Bachelor Geschiedenis Alumni Ervaringen

 • Lena Martinović

  Lena Martinović - Alumna International Bachelor History

  In plaats van jaartallen en namen te moeten onthouden, richtte IBHistory zich op concepten en ideeën. Ik vond dat dit de studie erg interessant maakte.
  Portrait picture of Lena Martinovic
  In plaats van jaartallen en namen te moeten onthouden, richtte IBHistory zich op concepten en ideeën. Ik vond dat dit de studie erg interessant maakte.

  Concepten en ideeën

  "Een van de belangrijkste redenen waarom ik besloot Geschiedenis te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waren de colleges. We richtten ons op de moderne geschiedenis, op politiek, cultuur, economie... In plaats van jaartallen en namen te moeten onthouden, richtte het programma zich op concepten en ideeën. Ik vond dat dit de studie zeer interessant maakte. Een ander aspect dat mij aantrok in de studie aan de EUR was de stage die we konden lopen als onderdeel van onze studie. Als internationale student zijn de mogelijkheden om te werken en ervaring op te doen schaars, dus de mogelijkheid om de vaardigheden die ik als student geschiedenis heb geleerd (onderzoek, schrijven, kritisch denken) te gebruiken en toe te passen in de praktijk, was van onschatbare waarde.

  Ik liep tijdens mijn studie stage bij EUROCLIO, een kleine non-profitorganisatie die zich richt op geschiedenisonderwijs als instrument voor conflictpreventie. Ik bood ondersteuning bij projectmanagement, het schrijven van rapporten, de organisatie van evenementen, outreach en communicatie. Zonder mijn studie had ik deze stage niet kunnen doen."

  Mijn toekomstige carrièrepad ontdekken

  "Naast de stage deed ik veel vrijwilligerswerk op de universiteit. Zo werd ik in mijn eerste jaar lid van de Erasmus Debating Society. Ik was niet alleen betrokken bij het debatteren, maar ook bij de organisatie achter de schermen. Als secretaris van de vereniging hield ik me bezig met interne communicatie en contacten tussen onze vereniging en belanghebbenden. Dit vrijwilligerswerk sloot goed aan bij de studie geschiedenis, want de vaardigheden die je als geschiedenisstudent leert, kun je ook toepassen bij het debatteren, en andersom: mijn schrijfvaardigheden en kritisch denkvermogen gingen er sterk op vooruit!

  Door het vrijwilligerswerk en de stage besefte ik dat ik graag in projectmanagement en -communicatie wilde werken. De stage leidde tot mijn eerste baan in Belgrado, waar ik voor een kleine non-profit organisatie werkte als communicatiecoördinator. Daarna solliciteerde ik naar mijn huidige functie als project- en strategiemedewerker bij het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC).

  In mijn dagelijkse werkzaamheden ondersteun ik het veranderingsmanagement en de interne communicatieactiviteiten van het team in Genève en geef ik trainingen over het gebruik van informatiemanagementtools en -procedures."

  Plezier maken

  "Neem de tijd om deel uit te maken van studiegroepen of studieverenigingen. Studeren is belangrijk, maar vergeet niet dat je tijd op de universiteit kort is. Je faculteitsvereniging is een geweldige plek om te netwerken, mensen te ontmoeten, maar ook om plezier te maken."

  Portrait picture of Lena Martinovic
 • Reza Cheuk-Alam

  Reza Cheuk-Alam - Alumna BA Geschiedenis & MA Global History and International Relations

  Tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen dat ik veel interesse heb in (geschiedenis) onderwijs.
  Profile picture of Bachelor History alumna Reza Cheuk-Alam
  Tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen dat ik veel interesse heb in (geschiedenis) onderwijs.

  Keuze voor geschiedenis aan de EUR

  De bachelor Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft een internationaal karakter, wat mij enorm aansprak. Bovendien was ik enthousiast over het kleinschalige onderwijs dat de studie biedt. Bijna iedere docent kent je bij naam en ook je medestudenten leer je op een persoonlijk vlak kennen.

  Tijdens de vakken bestudeer je het verleden thematisch met een blik vanuit het heden. Daarom zijn de onderwerpen ook voor vandaag de dag ontzettend relevant (denk aan: sociale ongelijkheid, migratie, identiteit, internationale relaties etc.). Door in het tweede jaar de “track” Cultural History en keuzevakken te kiezen die echt bij mij paste, wist ik dat ik mijzelf goed kon onderscheiden van andere studenten.

  Het was dan ook geen verrassing dat ik na mijn bachelor Geschiedenis, ook mijn master Global History and International Relations ging volgen aan de EUR. Ik koos voor deze master, omdat ik de opleiding – net als de bachelor – zelf voor een groot deel vorm kon geven door middel van keuzevakken, een stage en ruime keuze uit master thesis classes.

  Werken in de onderwijssector

  Tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen dat ik veel interesse heb in (geschiedenis) onderwijs. Dit komt doordat ik mentor en ambassador ben geweest en de Educatieve Minor heb gevolgd. In mijn tussenjaar tussen de bachelor en master gaf ik ook nog les aan eerstejaars geschiedenisstudenten. Tot slot besloot ik mijn masteronderzoek te doen naar de interesses van leerlingen met betrekking tot geschiedenis in het basisonderwijs in een superdiverse stad als Rotterdam.

  Het was dus wel duidelijk dat ik mij met onderwijs bezig wilde houden, ook na mijn studie. Nu werk ik bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) als programma-/ beleidsmedewerker en zorg ik (met heel veel anderen) ervoor dat onderzoekers de kans krijgen nog meer belangrijke en mooie onderzoeken te doen naar onderwijs.  

  Advies aan huidige (geschiedenis) studenten

  Naast de opleiding worden genoeg extra curriculaire activiteiten aangeboden. Ook al kan dit best spannend zijn, zou ik iedere student zeker aanraden deze kansen te grijpen. Vooral omdat het je op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ontzettend veel kan bieden. En het belangrijkste: geniet van de studie en het studeren; de tijd vliegt als je het naar je zin hebt!

  Profile picture of Bachelor History alumna Reza Cheuk-Alam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen