Examencommissie

Examencommissie

De Examencommissie van Erasmus School of Philosophy is aangesteld voor de organisatie en de coördinatie van de kwaliteit van de opleiding en de tentamens.

Wat doet de Examencommissie?

De Examencommissie van Erasmus School of Philosophy houdt zich bezig met verschillende zaken, zoals:

  • de beoordeling van de kwaliteit van toetsing;
  • het behandelen van mogelijke gevallen van fraude (plagiaat);
  • de uitvoering van het Bindend Studie Advies (BSA);
  • de samenhang van de afstudeerprogramma's;
  • de kwaliteit en beoordeling van de bachelor- en masterthesis;
  • het afgeven van bewijzen van toelating tot de masteropleiding;
  • evaluatie van cursusrendementen en tentamenresultaten.

Hierover informeert zij de Opleidingscommissie. 

Het belang van de Examencommissie tijdens de opleiding

Ook voor studenten is de Examencommissie een belangrijk orgaan tijdens de studie. Deze commissie moet bijvoorbeeld formeel toestemming verlenen voor het ingediende examenprogramma, keurt de aanvraag van het bachelor- en masterexamen goed (of af) en stemt in met stages of verblijf in het buitenland.

Daarnaast verleent de Examencommissie vrijstellingen voor programmaonderdelen op basis van elders afgelegde examenonderdelen. In het algemeen geldt dat indien u in uw studieprogramma afwijkt van gebaande paden, u hier vooraf toestemming voor moet vragen aan de examencommissie. Individuele afwijkingen van het studieprogramma of de wijze en tijdstippen van tentaminering en examinering die niet van te voren ter goedkeuring aan de examencommissie zijn voorgelegd, lopen een groot risico in de eindfase alsnog te worden afgekeurd.

Verder heeft deze commissie als taak er zorg voor te dragen dat studenten gelijk behandeld worden.

Jaarverslag

De Jaarverslagen van de Examencommissie van Erasmus School of Philosophy zijn hier te downloaden.

Jaarverslag 2022-2023 (PDF)
Jaarverslag 2021-2022 (PDF)
Jaarverslag 2020-2021 (PDF)
Jaarverslag 2019-2020 (PDF)
Jaarverslag 2018-2019 (PDF)

Correspondentie

E-mailadres
examinationboard@esphil.eur.nl
Kamer
J5-69
Ruimte
Bayle Building
Adres
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen