Minoren

Kies tijdens je bachelor voor een minor van ESHPM en verdiep je in de wereld van beleid en management in de gezondheidszorg.

Bekijk hier alle informatie van de volgende ESHPM minoren:

 • Across the globe health service organisations are coping with tight budgets, increasing volumes, and high expectations. The responses and performances of health service organisations vary. Some become extinct, some survive, some perform well, some are excellent. In this minor we study what drives performance of health service organisations.

  Meer informatie

 • Migratie en verstedelijking zorgen voor een toename van gezondheidsproblemen in grote steden, ook in Rotterdam. Deze actuele en praktijkgerichte minor geeft inzicht in de oplossing van de problemen met public health.

  Meer informatie

Verder verleent ESHPM zijn medewerking aan de volgende minoren:

 • Recht & Gezondheidszorg staat allereerst uitgebreid stil bij de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde.

  Meer informatie

 • Het programma biedt een afgewogen mix van ethische thema’s in de gezondheidszorg zowel rond directe patiëntenzorg als rond technische innovaties. Denk aan:  ethiek van e-Health, voortplantingsgeneeskunde, transplantatiegeneeskunde, technologie in de zorg voor ernstig zieke kinderen en volwassenen, robotica in de zorg voor ouderen, en meer.

  Meer informatie

Op de website van de EUR, vind je meer informatie over het aanmelden voor een minor aan de EUR. De EUR werkt met een lotingssysteem. Er is dus geen garantie dat je bij de minor van je (eerste) voorkeur wordt geplaatst.

De minoren staan ook open voor studenten van andere universiteiten, mits er genoeg plaats is. Als je niet aan de EUR, Universiteit Leiden, of Technische Universiteit Delft studeert, moet je toestemming hebben van je eigen examencommissie om bij ESHPM minoren te volgen. Meer informatie over aanmelding van externe studenten vind je hier. Inhoudelijke vragen over de minoren kun je stellen aan de coördinatoren.