Opdrachten & Stages

Campus Woudestein Erasmus Universiteit Rotterdam

Stages

Vanuit instellingen krijgt ESHPM regelmatig de vraag of het mogelijk is om studenten in te zetten voor een onderzoek in een instelling of om studenten te laten meehelpen bij werkzaamheden. Dat is mogelijk. Onze studenten lopen stage in het derde jaar van de bachelor en tijdens een aantal master opleidingen. Omgekeerd is ESHPM regelmatig op zoek naar instellingen waar studenten stage kunnen lopen of onderzoekswerkzaamheden kunnen verrichten. Op deze pagina leest u alles over ESHPM stages.

Opdrachten

Heeft uw organisatie een vraagstuk waar u graag advies over ontvangt maar kunt u geen stageplaats bieden? En heeft uw organisatie een leuke casus die u als opdracht kunt inbrengen dat raakvlakken heeft met technologie en innovatie? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen