Cursusonderwijs

Boekenkasten

Heb je altijd al filosofie willen studeren? Je kunt via onze faculteit vakken uit de bacheloropleiding Filosofie als losse cursussen volgen. Je kunt kiezen voor losse cursussen, of een combinatie van vakken gerelateerd aan een bepaald interessegebied. Je volgt de cursussen samen met de reguliere studenten en sluit elk vak af met een tentamen. 

  • Volg kleinschalig en intensief onderwijs.
  • Kies uit meer dan veertig verschillende cursussen.
  • Denk na over actuele vraagstukken vanuit verschillende denktradities.
  • Ontwikkel je morele vaardigheden en lenigheid van denken.
  • Studeer op je eigen tempo.

Altijd actueel

Ons onderwijs kenmerkt zich door een sterke aansluiting bij de actualiteit. De filosofen van de Erasmus Universiteit Rotterdam spelen een prominente rol in het academische filosofische debat en tonen een grote betrokkenheid bij kwesties in het publieke domein. Eigentijdse maatschappelijke vraagstukken staan centraal. Denk bijvoorbeeld aan de impact van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en biotechnologie en hun invloed op de menselijke integriteit  Ook politiek-filosofische vragen komen aan bod zoals de de verhouding van de overheid tot de samenleving en de vragen die daarmee samenhangen naar individueel welzijn en algemeen belang. Wat is de relatie tussen idenititeit en cultuur  en hoe beinvloeden zij elkaar. Wat is de juiste manier om om te gaan met de spanningen die daar het gevolg van zijn? 

Leer kritisch denken

Wie filosofie studeert, durft de eigen overtuigingen ter discussie te stellen en is minder geneigd iets vanzelfsprekend te vinden. Je leest werken van de grote filosofen uit het heden en verleden en bestudeert de belangrijkste vragen en antwoorden binnen de bekende historische en hedendaagse filosofische stromingen. Kritisch denken is een onmisbare vaardigheid in een samenleving, waarin we worden overspoeld door informatie en meningen. Door het aanleren van logisch en systematisch redeneren, leer je argumenten beter beoordelen en gefundeerde beslissingen nemen.

Kosten

De kosten van alle cursussen zijn gelijk en bedragen €375 per cursus. De kosten per cursus zijn voor academiejaar 2024-2025 omdat het aantal EC is verdubbeld. Dit betekent concreet dat cursussen geen vijf weken duren, maar tien weken bestrijken. Je betaalt jaarlijks eenmalig €40 inschrijfkosten. Als je dus meerdere cursussen in een academiejaar volgt, betaal je slechts inschrijfkosten voor dat betreffende academiejaar. Wil je een cursus volgen in een daaropvolgend academiejaar, betaal je nogmaals de inschrijfkosten waarna je daar vervolgens wederom voor een academiejaar van gevrijwaard bent. 

Indien alle gegevens zijn ontvangen (zie inschrijfformulier) kunnen wij je definitief inschrijven. Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructies om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van een eerste inschrijving als cursist of voor het heractiveren van een bestaand account. Deelname aan cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Mocht je van gedachten veranderen of door omstandigheden de cursus niet meer willen volgen, dan kun je tot twee weken voor aanvang van het eerste college annuleren door een mail te sturen naar cursistenonderwijs@esphil.nl. Dan worden alleen de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij latere afmeldingen worden de inschrijf- en cursuskosten in rekening gebracht.

De ontwikkeling van het filosofisch denken

Thema: geschiedenis van de filosofie: van Plato tot Deleuze

Hoe moet ik handelen?

Thema: praktische filosofie

De relatie tussen mens en omgeving

Thema: filosofie van mens en cultuur

Michel Foucault

Wat kan ik weten? Waarvan kan ik zeker zijn?

Thema: Theoretische filosofie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen