheersvorm. Economisch-Statistische Berichten, 87 (4383), 8-10.
    • L.W. Baas, D. Huisingh & W.A. Hafkamp (2000). Four years of experience with Erasmus University's "International off-campus PhD programme on cleaner production, cleaner products, industrial ecology and sustainability". Journal of Cleaner Production, 8 (5), 425-431.
    • W.A. Hafkamp (1999). Regimewechsel der Abfallpolitik in Europa. Ökologisches Wirtschaften, 17-19.
    • W.A. Hafkamp & H. Geerlings (2002). Raamwerk voor Ruimte: naar een nieuwe visie op ruimtelijke inrichting en mobiliteit in de Delta. In H. Geerlings, W. Hafkamp & G. Peters (Eds.), Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering (pp. 217-245). Rotterdam: Uitgeverij 010
    • W.A. Hafkamp (2006). Shaping technology-behaviour interactions: lessons for policy making. In P.P.C.C. Verbeek & A.F.L. Slob (Eds.), User behaviour and technology development: shaping sustainable relations between consumers and technologies (pp. 1-9). Dordrecht: Springer
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2003). Towards a broadening of the economic appraisal of multifunctional land use. In P. Nijkamp, C.A. Rodenburg & R. Vreeker (Eds.), The Economics of Multifunctional land use (pp. 25-28). Maastricht: Shaker Publishing
    • W.A. Hafkamp & H. Geerlings (2002). Mobiliteit en ruimte anders beschouwd: groei als kans voor vernieuwing. In F. Bruinsma, J. van Dijk & C. Gorter (Eds.), Mobiliteit en beleid (pp. 7-18). Assen: Van Gorcum
    • W.A. Hafkamp (2002). Comparison of National Solid Waste Regimes in Trajectories of Change. In N. Buclet (Ed.), Municipal Waste Management in Europe. European Policy between Harmonisation and Subsidiarity (pp. 7-26). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • N. Buclet, W.A. Hafkamp, S. Lupton & U. Petschow (2002). Interactions and main sources of friction between national regimes. In N. Buclet (Ed.), Municipal Waste Management in Europe. European Policy between Harmonisation and Subsidiarity (pp. 27-54). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • N. Buclet, L. Fischer, W.A. Hafkamp & U. Petschow (2002). Three scenarios for the organisation of MSW management in Europe. In N. Buclet (Ed.), Municipal Waste Management in Europe. European Policy between Harmonisation and Subsidiarity (pp. 153-196). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2001). Mobiliteit als uitdaging. In D. van Teylingen (Ed.), Stedelijke restruimten A20 (pp. 34-43). Rotterdam: Centrum voor Beeldende Kunst
    • H.H.G. Savenije, J.J. Bouma, W.A. Hafkamp & H.L.F. Saeijs (2000). De sociaal -economische betekenis van water. In xx NRLO, xx AWT & xx RMNO (Eds.), Over stromen: kennis-en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland (NRLO-rapport, 2000/7) (pp. 167-178). Den Haag: NRLO
    • P.R. Kalders & W.A. Hafkamp (1999). Waste Management in The Netherlands. In N. Buclet & O. Godard (Eds.), Municipal Waste Management in Europe A Comparative Study in Building Regimes (Environment and Management, Volume 10) (pp. 63-87). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • W.A. Hafkamp & A.B. Ringeling (1999). Comparative Analysis of Hazardous Waste. In W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Eds.), The Effectiveness of Instruments for Environmental policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I (pp. 82-100). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp & A.B. Ringeling (1999). Comparative Analysis of Packaging Policies. In W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Eds.), The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I (pp. 56-81). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp (1998). Naar een nieuwe afvalmarkt. In E. Dijkgraaf, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (Eds.), De afvalmarkt in milieukundig perspectief (pp. 8-13). Rotterdam: OCFEB
    • L.W. Baas, J.J. Bouma & W.A. Hafkamp (1997). Kritische Akteure des Umweltmanagements in den Niederlanden. In M Birke, C. Burschel & M. Schwarz (Eds.), Handbuch Umweltschutz und Organisation: Okologisierung - Organisationswandel - Mikropolitik (pp. 497-519). Munchen Wien: R. Oldenbourg Verlag
    • L.W. Baas, W.A. Hafkamp & D. Huisingh (1997). Schonere Produktie, Ketenbeheer en Industriele Ecosystemen. In R. Weeterings (Ed.), Industriele Ecologie (RMNO, 131) (pp. 51-63). Den Haag: RMNO
    • W.A. Hafkamp (1997). Covenants from Instrument of Environmental policy to implementation Tool. In C. Jeanrenaud (Ed.), Environmental Policy Between Regulation and Market (pp. 259-283). Basel-Boston-Berlin: Birkhauser Verlag
    • W.A. Hafkamp (1996). Naar een duurzame economie. In D.H. van Dijk & R.C.H. Filipphi (Eds.), Milieu als motor van de economie (pp. 19-34). Den Haag: Raad voor het Milieubeheer
    • J.J. Bouma & W.A. Hafkamp (1995). Milieukosten. In F. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (Eds.), Leerboek Milieumanagement (pp. 167-189). Alphen aan den Rijn/Zaventem: Samsom BedrijfsInformatie
    • W.A. Hafkamp (1995). Milieumanagement en onderneming. In J.J. Bouma, J. Bulte, J. Piet & W.A. Hafkamp (Eds.), Milieu en bedrijfseconomie (pp. 25-46). Rotterdam: Vakgroep Kosten- en Winstbepalingsvraagstukken, EUR.
    • W.A. Hafkamp & J.J. Bouma (1995). Milieukosten. In F.L.M. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (Eds.), Leerboek management (pp. 167-189). Alphen aan den Rijn/Zaventem: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • W.A. Hafkamp & J.J. Bouma (1995). Milieukosten. In F. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (Eds.), Leerboek Milieumanagement (pp. 167-189). Alphen aan den Rijn/Zaventem: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & G. Peters (Ed.). (2002). Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering. Rotterdam: Uitgeverij 010
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume III. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume II. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.A. van Ast & W.A. Hafkamp (2004). Ontkoppeling milieu en economie door de provincie Zeeland. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & S. Buijs (2000). Raamwerk voor Ruimte. (Extern rapport). Den Haag: RPD
    • H.H.G. Savenije, J.J. Bouma, H.L.F. Saeijs & W.A. Hafkamp (2000). De sociaal-economische betekenis van water. Kennisleemten en onderzoeksvragen in integraal waterbeheer. (Intern rapport, Project kennisleemten en onderzoeksvragen, no 18). onbekend: MILIEUKUNDE
    • N.A. Ashford, W.A. Hafkamp & P. Vergragt (2001). Pathways to Sustainable Industrial Transformations: Cooptimising competitiveness, Employment and Environment. (Extern rapport). Cambridge: Ashford Associates
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2000). Raamwerk voor ruimte. (Extern rapport). Rotterdam: VROM-RPD
    • W.A. Hafkamp & J.P.C. Dieleman (1999). Kennis voor een Duurzame Economie, kennisvragen rond de Nota Milieu en Economie. (Extern rapport, Rapport aan de Raad, no 141). Rijswijk: RMNO
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1999). The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: regulating packaging and transport of hazardous waste. Vol I, II and III, final report. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (1999). De infrastructuur van een duurzame economische ontwikkeling. (Extern rapport, Publikatiereeks Milieustrategie). Ministerie VROM-DGM:
    • W.A. Hafkamp (2000). Institutionele veranderingen in de nutssectoren: Kansen voor natuur en Milieu. (Extern rapport). Rijswijk: RMNO
    • H.H.G. Savenije, J.J. Bouma, H.L.F. Saeijs & W.A. Hafkamp (2000). Over stromen, kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland. (Extern rapport, NRLO rapport 2000/7 Awt actergronddocument 18 Rmno 148). Den Haag: NRLO
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & G. Peters (1999). Mobiliteit als uitdaging en "Rotterdam, Ruit en Maas; een mobiliteitsmanifest". Jubileumcongres EUR: Rotterdam (1999, juni 9).
    • W.A. Hafkamp & R. Weterings (1999). Van conventies naar maatschappelijk ondernemen. Atelier DTO-KOV 'Duurzame Technologische ontwikkeling - Kennisoverdracht - en Verankeringsproblemen': Rotterdam (1999, maart 10).
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1998). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging Waste. Conferece "Globalization and the Environment: Opportunities and Challenges for the New Transatlantic Agenda", Indiana University, Bloomington, IN, USA: Bloomington (1998, september 29).
    • W.A. Hafkamp & J.A. van Ast (2004). Ontkoppeling Milieu en Economie door de provincie Zeeland. Congres provincie Zeeland: Middelburg (2004, februari 5).
    • J.A. van Ast, J.C. Siebrand & W.A. Hafkamp (1994). Maatschappelijke dimensies van duurzaamheidsvraagstukken.
   • F.L.M. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (1995). Milieumanagement: van kosten en baten. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
   • W.A. Hafkamp (Ed.). (1999-1999) Environmental and Resource Economics, 14.
   • W.A. Hafkamp (Ed.). (1999-1999) Nieuwsbrief Milieu & Economie.
   • W.A. Hafkamp Weet niet, kan niet en wil niet. Natuur en Milieu, pp. 10-10.
   • W.A. Hafkamp (1999, januari 15). Ervaringen en lessen uit de Nota Milieu en Economie; Een analyse van het proces. Den Haag, Workshop Duurzame Economie, Ministerie van VROM.
   • W.A. Hafkamp (1999, maart 17). Duurzame Economische Ontwikkeling: Over Technologie en Waarden. Nijmegen, Symposium "Economie in de Erlemeyer", Verenigig Sigma, KUN.
   • W.A. Hafkamp (1999, december 2). De rol van Intermediaire Organisaties bij Milieucriminaliteit. Arnhem, Congres Centrum voor Kenniscommunicatie.
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 28). Regime Shifts in Waste Management. Rotterdam, Workshop "Austausch von Informationen und Reultaten aus forschungsprojekten im Bereich der Abfallwirtschaft".
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 26). Societal Entrepeneurship towards a Sustainable Economy. Vaals, Conference SVN Europe.
   • W.A. Hafkamp (1999, november 15). The Dynmics Programme: History and Background. Chapel Hill, Greening of Industry Conference, NCU, Chapel Hill.
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 17). Ontwikkeling Dossier Verpakkingen en Verpakkingsafval op de Lange Termijn. Den Haag, Workshop SVM-Pact.
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 1). Duurzame Ontwikkeling biedt Nieuwe Perspectieven voor Gezondheid en Milieu. Den Haag, Nationaal Debat Milieu en Gezondheid, 5-jarig bestaan van het Milieu Platform Gezondheidszorg.
   • W.A. Hafkamp (1999, mei 3). The European Masters Degree in Environmental Management; The EAEME programme. Brussel, European Conference on Environmental Education and Training; EU.
   • W.A. Hafkamp (1999, april 29). Developments in Waste Management in The Netherlands. Zurich, Workshop "Wege zur Nachhältigkeit in der Abfallwirtschaft", SPP Umwelt, Zurich.
   • W.A. Hafkamp (1999, april 7). Economische Groei en Duurzame Ontwikkeling. Utrecht, Duscussiebijeenkomst Landelijke Stuurgroep Milieu en Economie.
   • W.A. Hafkamp (1998, augustus 25). Die nationalen Massnahmeprogramme fur die Umweltpolitiek in den Niederlanden. Dessau, Worlitzer Dakanstosse, Ideen und Erfahrungen aus den Niederlanden.
   • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1998, september 30). The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: Regulating Packaging waste. Indiana University, Bloomington, IN, USA, Conferentie "Globalization and the environment: Opportunities and Challenges for the New Transatlantic Agenda".
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0203623949

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam