Vidi-beurs voor dr. Esther de Bekker-Grob

Esther de Bekker-Grob, universitair hoofddocent aan Erasmus School of Health Policy & Management ontvangt een Vidi-financiering van 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; domein ‘Health Research and Development’). Hiermee kan zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek op postdocniveau hebben verricht en daarbij vernieuwende ideeën genereren en succesvol zelfstandig werken. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls).

Correct Voorspellen van Keuzegedrag in de Gezondheidszorg
De laureaat ontvangt deze beurs voor haar onderzoek ‘Correct Voorspellen van Keuzegedrag in de Gezondheidszorg’. Het correct voorspellen van keuzegedrag van patiënten voorkomt slechte beleidsbeslissingen, ‘gissen-en-missen’ implementaties en vraag-en-aanbod disbalans in de gezondheidszorg. Hadden we bijvoorbeeld kunnen voorspellen dat veel mensen zonder klachten zich zouden laten testen op corona en hierdoor een testcapaciteitsprobleem zou dreigen? En waar is het aantal van 500.000 extra ingekochte griepvaccins voor Nederland op gebaseerd? Kiezen er dit jaar wel 500.000 meer mensen voor een griepprik? Zomaar twee voorbeelden, die aantonen dat als we keuzegedrag van patiënten en burgers zouden kunnen voorspellen, we daarmee vraag-en-aanbod disbalans kunnen voorkomen.

Maar is keuzegedrag in de zorg wel correct voorspelbaar? Het doel van deze Vidi-beurs is om theorie en methodiek te ontwikkelen om keuzegedrag in de gezondheidszorg correct te kunnen voorspellen. Eerder verkreeg Esther de Bekker-Grob een Veni-beurs. Hiermee heeft zij al belangrijke eerste stappen gezet. Ze toonde bijvoorbeeld tijdens het onderzoek aan dat de huidige keuzemodellen in veel gevallen te kort schieten. “Huidige modellen analyseren keuzes alsof zij geheel onafhankelijk zijn van invloeden van anderen, maar de meeste keuzes in de zorg worden niet gemaakt in een sociaal vacuüm!”, aldus de laureaat.

“De komende vijf jaar ga ik daarom samen met twee promovendi en wetenschappers van verschillende (inter)nationale universiteiten keuzemodellen ontwikkelen, die wel rekening kunnen houden met de sociale context, om zo keuzegedrag in de zorg correct te kunnen voorspellen. Als wij deze hebben, dan hebben wij een zeer belangrijke stap gezet om onder andere verspilling in de gezondheidszorg tegen te gaan”.

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Erasmus School of Health Policy & Management via communicatie@eshpm.eur.nl