Keuzevakken

Regeling voor studenten van andere faculteiten en/of universiteiten

  1. Kijk via de Courseguide welke vakken je zou willen volgen bij de Erasmus School of Philosophy. Je kunt vakken uit bachelor 1 en 2 volgen. Wil je vakken uit bachelor 3 of de Master volgen? Neem dan contact op met de studieadviseur (studyadvisor@esphil.eur.nl). 
  2. Vraag toestemming voor het volgen van deze vakken aan je eigen examencommissie (ook als je de vakken extracurriculair zou willen volgen).
  3. Als de examencommissie van jouw faculteit akkoord is, neem je contact op met de studieadviseur van de Erasmus School of Philosophy via studyadvisor@esphil.eur.nl.
  4. Daarna ontvang je meer informatie over de inschrijving als keuzevakstudent.

Regeling voor studenten Filosofie

Voor studenten Filosofie is het alleen mogelijk wijsgerige keuzevakken te volgen (zie onderwijs- en examenreglement). Deze kunnen aan de faculteit worden gevolgd, maar mogen ook aan een andere faculteit of universiteit worden gevolgd. Het inbrengen van dergelijke vakken (die afwijken van het standaard curriculum) kan altijd pas nadat de examencommissie de vakken heeft goedgekeurd. Vraag dus altijd toestemming via examinationboard@esphil.eur.nl.

Voor overige vragen kunnen studenten mailen naar de studieadviseur via studyadvisor@esphil.eur.nl.

Studieadviseur: Fenna Deinum

E-mailadres
studyadvisor@esphil.eur.nl
Kamer
J5-67
Ruimte
Bayle Building

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen