Stage aanbieden

Campus Woudestein Erasmus Universiteit Rotterdam

Wat kunnen studenten ESHPM voor uw instelling betekenen?

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam leidt studenten op voor beleids-, management-, advies- en onderzoeksfuncties in de gezondheidszorg. De studenten beschikken over kennis over de zorgsector en zijn in staat om vraagstukken in deze sector vanuit economische, organisatiekundige, juridische, beleidsmatige en sociaal-medische invalshoeken te benaderen.

Vanuit instellingen krijgt ESHPM regelmatig de vraag of het mogelijk is om studenten in te zetten voor een onderzoek in een instelling of om studenten te laten meehelpen bij werkzaamheden. Omgekeerd is ESHPM regelmatig op zoek naar instellingen waar studenten stage kunnen lopen of onderzoekswerkzaamheden kunnen verrichten. Tijdens de opleiding zijn er verschillende momenten waarop studenten op zoek zijn naar stages en onderzoeksopdrachten (zie onderstaande tabel). Bovendien biedt de master Zorgmanagement een duaal traject aan om studenten reeds tijdens hun studietijd relevante werkervaring binnen de gezondheidszorg te laten opdoen.

Type activiteit

Onderwijsonderdeel

Studenten

Stage

Afstudeerstage bachelor

derdejaars bachelor studenten

StageDuale traject master Health Care Managementmasterstudenten
AfstudeerscriptiesScriptie master Health Care Management
Scriptie master Health Economics, Policy & Law
masterstudenten

Meer informatie

Als u interesse heeft in het aanbieden van een stageplaats of het begeleiden van een student tijdens het afstudeerproject, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ESHPM op te nemen. U kunt dit doen via de contactgegevens van de stagecoördinatoren die vermeld staan bij de diverse stages zoals hierboven in het overzicht genoemd.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen