Voorbeeldopgave van de Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

In de brochure van de Bachelor in Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) staat een voorbeeldopgave vermeld. Hiermee kun je je kennis over deze opleiding toetsen en kijken met welke vraagstukken een student te maken krijgt.

Heb je nog geen brochure? Vraag de brochure aan van de Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg.

Antwoord op voorbeeldweergave van de bachelor Gezondheidswetenschappen, beleid & management gezondheidszorg

In de opleiding Gezondheidswetenschappen, BMG bekijk je de zorg vanuit vier verschillende invalshoeken. Hieronder is per invalshoek weergegeven welke aspecten van belang zijn bij het oplossen van deze casus.  

Sociaal-medisch

 • Hoe erg is het als dit ziekenhuis dicht gaat? Als dit ziekenhuis wegvalt, zijn er dan voldoende andere ziekenhuizen in de buurt die de zorg kunnen overnemen?
 • Is er een alternatief op redelijke reisafstand voor de mensen die zorg nodig hebben?
 • Moet alle zorg wel door een ziekenhuis worden verleend of zouden andere zorgverleners een deel van de taken kunnen overnemen?
 • Moet de NZa zich bezighouden met de continuïteit van de zorginstelling of met de continuïteit van zorgverlening? 

Economisch

 • Is het ziekenhuis na steunverlening nog levensvatbaar?
 • Is er geen andere investeerder die het ziekenhuis zou willen overnemen en reorganiseren?
 • Hoe denken de zorgverzekeraars over de noodzaak om het ziekenhuis open te houden? Zouden zij dan niet kunnen bijdragen?
 • Zorgt steunverlening niet voor onverantwoorde beslissingen van ziekenhuisbestuurders? Immers, als faillissement dreigt, dan komt de overheid toch wel met steun?
 • Is het bestuur in staat om met het extra steungeld het ziekenhuis uit de problemen te helpen? Of moet er een ander bestuur komen om het vertrouwen te herstellen?
 • Is de NZa de meest aangewezen organisatie om geld te verstrekken? Is de zorgverzekeraar er niet bij gebaat om het ziekenhuis uit de problemen te helpen? Of vinden ze dat niet nodig en sturen ze hun patiënten naar andere ziekenhuizen?
 • Is nodig dat de overheid het ziekenhuis steunt? Zijn er geen andere ziekenhuizen of investeerders die interesse hebben om geld in het ziekenhuis te steken?

Juridisch

 • De overheid mag vanwege Europese regels niet zomaar financiële steun geven. Dit kan concurrerende ziekenhuizen in de omgeving benadelen. Als wordt bepaald dat het ziekenhuis van ‘algemeen belang’ is dan kan steun weer wel.
 • Precedentwerking: als de NZa nu steun verleent, moet de NZa dan in de toekomst niet ook aan allerlei andere zorginstellingen steun verlenen?

Organisatiekundig

De interne organisatie is de eigen verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. De NZa bemoeit zich daar beperkt mee. Vragen die de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zichzelf kan stellen zijn onder andere:

 • Kan het ziekenhuis efficiënter werken en daarmee kosten besparen?
 • Kan het ziekenhuis de apparatuur delen met ziekenhuizen in de regio?
 • Hoe kunnen we zorgen dat we patiënten van het Erasmus MC naar ons ziekenhuis trekken?
 • De NZa vormt zich een oordeel over de volgende vraag: zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het ziekenhuis zodanig samengesteld dat verwacht kan worden dat zij het ziekenhuis er weer bovenop helpen?

Reality check

De NZa krijgt met enige regelmaat verzoeken voor steunverlening. Op de website van de NZa  kun je onder het kopje “steunverlening” meer lezen over de werkwijze van de NZa. Het meest recente voorbeeld van steunverlening is de casus IJsselmeer Ziekenhuizen. De NZa heeft onlangs besloten aan dit ziekenhuis tot maximaal 18 miljoen euro steun te geven. Sinds 1998 is er met steunverlening bijna 100 miljoen euro gemoeid geweest.