‘Interdisciplinaire samenwerking nodig om gezondheidszorg te vergroenen’

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse CO2-voetafdruk. De oorzaken zijn complex en divers, terwijl de initiatieven om die CO2 uitstoot te verminderen vaak lokaal zijn en niet altijd samenhangend. Om van bottom-up grip te krijgen op het fenomeen ‘ziekenhuizen te helpen vergroenen’, startten Medical Delta en het LDE Centre for Sustainability het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Hospitals’. Negen masterstudenten van diverse disciplines uit de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam en Twente werd dit probleem voorgelegd en gevraagd hun master thesis daaraan te wijden.

Deze unieke interdisciplinaire aanpak geeft, naast inzage in elkaars kennis en kunde, ook sturing aan de aanpak van vergroening van de zorg uit een brede scoop. Naast de individuele observaties is een gezamenlijk standpunt geformuleerd met een gezamenlijke conclusie hoe te vergroenen in de gezondheidszorg; van bewustzijn tot actie van hogerhand.

Aansluitend aan het thesis lab, geleid door universitaire experts- en stakeholders van diverse disciplines, is een rondetafel bijeenkomst georganiseerd met die experts. Doel was van elkaar te leren en te vernemen waar de studenten toe oproepen. Aansluitend stond er een Medical Delta Café in het teken van de vergroening van ziekenhuizen.

Bekijk hier het Medical Delta Café 'Vergroening van ziekenhuizen - meer denken of meer doen?' terug:

Medical Delta Café 'Vergroening van ziekenhuizen - meer denken of meer doen?'

Concrete aanpak duurzamere zorg

In het thesis lab kregen de negen masterstudenten gedurende vijf maanden tweewekelijks lezingen, excursies en ontmoetingen met stakeholders, zodat zij ideeën konden uitwisselen met elkaar en met deskundigen. Met deze input werden ze op weg geholpen voor hun masterscripties.

“Verduurzamen is complex, waarbij er veel verschillende belangen spelen. Hoe giet je dat in een goede vorm? Dat is bijzondere van dit thesis lab. Studenten vanuit allerlei achtergronden hebben zich op hetzelfde onderwerp gestort, de gemeenschappelijke problemen gevonden en daaruit aanbevelingen geformuleerd,” zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “Daarmee zijn de studenten in dialoog gegaan met de praktijk: de wetenschappers en zorgverleners in het ziekenhuis. Hiermee faciliteren Medical Delta en LDE Centre for Sustainability een concrete interdisciplinaire aanpak voor duurzamere zorg. Overal in de zorg zijn er losse initiatieven, maar mensen weten elkaar niet altijd te vinden. Interdisciplinaire samenwerkingen zijn nodig om de gezondheidszorg te vergroenen.”

Wil je het hele artikel lezen? bezoek dan de website van Medical Delta.

Meer informatie

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen: TU Delft, Erasmus MC, LUMC, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam. ESHPM voert het programma ‘Medical Dellta's Journey from Protoptype to Payment’ uit. De uitdaging bestaat uit het begeleiden van technologische oplossingen gedurende het hele traject, van prototype tot vergoeding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen