Sociale Veiligheid

Samen maken wij het mogelijk

We creëren sociale veiligheid met elkaar

Bij ESHPM willen we dat studenten en medewerkers zich veilig voelen tijdens hun studie en hun werk. Sociale veiligheid betekent dat we respectvol met elkaar omgaan en elkaar niet lastigvallen, discrimineren of intimideren. Het betekent dat we grensoverschrijdend gedrag niet accepteren.  

Sociale veiligheid is echter meer. Het betekent ook dat je werk of je studie een plek is waar je je thuis en op je gemak voelt en je jezelf kunt zijn. Op deze manier kan iedereen zich maximaal ontplooien en ontwikkelen. Het is belangrijk dat we samen werken aan een open cultuur, waarin we met elkaar in gesprek gaan.

Sociale veiligheid heeft de volle aandacht binnen ESHPM. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er altijd ruimte is voor verbetering. Heb jij ideeën om de sociale veiligheid bij ESHPM verder te verbeteren? Laat het ons weten!

Op deze website kan je lezen bij wie je terecht kunt als je hulp nodig hebt of suggesties hebt over hoe we het beter kunnen doen. Ook ontmoet je medewerkers en studenten van ESHPM die vertellen wat sociale veiligheid voor hen betekent en wat ze doen om aan sociale veiligheid te werken.

Wat betekent sociale veiligheid voor jou?

Samen creëer je een veilige omgeving

Bij wie kan ik terecht?

Als je tijdens je studie begeleiding of advies nodig hebt, dan kun je terecht bij je studieadviseur. Loop je tegen andere zaken aan, dan kun je terecht bij de afdeling Studentbegeleiding. Ook kun je gebruik maken van het EUR meldpunt.

De Diversity Office houdt zich bezig met het creëren van een doelgericht en effectief beleid dat een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid voor iedereen bevordert. Het kantoor wisselt informatie uit, verbindt, ondersteunt en geeft advies aan alle eenheden binnen de EUR die verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving en sociale rechtvaardigheid voor alle leden van onze gemeenschap. Dit gebeurt door middel van nieuw beleid en activiteiten, zoals ons 25/25 beleid voor eerlijker academische promoties. Het kantoor werkt ook samen met studentendecanen voor studenten met een functiebeperking en studentengroepen.

Aandachtsgebieden:

 • Sociale en etnische gelijkheid
 • Discriminatie

Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het belangrijk dat al haar studenten hun talenten optimaal kunnen benutten. Team Studeren met een Functiebeperking (Team SMF) maakt zich hard om deze wens om te zetten in realiteit en is toegewijd om studenten met een functiebeperking te ondersteunen.

Onder studenten met een beperking worden studenten met een lichamelijke handicap of chronische ziekte, met dyslexie of een andere leerstoornis en psychische beperkingen verstaan. 

Wacht niet tot na je afstuderen om na te denken over je carrière! De loopbaanadviseurs van Erasmus Universiteit Rotterdam helpen je graag met al jouw vragen omtrent je voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Met deze vragen kan je bij de loopbaanadviseurs terecht:

 • Als je een internationale carrière ambieert
 • Als je overweegt om als zelfstandige aan de slag te gaan
 • Als je hulp wilt bij het maken van een keuze voor een master
 • Als je graag tips en advies wilt over jouw CV en/of LinkedIn pagina

Ook als je jouw interesses en kwaliteiten wilt achterhalen, kan je met de loopbaanadviseur in gesprek:

 • Ontdek waar jij goed in bent en welke branche goed bij jou past
 • Onderzoek welk type baan het best bij jouw belastbaarheid en/of functiebeperking aansluit

De studentendecanen informeren, begeleiden en adviseren. Voor inhoudelijke vragen over je studie en andere studiegerelateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseur.

De studentendecanen kunnen je helpen:

 • Bij vragen en/of problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen (bijvoorbeeld omtrent regelgeving en jouw rechtspositie).
 • Als je topsport beoefent en je in gesprek wilt over jouw studieduur, studieplanning of het aanvragen van een beurs.
 • Als je een functiebeperking hebt en extra ondersteuning of voorzieningen nodig hebt. Team Studeren met een Functiebeperking (SMF) helpt je graag!
 • Als je een studerende ouder bent. Studenten die zwanger zijn of jonge kinderen hebben kunnen zowel bij de studentendecanen als bij de studieadviseur terecht met vragen over studieduur of andere zaken. Op campus Woudestein is er een kinderopvanglocatie van Partou.
 • Als je een student bent met een extra zorgtaak. Studenten die mantelzorger zijn kunnen bij de studieadviseurs en studentendecanen terecht om mogelijkheden voor aanpassingen aan het studieprogramma te bespreken. Als er sprake is van studievertraging door mantelzorg, is er soms financiële tegemoetkoming mogelijk. Voor overige informatie en hulp: Mezzo.

Overige zaken waarbij de studentendecaan kan helpen:

 • Financiën (collegegeld, studiefinanciering) en financiële ondersteuning bij persoonlijke omstandigheden
 • Studievoortgang (bijv. BSA, ziekte of persoonlijke omstandigheden)
 • In- en uitschrijven, toelating en afstuderen
 • Ondersteuning bij aanvraag studiebeurs particuliere fondsen
 • Het aanvragen van bestuursbeurzen
 • Problemen met je faculteit (bemiddeling, klachten, bezwaar en beroep)
 • Studiekeuze (bachelor), planning en motivatie, maar ook over leren studeren en tentamens maken

De ombudsfunctionaris draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving binnen de universiteit en het lerend vermogen van de organisatie. Hij werkt onafhankelijk, onpartijdig, zelfstandig en neutraal. Medewerkers en studenten kunnen laagdrempelig en vertrouwelijk bij Wico Verbaan terecht met meldingen over onbehoorlijk gedrag.

Doelstelling van de universiteitspsychologen is het verlenen van hulp aan studenten, bij studieproblematiek en problemen van psychische, sociale en/of emotionele aard, wanneer deze de voortgang van de studie belemmeren. Wanneer de universiteitspsychologen de student niet de noodzakelijke hulp kunnen bieden, dan verwijzen ze naar andere hulpverlenende instanties.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vindt het van belang dat studenten en medewerkers kunnen functioneren in een prettige en productieve studie/werksfeer. De EUR beschikt niet over slechts één vertrouwenspersoon maar over een netwerk van vertrouwenspersonen voor personeel en studenten. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor ieder die in zijn of haar studie of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is in principe elk gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk aan:

 • (Seksuele) intimidatie
 • Agressie en/of geweld
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Stalking
 • Ongelijke behandeling

Om hulp vragen in zware tijden kan een lastige eerste stap zijn. Vandaar dat de Student Society het eerste welzijns mentorprogramma heeft geïntroduceerd! Onze studentmentoren worden getraind in technieken om te kunnen omgaan met angst, stress, burn-outs en onrust. Met één klik op de telefoon en bijna geen wachttijd kan elke student die behoefte heeft om met iemand te praten gemakkelijk een gratis afspraak maken met onze mentoren. Wij hebben ervoor gezorgd dat indien iemand hulp nodig heeft, klein of groot, er altijd een opgeleide mentor zal zijn om hen te begeleiden.

Bij ESHPM willen we continu blijven werken aan de verbetering van sociale veiligheid. Dat betekent dat we bij het maken van beleid aandacht hebben moeten hebben voor het thema in alles wat we doen. Daarnaast organiseren we speciale activiteiten rondom sociale veiligheid voor medewerkers en studenten zoals trainingen en workshops. Heb je suggesties om de sociale veiligheid verder te verbeteren neem dan contact op met onze Social Safety Officer Hester van de Bovenkamp.

Op verschillende momenten in het leven sta je voor belangrijke keuzes. Eén daarvan is de keuze voor een studie. Je hebt in een eerder stadium een opleiding gekozen, maar was dit de juiste keuze? Wellicht wil of moet je van opleiding veranderen. Dan ben je niet alleen: aan het eind van het eerste studiejaar wisselt zo’n 35% van de studenten van opleiding.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je wilt switchen.

 • Wellicht sluit de studie die je nu doet niet goed aan bij jouw interesses en behoeften.
 • Misschien passen de eisen van het programma niet goed bij jouw capaciteiten.
 • Misschien voel je je niet thuis binnen jouw huidige opleiding.
 • Of… er kunnen talloze redenen zijn waarom je studie je niet bevalt.

Wat de reden ook is, een nieuwe keuze maken is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Om een nieuwe opleiding te kiezen moet er meer gebeuren dan alleen een simpele test invullen. Het vereist een meer actieve houding.

Er zijn ook andere zaken waar Studentbegeleiding je bij kan helpen. Het volledige overzicht staat op hun website.

Is er iets waar je mee zit? Of loop je tegen een probleem aan waar jezelf niet uitkomt? Probeer eerst zelf in gesprek met je collega, leidinggevende of sectieleider om tot een oplossing te komen. Kom je er samen niet uit of ga je het gesprek liever niet aan, dan vind je hieronder waar je terecht kunt. Ook kun je gebruik maken van het EUR meldpunt.

De Diversity Office houdt zich bezig met het creëren van een doelgericht en effectief beleid dat een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid voor iedereen bevordert. Het kantoor wisselt informatie uit, verbindt, ondersteunt en geeft advies aan alle eenheden binnen de EUR die verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving en sociale rechtvaardigheid voor alle leden van onze gemeenschap. Dit gebeurt door middel van nieuw beleid en activiteiten, zoals ons 25/25 beleid voor eerlijker academische promoties. Het kantoor werkt ook samen met studentendecanen voor studenten met een functiebeperking en studentengroepen.

Aandachtsgebieden:

 • Sociale en etnische gelijkheid
 • Discriminatie

De HR-afdeling adviseert op operationeel, tactisch en strategisch niveau aan MT en individuele medewerkers met als aandachtsgebieden:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsverhoudingen
 • Arbeidsinhoud
 • Ziekteverzuim/stress

Uit recente onderzoeken blijkt dat minimaal 1 op de 4 promovendi een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van een burn-out of depressie. Merk je dat jij ook regelmatig last hebt van onderstaande klachten? Maak dan vrijblijvend een afspraak!

 • Je vindt het lastig om je werk los te laten en/of blijft hier over nadenken
 • Je valt moeilijk in slaap of wordt uitgeput wakker
 • Iedere extra vraag die aan je wordt gesteld, voelt als te veel
 • Je hebt meer moeite om je te concentreren en/of te focussen
 • Je twijfelt aan je capaciteiten of voelt je onzeker
 • Je trekt je regelmatig terug uit sociale omgevingen
 • Je hebt regelmatig hoofdpijn, buikpijn of je raakt sneller geïrriteerd
 • Je vindt het lastig om je te ontspannen

De bedrijfsarts nodigt (zieke) medewerkers uit op zijn spreekuur. Ook is het spreekuur vrij toegankelijk voor alle medewerkers van de EUR met vragen over arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten, bijvoorbeeld over beeldschermwerk, fysieke belasting, risico's voor een zwangerschap of voor aanpassing van de werkplek.

Aandachtsgebieden:

 • Arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten
 • Ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Advies werkgever en werknemer over voornoemde zaken

Het bedrijfsmaatschappelijk werk draagt een steentje bij aan de bevordering van het werken op een effectieve, gemotiveerde en vitale manier. Tevens kan het een constructieve bijdrage leveren aan de verkorting, en bij voorkeur voorkoming van verzuim.

Het bedrijfsmaatschappelijk werk werkt aan haar doelen door het begeleiden, coachen en adviseren van medewerkers die graag bepaalde competenties willen ontwikkelen en/of (psycho)sociale moeilijkheden hebben of dreigen te krijgen. Op zowel arbeid gerelateerde als privé gerelateerde problemen en ontwikkelvraagstukken.

De vertrouwenspersoon wetenschappelijk integriteit is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de gedragscode wetenschappelijke integriteit en mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit.

Met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit kan je vertrouwelijk van gedachten wisselen. De vertrouwenspersoon geeft advies en kan assisteren bij eventuele bemiddeling of andere pogingen om een probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon kan je ook informeren over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie wetenschappelijke integriteit.

De EUR heeft twee vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit, Ellen Hey en Erik Schut.

 • Ellen Hey is Professor of Public International Law at Erasmus School of Law (ESL). Her research focusses on international environmental law and international institutional law.  Formerly, she advised the Board of Erasmus University Rotterdam on the internationalization of education.
   
 • Erik Schut is Professor of Health Economics & Health Policy at the Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM). His research focuses on the organization and financing of health care and long-term care. He was a former director of research at ESHPM and participated in the EUR Taskforce Scientific Integrity.

De beide vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via de secretaris van de vertrouwenspersonen, Nick den Hollander: vertrouwenspersoon.onderzoek@eur.nl / +31 06 13628107. Het contact met de vertrouwenspersonen en de secretaris is strikt vertrouwelijk.

Zit je met iets kleins of groots, privé-of werk gerelateerd? Heb je een grote uitdaging, of zit je met een kleine verandering? Open up, anywhere, anytime. Krijg laagdrempelig toegang tot psychologen via chat, telefoon en videoconsults. OpenUp zorgt dat jij het beste uit jezelf kan blijven halen.

Wie en wat is OpenUp?

OpenUp biedt laagdrempelig en snel toegang tot psychologen via telefoon, chat of een videogesprek. Het is een eerste preventieve lijn naar ondersteuning bij mentale vraagstukken. Zit je dus met iets kleins of iets groots? Iets privé of werk-gerelateerd? Je kunt elke vraagstuk neerleggen bij de psychologen van OpenUp.

Daarbij heb je via OpenUp toegang tot gezondheidscheckswebinars, zelfhulpprogramma’s, mindfulnessconsults en andere tools waardoor je ook zelf, zonder ondersteuning van een psycholoog, aan de slag kunt met je mentaal welzijn.

Thema’s waar OpenUp zich op richt zijn onder andere:

 • Werkprestaties
 • Stress en piekeren
 • Zelfvertrouwen
 • Zingeving
 • Relaties
 • Leefstijl
 • Slaap
 • Mindfulness

De ombudsfunctionaris draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving binnen de universiteit en het lerend vermogen van de organisatie. Hij werkt onafhankelijk, onpartijdig, zelfstandig en neutraal. Medewerkers en studenten kunnen laagdrempelig en vertrouwelijk bij Wico Verbaan terecht met meldingen over onbehoorlijk gedrag.

Naar aanleiding van diverse voorbeelden van huiselijk geweld, bijvoorbeeld in de landelijke media, heeft de overheid gezocht naar manieren om huiselijk geweld en kindermishandeling op te sporen en tegen te gaan. Conclusie was onder andere dat medewerkers van onderwijsinstellingen hierin een belangrijke signalerende rol kunnen hebben. Deze signalerende rol is vastgelegd in een wettelijke verplichting en meldcode. Heb jij het vermoeden dat een student of collega aan de EUR is betrokken bij huiselijk geweld of kindermishandeling? Of mogelijk een kind dat deelneemt aan een activiteit van de EUR? Volg dan het stappenplan uit de meldcode.

Bij ESHPM willen we continu blijven werken aan de verbetering van sociale veiligheid. Dat betekent dat we bij het maken van beleid aandacht hebben moeten hebben voor het thema in alles wat we doen. Daarnaast organiseren we speciale activiteiten rondom sociale veiligheid voor medewerkers en studenten zoals trainingen en workshops. Heb je suggesties om de sociale veiligheid verder te verbeteren neem dan contact op met onze Social Safety Officer Hester van de Bovenkamp.

Vanaf juni 2018 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een aantal work-life balance coaches die medewerkers kunnen helpen met het vinden van een goed evenwicht tussen werk en privé. Je kunt de coaches zelf benaderen voor uiteenlopende vragen. Hoe zeg ik ‘nee’? Hoe stel ik de juiste prioriteiten? Wat zijn mijn stressfactoren? Waar krijg ik energie van en hoe houd ik plezier in mijn werk vast?

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vindt het van belang dat studenten en medewerkers kunnen functioneren in een prettige en productieve studie/werksfeer. De EUR beschikt niet over slechts één vertrouwenspersoon maar over een netwerk van vertrouwenspersonen voor personeel en studenten. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor ieder die in zijn of haar studie of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is in principe elk gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk aan:

 • (Seksuele) intimidatie
 • Agressie en/of geweld
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Stalking
 • Ongelijke behandeling

Aandachtsgebieden:

 • Seksuele intimidatie – verbaal/non-verbaal, fysiek
 • Intimidatie Machtsmisbruik
 • Agressie – verbaal/fysiek
 • Stalking
 • Pesten
 • Bejegening
 • Discriminatie
 • Arbeidsconflict
 • Wetenschappelijke integriteit

Ontmoet de mensen die je verder kunnen helpen

Het verhaal van student Kyra Mulders

Hoe ervaart Kyra de toegankelijkheid van de campus?

Sociale veiligheid kent vele aspecten. Toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel ervan. Kyra Mulders, afgestudeerd van de bachelor Gezondheidswetenschappen, BMG, deelt haar ervaringen als rolstoelgebruiker. Hoe makkelijk is het om op de campus te navigeren? Waar is zij erg mee geholpen? Wat zijn verbeterpunten? Bekijk haar video en leer de campus vanuit een ander perspectief kennen.

Student Kyra is in a wheelchair and talks about accessibility on campus in an interview

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen