Praktische informatie

Campus Woudestein

Studieadvies

De studieadviseur is het aanspreekpunt voor studenten van alle opleidingen van de faculteit. Zij geeft persoonlijk advies en begeleiding bij de studie.

Onderwijs- en examenreglementen

Alle opleidingen van ESHPM kennen een eigen Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER staan alle regels en richtlijnen vermeld omtrent het afnemen van tentamens en examens en diverse rechten en plichten.

Praktische zaken EUR

Op Praktische zaken van de EUR vind je alle informatie die je nodig hebt tijdens het studeren. Hoeveel collegegeld moet je betalen en waar kan je je inschrijven? Heb je behoefte aan begeleiding tijdens je studie of wil je weten welke fondsen er zijn als je je studie niet zelf kunt financieren?

Sociale Veiligheid

Bij ESHPM willen we dat studenten zich veilig voelen tijdens hun studie. Sociale veiligheid betekent dat we respectvol met elkaar omgaan en elkaar niet lastigvallen, discrimineren of intimideren. Het betekent dat we grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. Bekijk de pagina bij wie je terecht kunt als je hulp nodig hebt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen