Mediawijsheid onderzoek onder de loep

Bijna niemand twijfelt meer aan de alomtegenwoordigheid van de media. Het zet mediawijsheid in het aandachtsveld van en leerkrachten en ook van beleidsmakers. In het najaar van 2020 hebben Sanne Opree, Jeroen Jansz en assistent Brechtje Stam in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een grootschalig project uitgevoerd naar de stand van zaken van het onderzoek naar mediawijsheid in Nederland in de periode tussen 2013 en 2020

Uit hun rapport ‘Mediawijsheid onderzoek onder de loep’ blijkt dat het onderzoek naar mediawijsheid omvangrijk is, maar gefragmenteerd en vooral gericht op kinderen en adolescenten. De onderzoekers bevelen aan om de reikwijdte van toekomstige onderzoeken te verbreden in samenwerking met het Netwerk Mediawijsheid. In reactie op de vraag van het ministerie, bevelen de onderzoekers aan om te investeren in een monitoringsysteem waarmee de ontwikkeling van mediawijsheid in de tijd kan worden gecatalogiseerd.

Download het eindrapport Mediawijsheid 2021

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen