Minoren

Kies tijdens je bachelor voor een minor van ESHPM en verdiep je in de wereld van beleid en management in de gezondheidszorg.

Bekijk hier alle informatie van de volgende ESHPM minoren:

 • Interested in health and wellbeing, and how they can be improved by changing behaviour? Individuals, organisations and governments worldwide aim to change behavior to improve people’s lives. Many types of interventions have been proposed, such as nudging, boosting, incentives and regulation, with varying rates of success. To truly change behaviour, one has to understand it first! In this minor, you will be introduced to concepts from behavioural and health economics that will help you understand what it takes to change health behaviour. No background knowledge is needed, and after 10 weeks you will have developed your own intervention.

  Meer informatie

 • Migratie en verstedelijking zorgen voor een toename van gezondheidsproblemen in grote steden, ook in Rotterdam. Deze actuele en praktijkgerichte minor geeft inzicht in de oplossing van de problemen met public health.

  Meer informatie

Verder verleent ESHPM zijn medewerking aan de volgende minoren:

 • Recht & Gezondheidszorg staat allereerst uitgebreid stil bij de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde.

  Meer informatie

 • Het programma biedt een afgewogen mix van ethische thema’s in de gezondheidszorg zowel rond directe patiëntenzorg als rondtechnische innovaties. Denk aan:  ethiek van e-Health, voortplantingsgeneeskunde, transplantatiegeneeskunde, technologie in de zorg voor ernstig zieke kinderen en volwassenen, robotica in de zorg voor ouderen, en meer.

  Meer informatie

Op de website van de EUR, vind je meer informatie over het aanmelden voor een minor aan de EUR. De EUR werkt met een lotingssysteem. Er is dus geen garantie dat je bij de minor van je (eerste) voorkeur wordt geplaatst.

De minoren staan ook open voor studenten van andere universiteiten, mits er genoeg plaats is. Als je niet aan de EUR, Universiteit Leiden, of Technische Universiteit Delft studeert, moet je toestemming hebben van je eigen examencommissie om bij ESHPM minoren te volgen. Meer informatie over aanmelding van externe studenten vind je hier. Inhoudelijke vragen over de minoren kun je stellen aan de coördinatoren.