Realiseren

Realiseren

De categorie realiseren bevat ontwerptools die je in staat te stellen een overzicht te creëren van de zaken die nodig zijn om de ontworpen oplossing te realiseren. De tools veronderstellen dus dat je al in een redelijk ver stadium bent in je ontwerpproces, waarbij helder is wat de oplossing wordt. Elke tool laat je nadenken over een ander aspect dat relevant is voor de realisatie. Hiermee wordt de basis gelegd voor de doorontwikkeling en implementatie van de oplossing of een advies hierover dat kan bijdragen aan een succesvolle overdracht van je ontwerp.

Voor elke tool binnen de categorie realiseren geldt een aantal algemene principes:

  1. De realisatie van oplossingen is vaak niet alleen technisch van aard, maar juist ook sociaal. De tools zijn vooral gericht op het sociale aspect en helpen je relevante betrokkenen mee te nemen in de realisatie.
  2. Gebruik de tools om helder te krijgen wat er nodig is om de oplossing te realiseren, maar zeker ook voor de communicatie; bij elke tool wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van visuele weergaven die helpen in de communicatie met de doelgroep, opdrachtgever en andere relevante betrokkenen - bijvoorbeeld in presentaties, pitches, overleggen of rapporten.
  3. De tools zijn complementair aan elkaar. Gebruik ze daarom in combinatie.

Storytelling

Business model canvas

Roadmapping

Service blueprint

Coalition building

Omgevingsfactoren

Veranderbereidheidscheck

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen