Minoren

Kies tijdens je bachelor voor een minor van ESHPM en verdiep je in de wereld van beleid en management in de gezondheidszorg.

Bekijk hier alle informatie van de volgende ESHPM minoren:

People generally attach great importance to their health and would name it as one of the key aspects for a happy life. Nonetheless, many people do not adhere to a healthy lifestyle and therefore seem to behave in conflict with their own life goals. Smoking, physical inactivity, rejecting vaccination and screening or not adhering to physicians’ recommendations are popular examples. This raises the question as to how we can change behaviour and improve health and wellbeing. This is a question of concern to individuals, schools, companies and governments, and is the central question in this minor.

Public Health is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op het behouden en verbeteren van de gezondheid van een bevolking(sgroep) door middel van collectieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan preventieve gezondheidszorg (zoals vaccinaties), sanitaire maatregelen, gezondheidsvoorlichting en sociale voorzieningen, maar ook aan beleidsmaatregelen en de organisatie van zorg. Omdat zowel de oorzaken als oplossingen meestal buiten de klassieke geneeskunde en gezondheidszorg gezocht moeten worden, vraagt dit om een gecombineerde inbreng vanuit diverse wetenschapsgebieden en actoren.

Good health care is essential for a long and healthy life. A lot of progress has been made in recent decades, but many countries still face huge challenges when it comes to funding and delivering high quality health care. On average, health and life expectancy have improved, but there are big differences between and also within demographic groups. Lifestyle and preventive measures play an important role in this context. Academics from the disciplines of health economics, behavioural economics, public health care and global health are joining forces to make health care systems fairer and more effective with the existing financial resources. The results of this research will be reflected in this minor.

Op de website van de EUR, vind je meer informatie over het aanmelden voor een minor aan de EUR. De EUR werkt met een lotingssysteem. Er is dus geen garantie dat je bij de minor van je (eerste) voorkeur wordt geplaatst.

De minoren staan ook open voor studenten van andere universiteiten, mits er genoeg plaats is. Als je niet aan de EUR, Universiteit Leiden, of Technische Universiteit Delft studeert, moet je toestemming hebben van je eigen examencommissie om bij ESHPM minoren te volgen. Meer informatie over aanmelding van externe studenten vind je hier. Inhoudelijke vragen over de minoren kun je stellen aan de coördinatoren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen