Creëren

Creëren

De categorie creëren bevat ontwerptools die je helpen om het vraagstuk op verschillende manieren te bekijken en vanuit deze verschillende perspectieven tot innovatieve ideeën voor oplossingen te komen. Om tot innovatieve oplossingen te komen is het namelijk nodig om eerst met een andere blik naar het vraagstuk te kijken. Zoals Einstein zei: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”.

Voor elke tool binnen de categorie creëren geldt een aantal algemene principes:

  1. Je kunt de tools alleen gebruiken, maar ze werken het best als je het met je team of zelfs met een grotere groep doet.
  2. Kwantiteit resulteert in kwaliteit. Vaak is het onvermijdelijk dat je eerst bestaande of voor de hand liggende ideeën verzint. Pas op het moment dat deze ideeën uitgeput zijn komt er ruimte om tot creatieve ideeën te komen. Daarom helpt het om zo veel mogelijk ideeën te verzinnen.
  3. Transpiratie leidt tot inspiratie. Elk hoekje van de geest moet geactiveerd worden om tot echt innovatieve oplossingen te komen. Blijf zoeken naar mogelijkheden. Blijf je denken prikkelen. Dan komen de creatieve ideeën vanzelf.
  4. Stel oordelen in eerste instantie uit. Creativiteit is gebaat bij vrijelijk denken - oordelen staat dit in de weg.

Future visioning

Lotus blossom

Creatieve excursie

Ideation prompts

De Bono's hoeden

Analogieën

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen