Word je beter in interculturele communicatie als je studeert aan een internationale opleiding?

In een meerjarig onderzoeksproject, gefinancierd door de Community for Learning and Innovation (CLI) werkt ESHCC-onderzoeker Joep Hofhuis aan een antwoord op deze vraag. De eerste stap in het project was het ontwikkelen van een betrouwbare vragenlijst om de competenties van studenten rondom interculturele communicatie in kaart te brengen.

In hun recent gepubliceerde artikel in het tijdschrift PLoS One, laten Joep Hofhuis en Jeroen Jansz (ESHCC), in samenwerking met Joran Jongerling (ESSB) en Karen van der Zee (VU), zien dat de gebruikte vragenlijst inderdaad betrouwbaar is, en geschikt voor dit doel. Studenten vullen de vragenlijst in aan het begin van hun studie, en op een aantal strategische momenten tijdens de opleiding, zoals tijdens de stageperiode, en voor en na de internationale uitwisseling.

De gebruikte vragenlijst blijkt zeer betrouwbaar onder zowel mannelijke als vrouwelijke studenten, en - heel belangrijk voor dit project – hij werkt ook goed onder studenten met verschillende culturele achtergronden. Dit is goed nieuws, want het betekent dat we door kunnen met de tweede stap van dit onderzoek: in kaart brengen hoe en wanneer studenten nieuwe competenties ontwikkelen rondom interculturele communicatie. Deze resultaten worden in de loop van dit jaar verwacht.

Bovendien dragen de resultaten van deze publicatie bij aan het nieuwe PhD project van Leonor Gaitan Aguilar, ook medegefinancierd door het CLI. Zij zal in de komende jaren verder gaan onderzoeken hoe studenten aan de EUR zich ontwikkelen met betrekking tot wereldburgerschap en interculturele communicatie.