Opleidingscommissie Media & Communicatie

De Opleidingscommissie is het medezeggenschapsorgaan dat zich primair bezighoudt met onderwijs. Een Opleidingscommissie bestaat uit studentleden en docentenleden. De commissie heeft advies- en instemmingsrecht. Zij brengt jaarlijks advies uit over de structuur, inhoud en kwaliteit van het Bachelor en Master onderwijs. Sinds 2017 heeft de Opleidingscommissie bovendien formeel instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs en Examenregeling (OER). Daarnaast houdt de Opleidingscommissie toezicht op de uitvoering van de onderwijsevaluaties en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals in het kader van de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs (HOKA).

De opleidingscommissies bestaan uit studentleden en personeelsleden.

Contact opnemen met Opleidingscommissie Media & Communicatie

PCMC@eshcc.eur.nl

Personeelsleden

Portrait of Aleid Fokkema
Dr. Aleid Fokkema
voorzitter
Bekijk People page
Portrait of Delia Dumitrica
Dr. Delia Dumitrica
Bekijk People page
Portrait of Anne-Mette Hermans
Dr. Anne-Mette Hermans
Bekijk People page
Portrait of Simone Driessen
Dr. Simone Driessen
Bekijk People page
Portrait of Mijke Slot
Dr. Mijke Slot
Bekijk People page

Studentleden

Portrait of Anisha de Vries
Anisha de Vries
Portrait of Laura Mantilla Vargas
Laura Mantilla Vargas
Portrait of Guilherme Giolo Rego
Guilherme Giolo Rego