Organisatiestructuur

Management

Het management wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur (DB) en het Managementteam (MT). De verantwoordelijkheid voor ESHPM ligt bij de decaan. Hij laat zich bijstaan door de andere leden van het DB en de sectieleiders in het MT.

Het Dagelijks Bestuur ESHPM bestaat uit:

  • Decaan: prof.dr. (Maarten) MJ IJzerman
  • Directeur onderwijs: dr. (Lucas) LMA Goossens
  • Directeur onderzoek: prof.dr. (Job) NJA van Exel
  • Directeur bedrijfsvoering: R. (René) Karens

Kenmerkend voor ESHPM is de multidisciplinaire opzet. Wetenschappers van verschillende disciplines (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken samen op het domein gezondheidszorg. De wetenschappelijke staf is ingedeeld in zes secties onder leiding van een hoogleraar/sectieleider:

De sectieleider is verantwoordelijk voor het beleid binnen de sectie en onderhoudt een intensieve relatie met het DB ESHPM. Maandelijks is er een vergadering van het MT met de sectieleiders waarin belangrijke zaken worden besproken op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering die alle secties aangaan.

ESHPM participeert in twee BV's: iMTA BV en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Alle twee de BV's vallen onder de EUR holding. Hieronder per BV een korte beschrijving:

Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)

Het onderzoek dat betrekking heeft op de medical technology assessment is grotendeels ondergebracht in het institute for Medical Technology Assessment (iMTA). Deze route is gekozen om ten aanzien van externe opdrachtgevers slagvaardiger te kunnen optreden. De meeste medewerkers die voor het iMTA werken zijn aangesteld bij ESHPM en worden 'uitgeleend' aan het iMTA. Rond de 30 medewerkers maken deel uit van het iMTA.

Het iMTA wordt geleid door prof.dr. Carin Uyl-de Groot (directeur).

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Bijdragen aan de kwaliteit van het management en het bestuur in de gezondheidszorg, dat is de doelstelling van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt hiertoe goed gefundeerde en actuele postacademische opleidingsprogramma's voor leiders in de gezondheidszorg. Managers en bestuurders vinden er een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Een vrije zone om te denken over de toekomst van de gezondheidszorg en ontwikkelingen in management. En een plek om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en te werken aan een effectieve en authentieke werkstijl. De opleidingen worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wordt geleid door prof.dr. W.K. (Wilma) van der Scheer (directeur).

ESHPM heeft een bijzondere bestuurlijke positie. ESHPM is onderdeel van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is een sterke verbondenheid met Erasmus MC. ESHPM werkt ook samen met diverse faculteiten van de Erasmus Universiteit.

ESHPM is gehuisvest op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het Bayle gebouw. Binnen de gemeenschap van de EUR functioneert ESHPM als ware het een faculteit.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen