Over de faculteit

High resolution picture of EUR campus

Durven doordenken over de dingen die er toe doen

De Erasmus School of Philosophy (ESPhil) van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt excellent en vernieuwend onderwijs en onderzoek. Het onderwijs wordt positief gewaardeerd door de studenten, onderzoekers spelen een prominente rol in het internationale en het maatschappelijke debat, en de faculteit is succesvol in het verwerven van onderzoeksubsidies, vaak in samenwerking met andere disciplines.

ESPhil biedt twee bacheloropleidingen: de Bachelor Filosofie (voltijds dan wel in deeltijd) en de Engelstalige Bachelor in Philosophy of a Specific Discipline. Voor studenten in de masterfase heeft ESPhil de MA Philosophy Now ontwikkeld, waar studenten leren fundamentele filosofische inzichten relevant te maken voor actuele maatschappelijke uitdagingen. De Research Master in Philosophy and Economics sluit aan bij de sterke internationale reputatie van de EUR op het gebied van economie en maatschappijwetenschap.

Kenmerkend voor docenten en onderzoekers van ESPhil is dat ze hun prominente rol in academische filosofische reflectie combineren met een grote betrokkenheid bij het publieke debat.

We laten studenten kennis maken met verschillende stijlen waarin de filosofie wereldwijd wordt beoefend. Daarbij laten wij ons nadrukkelijk inspireren door recente ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij. Onderwijs en onderzoek van ESPhil vindt plaats in een interdisciplinaire context. Dat is duidelijk zichtbaar in onze studieprogramma’s en onderzoeksthema’s, gericht op vragen zoals: wat betekent de Verlichting anno nu? Hoe verandert moderne technologie het menselijke bestaan? Hoe kunnen filosofen bijdragen aan een duurzame en inclusieve economie? Welke vragen en uitdagingen liggen besloten in hedendaagse wetenschappelijke kennis?

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen