prof.dr. (Wim) WA Hafkamp

prof.dr. (Wim) WA Hafkamp
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
hafkamp@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Wim Hafkamp (1999) - Regimewechsel der Abfallpolitik in Europa - Ökologisches Wirtschaften, (4), 17-19

 • Wim Hafkamp & P van Driel (2002) - De relatie tussen publieke doelen en beheersvorm - Economisch-Statistische Berichten, 87 (4383), 8-10
 • LW Baas, D Huisingh & Wim Hafkamp (2000) - Four years of experience with Erasmus University's "International off-campus PhD programme on cleaner production, cleaner products, industrial ecology and sustainability" - Journal of Cleaner Production, 8 (5), 425-431

 • FLM Braakhuis, M Gijtenbeek & Wim Hafkamp (1995) - Milieumanagement: van kosten en baten - Samsom/H.D. Tjeenk Willink

 • Wim Hafkamp, M Hozee & Arthur Ringeling (1999) - The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wim Hafkamp, M Hozee & Arthur Ringeling (1999) - The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume II - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wim Hafkamp, M Hozee & Arthur Ringeling (1999) - The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume III - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Harry Geerlings, Wim Hafkamp & G Peters (2002) - Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering - Uitgeverij 010

 • Wim Hafkamp (2006) - Shaping technology-behaviour interactions: lessons for policy making - Springer
 • Harry Geerlings & Wim Hafkamp (2003) - Towards a broadening of the economic appraisal of multifunctional land use - Shaker Publishing
 • Wim Hafkamp & Harry Geerlings (2002) - Mobiliteit en ruimte anders beschouwd: groei als kans voor vernieuwing - Koninklijke Van Gorcum BV
 • N Buclet, L Fischer, Wim Hafkamp & U Petschow (2002) - Three scenarios for the organisation of MSW management in Europe - Kluwer Academic Publishers
 • N Buclet, Wim Hafkamp, S Lupton & U Petschow (2002) - Interactions and main sources of friction between national regimes - Kluwer Academic Publishers
 • Wim Hafkamp (2002) - Comparison of National Solid Waste Regimes in Trajectories of Change - Kluwer Academic Publishers
 • Harry Geerlings & Wim Hafkamp (2001) - Mobiliteit als uitdaging - Centrum voor Beeldende Kunst
 • HHG Savenije, JJ Bouma, Wim Hafkamp & HLF (Henk) Saeijs (2000) - De sociaal -economische betekenis van water - NRLO
 • Wim Hafkamp & Arthur Ringeling (1999) - Comparative Analysis of Packaging Policies - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wim Hafkamp & Arthur Ringeling (1999) - Comparative Analysis of Hazardous Waste - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • PR Kalders & Wim Hafkamp (1999) - Waste Management in The Netherlands - Kluwer Academic Publishers
 • Wim Hafkamp (1998) - Naar een nieuwe afvalmarkt - OCFEB
 • LW Baas, Wim Hafkamp & D Huisingh (1997) - Schonere Produktie, Ketenbeheer en Industriele Ecosystemen - RMNO
 • LW Baas, JJ Bouma & Wim Hafkamp (1997) - Kritische Akteure des Umweltmanagements in den Niederlanden - R. Oldenbourg Verlag
 • Wim Hafkamp (1997) - Covenants from Instrument of Environmental policy to implementation Tool - Birkhauser Verlag
 • Wim Hafkamp (1996) - Naar een duurzame economie - Raad voor het Milieubeheer
 • JJ Bouma & Wim Hafkamp (1995) - Milieukosten - Samsom Bedrijfsinformatie
 • Wim Hafkamp & JJ Bouma (1995) - Milieukosten - Samsom/H.D. Tjeenk Willink
 • Wim Hafkamp & JJ Bouma (1995) - Milieukosten - Samsom/H.D. Tjeenk Willink
 • Wim Hafkamp (1995) - Milieumanagement en onderneming - Vakgroep Kosten- en Winstbepalingsvraagstukken, EUR.

 • Wim Hafkamp & Harry Geerlings (2002) - Raamwerk voor Ruimte: naar een nieuwe visie op ruimtelijke inrichting en mobiliteit in de Delta - Uitgeverij 010

 • Wim Hafkamp & R Weterings (1999) - Van conventies naar maatschappelijk ondernemen

 • Wim Hafkamp & Jacko Ast (2004) - Ontkoppeling Milieu en Economie door de provincie Zeeland
 • Wim Hafkamp, M Hozee & Arthur Ringeling (1998) - The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging Waste

 • NA Ashford, Wim Hafkamp & P Vergragt (2001) - Pathways to Sustainable Industrial Transformations: Cooptimising competitiveness, Employment and Environment - Ashford Associates
 • HHG Savenije, JJ Bouma, HLF (Henk) Saeijs & Wim Hafkamp (2000) - Over stromen, kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland - NRLO
 • Wim Hafkamp (2000) - Institutionele veranderingen in de nutssectoren: Kansen voor natuur en Milieu - RMNO
 • Harry Geerlings & Wim Hafkamp (2000) - Raamwerk voor ruimte - VROM-RPD
 • Harry Geerlings & Wim Hafkamp (1999) - De infrastructuur van een duurzame economische ontwikkeling
 • Wim Hafkamp & JPC Dieleman (1999) - Kennis voor een Duurzame Economie, kennisvragen rond de Nota Milieu en Economie - RMNO
 • Wim Hafkamp, M Hozee & Arthur Ringeling (1999) - The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: regulating packaging and transport of hazardous waste. Vol I, II and III, final report - Orgaisatiedeel 43202200

 • Jacko Ast & Wim Hafkamp (2004) - Ontkoppeling milieu en economie door de provincie Zeeland - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Harry Geerlings, Wim Hafkamp & S Buijs (2000) - Raamwerk voor Ruimte - RPD
 • HHG Savenije, JJ Bouma, HLF (Henk) Saeijs & Wim Hafkamp (2000) - De sociaal-economische betekenis van water. Kennisleemten en onderzoeksvragen in integraal waterbeheer - MILIEUKUNDE

 • Jacko Ast, JC Siebrand & Wim Hafkamp (1994) - Maatschappelijke dimensies van duurzaamheidsvraagstukken

 • Harry Geerlings, Wim Hafkamp & G Peters (1999) - Mobiliteit als uitdaging en "Rotterdam, Ruit en Maas; een mobiliteitsmanifest" - Rotterdamse Duurzaamheids Club

 • Wim Hafkamp (1999) - De rol van Intermediaire Organisaties bij Milieucriminaliteit - Congres Centrum voor Kenniscommunicatie
 • Wim Hafkamp (1999) - The Dynmics Programme: History and Background - Greening of Industry Conference, NCU, Chapel Hill
 • Wim Hafkamp (1999) - Regime Shifts in Waste Management - Workshop "Austausch von Informationen und Reultaten aus forschungsprojekten im Bereich der Abfallwirtschaft"
 • Wim Hafkamp (1999) - Societal Entrepeneurship towards a Sustainable Economy - Conference SVN Europe
 • Wim Hafkamp (1999) - Ontwikkeling Dossier Verpakkingen en Verpakkingsafval op de Lange Termijn - Workshop SVM-Pact
 • Wim Hafkamp (1999) - Duurzame Ontwikkeling biedt Nieuwe Perspectieven voor Gezondheid en Milieu - Nationaal Debat Milieu en Gezondheid, 5-jarig bestaan van het Milieu Platform Gezondheidszorg
 • Wim Hafkamp (1999) - The European Masters Degree in Environmental Management; The EAEME programme - European Conference on Environmental Education and Training; EU
 • Wim Hafkamp (1999) - Developments in Waste Management in The Netherlands - Workshop "Wege zur Nachhältigkeit in der Abfallwirtschaft", SPP Umwelt, Zurich
 • Wim Hafkamp (1999) - Economische Groei en Duurzame Ontwikkeling - Duscussiebijeenkomst Landelijke Stuurgroep Milieu en Economie
 • Wim Hafkamp (1999) - Duurzame Economische Ontwikkeling: Over Technologie en Waarden - Symposium "Economie in de Erlemeyer", Verenigig Sigma, KUN
 • Wim Hafkamp (1999) - Ervaringen en lessen uit de Nota Milieu en Economie; Een analyse van het proces - Workshop Duurzame Economie, Ministerie van VROM
 • Wim Hafkamp, M Hozee & Arthur Ringeling (1998) - The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: Regulating Packaging waste - Conferentie "Globalization and the environment: Opportunities and Challenges for the New Transatlantic Agenda"
 • Wim Hafkamp (1998) - Die nationalen Massnahmeprogramme fur die Umweltpolitiek in den Niederlanden - Worlitzer Dakanstosse, Ideen und Erfahrungen aus den Niederlanden

 • Wim Hafkamp (1999) - Nieuwsbrief Milieu & Economie (Journal)
 • Wim Hafkamp (1999) - Environmental and Resource Economics (Journal)

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes