Toetsen

Toetsen

De categorie toetsen bevat ontwerptools die je helpen om oplossingen in een vroeg ontwikkelingsstadium te evalueren. De tools beschrijven verschillende manieren om verschillende soorten oplossingen - fysiek, digitaal of juist heel technisch - op makkelijke en snelle wijze voorstelbaar te maken. Dit stelt je in staat de oplossingen vroegtijdig te evalueren. Zo worden grote fouten in een later stadium voorkomen. Dat scheelt weer.

Voor elke tool binnen de categorie toetsen geldt een aantal algemene principes:

  1. Kies de juiste vorm van toetsing, passend bij het soort oplossing.
  2. Leg tijdens het toetsen zo veel mogelijk vast.
  3. Toets het toetsen; probeer het eerst uit met je team.
  4. Maak het niet te mooi. Het idee is om snel tot de kern te komen en de oplossing te evalueren.

Rapid prototyping

Rollenspel

Video prototyping

Wizard of Oz

Paper prototyping

Storyboarding

Kritieke aannames

Werkende mechanismen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen